Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Применение метода термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектроскопии в анализе алкалоидов чистотела


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.А. Зулфикариева, З.А.Юлдашев
Yaratilgan vaqti:
2019-02-11 14:31:23
Разработана методика анализа алкалоидов чистотела методам термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектроскопии. Показана возможность применения данного метода в количественном анализе хелидонина и сангвинарина, изолированных из биожидкостей. Методика предложена для использования в судебно-химической практике в случаях отравлении этими алкалоидами для определения их в биожидкостях.

Стандартизация капсул «тритеррис»


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.К.Умарова, Х.М.Комилов
Yaratilgan vaqti:
2019-02-11 10:26:18
Разработано методика стандартизации капсул «Тритеррис» по биологически активным компонентам. Проведено валидация методик анализов. Валидация результатов показывает, что точность, линейность и правильность анализа находятся в пределах допустимого.

Ер бағирлаган темиртикан ўсимлигидан олинган қуруқ экстракт асосидаги капсула дори турининг таркиби ва технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Қ.Умарова, В.Р. Хайдаров, Х.М.Комилов
Yaratilgan vaqti:
2019-02-11 10:10:30
Ушбу мақолада ер бағирлаган темиртикан ўсимлигидан олинган қуруқ экстрактдан капсула дори турининг таркиби ва технологиясини ишлаб чиқиш баён қилинади. Натижада капсуланинг таркиби учун ёрдамчи моддалар тури ва миқдори танланди ва мақсадга мувофиқ технология ишлаб чиқилди.

Фитохимическое изучение надземной части якорцев стелющихся


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Умарова Г.Қ. Салимов Б.Т. Комилов Х.М.
Yaratilgan vaqti:
2019-02-11 09:50:13
Приведены результаты изучения аскорбиновой кислоты, дубильных веществ и алкалоидов надземной части якорцев стелющихся. Показано, что содержание аскорбиновой кислоты в сырье составляет 0,1%, дубильных веществ-4,97%, алкалоидов 0,06-0,09%. Из суммы алкалоидов выделены два индивидуальных вещества, одно из которых на основании спектральных данных (УФ-,ИК-,ЯМР) идентифицировано с феруламидом, второе с трибулустерином.

Флавоноиды надземной части якорцев стелющихся


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.К. Умарова
Yaratilgan vaqti:
2019-02-11 09:37:43
Исследованы качественный состав и количественное содержание флавоноидов в надземной части якорцев стелющихся. Методом тонкослойной хроматографии в сырье обнаружено не менее 9 веществ флавоноидной природы, пять из которых идентифицированы. В продуктах гидролиза флавоноидов обнаружены агликоны кверцетин, лютеолин, рамнетин и кемпферол, из сахаров-D-глюкоза и L –рамноза. Разработана методика дифференциального спектрофотометрического определения суммы флавоноидов.

Toksikologik kimyo fanidan o`quv-uslubiy majmua


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-09 12:07:15
Giyohvand moddalar tahlili - giyohvandlik vositalari(Giyohvand moddalar), psixotrop moddalar, prekursorlar va ularning fizik-kimyoviy xossalari, ashyoviy dalillardan namunalar olish va tahlil jarayoniga tayyorlash hamda ularning sifat va miqdorini aniqlash usullarini o‘rganadigan fan.

Giyohvand moddalar tahlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-09 12:00:13
Giyohvand moddalar tahlili - giyohvandlik vositalari(Giyohvand moddalar), psixotrop moddalar, prekursorlar va ularning fizik-kimyoviy xossalari, ashyoviy dalillardan namunalar olish va tahlil jarayoniga tayyorlash hamda ularning sifat va miqdorini aniqlash usullarini o‘rganadigan fan.

Ashyoviy dalillarni dastlabki tеkshirish va biologik ob'еktdan suv bug’i yordamida ajratib olinadigan zaharli va kuchli ta’sir etuvchi moddalar tahlili («Uchuvchi» zaharlar)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-09 11:40:36
Ushbu o’quv-uslubiy qo’llanma toksikologik kimyo fani bo’yicha O’zbеkiston Rеspublikasi Oliy va o’rta mahsus ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan fan dasturi asosida tuzilgan bo’lib, u biologik ob'еkt va ashyoviy dalillar tarkibidan zaharli va kuchli ta'sir etuvchi moddalarni qutbli erituvchilar (nordonlashtirilgan spirt va nordonlashtirilgan suv) yordamida ajratib olish, kislotali va ishqoriy muhitlarda organik erituvchi qatlamida ajraluvchi zaharli moddalarni tozalash va sifatini tahlil qilishga bag’ishlangan.

Biologik ob’ektni mineralizatsiyalab ajratib olinadigan zaharli moddalar tahlili («Metall» zaharlar)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-09 11:32:21
Qo’llanma og’ir metallar va mishyak saqlovchi birikmalarni biologik ob’ektdan uni mineralizatsiyalab (kuydirib) ajratib olish va kimyoviy tahlil qilishni o’rgatishga asoslangan.

Ashyoviy dalillarni dastlabki tеkshirish va biologik ob'еktdan suv bug’i yordamida ajratib olinadigan zaharli va kuchli ta’sir etuvchi moddalar tahlili («Uchuvchi» zaharlar) Toksikologik kimyo fanidan laboratoriya mashg’ulotlari uchun qo`llamna


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-09 11:11:52
Ushbu o’quv-uslubiy qo’llanma toksikologik kimyo fani bo’yicha O’zbеkiston Rеspublikasi Oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan namunaviy dastur asosida tuzilgan bo’lib, u ashyoviy dalillarni dastlabki tеkshirish asosida kimyo toksikologik tahlil rеjasini tuzish va suv bug’i yordamida haydaladigan kuchli ta'sir etuvchi dori vositlari va zaharli moddalar guruhini o’rganishga mo’ljallangan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit