Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Жиноят ишини тугатиш институтини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муродов Бахтиёржон Баходирович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 334.75 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-08 15:58:55
Дунёда жиноятларни тез ва тўлиқ очиш, жиноят содир этган ҳар бир шахсни фош этиш, жабрланувчига етказилган мулкий зарарни қоплаш, айбсиз инсонни жавобгарликка тортилмаслиги ва реабилитация қилинишида жиноят ишини тугатиш институти муҳим роль ўйнайди. Суд-тергов органлари фаолиятининг таҳлили жиноят ишига қонунга хилоф равишда жалб этилган айбланувчиларни оқлаш, жиноят йўлига адашиб кириб қолган ва қилмишидан пушаймон бўлганларни жиноий жавобгарликдан озод қилиш ҳамда жиноят содир этган шахсларнинг айбига иқрор бўлиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорлик қилишини таъминлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилишини талаб этади.

Халқаро нормаларни имплементация қилиш орқали Ўзбекистон Республикасида тиббиёт ҳуқуқини ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ғафурова Нозимахон Эльдаровна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
340.61
Yaratilgan vaqti:
2018-05-08 14:23:32
Бугунги кунда тиббиёт ҳуқуқи халқаро ва миллий ҳуқуқ тизимининг янги тармоғи сифатида ривожланмоқда. Соғлиқни сақлаш борасида илк халқаро стандартлар БМТнинг Бутунжахон соғлиқни сақлаш ташкилоти Низомида белгиланган ва ташкилотни олий мақсади сифатида «барча халқлар томонидан иложи борича энг юқори саломатлик даражасига эришиш»деб эътироф этилган . БМТнинг Баркамол ривожланиш мақсадлари ҳам соғлиқни сақлаш борасида барча давлатлар учун соғлом турмуш тарзи ва баркамолликка эришиш, соғлиқни сақлаш хизматларини универсал қамровини таъминлашга ундайди.

Жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Умарханова Дилдора Шарипхановна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 345.41
Yaratilgan vaqti:
2018-05-08 14:13:12
Дунёда глобаллашув ва интеграциялашув жараёнларининг жадаллашиб бориши натижасида трансмиллий жиноятлар сони ошиб бормоқда. Шу сабабли, жиноят учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлашдаги давлатларнинг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш ҳамда мазкур масалада янги, самаралироқ шаклларда ҳамкорлик қилиш халқаро ҳамжамиятнинг диққат эътиборини жалб этаётган устувор йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. Бу борада, БМТнинг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолияти натижалари ҳам ушбу масаланинг долзарблигидан далолат беради.

Совершенствование международно-правового сотрудничества республики узбекистан в сфере образования


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунова Мадина Улугбековна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-05-08 10:47:09
Целью исследования является на основе комплексного исследования международно-правовых вопросов сотрудничества в сфере образования Республики Узбекистан разработка научно обоснованных предложений и рекомендаций по их совершенствованию и развитию.

Чет давлатлардаги Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ҳуқуқларининг консуллик ҳимояси институтининг ривожланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Гафурова Севара Алишеровна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
341.8(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-08 10:42:31
Чет давлатлардаги фуқаролар ҳуқуқларининг консуллик ҳимояси масаласи консуллик ҳуқуқи тизимида мустақил ҳуқуқ институти эканлигининг тарихий жиҳатларини ҳамда унинг илмий-назарий асосларини ёритиш, консуллик ҳимояси интститути - фуқароларнинг чет давлатлардаги ҳуқуқий ҳолатини белгилашда халқаро-ҳуқуқий элементи сифатида ўрганиш, халқаро ҳуқуқ фанига консуллик дипломатияси тушунчасини киритиш ва уни илмий асослаш.

Ўзбекистон Республикаси эркин иқтисодий зоналарида тадбиркорлик фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бозаров Сардор Сохибжонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
339.9(043.3)(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-04 09:47:31
Ўзбекистон Республикаси эркин иқтисодий зоналарида тадбиркорлик фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштиришга оид назарий ва амалий аҳамиятга эга бўлган таклиф ва тавсиялар, илмий хулосалар ишлаб чиқиш

Испοльзοвание и защита кοнфиденциальнοй инфοрмации в гражданскοм οбοрοте


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раимοва Наргиза Дοрοевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
347:001.891.34(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-04 09:37:44
Разрабοтка предлοжений и рекοмендаций пο сοвершенствοванию регулирοвания гражданскο-правοвых οтнοшений в οбласти испοльзοвания и защиты кοнфиденциальнοй инфοрмации в гражданскοм οбοрοте в Республике Узбекистан.

Ўзбекистонда меҳнат муносабатларини коллизион-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мусаев Бекзод Турсунбоевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
347:349.2 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-04 09:32:16
Ўзбекистон Республикасида чет эл элементи билан мураккаблашган меҳнат муносабатларини коллизион-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш ва уни қўллаш амалиёти самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқиш.

Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда ҳуқуқий тарбиянинг роли


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Амиров Зафар Актамович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
340(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-04-07 10:41:24
Тадқиқотнинг мақсади ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасида амалга ошириладиган ҳуқуқий тарбиянинг назарий ва ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Сборник международных актов по судебной этике


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Hujjat formati:
Tashkilot (Qaysi davlat tashkiloti tomonidan imzolangan):
Hujjat qabul qilingan sana:
2015
Hujjat №:
Yaratilgan vaqti:
2018-04-02 14:38:46
Сборник международных актов по судебной этике. В настоящий сборник включены основные международные документа в сфере регулирования этических стандартов поведения судей универсального и регионального характера. Сборник предназначен для судей, работников правоохрани-тельннх органов, слушателей Центра повншения квалификации юристов, а также широкого круга лиц, интересуюшихся вопроса-ми судебной этики.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit