Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Технология работы в corel draw


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.В.Мамаджанова, А.К.Абдуллаев, И.И.Джураев
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
41
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 12:16:51
Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов бакалавриата направления 5110700 - Методика преподавания информатикипо дисциплине «Компьютерная графика», содержит теоретические и практические рекомендации по выполнению лабораторных работ модулятехнологии работы в программе Corel Draw, представленных в типовойучебной программе предмета, а также задания для каждой лабораторной работы. Содержание пособия способствует интеллектуальному, творческому и эмоциональному развитию студентов. Предусматривает формирование практический умений и навыков в работы с программой Corel Draw

Al va KHK larda fizikaning “Kvant optikasi elementlari” bo’limidagi mavzularni o’qitishni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yusupova Kamola Fozilxonovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 12:08:34
AL va KHK lar uchun DTS da optika bo’limida o’quvchilar o’zlashtirishi zaruriy bo’lgan bilimlar doirasida nazariy bilim berish jarayonida fizika fanini o’qitishda zamonaviy pedagogik hamda, axborot va telekommunikatsion texnologiyalarni faol qo’llash, o’quv jarayonida didaktik materiallardan keng miqyosida foydalanish uslubi

Kasb-hunar kollejlarida stereometriya masalalarini yechishda o’quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Umronov Eldorbek Sodirovich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
117
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 12:07:58
Kasb-hunar kollejlarida geometriya fanining stereometriya masalalarini yechishda o`quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqish

Kompozit materiallarning tashqi muhit ta’sirida mexanik xossalarining o‘zgarishini o‘rganish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Umurqulov Qayumjon
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 12:03:50
Hozirgi kunlarda kompozitsion materiallar juda ko’p sohalarda ishlatilmoqda , ularsiz hayotimizni tasavvur qilib bo‘lmaydi. Tabiiyki bu materiallar ham ishlatish jarayonida uning juda ko‘p xossalarini o’zgartiradi, natijada o‘zining ish faoliyatini susayishiga ya’ni buzulishiga olib keladi. Bunday yeyilishlarning, buzilishlarning ya’ni xossalarning o’zgarish sabablarini bilish uchun materiallarning tashqi ta’sirlarga chidamliligini o‘rganish zarur.

Informatika fanidan o‘rgatuvchi interaktiv pedagogik dasturiy vositalarni yaratish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жулибоева Дилноза
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 11:58:39
Umumta’lim maktablardada matematika o‘qitish uslubiyati nazariyasi va amaliyotiga asoslanib o‘quvchilarini hayotiy masalalar echish jarayonida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlarini ishlab chiqish

Ковак ўтказувчанликка эга бўлган кадмий теллурид қатламлари асосидаги Шоттки тўсиқли тескари йўналтирилган структуралардаги электрон жараёнлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ачилов Алимардон Самаридинович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
621. 315. 592
Yaratilgan vaqti:
2019-09-24 14:46:08
Тадқиқотнинг мақсади кристаллитлари устунсимон йирик блокли поликристалл кадмий теллуриди қатламлари асосидаги Al-pCdTe-Mo-тузилмаларда тескари йўналишда содир бўладиган электрон жараёнларни ва уларнинг электрофизик параметрларига ҳароратнинг таъсирини аниқлашдан иборат.

n-(GaAs)-р-(GaAs)1-х-у(Ge2)х(ZnSe)у гетеротузилмасининг тузилмавий хусусиятлари, электрофизик ва фотоэлектрик хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бобоев Акрамжон Йўлдашбоевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
666.3.017
Yaratilgan vaqti:
2019-09-04 18:04:52
Тадқиқотнинг мақсади. n-(GaAs)-р-(GaAs)1-х-у(Ge2)х(ZnSe)у гетеро-тузилмасининг тузилмавий хусусиятларини, электрофизик ва фотоэлектрик хоссаларини тадқиқ қилиш.

Эллиптикалық дифференциаллық теңлемелердиң үзликсиз дифференциалланыўшылығын үйрениўде потенциаллар теориясының усыллары ҳаққында


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ахмедов К.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2019-08-23 10:43:35
Субгармоникалық функциялар класы бир өзгериўшили аналитикалық функцияларды изертлеўде тийкарғы математикалық аппаратлардан бири саналады. Субгармоникалық функциялар теориясы жәрдеминде потенциаллар, плюрисубгармоникалық функциялар ҳәм т.б. классларда ушырасатуғын мәселелерди шешиў әпиўайыласады.

Solvability of tne boundary value problem fora mixed -type equation of the fourth order


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bekiev A.B., Elgondiev Q.Q.
Yaratilgan vaqti:
2019-08-22 16:10:30
Solvability of tne boundary value problem fora mixed -type equation of the fourth order

Современные проблемы физико-математических наук


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ж.А. Отарова
Yaratilgan vaqti:
2019-08-22 15:46:21
В сборнике содержатся тексты докладов, прочитанных на III Международной научно-практической конференции, прохо-дившей 23-26 ноября на базе физико-математического факультета Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit