Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Сейсмогеодинамик ва техноген жараёнларнинг геофизик майдонлар вариацияларида намоён бўлиш хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Туйчиев Ахмаджан Исмаилович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
550.343+382.3
Yaratilgan vaqti:
2020-01-21 11:33:44
Тадқиқотнинг мақсади геофизик майдонларда сейсмогеодинамик ва техноген жараёнларни намоён бўлиши хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Ratsional son tushunchasi


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-01-16 11:26:06
Ta’limiy maqsad: O’quvchilarga ratsional son haqida tushuncha berish va hayotiy misollar bilan darsni bog’lash. Tarbiyaviy maqsad: O’quvchilarni estetik ruxda tarbiyalash.

Охирги рақами беш рақами билан тугаган сонларни вадратга кўтариш


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-01-16 11:24:04
Математик амалларни жозибасидан фойдаланиб, биз қуйидаги ҳисоблашларни амалга оширмоқчимиз. Арифметик амалларга асосланиб, охирги рақами 5 билан тугаган сонларни квадратга кўтариш усули билан танишамиз.

O`zbek matematiklarining fanga qo`shgan hissasi


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-01-16 11:22:07
Matematika o’z ichki qonuniyatlari bo’yicha ham turli tushunchalar, nazariyalarni umumlashtiradi, mantiqiy tugallanganlikka erishtiradi, avvalgi tushunchalar, nazariyalarga matematika rivojining hozirgi zamon yutuqlari nuqtai nazaridan qarab, ularni tahlil qildiradi - rivojlarrtiradi. Bu esa biz yashayotgan olamni chuqur bilishga olib keladi.

Matematika fanidan tugaraklarni tashkil etish


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-01-16 11:19:19
Biz sizga havola qiladigan tavsiyanoma matematika fanidan o`quvchilarning qiziqishlarini oshirish uchuь tashkil qilingan fan tugaraklarida qo`llash uchun ba`zi qiziqarli mavzularni ko`rsatib o`tamiz.

Sonlardagi sehr


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-01-16 11:17:32
Bugungi kunning o’quvchisi har bir darsda yangilik bo’lishini hohlaydi. Dars davomida o’quvchi faolligi oshsa, dars samarali yakun topadi, u bugungi darsdan mamnun bo’ladi. Matematika darsida esa biz sonlar ustida amallar bajaramiz. Qadimdan biz 3 va mo’jizali 7 sonlari xaqida ertaklar, rivoyatlar, tabiat mo’jizalari va xodisalari haqida ma’lumotga egamiz.

The independent work of future teachers of mathematics as a method of forming professional competency


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Berdibaev.M.
Yaratilgan vaqti:
2020-01-13 17:06:14
The presented article considers the independent work of future teachers of mathematics as a method of forming professional competencies.

Биринчи тартибли эллиптик типдаги тенгламалар системаси учун Коши масаласи ечимининг pегуляризацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунов Фарҳод Рузикулович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
517.946
Yaratilgan vaqti:
2020-01-13 16:02:18
Лаплас тенгламаси ва биринчи тартибли эллиптик типдаги тенгламалар системаси учун Коши масаласи ечими ва ечим ҳосиласининг чекли соҳаларда ошкор кўринишдаги регуляризациясини қуриш ва шартли турғунлик баҳосини олишдан иборат.

Ёриқ-ғовак муҳитларда номувозанат адсорбция ҳисобга олиниб модда кўчиши масалаларини ечиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мустофоқулов Жаббор Ахматқулович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
532.546
Yaratilgan vaqti:
2020-01-11 11:22:56
Тадқиқотнинг мақсади: ёриқ-ғовак муҳитларда номувозанат адсорбция ҳамда диффузияни ҳисобга олган ҳолда модда кўчиши ва суюқликлар ҳаракати масалаларининг гидродинамик моделларини такомиллаштириш ва сонли ечиш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Модель динамик системанинг бифуркациялари учун дискрет- сонли кузатув методи ва интерактив дастурлар мажмуаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тилавов Аслиддин Махмудович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
517.639.3
Yaratilgan vaqti:
2020-01-10 15:27:15
Текисликдаги модель квадратик динамик системаларнинг сифат тадқиқотига DN-кузатув методини қўллаш, ва бифуркацион картинасини қуриш ва шунга қаратилган компьютер дастурлари мажмуини яратишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit