Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Болалар ва ўсмирларда идиопатик сколиозни ташхислаш ва даволашни оптималлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Искандаров Марат Мухтарович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.711-007.55-053
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 17:07:38
Тадқиқотнинг мақсади болалар ва ўсмирларда идиопатик сколиозни ташхислаш ва даволашни оптималлаштиришдан иборат.

Problems of Biology and Medicine


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rakhimov Azizjon Yakhyoyevich
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 11:23:07
Abstract. In our Republic, according to studies carried out in 2019-2020, the prevalence of type 2 diabetes in Uzbekistan is 8.7% among people over the age of 35. Along with diabetes mellitus, currently thyroid diseases occupy a leading place in the structure of all endocrinopathies. First of all, this is explained by the breadth of prevalence of diffuse goiter in iodine-deficient regions, to which Uzbekistan also belongs. Complications of diabetes mellitus and diffuse toxic goiter is an important problem for the Republic of Uzbekistan, both from a medical and socio-economic point of view. The presented literature review examines modern data on the features of the clinical course of purulent surgical diseases against the background of concomitant endocrine pathologies, diabetes mellitus and diffuse toxic goiter based on world sources. For data selection, the following databases were used: Scopus, Springer Nature, PubMED, Google Scolar, the RSCI Elibrary database, etc.

Qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda oyoqta nqidiy ishemiyasida boldir soxasidan amputatsiya tanlov operatsiya sifatida


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Raximov A.Ya., Safoev B.B.
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 11:16:11
Buxoro davlat tibbiyot institutining klinik bazasida, 2003-2019 yillar davomida boldir darajasida amputatsiya qilingan qandli diabetga chalingan 134 bemorning kasallik tarixini retrospektiv tahlil qilish o‘tkazildi. Olingan natijalarni tahlil qilish boldir amputatsiyasining o‘zgartirilgan usuli yanada samarali ekanligi aniqlandi.

Внутренние болезни


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исматова М.Н.
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 11:11:30
Проводимые в Узбекистане системные преобразования с упором на приоритетное развитие амбулаторно-поликлинической помощи диктуют необходимость соответствующей перестройки в профессиональной подготовке врача в соответствии с моделью врача общей практики (ВОП) или семейного врача.

Internal diseases


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ismatova M.N
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 11:05:25
Systemic changes in Uzbekistan, with emphasis on the priority development of outpatient care, dictate the need for appropriate restructuring in the professional training of a doctor in accordance with the model of a GP (General Practitioner) or family doctor.

Ichki kasalliklar fani bo’yicha


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
. Ismatova M. N.
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 10:55:28
Fakultet terapiya - keng tarqalgan kasalliklarning etiologiyasi, patogenezi, tasnifi, klinik kechishi, laboratoriya, asbob-uskunalar, klinik ko`rsatmalar yordamida tashxis qo`yish, oqibati, asorati, oldini olish choralari, kechiktirib bo`lmaydigan holatlarda tezkor yordam ko`rsatish, mustaqil ravishda tekshirish o`tkazish, ishga layoqatliligini bilish, davolash asoslarini o`rgatadigan fan bo`lib, umumiy amaliyot shifokori-bakalavr mutaxassisligiga oid tafakkur va dunyoqarashni shakllantirishda kattа ahamiyatga ega.

Пропедевтика детских болезней


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Саъдуллоева И.К.
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 10:40:12
Скорость роста, увеличение массы тела, последовательность в увеличении различных частей тела, а следовательно, и пропорций, так же как созревание различных органов и систем на каждом возрастном этапе, в основном запро¬граммированы наследственными механизмами и при оптимальных условиях жизнедеятельности идут по определенному плану. Однако неблагоприятные факторы, особенно во внутриутробном периоде и в раннем возрасте, могут не только нарушать последовательность развития детей, но иногда вызывать подчас необратимые изменения. Факторы внешней среды, т. с. условия пита¬ния, воспитания, заболевания, социальные и др., могут оказывать большее влияние па рост, чем генетические или же другие биологические факторы, осо¬бенно в период интенсивного роста и развития ребенка. Наиболее наглядно и просто можно оценивать развитие ребенка по различным антропометриче¬скимпоказателям, что давно широко используется в педиатрии.

Tibbiyot kasbiga kirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mukhamedova Sh.T.
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 10:35:50
O'quv mashg'ulotining maqsadi Bolalarga va o’smirlarga davolash-profilaktik yordam ko’rsatishning zamonaviy tamoyillari. Bolalar davolash-profilaktik muassasalarining ishini tashkillashtirish. Bolalar kasalxonasining davolash-himoyalash tartibi. Sog’lom va bеmor bolalarni parvarish qilish tizimi haqida tushuncha. JSST va BMT ning “Bolaga yaxshi munosabatli shifoxona” bolalar fondining tashabbus tamoyillari. Bolalar parvarishi va tarbiyasida kichik va o’ rta tibbiyot xodimlarining o’ rni. Tibbiyot xodimlari faoliyatining etik-dеontologik tamoyillari.

Nursing care of sick child


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Muhamedova Shaxnoza Tolibovna, Sa'dulloeva Iroda Qurbonovna, Turaeva Nargiza Karimovna
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 10:28:52
This publication is an important guide for junior students in children's medical and preventive institutions, where the "approach" to the child is developed, the student learns to talk to him in a mutually acceptable language, begins to understand the psychology of children of different ages.

Oliy toifali hamshiralar uchun oila tibbiyotida hamshiralik ishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tilloeva Sh.Sh.
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 10:23:26
Oila tibbiyoti falsafasi va asosiy tamoillari. Alma-Ata deklarastiyasi. O’zbekiston Respublikasi Sog’likni saqlash tizimida birlamchi tibbiy yordam xizmati va unda o’rta tibbiy xodimlarning o’rni. QVP va oilaviy polikliniklarni ishini tashkil qilish mezonlari haqida talabalarga tushuntirib berish.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit