Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Litsey va maxsus kasb-hunar kollejlarda matematikani о‘rganishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Atamirzayev, A.Tangirov, Q.Juvonov
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2018-12-13 16:58:40
Metodik qо‘llanma litsey, MKHK va maktablarda matematika fanini zamonaviy matematik tizimlardan biri hisoblangan Mathcad 15 ni qо‘llab о‘rganishga bag‘ishlangan.

Мatematikadan misol va masalalar to‘plami


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.M.Saydamatov, M.A.Atajanova, N.A.Nalibayeva
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
275
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-12-13 16:17:25
Mazkur o‘quv qo‘llanma Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan “Oliy matematika” fan dasturining to‘plamlar, haqiqiy sonlar va kompleks sonlar, chiziqli algebra elementlari, vektorlar algebrasi, tekislikda analitik geometriya, matematik analizga kirish, funksiyani hosila yordamida to‘la tekshirish, ko‘p argumentli funksiya bo‘limlariga muvofiq yozilgan bo‘lib, bakalavriyat talabalari uchun mo'ljallangan.

Гельмгольц тенгламасининг матрицавий факторизацияси учун коши масаласининг регуляризацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўраев Даврон Аслонқулович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
517.946
Yaratilgan vaqti:
2018-12-06 15:58:44
Гельмгольц тенгламасининг матрицавий факторизацияси учун Карлеман формуласини қуриш ва шу асосда нокоррект Коши масаласининг чекли ва чексиз соҳаларда регулярлашган ечимини топиш.

Циклик жараёнларни моделлаштирувчи чизиқли динамик системалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бекимов Мансур Адамбаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
517.926/.929.2/.958
Yaratilgan vaqti:
2018-12-06 15:56:04
Циклик жараёнлар, жумладан иссиқлик электростанцияларининг айланувчи регенератив ҳаво қиздиргичлардаги иссиқлик алмашиш жараёнларининг математик моделларини қуриш ва уларнинг сифат хоссаларини аниқлаш.

Қаттиқ жисмлардан ташкил топган диссипатив механик системанинг тебранишлари назарияси ва ҳисоблаш усулларини ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тешаев Муҳсин Худойбердиевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
539.3
Yaratilgan vaqti:
2018-11-28 09:28:22
Гармоник (ёки стационар бўлмаган) юкла-нишлар таъсирида йиғилган массали, нуқтавий таянчли юпқа деворли пластина ва қобиқлардан ташкил топган диссипатив механик системалар тебранишлари назариясини ривожлантириш, аналитик ва сонли ечиш усулларини ишлаб чиқиш.

Oliy matematika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Axlimirzayev, M.Kuchkarov, I.Zulfiqorov, M.Ibragimov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
AndMI
Sahifalar soni:
275
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-11-27 15:46:01
Ushbu o`quv qo`llanma Universitetlarning tabiiy, ijtimoiy va gumanitar fanlari sohalariga kiruvchi yo`nalishlar hamda boshqa oliy matematika o`qitiladigan yonalishlar talabalari uchun mo`ljallangan.

Стереометрик проексия ва картаграфия


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ғайимназаров Г., Норжигитов Ҳ., Гайибназаров О.
Yaratilgan vaqti:
2018-11-22 11:55:21
Ушбу мақолада жисмларнинг стереометрик проекциялари ва харита тузиш усуллари ўрганилган.

Лобачевскийнинг ноевкилит геометрияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ғайимназаров Г., Норжигитов Ҳ., Гайибназаров О.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
172
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-11-22 11:48:48
Ушбу қўлланмада Лобачевскийнинг ноевклид геометрияси элементлари баён етилган. Бунда аввало Евклид геометриясининг аксиомалари ва ундаги баъзи тушунчалар, таърифлар, теоремалар келтирилган. Лобачевский геометриясининг вужудга келиш сабаблари баён етилган. Лобачевский геометриясини баён етишда тушунчалар, аксиомалар ва ундаги асосий теоремалар, тасдиқлар (фактлар) берилди ва айримларининг исботи ҳам берилди.

Вариацион ҳисоб


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Норжигитов Ҳ.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2018-11-22 11:44:57
шбу маруза мантда маскур қўлланма 5130100-математика ва 5130200-амалий математика ва информатика таълим йўналиши талабалар учун мўлжалланган бўлиб, “Вариацион ҳисоб ва оптималлаштириш усуллари” фанидан маърузалар ёзишган. Унда ҳар бир мавзу қисқача ёритилиб, машқлар билан мустаҳкамланган.

Учинчи ва тўртинчидаражали тенгламаларни йечишнинг бошқа усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мамаражабов Равшан Исомиддин ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2018-11-22 11:32:31
Ушбу битирув малакавий ишда даражали тенгламалар ўргатилган ва бир нечта машқлар кўрсатилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit