Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

ASTROFIZIKA VA ASTRONOMIYA ASOSLARI


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Turniyazov R. Q., Ajabov A. Q.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
47
Yaratilgan vaqti:
2017-01-25 14:10:01
Kuzatuvchiga osmon gumbazga o’xshab, havo ochiq vaqtlarda kunduzi zangori kechalari qorong’u yulduzlarga to’la bo’lib ko’rinadi. Kuzatuvchi yulduzlarning qaysi biri uzoqda qaysi biri yaqinda joylashganligini ajrata olmaydi, unga barcha yulduzlar biror radiusli gumbazning ichki sirtida joylashtirilganday bo’lib ko’rinadi.

Uliwma astronomiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Matjanov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2016-12-14 11:43:48
Mın`lag`an juldızlar ha`m olar arasında ju`rgen planetalar, quyrıqlı kometalardın` payda bolıwı, Kuyash ha`m Ay tutılıwları-mine bulardın` barlıg`ı a`yyemgi da`wirlerden baslap-aq insan ushın ta`biyattın` qızıqlı ha`diyselerinen bolıp esaplanadı

Аксиал-симметрик компакт гравитацион объектлар атрофидаги заррачалар ва электромагнит майдонлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдужаббаров Ахмаджон Адилжанович
Nashr etilgan yili:
2016
UDK raqami:
530.12:531.51
Yaratilgan vaqti:
2016-10-17 13:55:46
Мазкур тадқиқот республика фан ва технологиялари ривожланишининг II. «Энергетика, энергия ва ресурс тежамкорлиги» устувор йўналиши доирасида бажарилган.

Fotoeffekt» temasın virtual ko`rgizbeli ta`jriybe ja`rdeminde oqıtıwi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yuldashova Sh
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
No’kis ma’mleketlik pedagogikalıq institutı
Sahifalar soni:
35
Yaratilgan vaqti:
2016-06-29 17:07:16
Akademiyalı`q litsey ha’m ka’sip-o’ner kolledjlerinde «fotoeffekt» teması`n oqı`tı`wdı`n’ usı`lları` ha’m onı`n’ sabaqlardı`n’ na’tiyjeligin ası`rı`w boli`p tabi`ladi

Akademik litsey o`quvchilariga «Qattiq jismlarning xossalari»ni o`rgatish usuli


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yuldasheva F
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Sahifalar soni:
37
Yaratilgan vaqti:
2016-06-29 17:05:16
Fizikani o’qitish jarayonida aynan dars mavzusiga mos texnologiyalarni ta’lim tizimiga joriy etishdan iborat

Akademiyaliq litseylerde “Elektro magnetizm” bo’liminin’ ayirim temalarin oqitiwda jan’a pedagogikaliq texnologiyadan paydalaniw


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aytbaev U
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogika institutı
Sahifalar soni:
30
Yaratilgan vaqti:
2016-06-29 17:03:36
Akademiyaliq litseylerde Elektro magnetizm bo’liminin’ ayirim temalarin oqitiwda jan’a pedagogikaliq texnologiyadan paydalaniw usılları ha`m onın` sabaqlardın` na`tiyjeligin asırıwı, oqıwshılardın` o`z betinshe oqıw iskerligin na`tiyjeli sho`lkemlestiriwge tiyisli toplang`an ta`jiriybeler oqıtıw protsessinde qollanıw

Quyosh va Oy tutilish mavzusini оqitish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Turaeva U
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Sahifalar soni:
35
Yaratilgan vaqti:
2016-06-29 17:02:23
Astronomiya fanini zamonaviy komp’yuter texnologiyalar va internet axborot vositalardan foydalanish asosida o`qitish metodikasini ishlab chiqish

Geografiyadan malakaviy o'quv-dala amaliyoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-06-24 11:08:02
Ushbu rnalakaviy o'quv-dala amaliyoti uchun tayyorlangan uslubiy qo llanma 5110500 - Gcografiya o'qitish metodikasi va 5141000- 'luproqshunoslik ta'Iim yo'nalishkiri talabalari uchun mo Ijallangan. Qo'llanma talabalarga amaliyot davrida bcriladigan reja topshiriqlami bajarishda qo'l keladi.

Yupiter va Saturn sayyoralarining ko’rinma harakatini o’rganish va ”Astronomiya” fanini o’qitishga tatbiq qilish” mavzusi tasdiqlangan.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo’ldosheva.Xolishon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Urganch davlat universiteti
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2016-06-22 16:43:38
1.Quyosh tizimining tuzilishi nazariy jihatdan o`rganildi, jumladan Yupiter va Saturn sayyoralarining tabiati, harakatlari chuqurroq o `rganildi. 2.Zamonaviy axborot –texnologiyadan foydalanilgan holda ,Internet tarmoqlaridan haftalik,oylik ronomikyangilikni,hodisalarni oldindan bilish va kuzatish rejalari tuzish uslubi ishlab chiqildi. Xususan Stellarium programmasi asosida Yupiter va Saturn sayyoralarining ko’rinma harakatlari uchun oldindan rejalashtirilgan 1 yillik kalendar reja tuzildi. 3. Rejalashtirilgan jadvallar asosida Yupiter va Saturn sayyoralarining harakatlari ko`rsatilgan sanalarda kuzatishlar olib borildi va tahlil qilindi. 4. Saturn sayyorasi osmon sferasida yulduzlarga nisbatan sekin va faqat to`g`ri harakati qayd qilindi. 5. Yupiter sayyorasi osmon sferasida yulduzlarga nisbatan harakatida Saturn sayyorasidan ancha tezroq harakatlanishi, to`g`ri va teskari sirtmoqsimon harakati aniqlandi. 6.Oy fazalarining o’zgarishi, Quyosh va Oy tutilishlari sanasi oldindan rejalashtirildi va kuzatish olib borildi. 7. BMI ni bajarish davomida boshqa sayyoralarni, yulduz turkumlarini

Кузгиарпа


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Norqulov N
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-05-31 15:41:32
Кузги арпа кузги буғдойга нисбатан шўрга, шўрхокка анча чидамли. Уни сизот сувлар яқин жойлашгантупроқларда ҳам етиштириш мумкин. Унумдор, ғовак, структурали тупроқларда юқори ҳосил беради. Механик таркиби оғир, лой, ботқоқлашган, жуда шўрланган ерлар кузги арпа учун яроқсиз. Тупроқ муҳити ph 6-7 бўлиши арпа учун мақбул.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit