Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Farmasevtika ishini tashkil qilish va iqtisodiyoti


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Ҳ.С.Зайнутдинов, Р.З.Зиёев, О.С.Исахўжаев, Г.Э.Содиқова
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
448
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-18 15:44:14
Qadimgi tibbiyot adabiyotlariga ko‘ra, davolash muassasalarida dorilarni tayyorlash bo‘yicha maxsus laboratoriya (dorixonalar) mavjud bo‘lganligi azaldan ma’lum. Ular Qadimgi Misr, Xitoy va Hindistonda davolash muassasalarida eramizdan bir necha asr ilgari tahlil ishlarini olib borishgan.

Farmakologiya asoslari


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
N.A.Musayeva? M.N.Maxsumov, Sh.Sh.Talipova
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
384
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-18 15:27:37
Alohida tibbiy yordam ko‘rsatishni kuchaytirish, onalik va bolalikni himoya qilish, sog‘lom avlodni kamol toptirish borasida, milliy tibbiyotimiz va farmatsevtikamiz rivojlanishida O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi, “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”gi qonunlari, "Sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilish davlat dasturi"ning qabul qilinishi katta ahamiyat kasb etdi.

Dori turlari texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
А.Мухаммадиева
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
"Илм-зиё"
Sahifalar soni:
256
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-18 14:15:11
“Dori turlari texnologiyasi” amaliy fan bo‘lib, kimyo, fizika, anatomiya, fiziologiya, farmakologiya, mikrobiologiya, farmakognoziya, farmatsevtik kimyo kabi fanlar bilan uzviy bog‘langan. Ushbu o‘quv-qo‘llanma tibbiyot kollejlarining farmatsiya yo‘nalishida tahsil olayotgan o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan.

ОИВ/ОИТС инфекциясида иммунитет айрим кўрсаткичлари ҳолати ва аллергик реактивликнинг ўзаро боғлиқлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмеджанова Зульфия Исмаиловна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
616.98:178.828.6: 612.017.1-056.43
Yaratilgan vaqti:
2017-12-19 10:19:41
ОИВ/ОИТС инфекцияси турли босқичларида аллергологик реактивлик, иммунологик кўрсаткичлар ва микроэлементлар таркиби ўзгаришларининг мажмуавий баҳолашдан иборат.

Бачадон ичи контрацепциясини қўллаш натижалари ва кечишини башорат қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамдамова Мухайёхон Тўхтасиновна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
616.155.194..8.615.256.54.-055
Yaratilgan vaqti:
2017-12-19 10:05:56
Бачадон ичи контрацепциясини қўллаш давомийлигига қараб натижаларини башорат қилиш, хавф омилларини аниқлаш ва профилактик чора-тадбирларини такомиллаштиришдан иборат.

Сурункали буйрак етишмовчилиги билан оғриган беморларда касаллик авж олишининг клиник-патогенетик механизмларини баҳолаш ва даволашни муқобиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сабиров Максуд Атабаевич
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
616.61-008.64:615.009.-036.2]-085:032.17:092
Yaratilgan vaqti:
2017-12-18 12:09:12
СБК билан оғриган беморларида юрак қон-томир тизимини структур-функционал ремоделланишини ва калций-фосфор алмашинуви хусусиятларини аниқлаш ҳамда турли даволаш схемаларининг самарадорлигини баҳолашдан иборат.

Гемобластозларда вирусли инфекциялар ривожланишининг айрим омиллари аҳамиятини интегратив баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каюмов Абдурахман Абдумавлянович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
616.988.1:616.155.02-092
Yaratilgan vaqti:
2017-12-13 14:22:23
Онкогематологик касалликлардаайрим вирус¬лар ривожланишини ҳартомонлама ташхислаш ва прогноз омилларини такомиллаштиришдан иборат.

Аутоиммун тиреоидитли аёлларда репродуктив бузилишини олиб бориш тактикасини клиник-иммунологик асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хегай Ольга Александровна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
618.3-06:618.7:616.441-002-097-07-08
Yaratilgan vaqti:
2017-12-12 12:55:54
Аутоиммун тиреоидли аёллар репродуктив фаолияти бузилиши патогенезида иммун ва нейроэндокрин бўғинлар хусусиятларини аниқлаш хамда фертилликни тиклаш тамойилларини асослашдан иборат.

Тамаки ва нос истеъмол қилишнинг тиббий-ижтимоий ва иқтисодий жиҳатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маматова Нодира Мухтаровна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
613.84:616-053.8-07
Yaratilgan vaqti:
2017-12-11 15:25:49
Аҳоли саломатлигини муҳофаза қилишда тамаки ва нос чекишнинг профилактикасини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Розацеа билан оғриган беморларда клиник-микробиологик параллеллар ва комплекс даволаш усулини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
616.5+616.97+615.2.03+616.15+615.38+616:612.017.1
Yaratilgan vaqti:
2017-12-06 16:20:02
Тадқиқотнинг мақсади розацеа касаллигининг патогенези ва клиник кечишида хавфли омиллар ва микробиологик параметрларини ўрганиб, касалликнинг ташхислаш ва даволаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit