Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Бахшичилик санъатининг мустақиллик даврида тараққий этиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ж.Асраев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ЎзДСМИ
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 12:21:48
Тадқиқотнинг мақсади: Бахшичилик санъатининг мустақиллик йилларида ривожланиш босқичлари, шаклланган мактабларини илмий-назарий жиҳатдан асослаш ва ушбу жараёнга йўналтирилган илмий методик тавсиялар ишлаб чиқиш

Ижодкор шахсларнинг шахсий сифатларини ривожлантиришда мусиқа тарбиясининг ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
О.Алтибаев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ЎзДСМИ
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 12:19:58
Тадқиқотнинг мақсади- ижодкор шахсларнинг шахсий сифатларини мусиқа воситасида ривожлантиришнинг педагогик асосларини ишлаб чиқиш ва илмий асосланган методик тавсиялар яратишдан иборат.

Социологические исследования в области изучения культурно-исторического наследия народа Республики Узбекистан в период Независимости


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
К.Мамажонов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
ЎзДСМИ
Sahifalar soni:
103
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 12:13:39
Цель и задачи исследования: изучить комплекс мер по сохранению культурно-исторического наследия в период независимости.

Ёшларнинг интеллектуал ва ижодий салоҳиятини оширишда нодавлат нотижорат ташкилотларнинг ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Л.Мамадалиева
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
ЎзДСМИ
Sahifalar soni:
95
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 12:12:02
Тадқиқот мақсади: олий педагогик таълим муассасалари «Камолот» ёшлар ижтимоий ҳаракатининг бошланғич ташкилотларида тарбиявий ишлар мазмунини маънавий-ахлоқий қадриятлар билан уйғунлаштиришнинг илмий-педагогик асосларини ишлаб чиқиш ва уни амалиётга татбиқ этишга доир илмий-методик тавсияларни яратиш.

Шарқ ва Ғарб хордиқ маданияти таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Р.Карабаев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
ЎзДСМИ
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 12:10:41
Тадқиқотнинг мақсади: Шарқ ва Ғарб хордиқ маданиятини таҳлил этиш билан бирга маданият муассасларида ёшларнинг маданий-хордиқий тадбирларининг самарадорлигин янада ошириш ва ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этишлари учун тавсиялар ишлаб чиқиш ва уни амалиётда жорий қилиш ҳамда уларнинг фаолиятларини такомиллаштиришга эришиш.

Sharq va g‘arb hordiq madaniyati tahlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
R.Karabayev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
O'zDSMI
Sahifalar soni:
101
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 12:09:12
Tadqiqotning maqsadi va vazifalari: Sharq va g‘arb hordiq madaniyatini tahlil etish bilan birga madaniyat muassaslarida yoshlarning madaniy-hordiqiy tadbirlarining samaradorligini yanada oshirish va yoshlarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishlari uchun tavsiyalar ishlab chiqish va uni amaliyotda joriy qilish hamda ularning faoliyatlarini takomillashtirishga erishish maqsadi ko‘zda tutilgan va bularni bajarish uchun bir necha vazifalar belgilangan.

Информационно-коммуникационные технологии как неотъемлемый элемент повышения квалификации педагогических кадров


  
- 0 +
Daraja:
Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash
Muallif:
М.Савочкин
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 12:02:17
Статья посвящена вопросу повышения квалификации педагогических кадров по различным направлениям искусства и культуры путём внедрения в образовательный процесс достижений информационно-коммуникационных технологий в виде специализированных программ по созданию электронных образовательных ресурсов, бесплатных on-line образовательных курсов и средств дистанционного обучения.

Повышение квалификации преподавателей колледжей культуры и искусства с учетом использования ИКТ


  
- 0 +
Daraja:
Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash
Muallif:
М.Савочкин
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 12:01:31
В статье рассматриваются особенности преподавания информационных технологий в процессе повышения квалификации педагогических кадров колледжей культуры и искусства путем обучения специальным программам по созданию электронных образовательных ресурсов, использованию бесплатных on-line образовательных курсов и средств дистанционного обучения.

Rang va nur dramaturgiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.Rasulov
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 12:00:12
Kinemotagrafiya olamining ajralmas qismi xisoblanuvchi tasviriy san`atning mo`jizaviy imkoniyatlari hamda badiiy so`zlar mohiyatiga qadar bellasha oluvchi rang va nurlar haqida chuqur izlanish olib borilgan. Unga ko`ra, badiiy asar yoki badiiy filmda birdek imkoniyatlarini saqlab qoluvchi tasviriy yechimning asosi bo`lmish rang va nur, birgalikda yaxlit asarning kompozitsiyasini ifodalab beradi. Ushbu maqola ijodkorlarning faoliyatiga ta`siri katta bo`lib, dunyoga mashxur rassomlar va kino ijodkorlarning ulkan tajribalari bilan yaqindan tanishishda yordam beradi

Талабалар махоратининиг шаклланишида қисқа метражли фильмларниниг ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Маҳаммедов
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 11:59:10
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг “Кино, телевидение ва радио режиссёрлиги” йўналиши талабаларига берилаётган кенг имкониятлар, уларнинг ижодий салохияти, эришилаётган ютуқлар ва уларда етук мутахассисларнинг ўрни ва аҳамияти ҳақида батафсил ёритилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit