Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Byudjet tizimi fanidan kurs ishi yozish bo`yicha o`quv-uslubiy ko`rsatma


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-07-17 11:45:56
Uslubiy ko`rsatmada kurs ishi mavzularini tanlash, adabiyotlar bilan tanishish kurs ishini yozish, ularni rasmiylashtirish, himoya qilish jarayonlari batafsil bayon etilgan.

"Mikroiqtisodiyot. makroiqtisodiyot" fanidan kurs ishlari bajarish yuzasidan uslubiy qo’llanma


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-07-17 11:41:34
Ushbu uslubiy ko‘rsatmalarda keltirilgan kurs ishi mavzulari O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning dolzarb muammolari, iqtisodiyot va uning tarkibiga kiruvchi tuzilmalar taraqqiyotining xususiyatlari hisobga olingan holda mamlakat va hududlarning istiqboldagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bilan bog‘liq muammolarga bag‘ishlangan.

Pensiya jamg’armasi faoliyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.Sholdarov, Z.Beknazarov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
225
Yaratilgan vaqti:
2019-07-17 11:37:56
Ushbu O’quv-uslubiy majmuada “Pensiya jamg’armasi faoliyati” fanining o’quv dasturiga muvofiq ravishda ma’ruzalar matnlari, amaliy mashg’ulotlarni o’tkazish bo’yicha uslubiy tavsiyalar, mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarish bo’yicha uslubiy qo’llanma, fanning namunaviy va ishchi-o’quv dasturlari, fan yuzasidan testlar, nazorat savollari, talabalar bilimini baholash mezonlari, fan mavzulari bo’yicha tarqatma materiallar, fan mavzularini o’zlashtirish bo’yicha asosiy va qo’shimcha adabiyotlar hamda boshqa didaktik materiallar jamlangan.

Budjet tasnifi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
K.Ibragimov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
169
Yaratilgan vaqti:
2019-07-17 11:37:02
Ushbu ma`ruza matni iqtisodiy mutaxassisliklar uchun yaratilgan bo`lib unda asosan budjet tasnifining davlat budjet tizimi budjetlari ijrosi jarayonidagi o`rni va axamiyati budjet daromadlari xarajatlari hamda budjet taqchilligini qoplash manbalari tasniflarining amaldagi holati asosida ishlab chiqilgan.

Инновацион бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини ривожлантириш стратегияси (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қалмуратов Бахтияр Сейтмуратович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
658.114.4+338.24(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-07-15 11:48:30
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида минтақада инновацион бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини ривожлантириш стратегиясини шакллантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Миллий ҳиcоблар тизими уcлубияти аcоcида макроиқтиcодий кўрcаткичларни cтатиcтик ҳиcоблаш уcулларини такомиллаштириш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мырзанов Бердақ Жолдаcбаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
31 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-07-15 11:46:23
Миллий ҳиcоблар тизими уcлубияти аcоcида макроиқтиcодий кўрcаткичларни cтатиcтик ҳиcоблаш уcулларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ва тавcиялар ишлаб чиқиш ҳиcобланади.

Суғориладиган ерларда ирригация хизматлари ва мелиоратив тадбирларнинг самарадорлигини ошириш йўллари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Иминов Тўхтасин Нурмаматович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
631.6:338.1:631.1
Yaratilgan vaqti:
2019-07-12 15:43:55
Тадқиқотнинг мақсади суғориладиган ерларда ирригация хизматлари ва мелиоратив тадбирлар самарадорлигини ўзаро боғлиқликда оширишнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Декларация асосида солиқ солинадиган даромадлар ва уларни солиққа тортишни такомиллаштириш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бозоров Акмал Амонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
336.225.621.11(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-07-10 15:55:52
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний шахсларнинг декларация асосида солиқ солинадиган даромадларини солиққа тортишни такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Жисмоний шахсларни солиққа тортиш амалиётини такомиллаштириш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Агзамов Авазхон Талгатович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
336.22 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-07-10 15:51:44
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикасида жисмоний шахсларни солиққа тортиш амалиётини янада такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Корхоналарда даромадлар ва харажатлар ҳисоби ҳамда таҳлили методологиясини такомиллаштириш (автотранспорт корхоналари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Калонов Мухиддин Бахритдинович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
657.1(629.3)(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-07-06 16:10:51
Автомобиль транспорти соҳаси корхоналари мисолида даромадлар ва харажатлар ҳисоби ҳамда таҳлили методологиясини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit