Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Метод опроса и его сущность


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юлдашева Ш
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-04-24 13:00:21
Совершенно очевидно, что достоверность фактов и выводов, полученных исследователем, зависит от того, каким способом последний пришел к данным фактам и выводам, т. е. от использованного им метода.

Lexical and semantic analysis of neologisms in English


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.Numanova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU|
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2017-04-17 07:46:28
Thus, beginning from 1991 the system of education has been reconstructed according to the requirements of independent state meeting the needs of the new era.

Bo’lajak chet tili o’qituvchilarida multimediya texnologiyalaridan foydalanish malakalarini shakllantrish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdusalomova Shoxista
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU|
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2017-04-17 07:44:44
Mazkur Bitiruv Malakaviy ishimizning maqsadi bo’lajak chet tili o’qituvchilariga kasb mahoratlarini yanada oshirishda, zamonaviy multifikatsion vositalarning ahamyati va ulardan foydalanishning pedagogik-psixologik asoslari xususida tushuncha va tavsiyalar berish,

Teodor Drayzerning “The titan” asarining tarjimadagi mummolari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
" Темирова Зулайҳо "
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU|
Sahifalar soni:
77
Yaratilgan vaqti:
2017-04-17 07:43:51
Mazkur ilmiy tadqiqot ishining mavzusi, “Teodor Drayzerning “The Titan” asarining tarjimadagi muammolari”, til uslubiyati, tarjimashunoslik va adabiyotshunoslik orasidagi ilmiy tadqiqot bo’lganligi uchun ham dolzarbdir.

Ingliz tili frazeologiyasining o’zbek tilida berilishi masalalari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Boymirzayeva Umida
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU|
Sahifalar soni:
103
Yaratilgan vaqti:
2017-04-15 13:25:08
frazeologik birikmalarning paydo bo`lish yo`llari va ingliz tilidagi frazeologik brikmalarni o`zbek tilida berilishini tadqiq etishdan iborat.

Rumer Goddenning “Gulbadanbegim”asarida Boburiylar hayoti va saroy ma’naviy dunyosining aks ettirilishi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Turg’unova Dilfuza
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU|
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2017-04-15 13:24:40
Tadqiqotning maqsadi shundaki, biz ushbu ilmiy izlanishimiz bilan Rumer Godden faoliyati haqida hali uning nomini eshitm.agan avlodga tanishtirmoqchimiz.

Moderne deutsche lexikographie (typologie der wӧrterbȕcher)


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Maxkamova Odinaxon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU|
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2017-04-15 13:23:31
In unserem Land führt man die Bildung –und Erziehungsreformen gleichzeitig. „Die Bildung kann man von der Erziehung nicht absondern und umgekehrt. Das ist ein Standpunkt von Osten und gleich eine lebensnahe Philosophie des Ostens“.

Немис тилида ясама отлар ва уларнинг ўзбек тилига таржима муаммолари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Солижонова Моҳида
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU|
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2017-04-15 13:22:29
Таълимни тарбиядан, тарбияни эса таълимдан ажратиб бўлмайди-бу шарқона қараш, шарқона ҳаёт фалсафаси.

Лексик сатхдаги парадигматик ва синтагматик муносабатлар ва уларни немис тили дарсларида қўллаш масалалари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мансуров Комолдин
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU|
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2017-04-15 13:21:02
Тадқиқ қилинаётган мавзу систем тилшунослик асосида ўрганилмоқда ва парадигматик хамда синагматик муносабатларнинг тилдаги ва нутқдаги тадқиқоти биринчи бор амалга оширилмоқда.

Problems of systematization of english suffices and choice of their uzbek correspondences


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G. R. Abduvaliyeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2017-04-15 13:15:47
The afore said mostly belongs to lexical layer of the language. Enrichment of the vocabulary as one of the most essential factors of language development represents it’s dynamic character. Changes in lexical layer is notable than other layers (phonological, grammatical). All the changes take place in conformity with language laws.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit