Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

13-14 ёшли ўсмирларнинг жисмоний тайёргарлигини назорат қилишнинг педагогик асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Зарипова Фарида Абдуллаевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796.338:078:07
Yaratilgan vaqti:
2020-12-05 11:07:01
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний тарбия дарсларида 13- 14 ёшдаги ўсмирларнинг жисмоний ривожланиши ва жисмоний тайёргарлиги даражасини педагогик назорат қилишни янада такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат .

Мaхсус мaшқлaр мaжмуaси ёрдaмидa болaлaрнинг мувозaнaт сaқлaш қобилиятини шaкллaнтириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рузметов Неъмaт Кaлaндaрович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796.413:078
Yaratilgan vaqti:
2020-12-02 15:05:47
Тaдқиқотнинг мaқсaди мaхсус мaшқлaр мaжмуaсини қўллaш aсосидa болaлaрдa мувозaнaт сaқлaш қобилиятини шaкллaнтириш бўйичa тaклиф вa тaвсиялaр ишлaб чиқишдaн иборaт.

Умумтаълим мактаби шароитида бошланғич синф ўқувчиларининг табақалаштирилган жисмоний тайёргарлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жамматов Жасурбек Шарипович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796.012.263:338.28:078
Yaratilgan vaqti:
2020-12-02 15:05:27
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич синф ўқувчиларининг жисмоний тайёргарлигини табақали ривожлантириш методикасини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Мутахассис тайёрлаш жараёнида узвийлик ва узлуксизликни таъминлашнинг методик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Валиева Феруза Рашидовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
37.091.3:664
Yaratilgan vaqti:
2020-12-02 11:34:54
Тадқиқотнинг мақсади. Узлуксиз касбий таълим тизимида бўлажак мутахассисларнинг касбий тайёргарлигини ривожлантиришда умумкасбий, ихтисослик ва махсус фанлар узвийлигини таъминлаш методикасини ишлаб чиқишдан иборат.

Этник маданий алоқалар фаоллашуви шароитида талабаларнинг мулоқот маданиятини ривожлантириш мазмуни (инглиз тили мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ширматов Сирожиддин Таджидинович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
37.013.46(09)
Yaratilgan vaqti:
2020-12-01 15:25:57
Тадқиқотнинг мақсади: этник маданий алоқалар фаоллашуви шароитида талабаларнинг инглиз тилига асосланган мулоқот маданиятини ривожлантириш мазмунини такомиллаштиришдан иборат.

Бўлажак педагогларнинг лингвистик компетенцияларини шакллантиришда аралаш таълимдан фойдаланиш методикаси (ўзбек тили машғулотлари учун “Savodxon” электрон-таълим ресурслари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупова Гулара Атахановна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
372.881.11
Yaratilgan vaqti:
2020-12-01 11:52:40
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак педагогларнинг лингвистик компетенцияларини аралаш таълим воситасида шакллантириш методикасини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бошланғич синф ўқиш дарсларида матн устида ишлаш орқали нутқ ўстириш методикасини такомиллаштириш (1-2-синф материаллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сариев Шарафжон Урозбаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
372.461 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-12-01 09:55:02
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич синф ўқиш дарсларида матн устида ишлаш орқали нутқ ўстириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Бўлажак технологик таълим ўқитувчиларининг касбий график компетентлигини ривожлантириш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муслимов Шерзод Нарзулла ўғли
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
371.035.3:371.3
Yaratilgan vaqti:
2020-11-30 17:19:34
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим муассасаларида технология фанларини ўқитиш методикасини модулли-компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштириш орқали бўлажак технологик таълим ўқитувчиларининг касбий график компетентлигини ривожлантиришдан иборат.

Oliy ta’lim muassasalarida innovatsion tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.B. Nizamov, SH.A. Raxmatov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Buxoro muhandislik -texnologiya instituti
Sahifalar soni:
215
UDK raqami:
338.24.
Yaratilgan vaqti:
2020-11-30 12:46:34
Mazkur o‘quv qo‘llanmani yaratishdan asosiy maqsad magistratura talabalariga innovatsion va tadbirkorlik faoliyatning asosiy vositasi sifatida transfer g‘oyasini, bilimlar va texnologiyalarni uzatish mohiyatini hamda transfer jarayonida foydalaniladigan modellar, uslublar va dastaklarni o‘rgatish, bo‘lajak pedagog va rahbar xodim bo‘lib tayyorlanadigan magistratura talabalariga ular faoliyat olib boradigan ta’lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarida yangiliklarni izlash, uni joriy etish, innovatsiyalarni boshqarish, innovatsion-tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish ishlarini amalga oshirish, shuningdek, texnologiyalarni tijoratlashtirish va transfer qilish bo‘yicha amaliy tavsiyalar bilan yordamlashishdan iboratdir.

Халқ оғзаки ижоди намуналари воситасида мактабгача ёшдаги болаларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдураҳимова Дилфузахон Алиевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
372.10
Yaratilgan vaqti:
2020-11-29 12:24:33
Тадқиқотнинг мақсади халқ оғзаки ижоди намуналари воситасида мактабгача ёшдаги болаларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш тизимини такомиллаштиришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit