Filtrlar

Ўзбекистоннинг тезюрар темир йўл участкаларида йўл устки қурилмаси элементлари ва ер полотноси конструкциясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бегматов Пардабой Абдурахимович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
625.172:656.022.846
Yaratilgan vaqti:
2021-10-25 17:31:30
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбекистоннинг тезюрар темир йўл участкаларида йўл устки қурилмаси элементлари ва ер полотносида юзага келувчи зўриқишларни камайтиришга қаратилган конструктив-техник ечимларни ишлаб чиқиш ва уларни ҳисоблаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Subject obstetrics and gynecology


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ashurova N.G., Ahmedov F.K
Yaratilgan vaqti:
2021-10-25 17:27:56
The educational-methodical complex is compiled on the basis of the model program on obstetrics and gynecology for the students of the VI year of medical and medical-pedagogical faculties.

Динамик системаларнинг чегараланмаган лимит тўпламлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рўзимурадова Дурдона Хамиджоновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
517.91/517.93
Yaratilgan vaqti:
2021-10-25 17:06:46
Тадқиқотнинг мақсади текислик ва фазодаги динамик системаларнинг чегараланмаган лимит тўпламлари хоссаларини тавсифлаш ҳамда лимит тўплами берилган хоссаларга эга бўлган икки ва уч ўлчовли динамик системалар қуришдан иборат.

Хирургик касалликлар (госпитал хирургия) фанидан


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.З.Хамдамов, К.У.Газиев, И.Б.Хамдамов
Yaratilgan vaqti:
2021-10-25 14:55:22
Госпитал хирургия хирургик касалликларни этиологияси, патогенези, клиникаси, асоратлари даволаш ва профилактикаси ва шошилинч холатларида тез ёрдам кўрсатиш асосларини ўрганувчи фандир.

Asab kasalliklari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.N.Xodjiyeva
Yaratilgan vaqti:
2021-10-25 14:51:08
O’quv-uslubiy majmua (O’UM) – davlat ta'lim standarti va fan dasturida bеlgilangan talabalar tomonidan egallanishi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma, malaka va kompеtеntsiyalarni shakllantirishni, o’quv jarayonini komplеks loyihalash asosida kafolatlangan natijalarni olishni, mustaqil bilim olish va o’rganishni hamda nazoratni amalga oshirishni ta'minlaydigan, talabaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo’naltirilgan o’quv –uslubiy manbadir.

Неврология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ходжиева Д.Т.
Yaratilgan vaqti:
2021-10-25 14:48:01
Данный учебно-методический комплекс предназначен для студентов 3-курса направления лечебной профилактики по предмету неврология. Обучения студентов предмету нервные болезни является подготовка к самостоятельной работе путем освоения теоретических, методических и практических навыков с учетом требований государственного стандарта по предмету нервные болезни, включая клиническую анатомию нервной системы, основные симптомы нервных болезней, этиологию, патогенез, клиническое течение, методы обследования и овладение навыками оказания экстренной сестринской помощи при некоторых острых неврологических состояниях.

Сурхондарё вилояти атмосфера ҳавосининг радон-222 билан зарарланишини радиоэкологик баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдиқадиров Шавкат Абдиҳомидович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
504.032: 504.3.054
Yaratilgan vaqti:
2021-10-25 14:06:52
Тадқиқотнинг мақсади Сурхондарё вилояти атмосфера ҳавосидаги радон-222 радионуклиди миқдорини радиэкологик баҳолашдан иборат.

Сурхондарё вилояти табиий сувларининг радиоэкологик тадқиқоти ва мониторинги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Холмуродов Махматкарим Паттаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
504.062: 504.064: 504. (075.8)
Yaratilgan vaqti:
2021-10-25 14:05:11
Тадқиқот мақсади Сурхондарё вилояти табиий сувлари таркибидаги цезий-137, стронций-90, торий-232 ва калий-40 радионуклидларини радиометрик-спектрометрик усулда аниқлаш ва табиий сувларнинг радиологик мониторингини ўтказиш тартибини ишлаб чиқишдан иборат.

O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati fanidan


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.S. Xursandov, А.А. Sattorov
Yaratilgan vaqti:
2021-10-25 14:02:32
Tinglovchi va talabalarni "O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati" fani bo‘yicha: mamlakatimiz bosib o‘tgan taraqqiyot yo‘l ining chuqur tahlili, bugungi kunda jahon bozori kon’yunkturasi keskin o‘zgarib, globallashuv sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqaror va jadal sur’atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqish va ro‘yobga chiqarishni taqozo etmoqda.

Предмет по Ошибки и осложнения в детской стоматологии


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Яриева О.О.
Yaratilgan vaqti:
2021-10-25 12:39:08
Этот учебный методический комплекс создан для студентов 4 курса Медицинского института, стоматологического факультета. Здесь подробно объяснены основные стоматологические заболевания, которые встречаются в детском возрасте. Подробно объяснены ошибки с которыми сталкивается врач при их лечении, осложнения и способы их устранения.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit