Filtrlar

Вольфрам ва молибден билан легирланган кремнийнинг электрофизик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Палуанова Анифа Дарибаевна
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
621.135.593
Yaratilgan vaqti:
2022-01-14 09:29:43
Тадқиқотнинг мақсади: сиғимли ва инфрақизил спектроскопия усуллари ёрдамида вольфрам ва молибден киришмалари билан легирланган кремнийда нуқсонли марказларининг шаклланиш хусусиятларини, шунингдек, технологик омилларнинг кремнийдаги бу киришмаларнинг хусусиятларига таъсирини тадқиқ қилишдан иборат.

Soha ichida buziladigan singulyar koeffitsiyentli giperbolik va aralash tipdagi tenglamalar uchun bitsadze-samarskiy masalasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.T.Choriyeva
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
Sahifalar soni:
53
UDK raqami:
576.969
Yaratilgan vaqti:
2022-01-11 15:23:26
Ushbu o‘quv qо‘llanma oliy ta’lim muassasalarining magistrantlari uchun mо‘ljallangan bо‘lib, unda soha ichida buziladigan giperbolik va aralash tipdagi tenglamalar uchun lokal va nolokal masalalar qamrab olingan. О‘quv qо‘llanma matematika mutaxassisligi magistrantlari, doktorantlar va ilmiy xodimlarga mо‘ljallangan.

Критик тармоқланувчи тасодифий жараёнлар учун лимит теоремалар ва моментлар учун баҳолар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қудратов Ҳамза Эргашевич
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
519.21
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 14:10:10
Тадқиқотнинг мақсади тасодифий сондаги ва катта сондаги заррачалардан бошланувчи тармоқланувчи тасодифий жараёнларнинг асимптотик ҳолатларини аниқлаш ва тасодифий жараёнларнинг моментларини юқоридан баҳолашдан иборат.

Aylana gomeomorfizmlari bilan bog‘liq danjua tengligi va cheksiz ikkilik ketma-ketliklari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Jalilov Alisher Akbarovich
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
517.9
Yaratilgan vaqti:
2021-12-28 16:12:53
Tadqiqotning maqsadi aylana akslantirishlari bilan bog‘liq cheksiz ikkilik ketma-ketliklarining murakkablik funksiyalarini qurish va Erman akslantirishlari uchun Danjua tengligini topishdan iborat.

Iqtisodiy masalalarni yechishda amaliy dasturlar majmuasidan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O.Q.Xatamov
Yaratilgan vaqti:
2021-12-28 14:12:12
Ishlab chiqarish, loyihalash, boshqaruvni bashorat qilish va shular kabi inson faoliyatining ko’pgina amaliy masalalari optimallashtirish masalalarini yechishga keltiriladi.

Моно- ва поликристалл кремний асосидаги p-n-структураларнинг фотоэлектрик характеристикаларига ҳароратнинг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Зиёитдинов Жахонгир Норбоевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
: 621.383.51
Yaratilgan vaqti:
2021-12-25 17:53:05
Тадқиқотнинг мақсади рақамли моделлаштириш орқали моно- ва поликристалл кремний асосидаги p-n-структураларнинг юқори самарали фотоэлектрик ўзгартиришини таъминловчи оптимал температуралар оралиғини аниқлаш ва илмий асослашдан иборат.

Matematikalıq analiz


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tleumuratov S.J.
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali
Sahifalar soni:
357
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-23 10:44:37
Bul oqıw qollanba joqarǵı oqıw orınlarında bilim alıp atırǵan 5140200-fizika tálim baǵdarlarınıń ishki, sırtqı hám keshki bólim studentlerine baǵıshlanǵan bolıp, Matematikalıq analiz páninen tiykarǵı túsinikler menen tanıstırıwǵa arnalǵan.

Панжарада ўзаро таъсирлашувчи икки фермионли система боғланган ҳолатлари мавжудлиги ва сони ҳақида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдухакимов Саидакбар Хазраткул ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
517.984
Yaratilgan vaqti:
2021-12-22 14:43:47
Тадқиқотнинг мақсади панжарадаги икки заррачали Шредингер операторининг муҳим ва дискрет спектрларини тадқиқ қилишдан иборат.

Панжарадаги бир ва икки заррачали шредингер операторлари учун бўсаға эффекти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамидов Шахобиддин Илхом ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
517.984
Yaratilgan vaqti:
2021-12-22 14:40:58
Тадқиқотнинг мақсади панжарадаги бир ва икки заррачали Шредингер операторларининг муҳим ва дискрет спектрларини тадқиқ қилишдан иборат.

Графен, фуллеренлар ва кичик энергияли водород атомларининг ўзаро таъсири жараёнларини моделлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Улукмурадов Аброр Нафасович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
539.6 544.188 004.942
Yaratilgan vaqti:
2021-12-21 14:28:29
Тадқиқотнинг мақсади. Фуллерен-графен структураларидан водород атомларининг сочилиши жараёни ва графен қатлами билан С60 фуллереннинг ўзаро таъсир жараёнлари динамикасини ўрганишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit