Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Kasbiy faoliyat psixologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Mullaboyeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Namangan muhandislik -texnologiya instituti
Sahifalar soni:
197
Yaratilgan vaqti:
2020-11-04 15:22:36
Fanni o‘qitishdan maqsad –talabalarda kasbiy psixologiya fanining predmeti, maqsadi, qonuniyatlari haqida, fanning kelib chiqish tarixini, bilish jarayonlarini, ularni shaxs kamolotidagi ahamiyati, shaxslararo munosabatlar, individual xususiyatlar hamda ularni shakillanib namoyon bo‘lishini, har bir yosh xususida qisqacha tavsif, kasblarning insonga qo‘yadigan talablari haqida tushunchalar bilan tanishtirish va ulardan pedagogik jarayonda samarali foydalanish mahoratini shakllantirishdir, hamda zamonaviy ilmiy bilimning o‘zgartirilishini tashkil etishdir

Қоратепа-Чоқилкалон тоғ-кончилик районидаги апометатерриген ва апогранит вольфрам маъданлашувининг вужудга келиш шарт- шароитлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўраев Мехрож Нуриллаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
553.24:553.4+553.463(575(14+192)
Yaratilgan vaqti:
2020-10-27 10:57:37
Тадқиқотнинг мақсади – Қоратепа-Чоқилкалон кон-маъданли районидаги носкарнли апометатерриген ва апогранит вольфрам маъданлашувининг турларга ажратилишини асослашдан иборат.

Ўзбекистоннинг Ғарбий ҳудудларидаги олтин таркибли намакобларнинг генезиси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ибрагимов Азиз Сабирович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
[556.3:553…+556.3:551.7]575.16
Yaratilgan vaqti:
2020-10-26 17:47:30
Тадқиқотнинг мақсади Ғарбий Ўзбекистоннинг юра даври ётқизиқларида табиий-геологик шароитларининг хлоридли намакобларда олтин бирикмалари ҳосил бўлиши ва тарқалишидаги ролини аниқлашдан иборат.

Ўзбекистон ер ости сувларида гелийнинг ўзгариш қонуниятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Закиров Мираббас Мирсаатович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
556.31.314.550 84. 543.27
Yaratilgan vaqti:
2020-10-26 17:31:52
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбекистон ер ости сувларида гелий таркибий миқдорининг шаклланиш ва ўзгариш қонуниятларини аниқлаш ва ер ости сувларида гелий изотоплари тақсимланишини асослашдан иборат.

Жанубий Устюрт ботиқлигининг чўкинди қоплами қуйи горизонтлари ва палеозой мажмуасининг чуқур геологик тузилиши ҳамда нефтгазлилик истиқболлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тухтаев Кабул Мухаммадиевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
553.98:551.243:575.172
Yaratilgan vaqti:
2020-09-29 11:14:10
Тадқиқотнинг мақсади Жанубий Устюрт ботиқлигидаги палеозой комплекси ва чўкинди қоплам остидаги горизонтларнинг ёриқ-блокли тузилишини ҳисобга олган ҳолда геологик тузилишини ва нефть-газга истиқболлилигини аниқлашдан иборат

Нефть ва газ конларининг геоэлектрик самараси ва нефтгазлиликни геофизик усулларда прогнозлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашев Ғафур
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
553.98:551.73:575.16
Yaratilgan vaqti:
2020-09-29 11:10:52
Тадқиқотнинг мақсади углеводород конларининг геоэлектрик таъсирини аниқлаш бўйича турли хил эталон конларнинг физик-геологик xусусиятларини, тузилмаларнинг ва электрқидирув усулларда аниқланган янги объектларнинг нефтгазлилигини прогнозлаш учун бу хусусиятларнинг кузатиладиган электр майдонда намоён бўлишини аниқлашдан иборат

Турон платформаси шарқий қисми билан Тянь-Шань ороген структуралари орасидаги зоналар ер пўсти тузилишининг геолого-геофизик модели


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Атабаев Дилшот Хусаинбаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
550.83/.84:622.323:553:550.34 (584.4)
Yaratilgan vaqti:
2020-07-14 15:06:50
Тадқиқотнинг мақсади геофизик маълумотларнинг комплекс таҳлиллаш асосида Турон платформаси шарқий қисми билан Тянь-Шань ороген структуралари орасидаги ҳудудлар Ер пўсти тузилишининг геолого -геофизик моделини ишлаб чиқишдан иборат.

The Hight Water Plants Water Road in cleaning


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ч.Кучкарова, У.Низамова, Ш.Абдуллаев
Yaratilgan vaqti:
2020-02-17 08:34:06
Ушбу мақолада оқова сувларни маиший тозалаш йўллари кўриб чиқилган.

Букантоғ ва Овминзатоғдаги таркибида углерод бўлган қатламларнинг олтин ва у билан бирга учровчи маъданлашувга истиқболи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сайитов Сардор Савриддинович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
(550.4+549+553.3078):553.411(575.16)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-06 14:26:04
Тадқиқотнинг мақсади Букантоғ ва Овминзатоғ тоғларидаги (Марказий Қизилқум) таркибида углерод бўлган қатламларнинг олтин ва бирга келувчи маъданлашувга истиқболини аниқлашдан иборат.

Муҳандис-геологик шароит хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда Бухоро шаҳар ҳудудининг сейсмик рискини баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ёдгоров Шарофиддин Исматуллаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
624.131+551.493 (575.11)
Yaratilgan vaqti:
2020-02-06 14:23:41
Тадқиқотнинг мақсади урбанлашган ҳудудларда муҳандис-геологик шароит хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда сейсмик рискни миқдорий баҳолаш усулини ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit