Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Tub va murakkab sonlarni oʻrganishda oʻquvchilarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shodmonova F. (Ilmiy rahbar: p.f.n.Ostonov Q)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2019-05-10 13:04:19
Ushbu Bitiruv malakaviy ishida Tub va murakkab sonlarni oʻrganishda oʻquvchilarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirish haqida ma'lumotlar berilgan.

Asosiy asimptotik munosabatlar va ularning tatbiqlari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Maxmudov S. (Ilmiy raxbar: D.D.To’raqulov)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
29
Yaratilgan vaqti:
2019-05-10 13:00:20
Ushbu Bitiruv malakaviy ishida Asosiy asimptotik munosabatlar va ularning tatbiqlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Asliddin izi tengsizliklarni isbotlashda matematik induksiya metodining qo’llanilishi


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nuriddinova L. (Ilmiy rahbar: f.-m.f.n.S.M.Samatov)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
33
Yaratilgan vaqti:
2019-05-10 12:57:25
Ushbu Bitiruv malakaviy ishida Asliddin izi tengsizliklarni isbotlashda matematik induksiya metodining qo’llanilishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Oddiy differinsial tenglamaga qo’yilgan Koshi hamda chegaraviy masalalarning yechimini topishda asimptotik usullardan foydalanish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Normurodov H (Ilmiy rahbar: prof. A. B. Hasanov)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2019-05-10 12:53:50
Ushbu Biiruv malakviy ishida Oddiy differinsial tenglamaga qo’yilgan Koshi hamda chegaraviy masalalarning yechimini topishda asimptotik usullardan foydalanish haqida ma'lumotlar berilgan.

Тармоқланувчи тасодифий жараёнларнинг асимптотик хоссалари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Имомов Аъзам Абдурахимович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
519.218.2
Yaratilgan vaqti:
2019-05-10 11:42:41
Тадқиқотнинг мақсади. Минимал момент шартларда дискрет ва узлуксиз вақтли тармоқланувчи тасодифий жараёнлар траекторияларининг асимптотик тақсимотларини топиш, иммиграцияли тармоқланувчи жараёнлар учун инвариант ўлчовлар қуриш ва уларга яқинлашиш тезликларини баҳолаш, узоқ келажакда давом этувчи тармоқланувчи жараёнларнинг лимит тақсимот функцияларини топиш.

Эрдейи-Кобер операторлари ва уларнинг хусусий ҳосилали дифференциал тенгламаларга татбиқлари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каримов Шахобиддин Туйчибоевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
517.95
Yaratilgan vaqti:
2019-05-10 11:38:29
Тадқиқотнинг мақсади Эрдейи-Кобер операторларидан фойдаланиб, сингуляр коэффициентли ва спектрал параметрли хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар учун бошланғич ва чегаравий масалаларни ечишдан иборат.

Ko’p o’zgaruvchili funksiyaning ekstremumlari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rahmatova K.
Nashr etilgan yili:
2018
Yaratilgan vaqti:
2019-05-10 10:01:09
Mamlakatimizning barcha jabhalarida amalga oshirilayotgan keng ko’lamli islohotlar, huquqiy demokratik davlat va erkin fuqarolik jamiyatini qurish zamirida, avvalombor, inson manfaatlari, uning intelektual salohiyatini yuzaga chiqarish, kasb mahoratini oshirish uchun zarur shart - sharoit vazifalari mujassam. Bu borada barkamol avlodni tarbiyalash, umumta`lim maktablari, oliy va o’rta maxsus ta`lim sohasida yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, ilm-fan, ta`lim hamda ishlab chiqarish o’rtasidagi o’zaro hamkorlikni yanada rivojlantirishga alohida e`tibor qaratilmoqda.

Stereometiya masalalarini Aqliy hujum metodi orqali o’qitish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G`affarova.D.SH.
Nashr etilgan yili:
2018
Yaratilgan vaqti:
2019-05-10 09:48:41
Hozirgi kunda ta’lim jarayonida interaktev metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o’quv jarayoniga qo’llashga bo’lgan qiziqish, e’tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, bunday bo’lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda o’quvchi talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o’rgatilgan bo’lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o’zlari qidirib topishlariga, mustaqil o’rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o’zlari keltirib chiqarishlariga o’rgatadi.

UMUMLASHGAN DISKRET HARDI TENGSIZLARI VA UNING BAZI TADBIQLARI”


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaxshilikov Jasur Juraboyevich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2019-05-08 14:11:24
UShbu Magistrlik dissertatrsiyasida UMUMLASHGAN DISKRET HARDI TENGSIZLARI VA UNING BAZI TADBIQLARI” haqida ma'lumotlar berilgan.

Решение динамической модели резонанса в нелинейных системах математическими пакетами


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бутаев Норбек (Научный руководитель: доц. Ш.Д.Бердиев)
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2019-05-08 13:55:20
Рассмотрены решение задач по теории колебаний некоторых механических систем с применением пакета символьной математики Maple. Рассмотрены качественные и численные методы исследования нелинейных дифференциальных уравнений. Ознакомлены с командами в математическом пакете Maple для решения нелинейных дифференциальных уравнений. Построена модель резонанса нелинейных колебаний. Решены конкретные тестовые задачи из теории колебаний, где наблюдается случаи резонанса при колебательных процессах
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit