Filtrlar

Шахслараро меҳрлилик даражасини тизимли социологик ассессментлаш орқали оптималлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каримов Бобир Шаропович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
316.3:338.009
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 11:55:08
Тадқиқотнинг мақсади. Янги асосда барпо этилаётган Ўзбекистонда шахслараро муносабатларни тизимли тадқиқ этиш ҳамда меҳрлилик даражасини социологик ассессментлаш орқали оптималлаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Boshlang`ich sinflarda ona tili fanini o`rganish vosirtalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jamilova B
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 11:49:58
Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik lug‘atlardan foydalanish ko‘nikmasini shakl-lantirish usullari bayon qilingan.

Мактабгача таълим тизимида таълим -тарбия жараёнларини ташкил этишнинг ҳуқуқий - меъёрий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Умаров Б
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Бухоро давлат университети
Sahifalar soni:
151
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 11:48:55
Мактабгача таълим соҳаси узлуксиз таълим тизимининг бирламчи бўғини ҳисобланиб, у ҳар томонлама соғлом ва баркамол бола шахсини тарбиялаш ва мактабга тайёрлашда ғоят муҳим аҳамият касб этади.

Ona tili va adabiyot


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.S.Jamilova,H.Ch.Nusratova
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
361
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 11:44:32
Mazkur majmuada fanni o`qitishdan maqsad va vazifalari, talablar, fanning boshqa fanlar bilan aloqasi hamda fanni o`qitishda qo`llanadigan ko`rgazmali vositalar, jihozlar, metod va texnologiyalar o`rin olgan. Shuningdek,bunda ta`lim oluvchilarning mustaqil bilim egallashi va uni o`zlashtirishiga e`tibor qaratilgan.

Tabiatshunoslik va uni o`qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G`.M. Sаyfullаеv
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
187
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 11:39:21
Ushbu dastur bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilariga tarbiyalovchi ta'lim sistemasini tushunib olish, tabiatshunoslikni o'qitish asoslarini, uning uchun xos bo'lgan shakl, metod va uslublarini, o'quvchilarning bilish faoliyatlariga rahbarlik qilishni o'rganib olishlariga yordam qilish kabi amaliy masalalarini o'z ichiga oladi.

Хоразмда таълим ва илм-фаннинг ривожланиши (1991-2017 йй.)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Атажанова Феруза Эркиновна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
94 (575.171):37 +001 "1991-2017"(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 11:23:51
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон таълим тизимининг ривожланиши босқичларини Хоразм вилояти мисолида очиб беришдан иборат.

Ona tili o`qitish metodikasi fanidan 3-kurs


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Hamroyev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro davlat universiteti
Sahifalar soni:
362
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 11:17:24
Mazkur majmuada fanni o`qitishdan maqsad va vazifalari, talablar, fanning boshqa fanlar bilan aloqasi hamda fanni o`qitishda qo`llanadigan ko`rgazmali vositalar, jihozlar, metod va texnologiyalar o`rin olgan. Shuningdek,bunda ta`lim oluvchilarning mustaqil bilim egallashi va uni o`zlashtirishiga e`tibor qaratilgan.

Nanofizikaning nazariy asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
R.Ya.Rasulov, V.R.Rasulov, I.M.Eshboltayev, R.R.Sultonov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
Қўқон давлат педагогика институти
Sahifalar soni:
159
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 10:48:38
Ushbu adabiyotdan oliy o‘quv yurtlaming fizika va bunday tur yo'nalishlar, shuningdek mutaxassislik yuqori bosqich talabalariga, hamda yarimo’tkazgichlar va yarimo‘tkazgichli nanofizika sohasida ilmiy tadqiqot olib borayotgan ilmiy xodimlarga ko‘makchi adabiyot sifatida tavsiya ham etiladi.

Sotsiologiyada va ijtimoiy amaliyotda tizimli yondashuv


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
R. UBAYDULLAEVA
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
Sahifalar soni:
102
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 10:47:47
Tizimli yondashuv fanlarda bilishning umumilmiy metodologiyasi hisoblanadi. Ushbu kurs sotsiologiyada umumnazariy hamda empirik darajada tizimli yondashuv printsiplarini ochib beradi. Uning qo'llanilishi sotsiologik tadqiqotlar va amaliy faoliyatni yangi darajalarining haqqoniyligi, aniqligi va asoslanganligini ta'minlaydi. Har qanday bo'lajak sotsiolog buni nafaqat bilishi, shuningdek uni sotsiologik tadqiqotlar o'tkazishda va faoliyatda qo'llay bilishi lozim.

"Математические модели гуманитарных, естественнонаучных процессов: проблемы, решения, перспективы"


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Esonov
Yaratilgan vaqti:
2021-12-02 10:46:40
Метод "Математические модели гуманитарных, естественнонаучных процессов: проблемы, решения, перспективы"
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit