Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Бошланғич синф ўқувчиларини жисмоний тарбия машғулотларида соғломлаштиришнинг ташкилий- услубий хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саидов Иззатилло Истамович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
796:33.28.07-053.6
Yaratilgan vaqti:
2019-04-16 14:27:32
Бошланғич синф ўқувчиларини жисмоний тарбия машғулотларида соғломлаштиришнинг ташкилий-услубий хусусият- ларига асосланган услубиятни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Ўқувчиларнинг мантиқий фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш (Физика дарслари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ташпулатова
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-04-08 12:53:52
Ўқувчиларнинг мантиқий фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш (Физика дарслари мисолида)

Англия бадиий меросини ўрганиш талабаларнинг инглиз тилига қизиқишини ошириш воситаси сифатида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пирманова Гавхар Назаркуловна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-04-08 12:35:42
Тадқиқотнинг мақсади Англия бадиий меросини талабаларнинг инглиз тилига қизиқишини ошириш воситаси сифатида ўрганишнинг педагогик механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

Умумтаълим мактабларида инклюзив таълимнинг педагогик-психологик жиҳатларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кахарова Дилдора Сидиковна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-04-08 12:30:56
Тадқиқотнинг мақсади умумтаълим мактабларида инклюзив таълимни такомиллаштиришни педагогик-психологик жиҳатдан асослаш ва бу борада муҳим таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Умумтаълим мактабларида инклюзив таълимнинг педагогик-психологик жиҳатларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кахарова Дилдора Сидиковна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
37; 378; 378; 147+17
Yaratilgan vaqti:
2019-04-08 12:26:55
Умумтаълим мактабларида инклюзив таълимни такомиллаштиришни педагогик-психологик жиҳатдан асослаш ва бу борада муҳим таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқиш.

Умумтаълим мактабларида инклюзив таълимнинг педагогик-психологик жиҳатларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кахарова Дилдора Сидиковна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
37; 378; 378; 147+17
Yaratilgan vaqti:
2019-04-08 12:24:52
Умумтаълим мактабларида инклюзив таълимни такомиллаштиришни педагогик-психологик жиҳатдан асослаш ва бу борада муҳим таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқиш.

Педагогик таълим инновацион кластери


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ғ.И.Муҳамедов,
Yaratilgan vaqti:
2019-03-20 09:49:01
Дарахтнинг илдизи қанчалик чуқур ва тармоқланган бўлса, у шунчалик мустаҳкам, унинг умри шунчалик давомли, ҳосили эса мўл-кўл бўлади. Инсоният кўп минг йиллик тараққиёти давомида жамиятни ривожлантиришнинг таълим, илм ва ҳунардан самаралироқ воситасини кашф қила олган эмас. Шу сабабли ҳам таълим, илм-фан ҳар қандай жамият, миллат ва давлатнинг келажагини белгилаб берадиган, унинг тараққиётига хизмат қиладиган муҳим омилдир.

Tabiatshunoslik darslarida fanlararo aloqadorlikni yo’lga qo’yish metodikasi (3-sinf misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ro’zimurodova Tahmina Chorixujaduxtar
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2019-03-19 11:03:31
Mustaqil Respublikamizda uzluksiz ta’lim tizimini tubdan isloh qilishdan ko’zlangan muhim vazifalardan biri o’qitishning ilg’or, zamonaviy pedagogik va axborot texnalogiyalarini, interfaol usullarini ta’lim jarayoniga joriy etish orqali har tomonlama yetuk, mustaqil fikrlovchi, intellaktual salohiyati yuqori bo’lgan raqobatbardosh kardlarni tayyorlashdan iborat

Maktabgacha ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiyaga oid tadbirlarni tashkil еtish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qarshieva M.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2019-03-19 11:00:44
Sog’lom va barkamol avlodni tarbiyalash insoniyat tarixining barcha zamonlarida ham eng muhim ustirob muommolaridan ham biri bo’lib kelgan. Shu boisdan respublikamiz mustaqillikka erishgandan so’ng, muxtaram birinchi prezidentimiz I.Karimov tashabbusi bilan yangi mustaqil davlatning buyuk kelajagini yaratishda yurtboshimiz aytganlaridek, “Mamlakatni hech qanday narsa sportchalik dunyoga mashhur qila olmaydi” . Bu g’amxo’rlikning natijasi esa, bugun xalqaro miqyosda e’tirof etilmoqda.

2-sinf ona tili darslarida fonetik mashqlarni o`tkazish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abduqobilova Muborak
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
77
Yaratilgan vaqti:
2019-03-19 10:59:08
Har qaysi xalqning ona tili va adabiyoti uning milliy ruhi va o‘zligining, madaniy-ma’rifiy olami, milliy g‘oyasining asosi hisoblanadi. Ma’rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning “Har bir millatning borlig‘ini ko‘rsatadurgan oyinai hayoti til va adabiyotidur. Milliy tilni yo‘qotmak – millatning ruhini yo‘qatmakdur” degan hikmatli so‘zlari ham bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit