Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Harbiy toksikologiya asoslari


  
- 3 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
SH.H. USANOV, M.X. TINIBEKOV
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«Niso Poligraf»
Sahifalar soni:
96
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-29 13:22:46
Zaharli gazlardan harbiy maqsadlarda foydalanish g‘oyasi mashhur nemis kimyogari V. Nernst tomonidan XIX asrda ilgari surilgan. XIX asrning ikkinchi yarmida Yevropada kimyo sanoatining rivojlanishi bu g‘oyani amalga oshirish imkonini bergan.

Принципы военной работы США


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мадаминовом Б.А.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Madaniy-ma'rifiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
72
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-12-25 17:50:32
Военная стратегия США основывается на учете таких геостратегических факторов, как усилившееся влияние на региональную безопасность и стабильность продолжающегося глобального распространения ядерного, химического и биологического оружия, а также средств их доставки; предполагаемое на будущее сотрудничество с союзниками по коалиции в сфере разрешения различного масштаба кризисов. Учтено в стратегии и то, что обстановка в Европе стала более безопасной. Это позволило отойти от установок, ориентированных на сдерживание коммунизма и предотвращение глобального конфликта, и принять более гибкую стратегию, адекватно и решительно реагирующую на региональные угрозы миру и стабильность.

BREM zirxli ta’mirlash-evakuatsiya mashinasi


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Raimov B.Sh.
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-12-25 17:43:34
Xar bir zamonaviy armiyaga nafaqat jangovar texnikalar, balki yordamchi mashinalar kerakliligi barchamizga ma’lum. Qurolli kuchlarning jangovar vazifalarni muofaqiyatli bajarish uchun tashish ishlariga, qurilish ishlariga va boshqa ishlarni bajaradigan texnikalar bo’lishi shart. Shikastlangan zirxli tank qurol va texniklarni o’z vaqtida evakuasiya qilish va yuqori sifatda ta’mirlash bo’linmalar, qism va qo’shinlarni jangovar shayligining asosiy omili bo’ladi.

Армия авиациясининг жанг усуллари тажрибасидан


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
З.М.Мавланов
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-12-25 17:40:18
Вертолётларнинг бугунги кундаги такомиллашувига кўп йиллик жанговар ҳаракатлардаги тажрибалар асос бўлди. 1951 йилдан бошлаб маҳаллий урушларда вертолётлардан фойдалана бошланди. Корея, Вьетнам, Миср, Лаос, Тунис, Конго, Уммон, Форс кўрфазида бўлиб ўтган урушлардаги авиациянинг қўлланилиш тажрибаларининг таҳлили муҳим топшириқларни бажариш жараёнида вертолётларнинг аҳамиятини ошиб борганлигидан далолат беради. Илк бор америкаликлар Кореядаги жанговар ҳаракатларда вертолётдан ҳаво десантларини туширишда фойдаланишган. Кейинчалик вертолётлар жанг майдонини кузатишда ва душманнинг ердаги нишонларини яксон қилишда, қуруқликдаги қуролли кучлар ҳужуми манфаати учун ҳаракатда, алоқани таъминлашда, бундан ташқари, вертолётлар уриб туширилган экипажларни қутқаришда, ярадорларни кўчиришда, юк ва шахсий таркибни ташишда ҳамда бошқа махсус топшириқларни бажаришда қўлланилган.

Пути модернизации боевой машины пехоты


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Турсунов М.Х.
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-12-25 17:37:56
Предложение модернизации по принципу модульности построения и оснащения боевым модулем боевых машин пехоты имеющихся на вооружении ВС РУ Боевые машины легкой весовой категории (БМП, БМД, БТР) в силу своей универсальности определяют боевой потенциал вооруженных сил страны. Боевые машины пехоты (БМП-1, БМП-2) и боевые машины десанта (БМД-1П) находящиеся до настоящего времени на вооружении являются наиболее массовым видом техники общевойсковых и воздушно-десантных соединений.

Буюк давлатчилик асосчиси АМИР ТЕМУР


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Турсуматов
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-12-25 17:34:38
Бошқариш амалиётининг дастлабки куртаклари Ю.Цезар, А.Македонский, Туркистонда эса ўрта аср даврида Амир Темур ҳукмронлиги вақтидан бошлаб шакиллана бошлаган. Ўзбекистонда бошқарувнинг назарий асослари ва унинг асосий тамойиллари ХIII –ХIV асирларга келиб Амир Темур ҳукумронлиги даврига келиб шакиллана бошлаган. Буюк саркарда «Темур тузуклари» асарида қандай қилиб ҳокимиятни қўлга киритгани, сиёсий ва ҳарбий фаолияти ҳақидаги сирлар, унинг бошқариш санъати, шу билан бирга истилочиликка қандай раҳбарлик қилганини ўзи изоҳлаб берган.

Стали для танковых стволов


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-12-25 17:30:53
В статье рассмотрены стальные сплавы, применяемые для орудийных стволов, в том числе и для танковых стволов.Особенность боевого оружия заключается в том, что оно работает на верхнем пределе всех механических характеристик. Точность делается максимально - возможно высокой, стоимость - максимально возможно низкой. При этом надежность его критично важна и должна быть абсолютной. Критерий один - эффективность, т.е. боевая эффективность - стоимость. Следует различать условия эксплуатации оружия в мирное время и условия боевого применения – высокоэкстремальные условия [1]. Для производства орудийных стволов применяются специальные легированные орудийные стали.

NATO kuchlari tomonidan Liviya davlatiga qarshi olib borilgan jangovar harakatlar (operaciyalar) olib borish tajribalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G‘.T. To‘raev
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-12-25 17:28:58
Liviyaga qarshi uyishtirilgan urush boshlanganiga ham etarlicha vaqt o‘tdi, shu bilan NATO qo‘shinlarining jangovar xarakatlarni olib borish taktikasini o‘rganib va taxlil qilsak ham bo‘ladi. Liviya urushida asosiy o‘rinni NATO samalyotlari tomonidan berilgan xarbiy xavo zarbalari joy oldi. AQSH va NATO oxirgi 40 yil davomida sobiq sovetlar davrida ishlab chiqarilgan xovoga qarshi muxofazalanish (XQM) tizimidagi S-75, S-125, S-200 va «Kvadrat» komplekslari bilan kurashish tajribasiga anchagina ega bo‘ldilar. Bunaqa XQM tizimini ishdan chiqarish bo‘yicha Izroil davlati Livanda yaxshi qo‘llab o‘tgan, undan tashqari yugoslaviyada xam AQSH kuchlari va uning NATO bo‘yicha itfoqdoshlari orqali qullangan. [1]

Ўқитувчиларнинг малака ошириш амалиётида электрон таълим ресусрларнинг қўлланишилиш


  
- 2 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Ж.Парпиева
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-12-25 17:26:40
Олий таълимда юқори малакали илмий педагогик кадрларни тайёрлаш муҳим факторлардан бири бўлиб ҳисобланади. Бу жараённинг асосий таркибий қисми сифатида олий таълим ўқитувчиларининг профессионал компетенциясини бевосита юксалтиришпрофессионал қайта тайёрлаш тизими ҳамда/ёки малака ошириш муассасалари бўлиб ҳисобланади. Кўппоғонали ҳамда мураккаб йўналишли малака оширишдаги педагоглардан давр талабидан келиб чиқиб илм ва техниканинг янги ютуқларидан фаол қўллаш талаб этилади. Бу эса жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий талабига кўра сезиларли даражада амалга оширилмоқда.

Games and Fun Activities to Motivate Cadets in a Second Language Introduction


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ibragimova D.A.
Nashr etilgan yili:
Yaratilgan vaqti:
2017-12-25 17:23:59
Games and fun activities are a vital part of teaching English as a foreign language. Whether you're teaching adults or children, games will liven up your lesson and ensure that your cadets will leave the classroom wanting more [1]. Games can be used to warm up the class before your lesson begins, during the lesson to give cadets a break when you're tackling a tough subject, or at the end of class when you have a few minutes left to kill. There are literally hundreds, probably thousands, of games that you can play with your cadets. EFL games are used to test vocabulary, practice conversing, learn tenses - the list is endless.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit