Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Малака ошириш тизимида ўқитувчиларнинг ўзини ўзи ривожлантириш компетентлигини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бобоёров Шуҳратжон Сувонқулович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
371.127
Yaratilgan vaqti:
2021-09-18 12:23:03
Тадқиқотнинг мақсади малака ошириш тизимида ўқитувчиларнинг ўзини ўзи ривожлантириш компетентлигини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Олий таълимда алгоритмлар назарияси фанини ўқитишни такомиллаштиришда ахборот технологияларини қўллаш методикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бабаходжаева Наргиза Мухитдиновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
378.016: 372.8: 372.8002
Yaratilgan vaqti:
2021-09-18 12:20:48
Тадқиқотнинг мақсади олий таълимда алгоритмлар назарияси фанини ўқитишни ахборот технологияларига асосланган дастурий-методик мажмуа воситасида такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбек тилида тиббиёт атамаларининг метафорик манзараси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдулхаирова Фируза Инваровна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
811.512.133’276.6:61(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 16:10:21
Тадқиқотнинг мақсади тиббий терминларни метафорик моделлаштиришнинг ўзига хосликларини, номинация назарияси позицияларини, таркибий-семантик ва функционал-прагматик хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Бошланғич синф чапақай ўқувчиларини ёзувга ўргатишнинг методик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қўлдошев Рустамбек Авезмуродович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
373.3.091.33-056.173:81’35
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 11:35:59
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич синф чапақай ўқувчиларини ёзувга ўргатишнинг методик механизмини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Талабаларнинг муқобил энергияга оид компетенцияларини ривожлантиришда дастурий таълим воситаларидан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жамилов Юсуф Юнус Ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
37.015.31:620.92
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 22:14:10
Тадқиқотнинг мақсади дастурий таълим воситаларидан фойдаланиш асосида талабаларининг муқобил энергияга оид компетенцияларини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Турли тизимли тилларда мурожаатнинг коммуникатив-прагматик аспекти (инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қодирова Мукаддас Тоғаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
811.111-115
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 18:32:42
Тадқиқотнинг мақсади турли тизимли тилларда, жумладан, инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида мурожаатнинг коммуникатив-прагматик аспектда қиёсий-чоғиштирма таҳлилини амалга ошириш ва шу асосда уларнинг универсал ва миллий ўзига хос хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Азизиддин Насафийнинг илмий-методологик қарашларидан дидактик жараёнда фойдаланиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Казакова Марҳабо Кудратовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
371.302.2(021)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 18:21:43
Тадқиқотнинг мақсади Азизиддин Насафийнинг комил инсон ҳақидаги ғояларидан дидактик жараёнда самарали фойдаланиш имкониятларини ўрганиш, аниқлаш ва амалиётга татбиқ этишдан иборат.

Фанлараро алоқадорлик воситасида бўлaжaк ўқитувчилaрнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупова Назокатхон Вахобхон қизи
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
371.126
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 15:15:09
Тадқиқотнинг мақсади фанлараро алоқадорлик воситасида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Малака ошириш жараёнида бошланғич синф ўқитувчиларининг интегратив - педагогик фаолиятини ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Азизова Қизлархон Машрабовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
372.22:371.127
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 11:23:58
Тадқиқотнинг мақсади малака ошириш жараёнида бошланғич синф ўқитувчиларининг интегратив-педагогик фаолиятини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда педагогик кадрлар тайёрлаш тизимидаги ютуқ ва муаммолар (1991-2018 йй.)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Ўктамжон Шералиевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
378:371.1.08:37.08:94 (584.4)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 20:40:08
Тадқиқотнинг мақсади мустақиллик йилларида Ўзбекистонда педагогик кадрлар тайёрлаш иши тарихини очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit