Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ҳомиладор аёллардаги преэклампсияларда асаб тизими зарарланишининг клиник хусусиятлари ва даво усулларини такомиллаштириш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шомуродова Дильноза Салимовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
618.3.008.6-06:616.831
Yaratilgan vaqti:
2019-08-19 17:19:21
Тадқиқотнинг мақсади преэклампсияси бўлган ҳoмилaдoр aёллaрдa aсaб тизимининг клиник-нeврoлoгик хусусиятлaри вa прoгнoзлaрини аниқлаш ҳамда цeрeбрoвaскуляр пaтoлoгиянинг oлдини oлишга қаратилган комплекс даво кетма-кетлигини ишлaб чиқишдан иборат.

Анемия билан бирга дкмп мавжуд беморларда кардиоренал боғлиқлик ва фармакотерапия имкониятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Цой Игорь Арсеньевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.127-002: 616.155.194-085
Yaratilgan vaqti:
2019-08-19 16:49:06
Тадқиқот мақсади дилатацион кардиомиопатия мавжуд беморларда кардиоренал ўзаро боғлиқлик тузилмасида антианемик фармакотерапияни самарадорлигини баҳолаш билан бирга, камқонликнинг клиник-функционал ва прогностик аҳамиятини ишлаб чиқишдан иборат.

Респиратор аллергия профилларининг молекуляр систематизациялаш ва мультиплекс анализ асосида ўзбекистон аҳолисининг сенсибилизация паспортини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Джамбекова Гульнара Сулеймановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616 .24-008.4-056.43-08
Yaratilgan vaqti:
2019-08-15 17:33:57
Тадқиқотнинг мақсади респиратор аллергия профилларининг молекуляр систематизациялаш ва мультиплекс анализ асосида Ўзбекистон аҳолисининг сенсибилизация паспортини ишлаб чиқишдан иборат.

Ревматоид артритнинг ўзига хос клиник кечиши ва даволаш самарадорлигида mdr1 ген полиморфизми аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдурахманова Наргиза Мирза-Бахтиярхоновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.72-002.77-08
Yaratilgan vaqti:
2019-08-15 16:46:19
Тадқиқотнинг мақсади MDR1 гени полиморфизмига боғлиқ ҳолда ревматоид артрит клиник кечишининг ўзига хосликлари ва уни даволаш самарадорлигини аниқлаш ҳамда базис давони танлашда шахсийлаштирилган усулни ишлаб чиқишдан иборат.

Ташқи секретор етишмовчилик билан кечувчи сурункали панкреатитларнинг фенотипик кечиш ҳусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдурахимова Лола Анваровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.37-002-036.12:616-008.931-616-008.64
Yaratilgan vaqti:
2019-08-15 16:43:46
Тадқиқотнинг мақсади сурункали панкреатитнинг ташқи секретор етишмовчилик хусусиятлари ва унинг ривожланиши билан ассоцирланган хавф омилларига боғлиқ ҳолда ташхислаш ва олдини олиш тамойилларини оптималлаштиришдан иборат.

Ўткир коронар синдромли беморларда катехоламинлар метаболизмининг бузилиши ва бирламчи медиаторлар яллиғланишининг ўзаро боғлиқлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шамсиддинова Альфия Сайфиддиновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.132.2-008.64-036.11:577.152.311
Yaratilgan vaqti:
2019-08-15 10:56:48
Тадқиқотнинг мақсади ўткир коронар синдромли беморларда симпато-адренал тизим функционал ҳолати, ҳамда яллиғланишнинг бирламчи медиаторлари фаоллиги хусусиятларини аниқлаш асосида ўткир коронар синдром кечишини башоратлаш ва эрта ташхислашни оптималлаштиришдан иборат.

Маҳаллий доривор ўсимлик хомашёси асосида диуретик «Экустим» дори воситасини олиш технологияси.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Худойбердиев Оллоқул Исақович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
615.322: 615. 074: 615. 254.1
Yaratilgan vaqti:
2019-08-09 18:44:40
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий доривор ўсимликлар қуруқ экстрактлари комбинацияси асосида янги диуретик «Экустим» дори воситасини таркиби ва технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Герпесвирусли инфекция турли вариантлари шаклланиши ва кечишининг клиник-иммунологик жиҳатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Темирова Саодат Ёровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.98:578.825.11/.12:612.017.1-07-085
Yaratilgan vaqti:
2019-08-09 14:09:59
Тадқиқотнинг мақсади герпесвирусли инфекция турли вариантлари шаклланиши ва кечишининг клиник-иммунологик жиҳатларини аниқлашдан иборат.

Кекса ва катта ёшдаги беморларда бел умуртқалари остеохондрозини комплекс хирургик даволаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мамажанов Бохадиржон Солижонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.7.11.1-089
Yaratilgan vaqti:
2019-08-07 17:43:06
Тадқиқотнинг мақсади: катта ва кекса ёшдаги беморларда умуртқа поғонасида кечадиган инволютив ва дегенератив жараёнларни инобатга олган холда бел умуртқалари остеохондрозини хирургик даволаш тактикасини ишлаб чиқиш орқали даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Болалар церебрал фалажи спастик шаклида оёқ контрактура ва деформацияларини мажмуавий даволаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамроев Фарход Шарафович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.831-009.11-053.2
Yaratilgan vaqti:
2019-08-07 17:37:06
Тадқиқотнинг максади: Болалар церебрал фалажи (БЦФ) билан оғриган болаларда оёқ контрактура ва деформацияларини ташхислаш, даволаш усулларини такомиллаштириш хамда уларнинг ижтимоий мослашув кўникмаларини яхшилашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit