Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ko’p o’zgaruvchili funksiyaning ekstremumlari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rahmatova K.
Nashr etilgan yili:
2018
Yaratilgan vaqti:
2019-05-10 10:01:09
Mamlakatimizning barcha jabhalarida amalga oshirilayotgan keng ko’lamli islohotlar, huquqiy demokratik davlat va erkin fuqarolik jamiyatini qurish zamirida, avvalombor, inson manfaatlari, uning intelektual salohiyatini yuzaga chiqarish, kasb mahoratini oshirish uchun zarur shart - sharoit vazifalari mujassam. Bu borada barkamol avlodni tarbiyalash, umumta`lim maktablari, oliy va o’rta maxsus ta`lim sohasida yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, ilm-fan, ta`lim hamda ishlab chiqarish o’rtasidagi o’zaro hamkorlikni yanada rivojlantirishga alohida e`tibor qaratilmoqda.

Stereometiya masalalarini Aqliy hujum metodi orqali o’qitish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G`affarova.D.SH.
Nashr etilgan yili:
2018
Yaratilgan vaqti:
2019-05-10 09:48:41
Hozirgi kunda ta’lim jarayonida interaktev metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o’quv jarayoniga qo’llashga bo’lgan qiziqish, e’tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, bunday bo’lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda o’quvchi talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o’rgatilgan bo’lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o’zlari qidirib topishlariga, mustaqil o’rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o’zlari keltirib chiqarishlariga o’rgatadi.

UMUMLASHGAN DISKRET HARDI TENGSIZLARI VA UNING BAZI TADBIQLARI”


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaxshilikov Jasur Juraboyevich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2019-05-08 14:11:24
UShbu Magistrlik dissertatrsiyasida UMUMLASHGAN DISKRET HARDI TENGSIZLARI VA UNING BAZI TADBIQLARI” haqida ma'lumotlar berilgan.

Решение динамической модели резонанса в нелинейных системах математическими пакетами


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бутаев Норбек (Научный руководитель: доц. Ш.Д.Бердиев)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2019-05-08 13:55:20
Рассмотрены решение задач по теории колебаний некоторых механических систем с применением пакета символьной математики Maple. Рассмотрены качественные и численные методы исследования нелинейных дифференциальных уравнений. Ознакомлены с командами в математическом пакете Maple для решения нелинейных дифференциальных уравнений. Построена модель резонанса нелинейных колебаний. Решены конкретные тестовые задачи из теории колебаний, где наблюдается случаи резонанса при колебательных процессах

Umumlashgan diskret hardi tengsizlari va uning bazi tadbiqlari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaxshilikov J (Ilmiy raxbar: k.o‘q. K.D. Kuliyev)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2019-05-08 13:47:42
Ushbu Magistrlik dissertatsiyasida Umumlashgan diskret hardi tengsizlari va uning bazi tadbiqlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Zichlik funkisiyasi uzilishga ega bo’lgan tebranuvchan integrallarni baholash


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yuldoshova Z. (Ilmiy rahbar: prof.I.A.Ikromov)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
89
Yaratilgan vaqti:
2019-05-08 13:43:31
Mazkur magistrlik dissertatsiyasida kichik parametrlarga bog‘liq bo‘lgan va qutb tipidagi(cheksizga intiluvchi uzulishga ega bo‘lgan amplitudali uzoqlashuvchi) funksiya integralining kichik parametr bo‘yicha assimptotik xarakterini o‘rganish, bundan tashqari konusda mujassamlashgan (konusning uchi maxsus nuqta bo‘ladi), Fur’e almashtirishlarining yig‘ilishi haqidagi masalaning yechimi keltirilgan. Bundan tashqari, o‘lchov Fur’e almashtirishining

Birinchi tartibli elliptik tipli tenglamalar sistemasi uchun uch o‘lchovli maxsus sohalarda koshi masalasini yechish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xudoyberdiyev X. (Ilmiy rahbar: Malikov Z.)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2019-05-08 13:40:05
UShbu Magisterlik dissertatsiyasida Birinchi tartibli elliptik tipli tenglamalar sistemasi uchun uch o‘lchovli maxsus sohalarda koshi masalasini yechish haqida ma'lumotlar berilgan.

Спектрнинг кўринарли ва яқин иқ соҳаларидаги лазер нурланиши параметрларини қайта ўзгартиришнинг интерференцион нуртолали оптик тизимлари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тажибаев Илхомжон Иброхимжонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
681.7.068
Yaratilgan vaqti:
2019-05-08 12:15:06
Тақиқотнинг мақсади белгиланган спектрал хоссаларга эга ёруғлик нурланишларини олиш учун тўлиқ нуртолали конструкцияларда (оптик нуртола–генератор + оптик нуртола–спектрал фильтр) ёруғлик континуумининг юқори самарали генерацияси ва спектрал фильтрацияси физик шартларини аниқлашдан иборат.

О формировании умений решать задачи в процессе изучения курса геометрии


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Останов К., Инатов А., Химматов И
Yaratilgan vaqti:
2019-05-08 11:45:49
В данной статье рассматривается методика формирования у учащихся умений решать задачи в процессе изучения курса геометрии. Дана общая схема решения задачи и примеры осуществления этой схемы при решения задач геометрии. Кроме того, приведены конкретные рекомендации поиска решения некоторых геометрических задач.

Об оценках осцилляторных интегралов с множителем гашения


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
ИкромовИ. А., МурановШ.А.
Yaratilgan vaqti:
2019-05-08 11:40:15
эта статья содержит информацию о Об оценках осцилляторных интегралов с множителем гашения.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit