Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Қўғирчоқ театри воситасида мактабгача катта ёшдаги болаларда ахлоқий-эстетик сифатларни шакллантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Азизова Зулфизархон Фазыловна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
372.614
Yaratilgan vaqti:
2020-05-21 16:06:34
Тaдқиқoтнинг мaқcaди қўғирчоқ театри воситасида мактабгача катта ёшдаги болаларда ахлоқий-эстетик сифатларни шакллантиришга доир илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини педагогик қўллаб-қувватлаш асосида интеллектуал имкониятларини ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бердиева Муҳаббат Мейлиевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
373.2.015.31(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-05-21 16:03:18
Тадқиқотнинг мақсади мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини педагогик қўллаб-қувватлаш асосида интеллектуал имкониятларини ривожлантириш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Эркин кураш спортчиларининг координацион қобилиятларини ривожлантириш ва техник-тактик ҳаракатлари самарадорлигини ошириш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Адилов Сарвар Қахрамонович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796.81.012.2
Yaratilgan vaqti:
2020-05-13 17:46:16
Тадқиқотнинг мақсади эркин курашчиларнинг мусобақа фаолияти хусусиятларини ўрганиш асосида координацион қобилиятларини ривожлантириш ва техник-тактик ҳаракатлар самарадорлигини ошириш теҳнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Ҳозирги замон ёшларида танқидий фикрлашни ривожлантиришда этика ва эстетика фанларининг роли


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Фозилова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ЎзДСМИ
Sahifalar soni:
80
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 12:33:50
Тадқиқот мақсади: ёшларда танқидий фикрлашни шакллантиришга йўналтирилган дидактик тизимни аниқлаш ҳамда ёшларни танқидий фикрлашга ундовчи таълим жараёнини ташкил этишга қаратилган илмий методик тавсиялар ишлаб чиқиш.

Бўлажак ўқитувчиларнинг персектив қобилятини ривожлантиришнинг педагогик шарт- шароитлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
З.Отаниёзова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
ЎзДСМИ
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2020-03-27 12:32:32
Тадқиқотнинг мақсади: бўлажак ўқитувчиларнинг перцептив қобилиятини ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитларини тадқиқ қилиш ва ушбу жараёнга йўналтирилган илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ижтимоий педагогика


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Егамбердиева Н.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2009
Nashriyot:
Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти
Sahifalar soni:
220
UDK raqami:
74.6
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 15:24:13
Мазкур дарслик талим муассасаларининг педагогика ва психология йўналишида таълим олувчи талабалар учун мўлжалланган бўлиб, китобда ижтимоий педагогика фанининг назарий асослари, ижтимоийлашув жараёнлари ва уларнинг шахс ривожланишига таъсири, ижтимоий педагогик фаолият турлари, шакл, метод ва воситалари каби масалалар ёритилган.

Kasbiy pedagogika


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Sayfullayev, N.Isakulova
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
O'zDSMI
Sahifalar soni:
2013
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-03-25 11:06:37
Darslikda talabalarga Q’zbekiston Respublikasining «Ta'lim to’g’risida»gi Qonun va «Kadrlar tayyoriash milliy dasturi» da o'rta maxsus kasb-hunar ta'Iimiga qo'yilgan talablar, «Kasbiy pedagogika» fanining boshqa kasbiy ta'lim fanlari bilan aloqalari, ilmiy tadqiqot metodlari yoritilgan. Shuningdek, kasb-hunar ta'limi muammolari, kasb ta'limida o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan.

Kasb ta'limi metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Isakulova
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
O'zDSMI
Sahifalar soni:
199
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-03-25 11:04:52
O’quv qo’lanmada talabalarga O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limiga qo’yilgan talablar, “Kasb ta’limi metodikasi” fanining boshqa kasbiy ta’lim fanlari bilan aloqalari, tadqiqot metodlari yoritilgan. Kasb-hunar ta’limi tamoyillari, didaktik tizimlari, metodlari, tashkiliy shakllari, ta’lim vositalari, kasb-hunar kollejlari o’quv xonalari, laboratoriyalari hamda o’quv ustaxonalariga qo’yiladigan talablar, o’quv ustaxonalarida mashg’ulotlarni tashkil etish bayon qilingan. О quv qo’lanma talabalar uchun mo’ljallangan.

11-13 ёшли гимнастикачиларнинг мусобақа олди тайёргарлик босқичида машғулот юкламасини бошқариш услубияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Иштаев Дилшод Равшанбекович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796.4:015:011.1/3
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 17:59:31
Тадқиқотнинг мақсади тренировка юкламаларининг оптимал тизимини ишлаб чиқиш, уларни микро ва мезоциклларга тақсимлаш ҳамда улар асосида ўқув-тренировка жараёнида 11-13 ёшли гимнастикачиларни тайёрлашни бошқаришнинг самарали услубиятини тавсия қилиш.

Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида педагог кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Худайбердиева Нодира Абдуякубовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796.071.4
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 17:53:56
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний тарбия ва спорт соҳасида педагог кадрлар тайёрлаш тизимининг ташкилий-услубий асосларини такомиллаштиришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit