Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Хотирали дифференциал тенгламаларнинг сифат ва миқдорий жиҳатлари ва уларнинг татбиқлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Фатхалла Али Риҳан
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
519.957
Yaratilgan vaqti:
2019-04-03 14:52:32
Бутун ва каср тартибли кечикувчи дифференциал тенгламалар кўринишидаги математик моделларни қуриш, кечикувли ва каср тартибли дифференциал тенгламалар ечимларининг турғунлиги учун янги етарли шартлар олиш ва тақрибий сонли ечиш усулларини ишлаб чиқиш ҳамда сонли ечиш дастурий воситаларини яратиш

Аэро ва гидроэластик масалаларини ўрганишнинг экспериментал методлари механикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Примқулов Бегали Шералиевич
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2019-03-19 11:08:21
Аэро ва гидроэластикликнинг мухим масалаларини ечиш одатда аналитик, статистик, сонли усуллар, чекли айирмалар ва бошқа назарий ёндашишлари орқали амалга оширилади. Мазкур мавзуларга бағишланган ўқув курслари фундаменталь тадқиқотлар, асосан чекли айирмалар, дискрет уюрмалар хамда манбаларнинг тўғри усулларидан фойдаланиб амалга оширилади. Бундай холларда дифференциал , интеграл, вариация ва сонли методларнинг бир қанча хусусий ҳолларидан фойдаланиш каби математик ёндашувлар ўзининг ижобий самарасини беради.

Matematikadan mustaqil ishlarni tashkil etishning xususiyatlari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Менгникулова Насиба, Жумаева Гулнора
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 12:08:53
Annotasiya. Ushbu maqola 4- sinf o`quvchilarining matematika darslarida mustaqil ishlarini tashkil etishni, o’quvchilarda kuzatuvchanlikni, ziyraklikni, atrofga tanqidiy qarashni, ishda tashabbuskorlikni, mas’uliyatni va sof vijdonlilikni, to’g’ri va aniq so’zlashni, hisoblash, o’lchash va yozuvlarda aniqlikni, mehnatsevarlik va qiyinchiliklarni yengish xislatlarini tarbiyalash haqida ma`lumot berilgan.

Ярим аддитив функционаллар фазосининг кардинал ва топологик хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
МАМАдалиев Нодирбек Камолдинович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
517.98
Yaratilgan vaqti:
2019-03-15 15:44:54
Тадқиқотнинг мақсади ярим аддитив функционаллар фазосининг кардинал ва топологик хоссаларини ҳамда бу фазога турли типдаги узлуксиз акслантиришларнинг таъсирини тадқиқ қилишдан иборат.

Кэли дарахтида р–адик Гиббс ўлчовлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳакимов Отабек Норбўта ўғли
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
517.98
Yaratilgan vaqti:
2019-03-14 14:46:46
Кэли дарахтида Изинг, қаттиқ сфера ва Ваннименус моделлари учун р-адик лимит Гиббс ўлчовлари тўпламини таcнифлаш.

Ядроли ҳақиқий W*-факторларни синфлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нуриллаев Музаффар Эшназарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
517.98
Yaratilgan vaqti:
2019-03-14 11:49:16
Ҳақиқий С*-алгебраларнинг ядроли ва инъективлик хоссаларини шунингдек, ҳақиқий W*-алгебранинг максимал инъектив W*-қисмалгебралари ва қисмфакторларини тадқиқ қилиш.

Қобирғали пластинка ва сферик қобиқларнинг ночизиқли деформацияланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нишонов Ўткир Анжибоевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
539.3
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 12:05:12
Жаҳонда замонавий техника ва қурилишда деформациялар катта тезликлари шароитида интенсив тебранишлар жараёнларини юзага келтирувчи ҳар хил динамик юкланишлар таъсири остида бўлган юпқа эластик қурилмаларнинг мустахкамлигини таъминлашга катта эътибор қаратилмоқда. Сўнги йилларда АҚШ, Франция, Япония, Хитой, Россия Федерацияси ва бошқа ривожланган мамлакатларда қурилманинг умумий бикрлигини ошириш учун унинг юпқа қисмини қобирғалар билан мустаҳкамлаш, бу билан қурилманинг мустаҳкамлигини ошириш, тўпланган зўриқишларни тарқатиш жараёнини ифодаловчи ноклассик моделлар қўлланилмоқда.

Mathematical modeling of fluid motion in pipes


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mengliev Shaydulla Abdusalomovich, Gulomkodirov Komiljon Alisherovich,
Yaratilgan vaqti:
2019-03-12 17:08:51
The article provides information on the mathematical modeling of the incompressible viscous fluid in the pipe. The study shows laminar and turbulent regimes of fluid motion, as well as the physical meaning of these regimes. Consider a straight round pipe with a diameter constant along the entire length. The flow rate on the walls of the pipe due to adhesion is zero, in the middle of the pipe, it has the greatest value.

Математикадан


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tursunova Barno
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
173
Yaratilgan vaqti:
2019-03-12 16:58:41
Ushbu ma’ruzalar matni oliy o’quv yurtlarining texnika yo’nalishi talabalariga mo’ljallangan bo’lib,unda keltirilgan mavzular oliy o’quv yurtining transport va er usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi mutaxassisliklari uchun matematik fanlarning amaldagi dasturiga to’la mos keladi.Ma’ruzalar matni 17 ta ma’ruzadan iborat bo’lib, asosan oliy matematikaning qatorlar,ko’p o’zgaruvchili funksiyalar,differensial tenglamalar,transport masalalari va ularning matematik modeli,matematik fizika tenglamalari,ehtimollar nazariyasi elementlari haqidagi mavzularni o’z ichiga oladi.Har bir ma’ruzada mavzuga oid tayanch so’z va iboralar,mavzuni mustahkamlash uchun savollar berilgan. m

Matematika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-22 17:48:16
Hozirgi kun talabiga javob beradigan mutaxassislar tayyorlash, ularning nazariy va amaliy masalalarni chuqur o’zlashtirishga yordam beradigan darsliklarni, o’quv qo’llanmalarni o’zbek tilida yozish muhim masalalardan biridir. Ushbu uslubiy ko’rstma “Kompyuter injiniringi”, “Axborot xavfsizligi”, “Telekommunikatsiya texnologiyalari”, “Dasturiy injiniringi”, “AKT sohasida kasb ta’limi” hamda “Amaliy matematika va informatika” yo’nalishlari bo’yicha bakalavrlar tayyorlash o’quv rejasiga kiritilgan mavzularni o’z ichiga qamrab oladi, talabalar amaliy mashg’ulotlarini o’rganishda, mustaqil ishlarni bajarishda foydalanish mumkin bo’ladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit