Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Go'zaning ' ''Buxoro8''va ''Buxoro-10'' (Sardor) navlarida feneologik kuzatishlar va ularni o'qitish uslublari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
To'rayeva N.M.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 15:21:19
Mazkur ishda g'o'zaning ''Buxoro-8''va Buxoro-10 (Sardor) navlarida fenologik kuzatishlar va ularni o'qitish uslublari mavzusiga oid adabiyotlar tahlil qilingan ,ushbu mavzuni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalning qo'llanishi keltirilgan.

Kogon tumani geografiyasi:tabiiy va iqtisodiy jihatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ergashev A.K.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 14:51:05
Ushbu bitiruv malakaviy ishda Kogon tumanining tabiiy (geologik va yer usti tuzilishi ,foydali qazilmalari ,iqlimi,ichki suvlari ,tuproq o'simlik va hayvonot dunyosi)va ijtimoiy iqtisodiy (ma'muriy hududiy tuzilishi ,aholisi va mehnat resurslari,sanoati ,qishloq xo'jaligi,transporti)geografikxususiyatlari yoritilgan.

Buyuk geografik kashfiyotlar davrida Xristofor Kolumbning sayohatlari va uning geografik ahsamiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Karimova S.I.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 14:49:30
Ushbu bitiruv malakaviy ishda Buyuk geografik kashfiyotlar davrigacha G'arbiy Yevropadagi ahvol ,bu davrda geografiya fanining rivojlanishi ,buyuk geografik kashfiyotlarning o'rganilishi tarixi ,Xristofor Kolumb sayohatlari va uning geografik ahamiyati yoritilgan.

Buxoro vohasi tuproqlarida sho'rlanish jarayonlari va sho'rlanishga qarshi chora tadbirlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Azimov L.E.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
80
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 14:43:34
Ushbu bitiruv malakaviy ishda Buxoro vohasining tuproq, iqlim sharoitlari,voha tuproqlarida sho'rlanish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar va voha tuproqlarida sho'rlanishga qarshi chora-tadbirlar keltirilgan

Муъжам ал-булдон асари ва унинг муаллифи ҳақида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тошов Х.Р
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 13:38:10
Ушбу мақолада "Муъжам ал-булдон" яъни "Адиблар луғати" деб номланган географик луғат ва унинг муаллифи Ёқут Ҳамавий ҳақидаги маълумотлар келтирилган.

Тупроқ унумдорлигини оширишда соя эканининг аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жумаев Ф., Сафарова Н.
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 13:15:54
Ушбу илмий мақолада соя ўсимлиги, унинг аҳамияти, дунё миқёсида соя етиштириш, Ўзбекистонда экиладиган навлари ҳамда тупроқ унумдорлигини оширишдаги роли келтирилган.

Бухоро воҳаси тупроқлари ва уларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича илмий тавсиялар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Артикова Ҳ.Т., Шарипов О.Б., Назарова С.М., Бафоева З.Ҳ.
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 13:13:15
Ушбу мақолада ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, суғориш ишларни ривожлантириш, янги ерларни ўзлаштириш ва бошқа мелиоратив тадбирлар дехкончиликнииг маданий савиясини белгилаб бериши, қишлоқ хўжалигининг иқтисодий ривожланишига асосий омил бўлиши, республикамизнинг 4304,32 минг гектар суғориладиган ерларнинг асосий кисми (50%га якин) турли даражада шўрланган тупроқларини ташкил этиб, бу холат суғориладигаи ҳудудларда қишлок хўжалиги экинларининг умумий хосилдорлигини пасайтириши каби масалалар ёритилган

Iqtisodiy geografiya asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mavlonov A.M.
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 10:28:27
Ushbu ma'ruzalar matnida hozirgi zamon iqtisodiy geografiya fanining obyekti va predmeti ,asosiy tushunchalari hamda ayrim qonuniyatlari to'g'risida so'z yuritiladi.Shuningdek ,unda ishlab chiqarishni ijtimoiy va hududiy tashkil etish shakllarining hamda moddiy ishlab chiqarishning tarmoqlari -sanoat,qishloq xo'jaligi va transport geografiyasining ham qisqacha mazmuni berilgan.

Бувайда тумани ер фонди ва бонитировкаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Умарoв Сoйибжoн
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
ФДУ
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2019-02-05 15:13:10
Бу ўринда ер ресурсларидан самарали фойдаланиш стратегияси ер ресурсларини сифат ва миқдор жиҳатидан баҳоланиши ва баҳо натижаларидан эса тўғри фойдаланишда муҳим аҳамият касб этади.

Иқтисодий география асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мавлонов А.М
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Бухоро
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2019-02-05 14:04:59
Ушбу маърузалар матнида ҳозирги замон иқтисодий география фанининг объекти ва предмети, асосий тушунчалари ҳамда айрим қонуниятлари тўғрисида сўз юритилади. Шунингдек, унда ишлаб чиқаришни ижтимоий ва ҳудудий ташкил этиш шаклларининг ҳамда моддий ишлаб чиқаришнинг тармоқлари – саноат, қишлоқ хўжалиги ва транспорт географиясининг ҳам қисқача мазмуни берилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit