Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишида мия натрийуретик пептид гени полиморфизмининг аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Закирова Гулноза Алишеровна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.12-008.46:575-07
Yaratilgan vaqti:
2021-09-22 17:35:54
Тадқиқотнинг мақсади сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишини эрта ташхислашда клиник-генетик предикторларни аниқлаш ҳамда прогнозлаш услубларини такомиллаштиришдан иборат.

Қорин олд дeвори опeрациясидан кeйинги чурраларини композит матeриаллардан фойдаланиб протeзлашни экспeримeнтал- клиник баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Ахмат Иброгимович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.381-007.431-089.06/844
Yaratilgan vaqti:
2021-09-22 17:25:07
Тадқиқотнинг мақсади: қорин олд дeвори опeрациясидан кeйинги чурраларини композит матeриаллардан фойдаланиб протeзлашни экспeримeнтал - клиник баҳолаш.

Тажрибада ген-модификацияланган маҳсулотларнинг иммун тизимига таъсири хусусиятларини баҳолашга мажмуавий ёндошиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алланазаров Алланазар Худашкурович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616.36:575.1:612.017.1-092
Yaratilgan vaqti:
2021-09-22 17:22:38
Тадқиқотнинг мақсади тажрибада ген-модификацияланган маҳсулотнинг (соя мисолида) иммун тизимига таъсири хусусиятларини аниқлаш ва баҳолашга мажмуавий ёндошишдан иборат бўлган.

Физикани ўқитишда талабаларнинг илмий дунёқарашини компетентлик даражада шакллантириш методикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тугалов Фарход Қаршибоевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
378/371.124:53
Yaratilgan vaqti:
2021-09-22 17:19:17
Тадқиқотнинг мақсади физикани ўқитишда талабаларнинг илмий дунёқарашини компетентлик даражада шакллантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Акрил мономерлари асосида гомо- ва сополимерлар синтези: хоссалари ва қўлланилиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бозоров Нурад Исматович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
541.64
Yaratilgan vaqti:
2021-09-22 14:48:00
Тадқиқотнинг мақсади радикал полимерланиш шароитида акрил мономерлари асосида чизиқли ва пайванд гомо- ва сополимер макромолекулаларини олиш бўйича экспериментал ёндашувларни ишлаб чиқиш, молекуляр хусусиятларни тартибга солишнинг самарали воситаларни яратиш, шунингдек синтез қилинган полимерларнинг эксплуатацион тавсифларини белгилаб берувчи физик-кимёвий ва структуравий хусусиятларини ўрганиш ҳамда уларни амалда қўллаш соҳаларини белгилашдан иборат.

Илтимос нутқий актининг прагматик ва лингвомаданий хусусиятлари (инглиз ва ўзбек тиллари материалларида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бузрукова Махина Мухамадхоновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
42:494.3:008
Yaratilgan vaqti:
2021-09-22 14:41:54
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги илтимосни ифодаловчи нутқий тузилмаларнинг лингвомаданий ва прагматик хусусиятлари ҳамда уларнинг социопрагматик кўрсаткичларини ажратиш ва қиёсий таҳлил қилишдан иборат.

Қўл ва оёқлар суякларининг яхши сифатли ўсма ва ўсмасифат касалликлари диагностикаси ва жарроҳлик йўли билан даволаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Умарова Гулруҳ Шавкатовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
61. 611.7. 616-089. 616-006
Yaratilgan vaqti:
2021-09-22 12:12:10
Тадқиқотнинг мақсади қўл ва оёқ суякларининг хавфсиз ўсма ва ўсмасимон касалликларини дифференциал ташхислаш ва жарроҳлик йўли билан даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Полиакрилонитрил асосида азот ва фосфор тутган поликомплексонларнинг физик-кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Орзикулов Бунёд Тошмирзаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
541.64:547.47:542.952:620.192.5
Yaratilgan vaqti:
2021-09-22 11:09:55
Тадқиқотнинг мақсади. Полиакрилонитрил асосида азот ва фосфор гуруҳлар тутган полиамфолитлар олиш ҳамда уларнинг физик-кимёвий хоссаларини аниқлашдан иборат.

Реклама матнлари таржимасининг лингвомаданий ва услубий жиҳатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Маҳмудова Умида Урал қизи
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
81’366.55:659.1
Yaratilgan vaqti:
2021-09-21 20:56:27
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги реклама матнлари таржимасида намоён бўладиган лингвомаданий ва услубий жиҳатларни очиб беришдан иборат.

Ўсиб борувчи миопия кузатилган беморларда кўз фиброз қаватининг биомеханик параметрлари ва қоннинг микроэлемент таркиби хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Икрамов Дурбек Азизбекович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
617.753-072.3:617.753.2.29-08
Yaratilgan vaqti:
2021-09-21 16:28:24
Тадқиқотнинг мақсади миопиянинг ривожланиши ва жадаллашишида кўзнинг фибриноз қобиғининг биокимёвий кўрсаткичлари ҳамда қоннинг микроэлемент таркиби ўрнини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit