Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Чегараланмаган соҳаларда сингуляр коэффициентли аралаш типдаги тенгламалар учун локал ва нолокал чегаравий масалалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рузиев Менглибай Холтожибаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
517.956.6
Yaratilgan vaqti:
2020-08-07 10:28:08
Тадқиқотнинг мақсади cингуляр коэффициентли аралаш эллиптик-гиперболик типдаги тенгламалар учун коррект қўйилган локал ва нолокал чегаравий масалаларни топиш ва уларнинг бир қийматли ечилишини исботлашдан иборат.

Қизиқарли математика ва олимпиада масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Махмудова Д.М., Дўсмуродова Г.Х.
Yaratilgan vaqti:
2020-08-06 20:05:39
Ўқув режалардаги математика ва табиий-илмий фанлар блокига тегишли фанларнинг хусусиятидан келиб чиқиб, қўлланмада “Қизиқарли математика ва олимпиада масалалари” курсининг сонлар назарияси бўлимига оид асосий тушунча ва тасдиқлар, олимпиада масалалари келтирилган бўлиб, математик мазмуни тадбиқлари кўрсатилган. Мавзулар бўйича талабалар мустақил ечиши учун топшириқлар ва уларнинг ечиш усуллари ҳам берилган.

Параболик ва гиперболик тенгламалар учун номаълум чегарали масалалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Расулов Мирожиддин Собиржонович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
517.956/.3/.4
Yaratilgan vaqti:
2020-08-03 18:47:05
Тадқиқотнинг мақсади параболик тенгламалар ва реакция-диффузия типидаги тенгламалар системалари, шунингдек биринчи тартибли гиперболик тенгламалар системалари учун номаълум чегарали масалалар назариясини қуриш ва ривожлантиришдан иборат.

Сингуляр коэффициентли эллиптико – гиперболик ва эллиптико-параболик типдаги тенгламалар учун нолокал масалалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нишонова Шахнозахон Тохиржон қизи
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
517.956
Yaratilgan vaqti:
2020-07-29 16:56:58
Тадқиқотнинг мақсади сингуляр коэффициентли эллиптико – гиперболик ва эллиптико – параболик типдаги дифференциал тенгламалар учун нолокал масалалар қўйиш ва ўрганишдан иборат.

Номанфий эгриликли кўпхилликларда риман субмерсияларининг геометрияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунов Байрамали Акбарович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
514.763.2
Yaratilgan vaqti:
2020-07-28 17:05:45
Тадқиқотнинг мақсади эгрилиги номанфий кўпхилликларда риман субмерсиялари геометриясини ўрганишдан ва риман субмерсиялари ҳосил қилган қатламалар геометриясини тадқиқ қилишдан иборат.

Учинчи тартибли юкланган псевдопараболик тенгламалар учун нолокал масалалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Холиков Дилшод Камолович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
517.956.2; 517.956.6
Yaratilgan vaqti:
2020-07-28 16:40:54
Тадқиқотнинг мақсади учинчи тартибли юкланган псевдопараболик типдаги тенгламалар учун нолокал бошланғич-чегаравий масалаларни қўйиш ҳамда масалалар ечимининг мавжудлик, ягоналик ва турғунлик муаммоларини исботлашдан иборатдир.

Лейбниц алгебраларининг локал ва 2-локал дифференциаллашлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупов Бахтиёр Бахромбек ўғли
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
512.554.38, 517.98
Yaratilgan vaqti:
2020-07-18 09:47:37
Тадқиқотнинг мақсади Лейбниц алгебраларининг локал ва 2-локал дифференциаллашларини ўрганишдан иборат.

Айланма ҳаракатли оқимларнинг математик моделлари ва уларни сонли ечиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Назаров Фаррух Холиёрович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
532
Yaratilgan vaqti:
2020-07-13 15:36:34
Тадқиқотнинг мақсади кўп фазали турбулент оқимларнинг математик моделларини қуриш ва улар асосида циклон типидаги чанг туткичларнинг физик хусусиятларини ишлаб чиқишдан иборат.

Бошқарувлар аралаш чегараланишларга эга ҳолда чизиқли ва ночизиқли динамик системалар учун бошқарув ва қувиш масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сотволдиев Акмалжон Иброхимович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
517.977.5/.978.4
Yaratilgan vaqti:
2020-07-06 19:10:50
Тадқиқотнинг мақсади бошқарувларга мос равишда интеграл ва йиғинди чекловлар қўйилган чизиқли дифференциал ва дискрет система-ларда бошқарувчанлик ва қувиш масалалари ўртасида боғлиқлик ўрнатиш, ҳамда ночизиқли дифференциал қувиш ўйинларини параллел яқинлашиш методи орқали ечишдан иборат.

Тақсимланган параметрли системаларда эволюцион жараёнларнинг бошқариш масалаларини ечиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мустапоқулов Хамдам Янгибоевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
517.977.56
Yaratilgan vaqti:
2020-07-06 19:04:27
Тадқиқотнинг мақсади параболик ва гиперболик типдаги тенгламалар билан тавсифланган бошқарув системаларига нисбатан кўп қийматли акслантиришнинг инвариантлигини ўрганиш, чексиз дифференциал тенгламалар системаси орқали берилган бошқарув масалалари учун бошланғич нуқтадан нол нуқтага ўтиш учун оптимал бошқарувни қуриш ва оптимал вақтни аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit