Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Замонавий олий ўқув юрти ва мактаб ўқитувчиси фаолиятини режалаштириш ва яратиш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жўраева С.
Yaratilgan vaqti:
2017-03-22 23:11:09
Инновациялар долзарб, муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бир тизимда шаклланган янгича ѐндашувлар. Улар ташаббуслар ва янгиликлар асосида туғилиб, таълим мазмунини ривожлантириш учун истиқболли бўлади, шунингдек, умуман таълим тизими ривожига ижобий таъсир кўрсатади.

Zardo‘zlik va uni o‘qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
DILFUZA JABBOROVA
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
121
UDK raqami:
746.346 (075.32)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-18 10:55:06
Ushbu o‘quv qo‘llanmada zardo‘zlik texnologiyasining zarur bosqichi — zardo‘zlik naqshlarini tayyorlash va joylashtirish, ularning turlari, shuningdek, zardo‘zlik naqsh kompozitsiyalari va tuzilishi haqida bayon qilingan. Qo‘llanma kasb-hunar kollejlarining xalq amaliy san’ati va milliy hunarmandchilik yo‘nalishi bo‘yicha ta’lim olayotgan o‘quvchilar hamda o‘qituvchilar uchun mo‘jallangan.

O‘quv ustaxonasida amaliy mashg‘ulot


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
RAHIMA MAVLONOVA, MARHAMAT SATBAYEVA
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
108
UDK raqami:
371.381(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 15:58:15
Ushbu o‘quv qo‘llanma pedagogika kollejlarining «Boshlang‘ich ta’lim mutaxassisligi bo‘yicha o ‘quv ustaxonasida amaliy mashg‘ulot» fanidan dars beruvchi o ‘qituvchilar va shu bo‘limda ta’lim oluvchi o‘quvchilar uchun mo‘l- jallangan bo‘lib, unda boshlang‘ich sinf mehnat darslarida foydalaniladigan ama­ liy ish turlari yoritib berilgan. O‘quv qo‘llanma qog‘oz va karton, tabiiy va turli xomashyo, gazlama bilan ishlash hamda texnik modellashtirish kabi bo‘limlarni o ‘z ichiga olgan. Dars jarayonida o‘quvchilar bajarishlari lozim bo‘lgan amaliy ishlar chog‘ida bosqichma-bosqich ko‘rgazmalardan foydalanishlari uchun namunalar berilgan.

Tasviriy san’at va uni o‘qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
B.N.ORIPOV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
182
UDK raqami:
372.874(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 14:12:53
Mazkur qo‘llanma kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, 5 bobdan iborat. Qo‘llanma qulay, sodda, ravon tilda bayon etilgan bo‘lib, o‘quvchilarning foydalanishlari uchun juda qulay.

Tarbiyaviy ishlar metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
O. HASANBOYEVA, G. SHOMARIBXOJAYEVA, Sh. EGAMNAZAROVA, N. QAYUMOVA
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
164
UDK raqami:
37.012. (075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 14:10:07
O‘quv qo‘llanmada bo‘lajak tarbiyachilar va boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun tarbiyaviy ishlar mazmuni, sinf rahbarlarining jamoa ishlarini samarali tashkil etish, tarbiyaviy ishlarni tashkil etish texnologiyasi, oila bilan, mahalla bilan hamkorlik ishlari, tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda ijtimoiy tarbiyaviy tashkilotlar faoliyatiga oid masalalar yoritilgan. O‘quv qo‘llanma pedagogika kolleji talabalari, boshlang‘ich sinf o‘qituv- chilari, sinf rahbarlari, bolalar yetakchi tashkilotlari uchun mo‘ljallangan.

Бўлажак касб таълими мутахассисларини тайёрлашда сифат назорати


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
АБДИЕВ НАВРЎЗ ЭРКИНОВИЧ
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TDTU
Sahifalar soni:
93
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 11:28:17
Таълим тизимининг модернизация тизими бўлажак мутахассисларни касбий тайёрлашкасбий тайёргалиги сифатини ошириш муаммоси билан узвий боғлиқ бўлиб, бу масаланинг касбий ечими социал ва педагогик қийматга эга бўлган изланишларни белгилашдир.

Аналитик тафаккурнинг ривожлантириш усулида таълим бериш асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Турапов О
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-12 13:47:12
So'ngi yillarda esa ta'limga yana bir atama “interfaol usullar” tushunchasi kirib keldi. Ushbu atama pedagogik jarayonda ta'lim oluvchining ta'lim sub'ekti (o'qituvchi, trener, boshliq) bilan faol o'zaro ta'sirga asoslangan ta'limni anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, interfaol o'qitish o'qitish bu sub'ekt va ob'ektlararo qaytuvchan aloqa yaxshi tashkillangan ta'limdir. Bu ikki tomonlama axborot almashinuvini nazarda tutadi.

Педагогик технологиянинг мустақил фан сифатида шаклланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Турапов О
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-12 13:34:27
Педагогик технология атамаси ва бу соҳадаги илк ишланмалар АҚШ да XX асрнинг 50-йилларида пайдо бўлди. 15-20 йилдан сўнг педагогик технология барча ривожланган мамлакатлар таълим соҳасини қамраб олди. Сўнгги йилларда педагогик технологиядан фойдаланиш географияси узлуксиз кенгайиб бормоқда.

Ўзбек халқ педагогикаси фани ва унинг таълим-тарбияда тутган ўрни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шерназарова.О
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-12 13:32:27
Халқ педагогикаси қадим замонлардан тортиб, то ҳозирги кунгача бўлган турли тарихий даврларда тарбия, мактаб ва педагогика назарияларининг тараққиётини даврлар талаби асосида ўрганиб келди. Ҳар бир ижтимоий тузум, унинг келажаги, инсоният истиқболи, кишиларнинг ҳаёт ва турмуш даражаси фан ва маданият тараққиёти билан бевосита боғлиқдир.

Педагогик маҳорат асослари. Педагогик махоратнинг назарий асослари хамда унинг педагог фаолиятида тутган ўрни ва аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Фаттохова М
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-12 13:29:45
“Педагогик махорат” курси доирасида укитиладиган маърузалар талабаларни педагогик фаолият, унинг мазмуни, укитувчи одоби ва уларга Давлат Таълим стандартлари ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” талаблари доирасида хукумат томонидан куйилаётган талаблар, меъёрлар педагогик фаолиятни ташкил этиш йуллари, услублари хусусидаги долзарб муаммолар билан таништиради. Шу билан бирга булажак педагогларга укитувчилик фаолиятини махоратини ташкил этиш, талабалар билан олиб бориладиган муносабатларнинг узига хос хусусиятлари, унда ахлокий, маънавий сифатларнинг шаклланиши борасидаги назарий ва амалий билимларни беради.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit