Filtrlar

Сурункали зўриқишдаги бош оғриқлари профилактикасида гирудотерапиядан фойдаланиш алгоритмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедова Дилафрўз Баҳодировна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.857-036.11+616.133.33-009.12-008.6
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 18:07:03
Тадқиқотнинг мақсади: Сурункали зўриқишдаги бош оғриқларини ташхислаш ва комплекс даволашда янгича ёндашув орқали сурункали зўриқишдаги бош оғриқларида гирудотерапия усулининг натижасини баҳолаш.

Геморрагик ва ишемик инсултларнинг дифференциал диагностикаси, реабилитация тадбирларини оптималлаштириш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бобокулов Гулмурод Дилмуродович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.8-00/616. 9- 616.8-005
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 18:04:31
Тадқиқотнинг мақсади: ишемик ва геморрагик инсулт билан касалланган беморлар учун дифференциал диагностика мезонлари, реабилитация қайта тиклаш чораларини оптималлаштиришдан иборат.

Odam anatomiyasi va fiziologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.SH.Xurramov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
TerDU nashr-matbaa markazi
Sahifalar soni:
370
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 17:32:34
Ushbu darslik dasturga mos ravishda yozilgan bo‘lib, talabalarga odam organizmi, organlari va to'qimalarining tuzilishi, a‘zolarning asosiy sistematik guruhlari, kеlib chiqishi va rivojlanishi, organlar faoliyati va kasalliklarning kеlib chiqishi sabablari haqida ma‘lumotlar beradi. Shuningdek, darslik mustaqil bilim olishi va o'z bilimini o'zi baholashi uchun mo'ljallangan pеdagogik tеxnologiya asosida yozilgan. Buning uchun barcha mavzularga ko'p tanlov javobli tеst topshiriqlari ilova qilingan. Mustaqil bilim olish, o'z-o'zini baholash tеxnologiyasi talablari darslikning so'ngi sahifalarida kеltirilgan. Darslikdan unumli foydalanish uchun mazkur talablarni o'rganish va ularga rioya qilish zarur.

Тасмали конвейер таркибли йўналтирувчи роликли механизмлари конструкциясини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жумаев Акбаржон Сайфуллаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
621.01
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 17:25:09
Тадқиқотнинг мақсади тасмали конвейер таркибли йўналтирувчи роликли механизмининг қайишқоқ элементли конструкцияларини ишлаб чиқиш, комплекс назарий ва тажрибавий тадқиқотлар асосида параметрлари ва ишлаш режимларини асослаш ҳамда конвейер самарадорлигни оширишдан иборатдир.

Ғўза қаторлари орасида пол ҳосил қиладиган қурилма зичлагичининг параметрларини асослаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуалиев Нуриддин Ҳабибович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
631.315.4
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 17:23:07
Тадқиқотнинг мақсади ғўза қаторлари орасида бўйлама пол ҳосил қиладиган қурилма зичлагичининг параметрларини асослаш орқали бўйлама пол ҳосил қилиш технологик жараёнини такомиллаштиришдан иборат.

Ёноқ-орбита соҳасининг хамкорликдаги жарохатларини ташхислаш, даволаш ва асоратларини олдини олишга тизимли ёндашув


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Агзамова Сайёра Саидаминовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.716.78/.3-001- 06-079.1-08]-616.8
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 17:20:58
Тадқиқотнинг мақсади ҳамкорликдаги ёноқ-орбитал жарохатларда ташхисот, даволаш тактикаси ва асоратларни олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар комплексини такомиллаштиришдан иборат.

Процессы формирования международной субрегиональной системы в центральной азии


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пулатходжаев Зиядулла Сагдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
332.135(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 17:18:08
Цель исследования выявить и обосновать объективные предпосылки, способствующие формированию международной субрегиональной системы в Центральной Азии.

Табиий тартиб гипотезасининг ўзбек тили учун талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саидахмедова Одинахон Иброхимжон қизи
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
811.512.133’232
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 17:05:39
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилининг она тили ҳамда иккинчи тил сифатида ўзлаштирилишида қўшимчалар тартибини ҳамда қўшимчалар тартибини юзага келтирувчи ва унга таъсир этувчи лингвистик ҳамда экстралингвистик омилларни аниқлашдан иборат.

Социал капитал аҳоли турмуш сифатини оширишнинг омили сифатида


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Акрамов Хусан Фуркатович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
316.3:316.334.3:314.12:316.323.6(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 16:37:07
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон аҳолисининг турмуш сифатини оширишда социал капитал омилининг таъсирини социологик жиҳатдан тадқиқ этиш орқали ушбу тизимни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Социал мобиллик – Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш омили сифатида (социологик таҳлил)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Нодир Хатамович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
316:371 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-04 16:34:52
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни социал мобиллик орқали таҳлил қилиш ва тадбиркорликни ривожлантириш борасида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit