Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Mintaqada mehmonxona xo’jaligini rivojlantirishda marketingning ahamiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O. To’raev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2020-03-12 12:22:44
Ushbu 5610200 – “Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish” ta’lim yo’nalishini bitkazuvchisi To`rayev Og`abek Kaxramonovichning “Mintaqada mehmonxona xo`jaligini rivojlantirishda marketingning ahamiyati” mavzusidagi yozgan bitiruv malakaviy ishida mintaqada mehmonxona xo‘jaligini rivojlantirish uchun marketing, ya’ni bozorni o‘rganish muhim masalalari va marketingni eng samarali amalga oshirish uchun marketing strategiyalaridan foydalanish jihatlari yoritilgan.

O’zbekistonda turizm sohasiga investitsiyalarni jalb qilishning istiqbolli yo’nalishlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Z. Berdiyeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2020-03-12 12:20:14
Mazkur bituruv malakaviy ishida turizm sohasida investitsiya tushunchasi va uning mazmunini ochib berish, xorijiy investitsiyalar turlari va uning turizm sohasida tutgan o’rni haqida ma’lumot berish, o’zbekiston respublikasida turizm sohasini rivojlantirishning ma’muriy – huquqiy asoslari, O’zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishning tahlilini o'rganish to`g`risida ma`lumotlar yoritib berilgan

Qishloq xo’jaligida agroservis xizmatlari bozorining rivojlantirish yo’nalishlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Abdukarimov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2020-03-12 10:58:32
Mazkur bituruv malakaviy ishida O`zbеkistоnda qishlоq хo`jaligida agrоsеrvis хizmatlari tuzilmasini shakllanish bоsqichlari, agrоsеrvis хizmatlari samaradоrligini bahоlash ko`rsatkichlari, qishloq xo‟jaligini ekinlarini yetishtirishda hududiy imkoniyatlari va ularni baholash o`rganilgan. O`zbеkistоnda agrоsеrvis хizmatlari bоzоrining SWOT tahlili, agrоsеrvis хizmatlari bоzоrining samaradоrligi, subyektlarini rivоjlantirish va хizmatlar samaradоrligini оshirish istiqbоllari tavsiya etilgan

O’zbekistonda lizing operatsiyalarini amalga oshirish tizimini takomillashtirish yo’llari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D. Aminova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 12:39:48
Ishning asosiy mazmuni lizing munosabatlarining O`zbekiston iqtisodiyotini yanada isloh qilish, ishlab chiqarishni jadal modernizasiya va rekonstruksiya qilishda g`oyat dolzarb bo`lgan mamlakat iqtisodiyotini tarkibiy qayta qurish borasidagi amaliy ishlarda tadbirkorlik faoliyatining muhim shakli hamda investision jarayonni moliyalashtirishning eng muqobil va optimal varianti ekanligini asoslash, shuningdek tijorat banklari tomonidan olib borilayotgan moliyaviy lizing xizmatlarining korxonalar moliyaviy salohiyatini oshirishda tutgan o`rnini yoritib berishdan iborat.

Mintaqada turizm salohiyatini oshirish yo’nalishlari va istiqbollari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Мадаминов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
78
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 12:32:25
Ушбу маъруза матни Урганч давлат университети илмий кенгаши томонидан тасдиқланган “Логистика” ўқув дастури асосида ўзбек тилида яратилган дастлабки маърузалар матнидир. Унда Логистика назарий асосларига оид масалалар ёритиб берилган.

O’zbekistonda barqaror turizmni rivojlantirishning o’ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Жуманазаров
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 12:23:34
Ушбу “Бизнес ҳужжатларини юритиш” фанидан тайёрлаган маъруза матнида ташкилий-фармойиш ҳужжатларини тайёрлаш ва расмийлаштириш, ташкилий-фармойиш ҳужжатларнинг мукаммал таркиби ҳужжатларни функционал максадларини қўллаш хамда зарурий қисмлар йиғиндиси билан тузилган ҳужжатлар бошқарув фаолияти ва аниқ бошқарув қарорларини тўғри қабул қилиш ва ишлатишга ёрдам бериши тўғрисида маълумот берилган.

Xorazm viloyatida ichki turizm bozorini rivojlantirish imkoniyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O.Egamberdiyev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
94
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 12:14:42
Мазкур магистрлик диссертация ишида кадрлар туризм соҳаси ташкил этилишининг муҳим принциплари, Хоразм вилояти туризм соҳасида олий ўқув юртининг иштироки ва фаолиятини ривожланиши очиб берилган.

Mintaqa rekreatsiya sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
I.Rajabboyev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
97
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 12:12:03
Мазкур магистрлик диссертация ишида Рeкрeация соҳаси ва кичик бизнeсни ривожлантиришнинг назарий-услубий асослари, Ўзбeкистонда рeкрeация соҳаси ва кичик бизнeсни ривожланишининг ҳозирги ҳолати таҳлили, Хоразм вилоятида рeкрeация соҳасида кичик бизнeс ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари очиб берилган.

The opportunities of improving leasing relations in development services (in Khorezm region)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.SHamurodov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 12:06:32
Ушбу 5А610301 – “Туризм” (халқаро ва ички туризм) магистратура таълим йўналишини битказувчиси Шамуродов Сабиржон Базарбаевичнинг “The opportunities of improving leasing relations in development services (in Khorezm region)” мавзусидаги ёзган магистрлик диссертация ишида туристик салоҳият тушунчаси ва унинг ижтимоий-иқтисодий моҳияти, туристик салоҳиятнинг шакллари, кўринишлари ва уни ташкил этиш тамойиллари, туристик салоҳиятни оширишни ташкил этишнинг хориж тажрибалари ёритилган

Organisational-economic factors of increasing touristic potential in Khorezm region


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.O’rinova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Урганч давлат университети
Sahifalar soni:
108
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 12:02:39
Ушбу 5А610301 – “Туризм” (халқаро ва ички туризм) магистратура таълим йўналишини битказувчиси Матниёзов Муроджон Ражаббаевичнинг “The role of information and communication technologies in the development of cultural and historical museums’ infrastructure” мавзусидаги ёзган магистрлик диссертация ишида туристик салоҳият тушунчаси ва унинг ижтимоий-иқтисодий моҳияти, туристик салоҳиятнинг шакллари, кўринишлари ва уни ташкил этиш тамойиллари, туристик салоҳиятни оширишни ташкил этишнинг хориж тажрибалари ёритилган, Ўзбекистонда туристик салоҳиятни оширишнинг давлат сиёсати ва механизмлари, Ўзбекистонда туристик салоҳиятни оширишга таъсир этувчи омиллар ва воситалар, Хоразм вилоятида туристик салоҳиятни ошириш механизмлари ва улардан фойдаланиш, “Хоразм вилоятида туристик салоҳиятни оширишнинг ташкилий-иқтисодий омиллари” деб номланиб, унда Хоразм вилояти туристик салоҳиятини оширишнинг ташкилий-иқтисодий омиллари ва туризм ривожланиши ҳолати таҳлили, Хоразм вилояти туристик салоҳиятини оширишда инновацион лойиҳаларнинг тутган ўрни ва уларнинг мавжуд имкониятлари ҳамда Хоразм вилоятида туристик салоҳиятни оширишнинг каталогини яратиш ёритилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit