Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Prepress texnologiyasi va uskunalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
X.A.Babaxanova, A.A.Djalilov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TTYeSI
Sahifalar soni:
500
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-05-13 17:59:38
Darslikda bosma mahsulotlarni kо‘paytirishga tayyorlashda bosishgacha bо‘lgan jarayonlar zamonaviy texnologiyasi va uskunalari keltirilgan.

Эркин кураш спортчиларининг координацион қобилиятларини ривожлантириш ва техник-тактик ҳаракатлари самарадорлигини ошириш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Адилов Сарвар Қахрамонович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796.81.012.2
Yaratilgan vaqti:
2020-05-13 17:46:16
Тадқиқотнинг мақсади эркин курашчиларнинг мусобақа фаолияти хусусиятларини ўрганиш асосида координацион қобилиятларини ривожлантириш ва техник-тактик ҳаракатлар самарадорлигини ошириш теҳнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Graduation theme: Effects of Mn and V on microstructure and mechanical properties of high-entropy alloys based on AlCoCrNi system.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G.B. Abdumanapov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TDTU
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2020-05-07 13:52:22
Uzbekistan has paid great attention to restoring itself from the first days of independence. Since our country’s industries and manufacturing were controlled by the Russian state we didn’t develop properly and became dependent on the Soviet system. The first President of the Republic of independent Uzbekistan, I.A.Karimov, managed to save and restore many industries in Uzbekistan for 25 years, to create new industries and attract foreign investors.

Mashinasozlik buyumlari va metall konstruksiyalarni loyixalash va ishlab chiqarish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.Z. Xudoyqulov, S.S. Xudoyorov.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TDTU
Sahifalar soni:
162
Yaratilgan vaqti:
2020-05-07 13:49:37
Bu ma’ruza matnida bakalavriat 5320300 - “Texnologik mashinalar va jihozlar (mashinasozlik va metallga ishlov berish)” yo‘nalishi talabalari uchun payvand birikmalarni mustaxkamlikka xisoblash usullari, kuchlanishlar, deformatsiyalar, metall konstruksiyalarni loyihalash, mashinasozlik buyumlari va metal konstruk¬siyalarni ishlab chiqarish masalalari to‘liq hajmda berilgan.

Основные методы сварки и ремонта в машиностроении


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.С. Дуняшин
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ТошДТУ
Sahifalar soni:
162
Yaratilgan vaqti:
2020-05-07 13:48:14
Курс «Основные методы сварки и ремонта в машино-строении» по учебному плану читается в 4,5 семестрах. В данном конспекте изложены основные вопросы тео-рии и элементов технологии современных процессов сварки, пайки, напыления и наплавки в объеме, необходимом для изучения студентами

Технология литья


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Атажанов Г.Л., Халимжанов Т.С.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ТошДТУ
Sahifalar soni:
492
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-05-07 13:45:57
Учебное пособие«Технология литья»составлен в соответствии учебной программой дисциплины утвержденной приказом МВиССО РУз от 28.06.2017г. № 434 и охватывет теоретические материалы технологии литья, указания к практическим занятиям и лабораторным работам, по самостоятельному обучению, приведены контрольно-измерительные материалы производственного характера.

Quyma mahsulotlarni loyihalash va ishlab chiqarish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.A. Rasulov.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
TDTU
Sahifalar soni:
190
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-05-07 13:43:30
Mazkur darslik Mashinasozlik zavodlarini eng ahamiyatga ega bo‘lgan sexi bu quymakorlik sexidir. Quymakorlik yo‘li bilan bir-ikki grammdan to 100-200 t. gacha bo‘lgan detallarni tayyorlab olish mumkin. O‘z uyimizga ko‘z tashlasak bu isitish radiatorlari, eshik ruchkalari, vodoprovod kranlari, go‘shtmaydalagich, ovqat pishiradigan qozonlari va boshqa quyma buyumlar ko‘p.

Гидрогеология ва инженерлик геологиясида гат технологиялари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ж.Х.Джуманов, И.А.Агзамова, Д.Қ.Бегимқулов
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ТошДТУ
Sahifalar soni:
175
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-05-07 13:32:37
Insoniyatning ulkan miqyosdagi ishlab chiqarish faоliyati tufayli, dunyoda katta ijobiy o‗zgarishlar yuz berdi: jumladan kuchli sanоat va qishlоq хo‗jaligi salоhiyatini yaratilishi, barcha turdagi transpоrt vоsitalarini rivоjlanishi, katta yer maydоnlariga ishlоv berish, sun‘iy iqlim tizimlarini barpо etilishi kabi ishlar shular jumlasidandir.

Gruntshunoslik


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A. D. Kayumov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TDTU
Sahifalar soni:
221
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-05-07 13:29:50
Mazkur darslik «5311800-Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi» bakalavriat ta‟lim yo„nalishi talabalari uchun mo„ljallangan bo„lib, unda insonning geologik faoliyati va gruntshunoslikning rivojlanishi, gruntlarning qattiq komponentlari va uning elementlari o„lchami, morfologik xususiyati va miqdoriy nisbati, suyuq komponentlari, tabiiy namligi va ularning xossalariga ta‟siri, gazli va tirik komponentlari, fizik, fizik-kimyoviy, fizik-mexanik xossalari, mustahkamligi, tasnifi, qoya-tog„, dispers, gilli va changli gruntlar, sho'rlangan va sun‟iy gruntlar, grunt massivi kabilar yoritilgan.

Muhandis-geologik bashoratlash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.A. Adilov, N.R. Normatova
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TDTU
Sahifalar soni:
211
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-05-07 13:28:59
O'quv qo'llanma magistr talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, muhandisgeologik tadqiqotlar va loyihalash bosqichlaridagi muhandis-geologik bashoratlashninig vazifalari, endogen, ekzogen muhandis-geologik jarayonlarni tarqalishidagi makoniy va vaqtlilik qonuniyatlari haqida ma'lumotlar beradi. O'quv qo'llanmada muhandis-geologik bashoratlashninig umumiy printsiplari, sistemali muhandis-geologik bashoratlash algoritmi o'z aksini topgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit