Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Tovar moddiy zaxiralar chiqib ketishining hisobi va auditi


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
E.Asadov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 12:41:05
Malakaviy ish kirish,uch bob, xulosa va takliflardan iborat. BMIda Tovar moddiy zaxiralar chiqib ketishining hisobi va auditi ko`rib chiqilgan. Mavjud muommolar yechimi yuzasidan xulosalar shakillantirilgan.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida o’zbekiston sug’urta bozorida raqobatni rivojlantirish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.Abdullayev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 12:40:07
Malakaviy ish kirish,uch bob, xulosa va takliflardan iborat. BMIda Bozor iqtisodiyoti sharoitida o’zbekiston sug’urta bozorida raqobatni rivojlantirish masalalari ko`rib chiqilgan. Mavjud muommolar yechimi yuzasidan xulosalar shakillantirilgan.

Accounting for long-term assets’ valuation


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Y.Yuldashev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 12:38:57
Accounting for long-term assets’ valuation

Молиявий ҳисобот аудитини ташкил этиш ва ўтказишни такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Насриддинов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
88
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 12:38:03
Магистрлик диссертациясида Молиявий ҳисобот аудитини ташкил этиш ва ўтказишни такомиллаштириш баён этилган

Использование аудиторских методов в оценке достоверности финансовой отчётности


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Хашимова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 12:36:48
Использование аудиторских методов в оценке достоверности финансовой отчётности посвишенные задачи магистерских диссертаци

Ishlab chiqarish jarayonida boshqaruv hisobi va ichki nazorat samaradorligini baholash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
X.Quldosheva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 12:35:14
Magistrlik dissertatsiyasida Ishlab chiqarish jarayonida boshqaruv hisobi va ichki nazorat samaradorligini baholash bayon etilgan.

Iqtisodiyotni diversifikatsiyalash sharoitida auditorlik xulosasi va hisobotini tuzishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo`llari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G.Xusanova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
97
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 12:33:15
Magistrlik dissertatsiyasida Iqtisodiyotni diversifikatsiyalash sharoitida auditorlik xulosasi va hisobotini tuzishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo`llari bayon etilgan.

Xo’jalik yurituvchi subyektlarda bank bilan muomalalar hisobini takomillashtirish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Karimov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 12:31:46
Magistrlik dissertatsiyasida Xo’jalik yurituvchi subyektlarda bank bilan muomalalar hisobini takomillashtirish bayon etilgan.

Билвосита солиқлар хисоби ва тахлилини такомиллаштириш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Маматов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 12:29:50
Магистрлик диссертациясида Билвосита солиқлар хисоби ва тахлилини такомиллаштириш баён этилган

Внутренний аудит


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Туйчиев, И.Кузиев, М.Хожиев, М.Якубов
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent moliya instituti
Sahifalar soni:
252
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 12:23:19
Учебное пособие состоит из девяти глав и в каждой главе имеется тексты лекции, вопросы для контроля. В учебном пособии многие примеры представлены из хозяйственно-финансовой деятельности предприятий, в связи с этим пособие представляет интерес внутренним аудиторам, а так же преподавателям и широкому кругу предпринимателей организаций интересующихся контролем финансовой отчетности.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit