Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Korelatsion analiz yordamida pedagogik tadqiqot natijalarini tadqiqot qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Uzoqova Hurriyat
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-29 09:14:12
Bitiruv malakaviy ishida respublikamizda bozor munosabatlari sharoitida shahs ma`naviy va iqtisodiy tafakkur madaniyatining o`zaro uyg`unligi ijtimoiy taraqqiyotni ta`minlashda muhim omil ekanligini ilmiy-nazariy asoslab berish,kishilarda yangicha ijtimoiy xayotni rivojlantirish, ma`naviy va iqtisodiy tafakkurni shakllantirish, dunyoqarashini o`zgartirish, ularning o`z mehnat sohasi va shakllarini mustaqil belgilash imkonini yaratish eng muhim vazifa hisoblanishi kabi masalalar o`rganilgan va tahlil qilingan.

КХК ларда касбий фанларни ўқитишда мустақил билим олиш методларини ишлаб чиқиш ва амалда тадбиқ этиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бешибоев М
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
43
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 11:25:29
Ушбу битирув малакавий иши КХК ларда касбий фанларни ўқитишда мустақил билим олиш методларини ишлаб чиқиш ва амалда тадбиқ этиш мавзусидаги ёзилган. Шуни таъкидлаш лозим, барча педагогик назария ёки методика технологик даражага эриша олмайди, ёки бошқача айтганда йўриқлар кўринишида, бажариладиган ишлар, ҳаракатлар, операциялар кетмакетлиги бўлиб ихтиёрий ўқитувчи томонидан берилган шароитда ва воситалар билан амалга оширилиши мумкин.

«Поршенли насослар» мавзусини ўқитишда янги педагогик технологияларни қўллаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Б
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
33
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 10:59:11
Ўқув материалини билдиришнинг метод ва методик усуллари бобида ўқув материалини билдиришнинг метод ва методик усулларини танлаш, ўқувчиларни янги билимларни идрок этишга тайёрлаш. ўқитувчининг ўқув материалини оғзаки баён этиш методикаси, ўқитувчи нутқининг техникаси масаалари келтирилган. Таълимда ўзлаштириш ва фаоллаштиришни амалга ошириш технологияси бобида билимларни ўзлаштириш даражалари (репродуктив ва продуктив), продуктив ўзлаштиришнинг даражаси, ўқув жараёнининг қисмлари ва уларни бошқариш, намунавий дарс унсурлари, талабага йўналтирилган таълим, замонавий дарснинг асосий компонентлари, таълимнинг фаол услублари самараси натижалари ўрганилган.

"Kxk larda “kultivator va uning ishchi qismlari ” mavzusini keys stadi texnologiyasidan foydalanib o’qitish uslubini ishlab chiqish "


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
F Ortiqov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NamMQI
Sahifalar soni:
31
Yaratilgan vaqti:
2018-08-08 10:40:55
Xozirgi paytda KXK lari talabalarini malakali mutaxassis etib tayyorlash va ularni kasb – xunarga yo’naltirishda zamonaviy o’qitish metodining axamiyati benixoya kattadir. «Qishloq xo’jaligi mashinalari» fanidan “Kultivator va uning ishchi qismlari” mavzusini keys stadi texnologiyasidan foydalanib o’qitishni amalga oshirish xozirgacha ishlab chiqilmagan. Ushbu mavzuni interfaol metodlardan foydalanib o’qitishni dolzarbligi shundan iboratki, xozirgi kunda kollej o’quvchilari uchun mutaxassislik fanlari bo’yicha etarli darajada ilg’or pedagogik texnologiya usullari mavzuda keng yoritilmaganligidir. Bundan tashqari O’zbekistonda ishlab chiqilgan va chet ellardan kirib kelayotgan yangi, zamonaviy qishloq xo’jaligi mashinalarining tuzilishi, turlari, vazifalari bo’yicha adabiyotlar mavjud ammo ushbu adabiyotlar xamma kollejlarda xam etarli emas.

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE LEARNING PROCESS


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boltayeva M., Maxmudova N.
Yaratilgan vaqti:
2018-08-07 16:01:34
This article discusses the role of information technology in the learning process

KASB TA’LIMI METODIKASI


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-08-07 14:49:53
Fanni o`qitishdan maqsad talabalarni kasbiy pedagogik tayyorgarlik ta`lim sohalarida ta`lim olayotgan bakalavrlarda kasbhunar kollejlari o’quvchilarining ta`limi va tarbiyasi jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yecha olishida hamda ularning umumtexnika, maxsus texnologiya va ishlab chiqarish ta`limi darslarini olib borishiga yordam beradigan metodik bilim, ko’nikmava malakalarini shakllantirishdir.

“Нима учун” схемаси” методи билан “Рангли металлар ва қотишмаларни қўл ёй ва газ алангасида пайвандлаш” мавзусини ўқитишни ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Раҳимова Зуҳра Шукуржоновна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
39
Yaratilgan vaqti:
2018-08-06 16:32:24
Битирув малакавий ишида “Нима учун” схемаси” методи билан “Рангли металлар ва қотишмаларни қўл ёй ва газ алангасида пайвандлаш” мавзусини ўқитишни ишлаб чиқиш методикаси ва технологияси таълим жараёнининг турлича даража таҳлилини акс эттирилган. Технологиянинг мукаммалик даражаси методиканинг ривожланиш даражасига боғлиқ. Таълим технологияси ўқув жараёнини бошқариш ва режаланган мақсадга мос натижаларни олишга имконини беради. Шуни таъкидлаш лозим, барча педагогик назария ёки методика технологик даражага эриша олмайди, ёки бошқача айтганда йўриқлар кўринишида, бажариладиган ишлар, ҳаракатлар, операциялар кетмакетлиги бўлиб ихтиёрий ўқитувчи томонидан берилган шароитда ва воситалар билан амалга оширилиши мумкин. Шу сабабли, назарий асосни ишлаб чиқаришдан ташқари педагогик технологияни лойиҳалаш педагогик жараёни қатнашчиларининг фаолият босқичларини ажратишни кўзда тутади, уларнинг бажарилиш кетмакетлиги амалий натижаларни таъминлайди.

“Катта босим ва вакуум хосил қиладиган жиҳозлар” мавзусини янги педагогик технологиялар асосида ўқитиш методикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдурахманова Мухайё Абдурасул
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
38
Yaratilgan vaqti:
2018-08-06 16:25:52
Ўқув материалини билдиришнинг метод ва методик усуллари бобида ўқув материалини билдиришнинг метод ва методик усулларини танлаш, ўқувчиларни янги билимларни идрок этишга тайёрлаш. ўқитувчининг ўқув материалини оғзаки баён этиш методикаси, ўқитувчи нутқининг техникаси масаалари келтирилган. Таълимда ўзлаштириш ва фаоллаштиришни амалга ошириш технологияси бобида билимларни ўзлаштириш даражалари (репродуктив ва продуктив), продуктив ўзлаштиришнинг даражаси, ўқув жараёнининг қисмлари ва уларни бошқариш, намунавий дарс унсурлари, талабага йўналтирилган таълим, замонавий дарснинг асосий компонентлари, таълимнинг фаол услублари самараси натижалари ўрганилган. “Катта босим ва вакуум ҳосил қиладиган жиҳозлар” мавзусини кейс-стади методи асосида ўқитиш усулини ишлаб чиқиш бобида асосий тушунчалар, ўқитишнинг кейс технологияси, “Катта босим ва вакуум хосил қиладиган жиҳозлар” мавзусининг мазмуни келтирилган.

Олтингугурт ва унинг табиий бирикмалари” мавзусини интерфаол методлар асосида ўқитиш (Касб-ҳунар коллежларида кимё фанини ўқитиш мисолида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исакова И.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
НамМПИ
Sahifalar soni:
47
Yaratilgan vaqti:
2018-08-06 16:16:00
Кас-ҳунар колежларида кимё фанларини ўқитишда янги педагогик технологияларидан фойдаланиб, дарс жараёнида ўқвчилар фаоллигини кучайтириш ва таълим самарасини ошириш мақсадида илмий-педагогик изланишлар олиб бориш шу кунда ўқитувчилар олдида турган долзарб масалалар қаторига киради. Кимё фанларини ўқитиш жараёнида янги педагогик технологияларни жорий этиш таълим самарадорлигини ошириш орқали касбий тайёргарлиги юқори даражада бўлган рақобатбардошлик талабларига жавоб берадиган ёш мутахассис кадрларни тайёрлаш учун замин яратади.

Этапы проектирования педагогических процессов в профессиональном образовании


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Озода Сафибуллаевна
Yaratilgan vaqti:
2018-08-06 15:58:16
Мақолада олий таълим муассасаларида информатика касбий йўналишларида педагогик жараёнларга талабаларни тайёрлашнинг асосий босқичлари ифодаланган. Бу ОТМ талабаларини келгуси педагогик фаолиятларига касбий тайёргарликни мақсадга йўналтирилган ҳолда, тизимли равишда амалга ошириш имконини беради.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit