Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Олам тузилишининг геоцентрик ва гелиоцентрик системаси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Аллаева Фарида
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2017-04-15 10:59:45
Олам тузилишининг гелиоцентрик таълимотининг вужудга келиши, очилиш босқичлари ва гелиоцентрик таълимот учун кураш масалалари.Олам тузилишини ўрганишда гелиоцентрик таълимотнинг вужудга келиш тарихи, караш-илмий дунёкарашининг асоси эканлигини аниқлаш.

Ер типидаги сайёраларнинг физик табиати


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шерматов Санжар
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2017-04-15 10:57:32
Битирув малакавий ишнинг асосий мақсади академик лицейлар ўқувчиларига физика курсининг механика бўлимида динамикага оид масалаларни импульс ва энергиянинг сақланиш қонунлари асосида ечишни ўргатиш, ўқувчиларда мустақил масала ечиш қобилиятларини ривожлантиришни тадқиқ этиш ва тегишли таклифлар тайёрлашдан иборат.

Улуғбек, унинг астрономик авсерваторияси ва мактаби


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Кучмуродов Зафар
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
48
Yaratilgan vaqti:
2017-04-15 10:55:17
Мирзо Улуғбек таълимотида илм инсон маънавиятининг асоси эканлиги ҳақидаги ғоя еткачи ғоя ётади. Дарҳақиқат, илм,жаҳолат, хурофотнинг кушандасидир. илм инсонни ғафлат уйқусидан уйғотади, фикрни теранлаштиради, тафаккурни ўткирлаштиради. инсон илм-маърифат ёрдамида улуғлар даражасига етади.

ASTROFIZIKA VA ASTRONOMIYA ASOSLARI


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Turniyazov R. Q., Ajabov A. Q.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
47
Yaratilgan vaqti:
2017-01-25 14:10:01
Kuzatuvchiga osmon gumbazga o’xshab, havo ochiq vaqtlarda kunduzi zangori kechalari qorong’u yulduzlarga to’la bo’lib ko’rinadi. Kuzatuvchi yulduzlarning qaysi biri uzoqda qaysi biri yaqinda joylashganligini ajrata olmaydi, unga barcha yulduzlar biror radiusli gumbazning ichki sirtida joylashtirilganday bo’lib ko’rinadi.

Uliwma astronomiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Matjanov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2016-12-14 11:43:48
Mın`lag`an juldızlar ha`m olar arasında ju`rgen planetalar, quyrıqlı kometalardın` payda bolıwı, Kuyash ha`m Ay tutılıwları-mine bulardın` barlıg`ı a`yyemgi da`wirlerden baslap-aq insan ushın ta`biyattın` qızıqlı ha`diyselerinen bolıp esaplanadı

Аксиал-симметрик компакт гравитацион объектлар атрофидаги заррачалар ва электромагнит майдонлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдужаббаров Ахмаджон Адилжанович
Nashr etilgan yili:
2016
UDK raqami:
530.12:531.51
Yaratilgan vaqti:
2016-10-17 13:55:46
Мазкур тадқиқот республика фан ва технологиялари ривожланишининг II. «Энергетика, энергия ва ресурс тежамкорлиги» устувор йўналиши доирасида бажарилган.

Fotoeffekt» temasın virtual ko`rgizbeli ta`jriybe ja`rdeminde oqıtıwi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yuldashova Sh
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
No’kis ma’mleketlik pedagogikalıq institutı
Sahifalar soni:
35
Yaratilgan vaqti:
2016-06-29 17:07:16
Akademiyalı`q litsey ha’m ka’sip-o’ner kolledjlerinde «fotoeffekt» teması`n oqı`tı`wdı`n’ usı`lları` ha’m onı`n’ sabaqlardı`n’ na’tiyjeligin ası`rı`w boli`p tabi`ladi

Akademik litsey o`quvchilariga «Qattiq jismlarning xossalari»ni o`rgatish usuli


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yuldasheva F
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Sahifalar soni:
37
Yaratilgan vaqti:
2016-06-29 17:05:16
Fizikani o’qitish jarayonida aynan dars mavzusiga mos texnologiyalarni ta’lim tizimiga joriy etishdan iborat

Akademiyaliq litseylerde “Elektro magnetizm” bo’liminin’ ayirim temalarin oqitiwda jan’a pedagogikaliq texnologiyadan paydalaniw


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aytbaev U
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogika institutı
Sahifalar soni:
30
Yaratilgan vaqti:
2016-06-29 17:03:36
Akademiyaliq litseylerde Elektro magnetizm bo’liminin’ ayirim temalarin oqitiwda jan’a pedagogikaliq texnologiyadan paydalaniw usılları ha`m onın` sabaqlardın` na`tiyjeligin asırıwı, oqıwshılardın` o`z betinshe oqıw iskerligin na`tiyjeli sho`lkemlestiriwge tiyisli toplang`an ta`jiriybeler oqıtıw protsessinde qollanıw

Quyosh va Oy tutilish mavzusini оqitish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Turaeva U
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Sahifalar soni:
35
Yaratilgan vaqti:
2016-06-29 17:02:23
Astronomiya fanini zamonaviy komp’yuter texnologiyalar va internet axborot vositalardan foydalanish asosida o`qitish metodikasini ishlab chiqish
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit