Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Об устойчивости обратной динамической задачи для уравнения SH волн в пористом полупространстве


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Maxsumova N
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 12:53:17
Аннатация Об устойчивости обратной динамической задачи для уравнения SH волн в пористом полупространстве

О первой задаче Дарбу для одномерного динамического уравнения пороупругости


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Махсумова Н.К
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 12:49:31
исследуется первая задача Дарбу для гиперболических уравнений второго порядка с памятью. Рассматривается вопрос о разрешимости поставленной задачи.

Linear discrete dynamical systems in the space


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Raximov A
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 12:48:25
Discrete dynamic systems are met in mathematics. For example, we can use them in the iteration methods forsolving equations. In the article the dimensional complex linear discrete dynamic systems are explored.

Chiziqli ayirmali o`zgarmas koeffitsiyentli tenglamalar sistemasi va dinamik sistemalar


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A. Raximov
Yaratilgan vaqti:
2019-05-23 12:47:23
Quyidagi o`zgarmas koeffitsiyentli chiziqli ayirmali bir jinsli tenglamalar sistemasini (vektorli ko`rinishda yozilgan) qaraylik: Bu yerda elementlari haqiqiy bo`lgan matritsa va noma`lum vektorlar ketma-ketligi ( -transpozitsiya belgisi).

Юқори даражали тенгламаларни ечиш усули


 
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Гаибназаров
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Тошкент
Sahifalar soni:
78
UDK raqami:
517.912(075)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-22 14:59:06
Мазкур қўлланма 3 бобдан иборат бўлиб, олий таълим муассаларининг бакалавриат талабалари учун мўжалланган. Бу мавзу ўқув режанинг бир қисмидан иборат.

Комплекс ўзгарувчили элементар функцияларни даражали қаторга ёйиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Хасанов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
50
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 10:47:59
Ушбу битирув малакавий иш комплекс ўзгарувчили функцияларнинг голоморфлиги, уларни дифференциаллаш, интеграллаш ва убу амаллар ёрдамида айрим комплекс аргументли функцияларни даражали қаторларга ёйиш усуллари ўрганилган.

Мактаб математика тўгракларида қизиқарли математикани ўқитиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Жумадуллаева
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 10:10:01
Битирув малакавий ишнинг долзарблиги: Ўқувчиларини математикага қизиқтириш осон иш эмас. Бунинг учун мактаб, академик лицей ва коллежларда ҳар хил математик тўгараклар ташкил этмоқ зарур.

Ўқувчиларга математик амалларни ўргатишда қизиқарли масалаларнинг роли


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Куранов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2019-05-21 10:07:55
Битирув малакавий ишнинг долзарблиги: Ўқувчиларини математикага қизиқтириш осон иш эмас. Бунинг учун мактаб, академик лицей ва коллежларда ҳар хил математик тўгараклар ташкил этмоқ зарур. Ваҳоланки, таълим муассасаларида тўгараклар учун соатлар ажратилган.

Движение поезда прямоугольной формы конечной длины


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ж.Собиров, Ш.Х.Эргашова, Д.Р.Мансуров
Yaratilgan vaqti:
2019-05-13 15:34:33
Круг гидродинамических задач, для которых удается получить точное аналитическое решение, не так уж широк. Наиболее удобными для анализа являются: круговой цилиндр и пластина, являющиеся частными случаями эллипса. Для одного и двух эллипсов также можно указать методы аналитического решения   1   2 . Здесь мы рассмотрим тело прямоугольной формы, для которого удается получить достаточно эффективное аналитическое решение. Прямоугольное тело, как нам представляется, наиболее близко отражает реальный поезд.

Sirt ustidagi geodezik chiziqlar


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rasulova S. (Ilmiy rahbar: dots. Xasanov G’
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
47
Yaratilgan vaqti:
2019-05-10 13:11:43
Sirtning ichki geometriyasini o’rganish differensial geometriyada va xususan sirtlar nazariyasida mihim o’rin tutadi, chunki ichki geometriya bilan bog’liq xossalar sirtni egish natijasida o’zgarmaydi. Sirt ichki geometriyasining asosiy tushunchalaridan biri sirtdagi chiziqning geodezik egriligi va geodezik chiziqlardir. Bitiruv malakaviy ishida sirt ustidagi chiziqlarning geodezik egriligi bilan bog’liq xossalar va ularni bog’lovchi formulalar o’rganilgan, hamda sirt ustidagi geodezik chiziqlar va ularni aniqlovchi differensial tenglamalar keltirib chiqarilgan. Bitiruv malakaviy ishining birinchi bobi uchta paragrafdan tashkil topgan bo’lib, unda sirtning birinchi va ikkinchi kvadratik formalari hamda ularning koeffisiyentlarini hisoblash formulalari keltirib chiqarilgan. II bob beshta paragrafdan tashkil topgan bo’lib, uning birinchi paragrafida sirtdagi chiziqning egriligi masalasi qaralgan. Bu bobning ikkinchi paragrafida esa Eyler formulalaridan foydalanib sirtning bosh egriliklari hamda sirtning to’la va o’rta egriliklari o’rganilgan. Bundan tashqari ular bilan bog’liq xulosalar chiqarilgan. Uchinchi paragrafda esa sirt ustidagi chiziqning geodezik egriligi tushunchasi keltirilib, u bilan bog’langan bir nechta formulalar keltirilib chiqarilgan. Bundan tashqari geodezik chiziq uchun differensial tenglamalar hosil qilingan. To’rtinchi paragrafda sirt ustida qulay bo’lgan yarim geodezik koordinatalar sistemasi kiritilgan va bu sistemaga nisbatan birinchi kvadratik forma sodda ko’rinishga keltirilgan. Bu bobning beshinchi paragrafida esa MAPLE maple dasturi yordamida bir nechta misollar yechib ko’rsatilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit