Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Тоғолди текислик ва ёйилма ландшафт комплексларини микрозоналаштириш ҳамда хўжалик мақсадларида баҳолаш (Ўрта Зарафшон мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшқувватов Бекзод Беққулович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
551.4 (575.14)
Yaratilgan vaqti:
2020-08-05 19:40:03
Тадқиқотнинг мақсади тоғолди текислик ва ёйилма ландшафтларини қишлоқ хўжалигида фойдаланиш мақсадларида баҳолаш ҳамда микрозоналаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тоғ ландшафтларида чўлланиш жараёнини таянч-тажриба участкалар ёрдамида карталаштириш ва баҳолаш (Ғўбдин тоғи мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Адилова Озода Амоновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
551.432 (571.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-08-05 19:29:55
Тадқиқотнинг мақсади тоғ ландшафтларида чўлланиш жараёнини дала таянч-тажриба участкаларда аниқлаш ва олинган миқдорий кўрсаткичлар билан чўлланиш кўлами ва динамикасини очиб бериш асосида илмий-амалий таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Қашқадарё ҳавзасининг антропоген ландшафтлари ва уларнинг геоэкологик ҳолати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Назаров Мақсуджон Гелдиёрович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
551.4 (575.152)
Yaratilgan vaqti:
2020-08-05 19:30:05
Тадқиқотнинг мақсади: Қашқадарё ҳавзаси антропоген ландшафтларини таснифлаш ва геоэкологик ҳолатини яхшилаш чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат.

Geologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Asror Nizomov, Anvar Rasulov, Karamatdin Djaksimuratov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent
Sahifalar soni:
276
Yaratilgan vaqti:
2020-06-29 18:27:31
Ushbu o‘quv qo‘llanma uch bo‘limdan iborat bo‘lib, birinchi bo‘limda mineralogiya, petrografiya, tektonika, ikkinchi bo‘limda ekzogen geologik jarayonlar hamda uchinchi bo‘lim paleontologiya va paleogeografiya asoslari deb nomlanadi hamda mazkur masalalar yoritib berilgan. O‘quv qo‘llanma geografiya yo‘nalish¬lari¬ning bakalavrlari, magistrlari, katta ilmiy xodim-izlanuvchilari hamda professor-o‘qituvchilar uchun mo‘ljallangan.

Табиат ва жамият муносабатларини оптималлаштиришнинг экологик-географик асослари (Ўзбекистон ҳудуди мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рафиқова Нодирахон Аъзамовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
578.4+551.510.44 (575.11)
Yaratilgan vaqti:
2020-06-05 17:57:22
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда табиатдан фойдаланишда табиат ва жамият муносабатларини экологик-географик жиҳатдан оптималлаштиришни илмий асослаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бино ва иншоотларни сейсмологик хавфсизлигини таъминлашда қурилиш конструкцияларига қўйиладиган хавфсизлик талаблари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Қудратилло Масардинов
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 08:57:50
Бино ва иншоотларни сейсмологик хавфсизлигини таъминлашда курилиш конструкцияларига қўиладиган хавфсизлик талаблари ўрганилган

Қуйи Амударёнинг гидрологик режими ва сув билан таъминланганлигининг ҳозирги ҳолати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аденбаев Бахтиёр Ембергенович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
556.18+556.114 + 556.535
Yaratilgan vaqti:
2020-02-05 13:04:44
Тадқиқотнинг мақсади Амударё қуйи оқими гидрологик режимининг ирригация ва сув хўжалиги тадбирлари таъсирида ўзгариши хусусиятларини аниқлаш ва Оролбўйи ҳудудининг сув билан таъминланишининг ҳозирги кундаги ҳамда келажакдаги ҳолатларини баҳолашдан иборат

Inson geografiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.K.Komilova, SH.Z.Jumaxanov, F.T.Rajabov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
«Universitet» nashriyoti
Sahifalar soni:
248
UDK raqami:
911.338(075,8)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-13 10:35:12
Mazkur qo‘llanmada inson geografiyasining hozirgi zamon mazmuni, tadqiqot obyekti va predmeti, shakllanishi hamda rivojlanish xususiyatlari, uning ichki tuzilishi, tadqiqot usullari ko‘rib chiqilgan. Qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi oliy o‘quv yurtlari 5140600-Geografiya yo‘nalishi talabalariga mo‘ljallangan. Shuningdek, undan magistrantlar, katta ilmiy xodim-izlanuvchi va tadqiqotchilar hamda inson geografiyasi bilan qiziquvchilar ham foydalanishi mumkin.

Айдар-Арнасой кўллар тизимининг ландшафтлар трансформациясига таъсирини баҳолаш ва геоэкологик вазиятини оптималлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сабирова Нилуфар Таировна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
551.4 (575.114)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-09 14:52:12
Айдар-Арнасой кўллар тизимининг ландшафтлар трансформациясига таъсирини баҳолаб, ажратиб олинган таянч тадқиқот участкалари доирасида уларнинг ўзгаришини аниқлаш, табиий географик комплекслар имкониятларидан самарали фойдаланиш ва экологик хавфсизлигини барқарорлаштириш борасида таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистон транспорт тизимининг ҳудудий ташкил этилиши ва уни такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Усманов Закир Каримович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
91.31:6T (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-01-09 14:47:08
Ўзбекистон автомобиль ва темир йўл транспортининг ҳудудий ташкил этилишини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit