Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Geologiya, mineralogiya va petrografiya asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rizayev B. Sh., Qosimov I. M., Mamadaliyev A. T.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
174
UDK raqami:
549+552(075)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-24 15:38:22
O‘quv qo‘llanmada yerning geologik tuzilishi va petrografiya to‘g‘risida umumiy tushuncha, minerallar, tog‘ jinslari to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan, bulardan tashqari, geologik yilnoma, tektonik hodisalar, seysmik xududlarda qurilish ishlari, yer osti suvlari, ularning harakatlanish qonuniyatlari, tabiiy geologik hodisalar, muhandislik-geologik jarayonlar to‘g‘risida batafsil ma’lumotlar keltirilgan.

Хоразм моноклинали ва унга ёндош геоструктура элементларини космодешифровкалаш маълумотлари асосида геологик тузилиши ва нефт-газга истиқболлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бикеева Луиза Равкатовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
55:553.98.041(575.171):528.77.
Yaratilgan vaqti:
2021-08-10 11:45:52
Тадқиқотнинг мақсади космодешифрлашнинг замонавий усулларидан фойдаланиб Хоразм моноклинали ва унга ёндош бўлган геострктура элементларини геологик тузилишини аниқлаштириш ва нефтгазлилик истиқболларини асослашдан иборат.

Development of Fractal Equations of National Design Patterns based on the Method of R-Function


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Anarova Sh.A.
Yaratilgan vaqti:
2021-07-30 12:48:48
The paper is the dedicated to the Development of Fractal Equations of National Design Patterns based on the Method of R-Function

«Geologiya va gidrogeologiya» fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2021-07-25 17:24:36
“Konchilik ishi” 5311600-yo’nalishlarida ta’lim oladigan talabalari uchun, “Geologiya va gidrogeologiya” fanidan laboratoriya mashg’ulotlarini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatma tavsiya etiladi.

“Қудуқларни тугаллаш” фанидан маърузалар матнлари тўплами


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
З.У. Суннатов, Ш.К. Юсупов
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-iqtisodiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Қарши
Sahifalar soni:
103
Yaratilgan vaqti:
2021-07-24 17:19:56
Ушбу “Қудуқларни тугаллаш” фанидан тайёрланган маълумотлар тўплами “Фойдали қазилма конлари геологияси ва разведкаси” йўналиши талабаларига мўлжалланган.

Ўзбекистон маъданли минтақалари литосферасининг тузилиш хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Cидорова Ирина Петровна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
551.14 (575)
Yaratilgan vaqti:
2021-07-23 15:48:31
Тадқиқотнинг мақсади геофизик маълумотларни қайта ишлашнинг комплекс усулларини қўллаш асосида чуқурлик тузилмаларининг структуравий хусусиятлари, уларнинг морфологияси, номеъёрий хоссалари, маъдан ҳосил бўлиш жараёнларидаги ролини аниқлашдан иборат.

Дукант ва Каттасой оралиғидаги оксидланиш зонасининг геологик тузилиши ва минералогик-геокимѐвий хусусиятлари (Чотқол тоғининг жануби-ғарбий тармоғи)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Cоатов Низомиддин Турдиевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
551.1/.4:551.3.053:551.254:(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-07-08 13:11:11
Тадқиқотнинг мақсади оксидланиш зонасининг ривожланиш вақти оралиғи, геологик тузилиши, морфологик ва минералогик-геокимёвий хусусиятларини ҳамда олтин ва полиметалл маъданлашуви белгиларини аниқлашдан иборат.

Фарғона ороген ботиқлигида углеводород уюмлари фазовий жойлашувининг геологик-структуравий ва геофизик мезонлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раббимкулов Самариддин Асатович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
553.9+551.24
Yaratilgan vaqti:
2021-07-06 12:03:44
Тадқиқотнинг мақсади Фарғона ботиқлигида углеводород уюмлари тақсимланишининг геологик-структуравий ва геофизик омиллар билан боғлиқлигини миқдорий баҳолашдан иборат.

Междуречье майдонининг Бош маъдан зонаси мисолида яширин олтин маъданлашувини башоратлашнинг мезонлари (Қизилолмасой маъданли майдони)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Панченко Александр Евгеньевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
553.3.041(-191):553.411(575.11)
Yaratilgan vaqti:
2021-07-02 09:16:27
Тадқиқотнинг мақсади Қизилолмасой маъданли майдони Междуречье участкасидаги яширин олтин маъданлашувини башорат қилишнинг амалдаги мезонларини такомиллаштириш ва янги мезонларни аниқлашдан иборат.

Гис технологиялари асосида сейсмик рискни регионал даражада баҳолашнинг картографик модели (Жиззах вилояти мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Актамов Бекзод Уктамович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
550.34+624.131.1
Yaratilgan vaqti:
2021-06-21 09:41:30
Тадқиқотнинг мақсади регионал ҳудудларнинг сейсмик рискини иқтисодий кўрсаткичларда баҳолашнинг картографик моделини ГИС технологиялар асосида ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit