Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

«Soch turmaklash san’ati»


  
- 1 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Jalilova F
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-ziyo
Sahifalar soni:
104
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 12:45:47
Soch turmaklash san’ati» fanidan ushbu qo‘llanmada soch turmagi badiiy jarayoni alohida san’at turi sifatida ko‘rib chiqiladi. Soch turmagini modellashtirish va uning badiiy bezagi hamda kompozitsiyasini yaratish, shuningdek, shaklini hosil qilish ishlari nazariy jihatdan ko‘zdan kechirilib, amaliy tavsiyalar bilan boyitilgan. Ushbu qo‘llanma muallif tomonidan yozilgan «Grim» qo‘llanmasining bevosita davomi hisoblanadi, sababi badiiy soch turmagi ham grim kabi badiiy obraz yaratishga xizmat qiladi. Ushbu kitob barcha san’at sohasi bilan qiziquvchilar, amaliyotchi sartarosh-stilistlar uchun mo‘ljallangan.

Solfedjio


  
- 1 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
N.F. Rajabova
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Niso-poligraf
Sahifalar soni:
152
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 12:39:28
Solfedjio – musiqiy ta’lim tizimidagi asosiy fanlardan bo‘lib, o‘qituvchilarning musiqiy qobiliyatini rivojlantirishda kuyni tinglashga o‘rgatish, uni his etish va tushunishlarida yordam beradi. Solfedjio fanida musiqa nazariyasi, garmoniya, polifoniya va musiqiy asarlar tahlili kabi nazariy fanlar amaliy o‘zlashtiriladi.

Xаlq qo'shiqlаri vа Mаrosim qo'shiqlаri


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hауdаrov J.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-19 12:07:51
Biz Xitoуning xаlq qo’shiqlаri to’g’risidа , shuningdek uning аlohidа ko’rinishlаri vа turlаri hаqidа mа’lumot bermoqdаmiz, nаfаqаt ulаrning turlаri imkoniуаtlаri, qo’shiqlаrning mаzmuni hаqidа bауon qilаmiz. Уаnа tаlаbаlаrgа Xitoуdаgi hаr bir sulolаning mаdhiуаlаri vа аjdodlаr shаrаfigа ауtilgаn bаg’ishlovlаrni hаm tаqdim etаmiz.

The National Academic Drama Theatre of Uzbekistan


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sultonova Shoira
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-13 11:35:47
Uzbek National Academic Drama Theatre was founded on February 27, 1914. The theatre has begun to work in Tashkent since 1931.

Disneуlаnd


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kаrimovа Diаnа
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-13 10:23:25
Disneуlаnd is а thousаnd different impressions – from а spасe flight to а саstle – а саrrousel саlliope to а jаzz bаnd. It’s flovers аnd fireworks, popсorn аnd iсe сreаm.

National cultural specificity of anthroponomy in English, Russian and Uzbek vision of the world


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Isaev S.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
O'zDJTU
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2017-10-07 10:21:53
The aim and objectives of the research: The aim of the research is to specify basic national-cultural specificities of English and Uzbek personal names; to classify them according to their special features; to analyze anthroponomy of English and Uzbek languages.

An’analar va urf-odatlar


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tuyakov Z.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-04 15:05:50
O’zbek xalqining urf-odatlari asrlar bo’yi o’zbeklar millatining tashkil etopishida ishtirok etgan barcha qabilalar va elatlarning madaniy malakalari va an’analarining uyg’unlashuvidagi murakkab jarayonlar oqibatida tarkib topgan.

Сustoms and Tradition


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-09-22 10:57:00
Britain is like a 'melting-pot' (плавильный котел (метафора, применяемая для объяснения формирования многонациональных обществ, в которых "сплавляются" различные национальные культуры; впервые была употреблена британским писателем И. Зангуиллом (Israel Zangwill) в 1908 г.

Санъатнинг нафосатли моҳияти ва санъат турлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Мамажонова
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-09-15 12:51:39
Бадиий асарни эстетик идрок этишнинг ўзига хос хусусиятлар. Санъат нафақат инсоннинг ўзини, балки унинг идрок этиши мумкин бўлган барча нарсаларни, воқеа-ҳодисаларни акс эттириб, ҳиссий туйғу келтириб чиқаради.

Milliy rassomchilik va dizayn institut gazetasining 1-2-3 soni (2016 yil)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-03 10:13:00
Milliy rassomchilik va dizayn instituti yosh olim va ijodkorlar kengashi ilmiy ommabop kvartal gazetasi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit