Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Тупроқни далада текшириш ва харитага тушириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ў.Т.Тошбеков
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
165
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-11-21 15:17:24
Тупроқни далада текшириш в хариталаш, йер қобиғини маьлум майдонини текшириш ва тупроқ хосил қилиш шароитларини ўзаро боғлиқликларини ўрганиш, тупроқ типлари, ва ҳилларини тарқалиш қонуниятларини очиб берилиши ёритилган.

Сирдарё вилояти иссиқхоналарда помидор етиштиришнинг агротехнологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Рахимов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
26
Yaratilgan vaqti:
2018-11-21 13:58:34
Қишлоқ хўжалигининг бир тармоғи сифатида сабзавотчиликнинг асосий вазифалари: аҳоли ва маҳсулотни қайта ишловчи саноат корхоналарини сабзавот маҳсулотларига бўлган талабларини тўла қондириш, сабзавот турларини кўпайтириш, аҳолини-йил давомида сабзавот маҳсулотларига бўлган талабини бир меъёрда таъминлаш ва маҳсулотлар сифатини яхшилашдан ибораттилган

Нурота тоғларининг олтин маъданлашувини статистик металлогеник баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Касимова Шахзодахон Рамизидиновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
553.3.044:553.411 (575.14)
Yaratilgan vaqti:
2018-11-20 12:36:32
Тадқиқотнинг мақсади Нурота тоғларининг олтин маъданлашувини статистик металлогеник баҳолашдан иборат.

Ўзбекистоннинг гидрогеологик тизимлари ривожланишининг методолого-услубий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мавлонов Аслон Акрамович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
[551+556.3] 575.1
Yaratilgan vaqti:
2018-11-19 13:52:16
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ҳудудида тектогенезни ҳисобга олган ҳолда мобилизм асосида гидрогеологик тизимлари ривожланишининг методолого-услубий асосларини такомиллаштиришдан иборат.

Ғарбий Тян-Шан (Ўзбекистон) юра давригача ҳосил бўлган мажмуаларининг геодинамик эволюцияси ва минерагеник районлаштириш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Миркамалов Рустам Хамзаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-11-16 17:02:07
Ғарбий Тян-Шан (Ўзбекистон) юра давригача ҳосил бўлган мажмуаларидаги минерагеник потенциални баҳолаш ҳамда конлар жойлашув хусусиятларини аниқлаш.

«O`zbekistanda ju`zege kelgen geoekologiyaliq mashqalalar ha`m oni sheshiw jollari»


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdijamilova Feruza Ilimiy basshi’: K.Jaqsimuratov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
НДПИ
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2018-11-01 10:32:39
Bul pitkeriw qa’nigelik jumi’sta O`zbekistanda ju`zege kelgen geoekologiyaliq mashqalalar ha`m oni sheshiw jollari haqqinda so'z baradi

«Ekologiyalíq sharayatlardíń xalíq xojalíǵí tarawlaríníń rawajlaníwína tásiri»


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdiramanov J.B.,1 Kunnazarova Z.M., Esbosinova U.T.2
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 91.910. ББК 26.08. Г.35 2018
Yaratilgan vaqti:
2018-10-31 12:17:43
Házirgi waqıtta dúnyanıń qaysı bir regionın alıp qaramayıq, insan ómiri ushın úlken qáwip tuwdırıp atırǵan ekologiyalıq sharayattıń aldın alıwday awır mashqalalar óz sheshimin kútip turǵanlıǵınıń gúwası bolamız.

«Ekologiyalíq sharayatlardíń xalíq xojalíǵí tarawlaríníń rawajlaníwína tásiri»


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdiramanov J.B.,1 Kunnazarova Z.M., Esbosinova U.T.2
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 91.910. ББК 26.08. Г.35 2018
Yaratilgan vaqti:
2018-10-31 12:17:40
Házirgi waqıtta dúnyanıń qaysı bir regionın alıp qaramayıq, insan ómiri ushın úlken qáwip tuwdırıp atırǵan ekologiyalıq sharayattıń aldın alıwday awır mashqalalar óz sheshimin kútip turǵanlıǵınıń gúwası bolamız.

«Aral teńizi ekologiyаlíq mashqalalaríníń aqíbetleri hám oní turaqlastíríw»


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nurlanov A.S1., Zaripov SH., Egamqulov H.E2.
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 91.910. ББК 26.08. Г.35 2018
Yaratilgan vaqti:
2018-10-31 12:11:24
Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵında ekologiyalıq krizis jaǵdayları tiykarınan regionda 60-80-jıllarda ekonomikanıń agrar tarawındaǵı egislik jerlerdiń shekten tıs rawajlandırılıwına baylanıslı neshe ásirlerden beri teńizdi suw menen támiyinlep kelgen Ámiwdárya hám Sırdáryanıń suw resurslarınan aqılǵa muwapıq paydalanbawı nátiyjesinde Aral teńiziniń qurıwına alıp keldi.

Бухоро-Хива региони мезозой босимли сув системаси нефтгазлилигининг гидрогеологик мезонлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шоймуротов Туйчи Халикулович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
553.98:556.3:551.76(575.16/.192)
Yaratilgan vaqti:
2018-10-25 15:47:37
Бухоро-Хива региони мезозой босимли сув системасида ер ости сувларининг углеводород уюмлари ҳосил бўлиши ва жойлашувидаги ролини аниқлаш.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit