Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Шарқий Ўзбекистоннинг сейсмик хавфини миқдорий баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мирзаев Муроджон Абдурахимджанович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
550.343.4
Yaratilgan vaqti:
2019-11-18 12:23:20
Тадқиқотнинг мақсади Шарқий Ўзбекистон ҳудудининг сейсмик ҳавфини миқдорий баҳолашдан иборат.

Kóplik hám onıń elementleri, kóplikler ústinde ámeller hám olardıń qásiyetleri. Sanlı kóplikler, haqıyqıy sanlar kópligi, haqıyqıy sannıń moduli, qásiyetleri hám geometriyalıq mánisi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Allambergenov, A.Igilikov.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
46
Yaratilgan vaqti:
2019-11-13 17:18:19
Bul lekciya teksti pedagogika hám psixologiya qánigeligi ushın arnalǵan bolıp, bunda kóplikler teoriyası, matematikalıq logika elementleri, analitikalıq geometriya, funkciya túsinigi, funkciyanıń shegi, tuwındı, anıq emes hám anıq integrallar hám olardıń qásiyetleri, itimallıqlar teoriyasına baylanıslı teoriyalıq materiallar keltirilgen. Lekciya qaraqalpaq tilinde latın álipbesinde jazılǵan.

Sokil-Politikal Transfarmashon in Ctntral Asia


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shirinov A.Q
Yaratilgan vaqti:
2019-11-11 11:31:18
The following article provides a cross-country analysis of the democratic activities in the coun­tries of the Central Asia (CA). It was revealed that the immense amounts of the technical and financial assistance was offered to the enterprises in the region including private and public. A new study identifies challenges and opportunities to help CA countries to diversify their economy and boost their infrastructural capabilities. As a sample the activities of the EU, EBRD. G1Z. ACTED, ICARDA are reassessed.

Uch holatli Hard-Core modellari uchun translatsion-invariant Gibbs o’lchovalari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xonpo'latov X
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 15:19:05
Gibbs o‘lchovlari nazariyasi statistik fizika va Evklid kvant nazariyasini o‘rganishning asosiy ob'yekti bo‘lishi bilan birga bu o‘lchov, o‘lchovlar nazariyasining nisbatan yangi sohasini tashkil qiladi. Gibbsning limit o‘lchovlari umumiy harakteristikasi R.L.Dobrushin, O.Lenford va D.Ryuellarning ishlarida keltirilgan. Bu tushunchaning xususiy hollari avvalroq N.N.Bogolyubov va B.I.Xatsetlar tomonidan o‘rganilgan. Yuqoridagi ishlarning kengaytirilgan va zamonaviylashtirilgan ko‘rinishi N.N.Bogolyubov, D.Ya.Petrina va B.I.Xatsetlarning ilmiy maqolalarida tadqiq etilgan. Shuningdek, R.A.Minlos va D.Ryuellarning ilmiy ishlarini ham eslatib o‘tamiz. Shu mavzu bo‘yicha O‘zbek olimlaridan professorlar N.N.G‘aniho‘jayev, U.A.Rozikov, F.Muhammedovlar, fan nomzodlari N.N.Xatamov, E.Normatov va boshqalar ilmiy ish olib borishmoqda.

Riman integrali va uning tadbiqlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Turg'unova M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 15:17:45
Riman integrali va uning tadbiqlari nazaryasi matematika fanini katta qismini qamrab olgan, shuningdek, boshlang‘ich funksiyalar, aniqmas integrallar, aniq integrallar, integrallanuvchi funsiyalar sinfi, aniq integral yordamida tekis shaklning yuzini hisoblash, aniq integral yordamida yoy uzunligi va aylanma jism yuzini hisoblash, aniq integralning fizika va mexanikaga tadbiqlari hozirgi kunda har bir soha ko‘rishimiz mumkin, bularga misol qilib jadal darajada o‘sib borayotgan muhandislik sohalarida yuzalarini, hajmlarini topishda bir muncha qiyinchilik tug‘dirgan aylanma jismlar, egri chiziqli trapetsiyalar, egri chiziqli sektorlar va boshqa shakllarni yuzalarini hajmlarini hisoblashda katta hissa qo‘shmoqda.

Matematik billiard va uning elementar matematikada qo’llanilishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Husanova N
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 15:15:54
Hozirgi zamon matematikasining barcha yutuqlari haqida batafsil so`zlash imkoni kichik bir ish ichida beimkon muammodir, chunki matematika fani shunchalik rivojlanib ketganki, uning yuzlab tarmoqlarida minglab ilmiy ishlar qilinmoqda, chop etilgan ishlarning bir necha foizigina o’rganilib, kundalik hayot ehtiyojlariga tatbiq etiladi, xolos.

Ko’pburchak stollari ustida Fagnano bilyard traektoriyalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aslamxanova M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 15:14:37
Matematik bilyard nazariyasi bizga fizika, mexanika va matematikaning turli xil masalalarini hal qilishda yordam beradi: suyuqliklarni ajratish masalalarida, yorug’likni qanday tushirish to’g’risidagi masalalarda, tibbiyotda buyrakdagi toshlarni parchalashda, gaz zarrachalarining to’qnashuvida va boshqa masalalarda. Bilyard trayektoriyalarini tahlil qilish geometriya metodlarini, dinamik sistemalarni, ergodik nazariyalarni, shuningdek, nazariy fizika va mexanikaning masalalarini o’z ichiga oladi. Bilyard asosan dinamik sistemalar nazariyasida o’rganilgan. Xususan, matematik bilyardni elementar matematikada qo’llanishini suv ajratish masalalarida ko’rishimiz mumkin.

Bitta qochuvchi va bir nechta quvlovchi bo‘lgan hol uchun -tutish masalasi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Uralova S
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 15:06:53
Tabiatda uchraydigan turli jarayonlar (fizik, ximik, mexanik, biologik va boshqalar) o‘z harakat qonunlariga ega. Ba’zi jarayonlar bir xil qonun bo‘yicha sodir bo‘lishi mumkin, bunday hollarda ularni o‘rganish ancha yengillashadi. Ammo jarayonlarni tavsiflaydigan qonunlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri topish har doim ham mumkin bo‘lavermaydi. Xarakterli miqdorlar va ularning hosilalari orasidagi munosabatlarni topish tabiatan yengil bo‘ladi. Ko‘pgina tabiiy va texnika masalalarini yechish shunday noma’lum funksiyalarni izlashga keltiriladiki, bunda bu funksiya berilgan hodisa yoki jarayonni ifodalab, ma’lum munosabatlar va bog‘lanish esa shu noma’lum funksiya va uning hosilalari orasida beriladi. Mana shunday munosabat va qonunlar asosida bog‘langan ifodalar differensial tenglamalarga misol bo‘ladi. Differensial o‘yinlar nazariyasi bevosita differensial tenglamalar assosida shaklantirilgan.

Keli daraxtida qattiq diskli modellar uchun limit gibbs o‘lchovlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tojiboyev B
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
91
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 15:04:47
Jahon miqyosida fizik va biologik sistemalarning termodinamik xossalarini o`rganish uchun olib borilayotgan ko`plab ilmiy-amaliy tadqiqotlar natijasida vujudga keladigan muammolarning yechimlari aksariyat hollarda Gibbs o`lchovlari nazariyasi masalalariga keltiriladi. Klassik statistikaning doimiy harorat saqlanadigan va atrof-muhit bilan issiqlik muvozanatida bo`lgan sistemalari uchun amerikalik olim Dj.U.Gibbs tomonidan kanonik Gibbs taqsimoti yaratilgan. Gibbs taqsimotlarini o`rganish fanning fizika, biologiya, xizmat ko`rsatish va ma`lumotlar nazariyasi kabi yo`nalishlari hamda statistik mexanikaning turli modellari uchun faza almashishlar nazariyasining muhim vazifalaridan biri bo`lib qolmoqda.

Ground states for the ising model with an external field on the Cayley tree


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rahmattillaev M.M., Rasulova M.A
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 14:57:09
We consider the Ising model with non-zero external field on the Cayley tree of order к with к > 2. Described translation-invariant ground states for the Ising model with translation-invariant external field. Some periodic ground sta.tes for the Ising model with periodic external field are described.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit