Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Patofiziologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-06-28 19:26:29
“Патофизиология фанидан атамаларнинг изоҳли луғати” номли “Патологик физиология” фани дастури асосида тайёрланган. Мазкур қўлланмада патологик физиология фанида ишлатиладиган атамаларнинг моҳияти ёритилган ва тиббиёт институтларининг барча факултет талабалари учун мўлжалланган. Tuzuvchi: B.B.Xasanov

Pedagogika, psixologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-06-28 19:18:27
Pedagogika, psixologiya shaxsda kasbga doir bilim, koʼnikma, malakalarni shuningdek, ulardagi mavjud tushuncha, tasavvurlarini boyitishga xizmat qiladi. Ushbu majmuada pedagogika, psixologiya fanini oʼrganuvchi asosiy muammolari, predmeti,maqsadi, vazifalari va tadqiqot metodlari, kasb psixologiyasining shakllanish tarixi, Sharq allomalari asarlarida kasb-hunar va kasb tanlash masalasi, oʼzbek psixologlarining tadqiqotlarida kasb tashlash va kasbga yoʼnaltirish muammolari, kasb taʼlimi faoliyati va unga qoʼyiladigan zamonaviy talablar, kasb tushunchasi va kasblarni psixologik tasniflash, kasbiy professiogramma va uning psixologik mazmuni, pedagogika nazariyasi, buyuk allomalarimizning pedagogik qarashlari, pedagogikaning tarixi, nazariyasi , rivojlanish tarixi, taʼlim texnologiyalari va pedagogik muloqot, muloqotning turlari, shaxsga taʼsir etish usullari, Tarbiya nazariyasi, tarbiyaviy taʼsir etish usullar, innovatsion texnologiyalar ularning turlari haqida ilmiy nazariy maʼlumotlar keltirilgan. Tuzuvchi: G.N.Qurbonova

Аnаtоmiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-06-28 19:06:08
Бу фан талабаларда одам организмининг тузилиши, аъзо ва тўқималарининг функционал ва топографик анатомияси, ёшга қараб ўзгариши ҳақида билим, клиник фикрлаш, кўникма ва малакани шакллантиради.Талабаларга организм тузилишининг индивидуал ва жинсий тафовутлари, ёшга қараб ўзгариши, аъзоларнинг анатомо-топографик муносабатларини, уларнинг рентгеноанатомиясини, аъзоларнинг ривожланишида бўладиган нуқсонларини ўргатишдан иборат. Tuzuvchilar: Radjabov A.B, Temirova N.R, Kamalova Sh.M, Baymuradov R.R, Fayzulloyeva D.K, Rustamova N.B, Исматова М.И, Асадова Н.Х, Хаятова М.Ф

Андижон вилоятида буғдой экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш чораларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турдиева Дилфуза Тиркашбоевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎТ: 632.2 + 633.11
Yaratilgan vaqti:
2020-06-27 00:53:06
Тадқиқотнинг мақсади Андижон вилоятида буғдой экинларининг фитосанитар ҳолатини (касаллик турларини ва улар тарқалиши ва ривожланишини) мониторинг қилиш, улардан сариқ занг касаллигининг дон ҳосилига зарар етказишини баҳолаш ҳамда ушбу касалликларга қарши янги, замонавий фунгицидларнинг биологик самарадорлигини аниқлашдан иборат.

Ҳозирги қорақалпоқ тилидаги боғланган қўшма гапларнинг функционал-семантик таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Альниязов Айтмурат
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.512.121-81.373
Yaratilgan vaqti:
2020-06-26 09:47:47
Ишда ҳозирги қорақалпоқ тилидаги боғланган қўшма гаплар тизими умумлингвистикадаги айнанлик ва фарқлилик концепцияси нуқтаи назаридан таҳлил қилинган.

Соғлиқни сақлаш соҳасини бошқариш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Назарматов Охунжон Сотволдиевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
338.24:61 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-06-25 16:00:43
Cоғлиқни сақлаш соҳасида инновацион фаолиятни самарали бошқариш механизмини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Андижон вилоятида буғдой экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш чораларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турдиева Дилфуза Тиркашбоевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎТ: 632.2 + 633.11
Yaratilgan vaqti:
2020-06-25 16:00:36
Тадқиқотнинг мақсади Андижон вилоятида буғдой экинларининг фитосанитар ҳолатини (касаллик турларини ва улар тарқалиши ва ривожланишини) мониторинг қилиш, улардан сариқ занг касаллигининг дон ҳосилига зарар етказишини баҳолаш ҳамда ушбу касалликларга қарши янги, замонавий фунгицидларнинг биологик самарадорлигини аниқлашдан иборат.

Oʼrta tolali gʼoʼza navlari selektsiyasida tola chiqimi yuqori boʼlgan ashyolar yaratish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ergashev Jahongir Аbdugʼanievich
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎТ: 633.41+631.5+67
Yaratilgan vaqti:
2020-06-25 14:57:16
Dunyoda yetishtirilayotgan paxta tolasini 90 foizi bugungi kunda madaniy G.hirsutum L. turiga toʼgʼri keladi. Gʼoʼza selektsiyasida muhim muammolardan biri serhosil, yuqori tola chiqimi va sifatiga ega, tezpishar navlarni yaratish va ulardan ishlab chiqarishda keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xorijiy til (ingliz tili)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-06-25 13:08:33
Har bir darsga fonetik, leksik hamda grammatik mashqlar kiritilgan. Olingan materiallar tarbiyaviy xarakterga ega bo’lganligi ta’lim va tarbiya birligiga e’tibordan dalolat beradi. Ingliz tilida to’g’ri talaffuzga o’rgatish qiyinligini inobatga olib, majmuada uchraydigan aksariyat so’zlarning transkripsiyasi berilgan. Tuzuvchilar: Nematova Z.T, Davlatova M.H

Xorijiy til (ingliz tili)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-06-25 12:59:05
Har bir darsga fonetik, leksik hamda grammatik mashqlar kiritilgan. Olingan materiallar tarbiyaviy xarakterga ega bo’lganligi ta’lim va tarbiya birligiga e’tibordan dalolat beradi. Ingliz tilida to’g’ri talaffuzga o’rgatish qiyinligini inobatga olib, majmuada uchraydigan aksariyat so’zlarning transkripsiyasi berilgan. Tuzuvchilar: M.F. Norova, D.Ya. Shigabutdinova, Sh.Sh. Shodiyev
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit