Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Пахтанинг дастлабки сифат кўрсаткичларини сақлаш мақсадида сепаратор ишчи органларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунов Иброхимжон Тургунович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
677.21.021
Yaratilgan vaqti:
2021-09-17 10:01:00
Тадқиқотнинг мақсади Сепаратор ишчи органлари конструкциясини такомиллаштириш орқали пахта маҳсулотлари дастлабки сифат кўрсаткичларини сақлаш ва иш унумдорлигини оширишдан иборат.

Талабаларнинг муқобил энергияга оид компетенцияларини ривожлантиришда дастурий таълим воситаларидан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жамилов Юсуф Юнус Ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
37.015.31:620.92
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 22:14:10
Тадқиқотнинг мақсади дастурий таълим воситаларидан фойдаланиш асосида талабаларининг муқобил энергияга оид компетенцияларини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Турли тизимли тилларда мурожаатнинг коммуникатив-прагматик аспекти (инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қодирова Мукаддас Тоғаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
811.111-115
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 18:32:42
Тадқиқотнинг мақсади турли тизимли тилларда, жумладан, инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида мурожаатнинг коммуникатив-прагматик аспектда қиёсий-чоғиштирма таҳлилини амалга ошириш ва шу асосда уларнинг универсал ва миллий ўзига хос хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Азизиддин Насафийнинг илмий-методологик қарашларидан дидактик жараёнда фойдаланиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Казакова Марҳабо Кудратовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
371.302.2(021)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 18:21:43
Тадқиқотнинг мақсади Азизиддин Насафийнинг комил инсон ҳақидаги ғояларидан дидактик жараёнда самарали фойдаланиш имкониятларини ўрганиш, аниқлаш ва амалиётга татбиқ этишдан иборат.

Камқонлик билан кечаётган сурункали юрак етишмовчилигида юрак ҳамда буйракдаги фиброз жараёнлари ва электролитлар мувозанатига антианемик даво самарадорлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Халилова Феруза Абдужалоловна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.12-008.46:616.61-008.64-07-08
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 18:18:49
Тадқиқотнинг мақсади камқонлик билан кечаётган сурункали юрак етишмовчилигининг турли гемодинамик типларида беморларда буйрак ҳамда юракдаги фиброз жараёнлари ва электролитлар мувозанатига стандарт терапия негизида ўтказилган антианемик даво самарадорлигини баҳолашдан иборат.

Фанлараро алоқадорлик воситасида бўлaжaк ўқитувчилaрнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупова Назокатхон Вахобхон қизи
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
371.126
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 15:15:09
Тадқиқотнинг мақсади фанлараро алоқадорлик воситасида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ҳаводаги ҳаракатни ташкил этиш ва ҳизмат кўрсатиш тизими учун кадрлар тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шукурова Сабохат Муратджановна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
378.147
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 13:52:23
Тадқиқотнинг мақсади авиадиспетчерларни тайёрлашда фуқаролик авиациясига тегишли қонунчилик ва мeъёрий-хуқуқий ҳужжатларни ўрганиш жараёнини рақамлаштириш асосида электрон ўқув-мeтодик воситалар ресурсини ривожлантиришдан иборат.

Ўзбек ва инглиз романларида аёл руҳияти тасвири (Абдулҳамид Чўлпон ва Самуэль Ричардсон ижоди мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Усманова Севара Султановна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
82.09:159.922-055.26(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 13:05:46
Тадқиқотнинг мақсади А.Чўлпон ва С.Ричардсон романлари мисолида ўзбек ва инглиз маърифатчилик адабиётида аёл руҳиятининг бадиий тасвирини илмий тадқиқ қилишдан иборатдир.

Чўлпон шеърларининг матний тадқиқи ва илмий-танқидий матнини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исломова Сохибахон Исмоилжоновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
821.512.133 -1
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 12:39:23
Тадқиқотнинг мақсади Чўлпон шеърларининг қайта нашр қилинишидаги матний тафовутларни аниқлаш ва уларни асос манба билан қиёслаб, илмий-оммабоп ҳамда илмий-танқидий матнини яратишдан иборат.

Тос суяклари ўсмаларини мультимодал ташхислаш ва жарроҳлик усули билан даволаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Савкин А.В.
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
618.718.1-07-089
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 12:33:19
Ташхислашни жарроҳлик амалиётидан олдинги режалаштиришни яхшилаш, шунингдек даволаш тактикасини танлаб олишга шахсийлаштирилган ёндошув йўли билан тос суяги саратони билан оғриган беморларни даволаш натижаларини яхшилашдан иборат
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit