Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Meteorologiya fanidan amaliy mashg’ulotlar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-11 08:44:44
Meteorologiya bo’yicha ushbu ko’rsatmaning asosiy maqsadi talabalarda atmosferaning tarkibi va tuzilishi, atmosfera va yer sirtida quyosh energiyasining o’zgarishlari, atmosfera issiqlik rejimining shakllanish sharoitlari va atmosfera harakatlari dinamikasini bo’yicha bilim, ko’nikma va malaka shakllantirishdir.

Дунё океани


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ражабова М.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:53:53
Мазкур рефератда Дунё океани, унинг таркибий қисмлари, рельефи, иқлими, океан сувларининг хусусиятлари, органик дунёси, дунё океанида географик зоналлик, океан сувларининг муҳофазаси масалалари ёритилган.

O’rta Osiyo tekislik qismidagi maxsus qo’riq maskanlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ширинова М.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:51:14
Ушбу рефератда Ўрта Осиё текислик қисмидаги махсус қўриқ масканлари, уларнинг географик жойлашуви, Ўзбекистоннинг текислик қисмидаги махсус қўриқ масканлари ёритилган.

Бухоро вилояти топонимияси ва унинг ҳудудий хусусиятлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Каримова С.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:48:43
Мазкур рефератда Бухоро вилояти топономлари ва уларнинг ҳудудий хусусиятлари баён этилган.

Aholi manzilgohlari va ularning shakllanishi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Насуллаева К.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:44:45
Мазкур рефератда аҳоли манзилгоҳларининг шаклланиши, уларнинг ўзига хос хусусиятлари, қишлоқ аҳоли манзилгоҳлари, шаҳарларнинг таснифланиши, шаҳарларда экологик муаммоларнинг вужудга келиши масалалари ёритилган.

Kogon tumanining tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy geografik tavsifi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Камолова О.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:42:05
Ушбу рефератда Когон туманининг ташкил топиши, унинг табиий ва ижтимоий-иқтисодий тавсифи берилган.

Moddiy ishlab chiqarish asoslari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-02-24 16:12:13
Hаr bir dаvlаtning iqtisоdiy jihаtdаn yuksаlishi birinchi nаvbаtdа, u yerdа mаvjud bo’lgаn mоddiy ishlаb chiqаrish tаrmоqlаrining rivоjlаnish hоlаti bilаn bevоsitа bоg’liqdir.

Geografiya ta’limida qishloq xo`jalik tarmoqlarini oqilona joylashtirish masalalarini o`rganilishi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Karimova Dilshoda
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2017-02-24 12:44:05
Ta‘limni zamon bilan bog'lashni samarali usullaridan biri ta‘limda erishilayotgan yutuqlarni o`quv jarayoniga singdirishdir.

Topografiya va kartografiya asoslari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Negmatov S.Q.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
163
Yaratilgan vaqti:
2017-02-24 11:00:19
Kartografiya va topografiya asoslari kursining geografiya fanini o’rganishdagi maqsadi geograf talabalarga geografik kartaning asosi bo’lgan topografik kartani yaratish asosida geografik kartani tuzishni uni o’qish va undan foydalanishni o’rgatishdir.

O`zbekiston tabiiy geografiyasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Norov Sh.Sh
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
55
Yaratilgan vaqti:
2017-02-24 10:38:09
O’zbekiston Gresiya, Yugoslaviya, Italiya davlatlari bilan bir kenglikda turadi. O’zbekiston hududi mustaqil iqlim mintaqasiga janubiy va subtropik iqlim mintaqasiga to’g’ri keladi. Mavzuning maqsadi: Fanning o`rganish ob’ekti, boshqa fanlar bilan aloqasi, fanning ilmiy tadqiqot uslubini asosiy xususiyatlarini o`rganish kerak.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit