Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Сейсмик рискни турли даражада баҳолашнинг инженер - сейсмологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исмаилов Вахитхан Алиханович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
550.34.+624.131.1
Yaratilgan vaqti:
2019-02-13 09:26:50
Cейсмик таъсир жадаллигини регионал ва локал ўзгариш қонунияларига ва турли бино-иншоот ва ҳудудларнинг заифлик даражасини баҳолашга асосланган ҳолда сейсмик рискни турли ҳудудий даражада (маъмурий регионда, шаҳар ҳудудида ва қурилиш майдонида) баҳолашнинг илмий инженер-cейсмологик асосларини ишлаб чиқиш

Сейсмик рискни турли даражада баҳолашнинг инженер - сейсмологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исмаилов Вахитхан Алиханович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
550.34.+624.131.1
Yaratilgan vaqti:
2019-02-13 09:26:38
Cейсмик таъсир жадаллигини регионал ва локал ўзгариш қонунияларига ва турли бино-иншоот ва ҳудудларнинг заифлик даражасини баҳолашга асосланган ҳолда сейсмик рискни турли ҳудудий даражада (маъмурий регионда, шаҳар ҳудудида ва қурилиш майдонида) баҳолашнинг илмий инженер-cейсмологик асосларини ишлаб чиқиш

Сейсмик рискни турли даражада баҳолашнинг инженер - сейсмологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исмаилов Вахитхан Алиханович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
550.34.+624.131.1
Yaratilgan vaqti:
2019-02-11 11:25:28
сейсмик таъсир жадаллигини регионал ва локал ўзгариш қонунияларига ва турли бино-иншоот ва ҳудудларнинг заифлик даражасини баҳолашга асосланган ҳолда сейсмик рискни турли ҳудудий даражада (маъмурий регионда, шаҳар ҳудудида ва қурилиш майдонида) баҳолашнинг илмий инженер-cейсмологик асосларини ишлаб чиқиш

Сейсмик рискни турли даражада баҳолашнинг инженер - сейсмологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исмаилов Вахитхан Алиханович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
550.34.+624.131.1
Yaratilgan vaqti:
2019-02-11 11:25:24
сейсмик таъсир жадаллигини регионал ва локал ўзгариш қонунияларига ва турли бино-иншоот ва ҳудудларнинг заифлик даражасини баҳолашга асосланган ҳолда сейсмик рискни турли ҳудудий даражада (маъмурий регионда, шаҳар ҳудудида ва қурилиш майдонида) баҳолашнинг илмий инженер-cейсмологик асосларини ишлаб чиқиш

Tuproq tarkibidagi Mn miqdorini aniqlash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Alimqulova Mulkijahon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ФДУ
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2019-02-05 15:02:31
Bugungi kunda kimyo korxonalarida chiqarilayotgan chiqindilar, shu jumladan tuproq namunasi tarkibidagi Mn miqdorini aniqlash, chiqindisiz texnologiya yaratish, ekologik muvofiqlik nuqtai nazaridan qaralgan holda chiqindilardan oqilona foydalanish. chiqindi sifatida chiqarib tashlanadigan metallurgiya sanoati qoldiqlaridan kimyoviy ishlab chiqarish uchun xom-ashyo bo’la oladigan moddalar olish va shu bilan birga ekologiyaga zarar yetishini kamaytirishdan iborat.

Бўзтоғ-Кўкпатас-Оқжетпес тренди чегарасидаги олтин конларининг жойлашиш шароитлари ва башоратлов-қидирув меъзонларини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тангиров Абдимутал Исамитдинович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
553.546.59 (575.144)
Yaratilgan vaqti:
2019-01-31 15:37:57
Бугунги кунда жаҳон амалиётида қимматбаҳо металлар заҳираларини кўпайтириш, кончилик корхоналарини хомашё билан таъминлаш асосан ёпиқ майдонларда янги конларни излаб топиш ва геология-қидирув ишлари самарадорлигини ошириш орқали амалга оширилмоқда. Шу туфайли янги истиқболли майдонларни топиш ва минерал хомашё базасини кенгайтиришда башоратлаш ва қидириш ишларини изчиллик билан геология фанининг ютуқлари, техника ва технологияси бўйича мавжуд замонавий тажриба ва янгиликларга таянган ҳолда амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади.

Букантоғ тоғидаги олтин конларида геологик маълумотларнинг ишончлилигини таъминлаш муаммолари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Урунов Баҳром Насруллаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
553.3.048: 553.411(575.144)
Yaratilgan vaqti:
2019-01-31 15:33:21
Дунё амалиётида, кон қазиб олиш корхоналарини ишончли ресурс ва захиралар билан мунтазам равишда таъминлаш геология-қидирув ишларининг шу кундаги зарурий вазифаларидан бири ҳисобланади. Дунёнинг ривожланган давлатларида геология қидирув ишлари асосида олинадиган маълумотларни тўлиқлилиги ва ишончлилигини таъминлашда бевосита геоахборот тизимларини (ГАТ) қўллаш муҳим омил сифатида хизмат қилмоқда.

Исследование способа разработки месторождений урана с ярусным залеганием рудных тел


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
И.У. Халимов, М.Э. Хайдарова, Ж.Ф.Собиров, Б.А. Мирзаев
Yaratilgan vaqti:
2019-01-16 14:30:30
Для гидрогенных месторождений урана характерен широкий диапазон изменчивости природных геолого-гидрогеологических параметров и условий их залегания, которые существенным образом влияют на эффективность их отработки способом ПВ.

Uranni yer ostida tanlab eritmaga o'tkazish usulida qazib olish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Halimov I.U. Aliqulov Sh.Sh.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
NDKI
Sahifalar soni:
179
UDK raqami:
UDK 622.775
Yaratilgan vaqti:
2019-01-15 15:47:19
O’quv uslubiy qo’llanmada ruda tanasining tab’iy yotgan holatida uranni yer ostida tanlab eritmaga o‘tkazish texnologiyasi bo‘yicha zamonaviy ma’lumotlar keltirilgan, shu progressiv usul bilan qazib olinadigan konlarning geologik qurilish, gidrogeologik va geokimyoviy xususiyatlari ko‘rib chiqilgan.

Овминзатов тоғининг геологик тузилиши ва маъданлашуви (Марказий Қизилқум)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Омонов Хайитбай Ахмадалиевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
553.3.041:553.(495+411)(575.16)
Yaratilgan vaqti:
2018-12-29 14:56:35
Овминзатов тоғининг геологик тузилишини ҳамда олтин, уран, нодир ва камёб ер металлари маъданлашувини жойлашиш шароитларини аниқлаш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit