Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Педагогика сегодня: проблемы и решения Часть II


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Yaratilgan vaqti:
2017-04-26 12:45:47
В сборнике представлены материалы Mеждународной научной конференции «Педагогика сегодня: проблемы и решения». Предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов педагогических специальностей, а также для широкого круга читателей.

Ta’lim jarayonida o’quvchi faoliyatini boshqarishning psixologik muammolari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Zokirov Muhammadali
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU|
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2017-04-17 07:57:47
O‘quvchilarning bilish faolligini oshirish ta’lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirishni ta’minlaydi. Bu jarayon, ayniqsa boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘qitishda yanada muhim ahamiyatga ega. Biz malakaviy bitiruv ishi uchun tanlagan mavzuning dolzarbligi ham ana shu masalalar bilan xarakterlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda individual psixologik xususiyatlarni shakllanishi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mirzaumarova Lobaroy
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU|
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2017-04-17 07:55:29
Maktabgacha yoshdagi bolalarda individual psixologik xususiyatlarni shakllanishi axamiyatini nazariy va amaliy o’rganish. Psixik taraqqiyotdagi o’zgarishlarni eksperimental tarzda o’rganish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimiylashuvda maktabgacha ta`lim muassasalarining o`rni


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xabibullayeva Ravshanoy
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU|
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2017-04-17 07:54:01
Yoshlarning ijtimoiylashuvida maktabgacha ta`lim muassasalarning o`rni bugungi kunda dolzarb muammo hisoblanib, uning oila, maktabgacha ta`lim muassasasi, mahalla, munosabatlarning ta’sirini o’rganish dolzarbdir.

O‘smirlarda stress holati va uni bartaraf etishning psixoprofilaktikasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Asqarov Nozim
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU|
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2017-04-17 07:51:55
Nazariy bilimlar hamda amaliy malakalarga ega bo‘lgan va yangi zamonaviy muammolarni muvaffaqiyatli hal qila oladigan mutaxassislar tayyorlash bilan bog‘liq ishlar bugun yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Professional pedagogik faoliyatning psixologik asoslari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mamajonova Mahliyo
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU|
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2017-04-17 07:51:05
Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini kasbiy pedagogik bilim, ko’nikma va malakalar bilan, pedagogik axloqning qonuniyatlari va tarixiy ildizlari, o’qituvchining axloqiy fazilatlari va pedagogik faoliyatning axloqiy xarakteri, muomila odobining o’ziga xos xususiyatlari, tamoillari, qoidalari, talablari mezonlari bilan qurollantirishdan iborat.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixik jarayonlarini rivojlantirish masalalari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Husnida Isroilova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU|
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2017-04-17 07:47:56
Mustaqil taraqqiyot yo‘liga chiqqan O‘zbekistonda ko‘plab yangi sohalar qatori aholiga psixologik maslahatlar berish hamda oilaviy psixoterapiya sohasini rivojlantirishga xizmat qiladigan tadqiqotlarga bo‘lgan muayyan ehtiyoj tobora ko‘proq sezilmoqda.

Таълим-тарбиянинг замонавий ташкилий шакллари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М. Мухлибоев
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-14 21:07:54
Ушбу курс иш мавзуси,таълим-тарбиянинг назарий асосларини мукаммал ўрганиш, таҳлил қилиш, қиёсий таққослашга мўлжалланган вазифалар, айрим жиҳатларини чуқур эгаллашга қаратилган топшириқлар, олган билимларни амалга татбиқ этиш йўл-йўриқлари ҳақида

Металмас материалларни кесиб ишлаш. Ёғоч материалларга ишлов бериш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.Бойматов
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-04-14 21:01:07
Металлмас материаллар (ёғоч, пластмасса, резина ва бошқалар) детал ясаш, қайтадан ишлаш учун кесиб олинади. Тайёрланган тақдимот тўлиқ маълумот ва слайдлар, турли расмлар билан тўлдирилган

Оилада тарбия асослари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Х.Абдуалимова
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-04-14 20:59:25
Оила беқиёс миллий ва умумбашарий қадриятлардандир. Оила жамиятнинг энг кичик ижтимоий бирлиги, унинг асоси ҳисобланади. Тайёрланган тақдимот тўлиқ маълумот ва слайдлар, турли расмлар билан тўлдирилган
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit