Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Учинчи шахсларнинг фуқаролик-ҳуқуқий шартномавий муносабатларида иштирокининг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нуруллаев Умидбек Купалович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
341.66
Yaratilgan vaqti:
2019-10-07 13:30:38
Учинчи шахсларнинг фуқаролик-ҳуқуқий шартномавий муносабатларда иштирокининг ҳуқуқий тартибга солинишини такомиллаштиришга таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Суғурта шартномасида тарафларнинг мажбурияти ва жавобгарлиги масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аминжонова Матлуба Ахмедовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
368.021.2(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-10-04 13:55:28
Тадқиқотнинг мақсади суғурта шартномасида тарафларнинг мажбуриятлари ва уни бажармаганлик учун тарафларнинг жавобгарлигини илмий ва назарий таҳлил қилиш ва суғурта фаолиятини тартибга солувчи қонунчиликни такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбекистонда маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг назарий-ҳуқуқий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Умидуллаев Қаҳрамон Усманович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
340 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-09-30 17:11:57
Маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг назарий-ҳуқуқий ва ташкилий-методологик асосларини такомилаштириш ҳақида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Гражданско-правовые аспекты осуществления и защиты права собственности


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Чиниев Дилшод Абдимуминович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
347.23 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-09-18 16:16:20
Цель исследования состоит в выработке предложений по устранению проблем осуществления и защиты права собственности и нахождения путей совершенствования гражданского и других актов законодательства, а также повышения эффективности их правильного применения на практике.

Фуқаролик процессида ишларни соддалаштирилган тартибда кўришнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қучқаров Хамидулло Абдурасулович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
347.9 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-09-18 16:11:28
Тадқиқотнинг мақсади фуқаролик процессида ишларни соддалаштирилган тартибда кўришнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш бўйича илмий хулосалар ва қонунчиликни ривожлантиришга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Совершенствование гражданско-правового регулирования деятельности иностранных банков в Республике Узбекистан


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хужаев Шохжахон Акмалжон угли
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
347.72.02 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-19 12:45:56
Цель исследования состоит в разработке предложений и рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование гражданско-правового регулирования деятельности иностранных банков и повышение эффективности правоприменительной практики в данной сфере.

Ўзбекистон Республикасида маъмурий тартиб-таомилларнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нематов Жўрабек Нематиллоевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
351.741
Yaratilgan vaqti:
2019-08-19 12:38:08
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда маъмурий тартиб-таомилларнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашга қаратилган таклифлар, жумладан, ривожланган хорижий давлатлар (АҚШ, Япония ва Германия), шунингдек айрим МДҲ давлатлари (Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Россия) тажрибаси асосида Ўзбекистонда маъмурий тартиб-таомилларнинг принциплари, тинглаш жараёни ва маъмурий ҳужжатни қабул қилишга оид процессуал қоидаларни такомиллаштиришга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ишни судга қадар юритишда исбот қилишнинг умумий шартларига риоя этилишини таъминлаш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ражабов Бахтиёр Алмахматович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
343.14
Yaratilgan vaqti:
2019-07-08 11:06:20
Тадқиқотнинг мақсади ишни судга қадар юритишда исбот қилишнинг умумий шартларига риоя этилишини таъминлаш механизмини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ташкилий ҳулқ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Q.Yo'ldoshev
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
namMQI
Sahifalar soni:
358
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-06-26 14:04:36
Ushbu darslikda, zamonaviy menejer insonlarning mehnat hulqi haqida jida ko'p narsa bilishi, shaxslararo munosabatlarni yaxshilash imkoniyatini tadqiq eta olish va insonlar munosabatlarni boshqari bilishi zarurligi haqida yetarlicha ma'lumotlar yoritilgan. Darslik oliy o’quv yurtlarining iqtisodiy ta'lim yo’nalishlari talabalari, magistrlari, shuningdek, aholi turmush tarzi va daromadlar siyosati masalalari bilan shug’ullanuvchi mutaxassislar va ushbu sohaga qiziquvchilarga mo’ljallangan.

Fuqarolik huquqida meros mulkini egallash


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xoshimov E
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 12:30:09
Mazkur tadqiqot ishida fuqarolik huquqida muhim o‘rin egallagan, mulkiy munosabatlar, xususan, vorislik va meros munosabatlarini chuqur o‘rganish borasida muhim jihatlar, bu masaladagi hozirda huquqshunoslik sohasida muhim o‘rin egallagan, munozarali masalalardan biri bo‘lgan vorislik huquqida merosni egallash bilan bog‘liq muammolarni hal etishda bilan bog’liq muammolarning yo’nalishlari tadqiq etilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit