Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Технологик газларни конденционлаш учун адсорбентлари ишлаб чиқиш технологиясини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сайидов Улуғбек Хусанович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
541.183:661.183.2
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 16:17:49
Тадқиқотнинг мақсади: Технологик газларни конденционлаш учун адсорбентлар ишлаб чиқиш технологиясини яратишдан иборат.

Минерал хомашёлар асосида табиий газларни меркаптанлардан тозалашда қўлланиладиган самарадор катализатор олиш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ғуломов Шухратқодир Ташматович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
541.183:661.183.2
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 16:15:22
Тадқиқотнинг мақсади минерал хомашёлар асосида углеводородларни меркаптанлардан тозалашда қўлланиладиган самарадор катализаторлар олиш технологияси ишлаб чиқишдан иборат.

Медиаконвергенция шароитида газеталар таҳририятлари ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (Ўзбекистон мисолида, 2010 йилдан кейинги давр)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Дониёров Салим Мусурмонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
070.41:004(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 16:02:42
Ўзбекистон босма оммавий ахборот воситаларининг ривожланиши ва нашрларнинг амалиётга самарали татбиқ этишга тайёрлиги даражасини медиаконвергенция шароитида ёритиб беришдан иборат.

Мустақиллик даврида Ўзбекистонда болалар журналистикасининг тараққиёти: ютуқлар, муаммолар ва ечимлар (босма нашрлар мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юнусов Мансур Абдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
070.445.8:027.625:004.738.52 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 15:59:40
Ўзбекистонда болалар журналистикасининг шаклланиши, тараққиёти ва ривожланиш тенденцияларини жаҳон ва миллий тажриба асосида қиёсий-типологик очиб бериш ҳамда ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда фуқаролик жамияти шаклланишининг истиқболлари (ижтимоий-фалсафий жиҳатлари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Усманов Марифджон Шакирович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
316.32(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 15:53:28
Тaдқиқoтнинг мaқсaди Ҳaрaкaтлaр стрaтeгияси дoирaсидa мaмлaкaтдa амалга оширилаётган сиёсий-ҳуқуқий вa ижтимoий-иқтисoдий ислoҳoтлaр фaлсaфaсининг мoҳиятини oчиб бeриш ҳамда кучли вa aдoлaтли фуқaрoлик жaмиятини шaкллaнтириш, бaрқaрoр ривoжлaнишни тaъминлaшдa фуқаролик институтлaри рoли вa aҳaмиятини кучaйтиришнинг йўнaлишлaрини aниқлaш бўйичa тaклифлaр ишлаб чиқишдан иборат.

Ахборот-коммуникация ва педагогик технологиялар интеграциясида органик кимё фанини ўқитиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шерназаров Искандар Эргашович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
376.1:371.66:542(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 15:23:41
Тaдқиқoтнинг мaқсaди «Oргaник кимё» фaнини ўқитиш методикасини такомиллаштиришда ахбoрoт-кoммуникaция вa педaгoгик технoлoгиялaр интегрaцияси орқали таълим самарадорлиги ошириш ҳамда ишлаб чиқилган методик тавсияларни амалиётга татбиқ этишдан иборат.

Муқобил ва қайта тикланувчи энергия манбаларига оид материаллар асосида узлуксиз физика таълими мазмунини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдиев Умирбек Бегматович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
37:016.53
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 15:23:11
Узлуксиз таълимда муқобил ва қайта тикланув-чи энергия манбаларига оид замонавий билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш асосида физика ўқитиш жараёни мазмунини такомиллашти-ришдан иборат.

Биологияни ўқитишда электрон таълимий ресурслардан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш (7-синф мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қaрахонова Лобархон Мусoхоновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
372.862:59(077)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 15:21:19
Биологияни ўқитишда электрон таълимий ресурслардан фойдаланиш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларида физик тушунчаларни статистик метод асосида шакллантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хужанов Эркин Бердиевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
371.124:53(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 15:19:41
Тадқиқотнинг мақсади умумий ўрта таълим мактабларида физика ўқув предметини ўқитиш жараёнида физик тушунчаларни статистик метод асосида шакллантириш ва ривожлантириш механизмини такомиллаштириш, тегишли мавзулар мазмунига қўшимчалар ҳамда ўзгартишлар киритиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Герпесвирус инфекцияли ҳомиладор аёлларда туғруқ услубини танлашни патогенетик асослаш (клиник-морфологик тадқиқот)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раджабова Зулола Абдухакимовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
618.2: 619.9- 092-036-085.2
Yaratilgan vaqti:
2020-01-07 15:02:58
Тадқиқот мақсади: клинико-морфологик тадқиқотлар асосида перинатал асоратларни камайтириш мақсадида герпес вируси билан зарарланган ҳомиладор аёлларда туғруқ усулларини танлашни патогенетик асослаш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit