Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Графлар назарияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-24 10:58:00
Графлар назарияси амалий математиканинг асосий қисмларидан бири бўлиб, объектларни ва унда содир бўладиган жараёнларни тасвирлашда қулайликлар туғдиради. Бу назария тушунчалари ва масалалари энг қийин кечадиган жараёнларни лойиҳалашда, масалан электрон қурилмаларни охирги авлодларини яратишда, уларни элемент асосларини анализ ва синтез қилишда ишлатилиши билан фан ва техника тараққиётида катта ўрин эгаллайди.

ЎзККЎЧМ ОАЖ шароитида кремний нитрид асбобсозлик материалларини олиш технологиясини ишлаб чикиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Республикамизнинг барча ишлаб чикариш сохаларида техника ва технологик ускуналарда кўланиладиган асбоб материаллари юкори унимдорликга, арзон таннархга ва ишончли узок муддат хизмат килиш имкониятига эга бўлишлиги талаб этилади. Техника ва технологик уску
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TDTU
Sahifalar soni:
29
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 10:56:49
Республикамизнинг барча ишлаб чикариш сохаларида техника ва технологик ускуналарда кўланиладиган асбоб материаллари юкори унимдорликга, арзон таннархга ва ишончли узок муддат хизмат килиш имкониятига эга бўлишлиги талаб этилади. Техника ва технологик ускуналарига куйиладиган бундай талаблар бевосита уларни ясашга ишлатиладиган материал хоссаларига келиб такалади.

Элементар математика ва информатика бўйича абитуриентлар учун дастур


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-07 11:30:00
Асосий қисмда (маъруза) фанни мавзулари мантиқий кетма-кетликда келтирилади. Ҳар бир мавзунинг моҳияти асосий тушунчалар ва тезислар орқали очиб берилади. Бунда мавзу бўйича талабаларга ДТС асосида етказилиши зарур бўлган билим ва кўникмалар тўла қамраб олиниши керак.

Asosiy diskrеt taqsimot qonunlari. Qisqacha tarixi va ahamiyati ehtimollik . Ehtimolliklarni qo’shish va ko’paytirish tеorеmalari.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Saidova M.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-06 12:14:24
Biror bir qonuniyat asosida ro’y bеrmaydigan hodisalar. Ularga olingan lotorеya bilеtiga yutuq chikishi, maxsulotni bozorda qanday narxda sotilishi, biror shaharda sutka davomida nеchta chaqaloq tug’ulishi, bеkatda kеrakli avtobusni kancha vaqt ko’tishga to’g’ri kеlishi, tеst sinovida talabaning nеchta savolga javob bеrishi kabi hodisalarni misol qilib ko’rsatish mumkin.

Ehtimollik . Ehtimolliklarni qo’shish va ko’paytirish tеorеmalari.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Safarova D.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-06 12:12:02
ehtimollik, hodisalar algеbrasi, birgalikda va birgalikda bo’lmagan hodisalar, hodisalar to’liq gruppasi, elеmеntar natijalar, ehtimollikning klassik ta'rifi, ehtimollikning asosiy xossalari, ehtimollikning gеomеtrik va statistik ta'rifi, ehtimolliklarni qo’shish tеorеmalari, shartli ehtimollik, bog’liq va bog’liqmas hodisalar, ehtimolliklarni ko’paytirish tеorеmalari

Fazoda analitik gеomеtriya. Tеkislik va uning tеnglamalari.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G’aybullayev A.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-06 11:02:56
Tekislikning umumiy tenglamasi. Aytaylik, fazoda ixtiyoriy dekart koordinatalar sistemasi berilgan bo’lsin, unda o’zgaruvchili istalgan birinchi tartibli tenglama berilgan sistemaga nisbatan tekislikni ifodalaydi. Bunday tenglamaning ko’rinishi quyidagicha bo’lsin:

Gipеrbola va parabola


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O’ktamova Sh.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-06 10:59:35
Analitik geometriyaning asoschilaridan biri yana bir frantsuz matematigi Rene Dekart (1596-1650) hisoblanadi. Dekartning asosiy xizmati shundaki, u tabiat hodisalarini fan yordamida tushuntirdi.

Алгоритмы и структуры данных


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.Вирт
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
1989
Nashriyot:
Moskva"Mir"
Sahifalar soni:
358
UDK raqami:
32.973
Yaratilgan vaqti:
2017-03-06 10:27:01
Предполагается, что читателям книга это новая работа Н.Витра, специалиста,хорошо известного в кругу программистов.

Oliy matеmatika


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Teshayev M.X.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BuxMTI
Sahifalar soni:
92
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-03-06 10:19:35
Mamlakatimizda qabul qilingan va amalga oshirilayotgan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” bo’yicha ta'lim islohotining II bosqichidagi eng asosiy vazifa - tayyorlanayotgan mutaxassislarning sifatini oshirishdan iboratdir.

Алгебра и основы математического анализа


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Э. М. Сайдаматов, А. К. Аманов, А. С. Юнусов, С. С. Ходжабагян
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
396
UDK raqami:
007 (075)
Yaratilgan vaqti:
2017-02-20 15:12:41
Учебное пособие «Алгебра и основы математического анализа», часть II является продолжением части I одноименного учебного пособия, изданного в 2005 году. Книга написана в соответствии с учебной программой, утвержденной Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и Центром среднего специального, профессионального образования.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit