Filtrlar

Ўзбекистон замонавий тасвирий санъатида аёллар образи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Асқарова Зилола Абдумавлоновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
75.041-055.2(575.1)(09)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-21 18:42:20
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон замонавий тасвирий санъатида аёллар образини санъатшунослик фани ва гендер тушунчаси нуқтаи назаридан очиб беришдан иборат.

Ўрта аср Шарқ миниатюрасида сюжет ва образлар бадиий талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рахматуллаева Асалхон Гайратовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
75.056(5-11)(09)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-21 18:40:17
Тадқиқотнинг мақсади Ўрта аср Шарқ бадиий асарлари – достонларга ишланган миниатюралардаги сюжет ва образлар бадиий талқинини Ўрта аср ҳамда замонавий миниатюрачи рассомлар ижоди асосида очиб беришдан иборат.

XVIII аср ўрталари - ХХ аср бошларида Бухоро амалий санъати


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Muallif:
Шукурова Лобар Шербаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
7.74.745/749 (90)(575,1)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-14 21:54:32
Тадқиқотнинг мақсади XVIII аср ўрталари - ХХ аср бошларида Бухоро амалий санъатининг асосий ривожланиш босқичлари ва унинг бадиий хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Xor dirijyorligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hamdamova D.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2010
Nashriyot:
Sahifalar soni:
103
UDK raqami:
978-9943-10-269-9
Yaratilgan vaqti:
2021-11-18 16:50:56
Qo'lanmaga ikki va ko‘p ovozli jo ‘rli va jo‘rsiz xor asarlari kiritilgan. O‘quv qo‘llanmani yaratishda xor san’ati rivojida o‘zlarining munosib hissalarini qo‘shgan tajribali bastakor va xormeysterlaming ijodiy manbalariaan foydalanildi.

Замонавий ўзбек либос дизайнида анъаналар ва инновация


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Атаханова Феруза Захировна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
391:005.591.6(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-11-16 16:36:47
Тадқиқотнинг мақсади XXI аср бошидаги замонавий ўзбек либос дизайнининг ривожланиш босқичларини, анъаналар ва инновацияларнинг ўзаро таъсири натижасида вужудга келган асосий йўналишларини ҳамда ўзига хос бадиий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Тошкент шаҳри замонавий турар-жой муҳитини ландшафт дизайнини шакллантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Касимов Ойбек Садикжанович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
712. (575.1-25)
Yaratilgan vaqti:
2021-11-16 16:30:49
Тадқиқотнинг мақсади Тошкент шаҳри замонавий турар-жой муҳитини ландшафт дизайнининг пайдо бўлиш ва ривожланиш босқичларини аниқлаш ҳамда ландшафт муҳитини шакллантиришнинг бадиий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

XX-XXI асрларда Ўзбекистон бадиий музейларининг ривожланиш тенденциялари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нишанова Камола Солижон қизи
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
069(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-11-16 11:03:46
Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср охири ва XXI аср бошларида Ўзбекистонда бадиий музейлар фаолиятидаги тарихий-сиёсий, мафкуравий, услубий жиҳатлари асосида бадиий музейлар фаолиятини такомиллаштириш концепциясини ишлаб чиқишдан иборат.

O‘zbekistonning madaniyati va san’ati tarixi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
U.U. MANSUROV, A.SH. TO‘XTABAYEV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
O‘ZKITOB SAVDO NASHRIYOT MATBAA IJODIY UYI
Sahifalar soni:
184
UDK raqami:
008:7(575.1)(09)
Yaratilgan vaqti:
2021-10-02 19:43:44
O‘quv qo‘llanmada O‘zbekistonning madaniyati va san’ati tarixi fanining paydo bo‘lishi va taraqqiyoti, ibtidoiy davr madaniyati, ilk o‘rta asrlar davri madaniyati va san’ati, arab halifaligi davrida madaniyat taraqqiyoti, Amir Temur va temuriylar davri madaniyati va san’ati, O‘zbek xonliklarining XVI-XIX asrlar madaniyati, Rossiya davlati mustamlakachiligi sharoitida Turkiston o‘lkasida ijtimoiy-madaniy hayot, Sovetlar davrida O‘zbekiston madaniyati va san’ati taraqqiyoti hamda mustaqillik-yillarida O‘zbekiston Respublikasida madaniy sohadagi islohotlar kabi masalalar yoritib berilgan.

O‘zbekiston madaniyatida tarixiy janrdagi tasviriy san’at asarlari (XX asr ikkinchi yarmi – XXI asr boshlari)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ulug‘bek Mamatov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
Sahifalar soni:
186
UDK raqami:
572(075.8)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-27 12:11:37
Monografiyada O‘zbekiston madaniyatida tarixiy janrdagi tasviriy san’at asarlari (XX asr ikkinchi yarmi – XXI asr boshlari) tadqiq etildi. Bu asarlar madaniyatshunoslik, tarix, falsafa va san’atshunoslik nuqtai nazaridan fanlararo tahlilga tortildi. Kitob tasviriy san’at bilan qiziquvchi keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.

Works of historical genre of fine arts in the culture of Uzbekistan (The second half of XX – beginning of XXI centuries)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Ulugbek Mamatov
Sahifalar soni:
216
UDK raqami:
7.03(575.1):75.004
Yaratilgan vaqti:
2021-09-27 12:07:51
The monograph explores the works of the historical genre of fine art in the culture of Uzbekistan (The second half of XX –the beginning of XXI centuries). The works are given an interdisciplinary study from the point of view of cultural studies, history, philosophy and art history. The book is designed for a wide range of readers interested in art.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit