Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

The Hight Water Plants Water Road in cleaning


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ч.Кучкарова, У.Низамова, Ш.Абдуллаев
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 08:34:06
Ушбу мақолада оқова сувларни маиший тозалаш йўллари кўриб чиқилган.

Букантоғ ва Овминзатоғдаги таркибида углерод бўлган қатламларнинг олтин ва у билан бирга учровчи маъданлашувга истиқболи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сайитов Сардор Савриддинович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
(550.4+549+553.3078):553.411(575.16)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-06 14:26:04
Тадқиқотнинг мақсади Букантоғ ва Овминзатоғ тоғларидаги (Марказий Қизилқум) таркибида углерод бўлган қатламларнинг олтин ва бирга келувчи маъданлашувга истиқболини аниқлашдан иборат.

Муҳандис-геологик шароит хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда Бухоро шаҳар ҳудудининг сейсмик рискини баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ёдгоров Шарофиддин Исматуллаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
624.131+551.493 (575.11)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-06 14:23:41
Тадқиқотнинг мақсади урбанлашган ҳудудларда муҳандис-геологик шароит хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда сейсмик рискни миқдорий баҳолаш усулини ишлаб чиқишдан иборат.

Юқори лаб ва танглай туғма кемтикли болаларда комплекс стоматологик ёрдамни ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пулатова Барно Журахоновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
616.315-007.254-053.3/.5.-616.31-08
Yaratilgan vaqti:
2020-01-22 12:33:42
Юқори лаб ва танглайнинг туғма кемтиклари (ЮЛТТК) дунёнинг кўпгина давлатларида «...юз-жағ соҳаси болалар туғма патологиялари структурасида энг кенг тарқалганлиги билан стоматологик касалликлар орасида ўзига хос аҳамиятлилиги билан ажралиб туради. Болалар касалликлари структурасида иккинчи ўринни, ногиронлик бўйича эса биринчи ўринни эгаллайди...» .

Сувланган тектоник бузилиш зоналарини ажратишда геофизик усулларни комплекслаш (Тўполон сув омбори мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуазимходжаев Азиз Нодир ўғли
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
552.32:552.33:552.12:550.42 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-13 10:02:37
Тадқиқотнинг мақсади сувланган тектоник бузилиш ҳудудларини ажратиш имконини берадиган геологик-геофизик усулларининг қулай комплексини ишлаб чиқишдан иборат.

Каржантау ер ёриғи сейсмик ҳолатига мос замонавий ҳаракатларни ГИС технологияси асосида моделлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шукуров Зухриддин Фазлиддинович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
550.343.6: 550.34.01
Yaratilgan vaqti:
2019-12-03 16:44:57
Тадқиқотнинг мақсади Каржантау ер ёриғи ҳудудида ер қобиғининг сейсмиклик билан боғлиқ замонавий ҳаракатларини ГИС технологияси асосида моделлаштиришдан иборат.

Ғарбий Ўзбекистон шаҳарлари худудларининг муҳандислик-геологик шароитларини шаклланиш қонуниятлари (Бухоро шаҳри мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Таджибаева Нодира Рузиевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
(556.3+624.131.1)575.16
Yaratilgan vaqti:
2019-10-31 14:38:26
Тадқиқотнинг мақсади техногенезнинг ривожланиши билан боғлиқ Бухоро шаҳри муҳандислик-геологик шароитларининг хусусиятлари қонуний ўзгаришларини аниқлашдан иборат.

Шарқий Ўзбекистон ҳудудида риск ҳосил қилувчи омилларнинг хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хусомиддинов Ахрор Сабриддин ўғли
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
624.131:551.493 (575.11:575.12:575.13.)
Yaratilgan vaqti:
2019-10-31 14:33:10
Тадқиқотнинг мақсади Шарқий Ўзбекистон ҳудудида геологик ва сейсмик рискларни ҳосил қилувчи омилларнинг хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Қандим кўтарилмасидаги терриген юра формацияларининг нефтгазлийлик истиқболлиги ва геологик тузилишининг хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хожиев Бахтиёр Илхомович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
553.98.041:551.762(575.16/.192)
Yaratilgan vaqti:
2019-10-03 16:09:05
Қандим кўтарилмасида юра терриген формацияси геологик тузилишининг ўзига хос хусусиятларини ва палеотектоник шароитини аниқлаш асосида унинг нефтгазлилик истиқболларини баҳолашдан иборат

Geografiya darslarida mustaqil ishlarni tashkil etish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sayfiyeva Uljon Abdihomidovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2019-08-23 11:41:32
Maktab ta’limining eng asosiy vazifalari o’quvchilarga fan asoslarini o’rgatish va ularda tegishli malakalar hosil qilish, shu hosil qilingan bilim, ko’nikma va malakalardan o’z faoliyatida o’rinli foydalana olish, yuz bergan qiyinchiliqlarni shu bilim va malakalarga tayanib bartaraf eta bilish qobiliyatlarini o’stirishdan iborat. Jamiyat taraqqiyotini yetuk o’qituvchlarsiz tasavvur etish qiyin. Malakali pedagog mutaxassislar tayyorlash esa ko’p jihatdan ularning metodik tayyorgarligiga bog’liq.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit