Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ko’pburchak stollari ustida Fagnano bilyard traektoriyalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Aslamxanova M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 15:14:37
Matematik bilyard nazariyasi bizga fizika, mexanika va matematikaning turli xil masalalarini hal qilishda yordam beradi: suyuqliklarni ajratish masalalarida, yorug’likni qanday tushirish to’g’risidagi masalalarda, tibbiyotda buyrakdagi toshlarni parchalashda, gaz zarrachalarining to’qnashuvida va boshqa masalalarda. Bilyard trayektoriyalarini tahlil qilish geometriya metodlarini, dinamik sistemalarni, ergodik nazariyalarni, shuningdek, nazariy fizika va mexanikaning masalalarini o’z ichiga oladi. Bilyard asosan dinamik sistemalar nazariyasida o’rganilgan. Xususan, matematik bilyardni elementar matematikada qo’llanishini suv ajratish masalalarida ko’rishimiz mumkin.

Bitta qochuvchi va bir nechta quvlovchi bo‘lgan hol uchun -tutish masalasi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Uralova S
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 15:06:53
Tabiatda uchraydigan turli jarayonlar (fizik, ximik, mexanik, biologik va boshqalar) o‘z harakat qonunlariga ega. Ba’zi jarayonlar bir xil qonun bo‘yicha sodir bo‘lishi mumkin, bunday hollarda ularni o‘rganish ancha yengillashadi. Ammo jarayonlarni tavsiflaydigan qonunlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri topish har doim ham mumkin bo‘lavermaydi. Xarakterli miqdorlar va ularning hosilalari orasidagi munosabatlarni topish tabiatan yengil bo‘ladi. Ko‘pgina tabiiy va texnika masalalarini yechish shunday noma’lum funksiyalarni izlashga keltiriladiki, bunda bu funksiya berilgan hodisa yoki jarayonni ifodalab, ma’lum munosabatlar va bog‘lanish esa shu noma’lum funksiya va uning hosilalari orasida beriladi. Mana shunday munosabat va qonunlar asosida bog‘langan ifodalar differensial tenglamalarga misol bo‘ladi. Differensial o‘yinlar nazariyasi bevosita differensial tenglamalar assosida shaklantirilgan.

Keli daraxtida qattiq diskli modellar uchun limit gibbs o‘lchovlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tojiboyev B
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NamDU
Sahifalar soni:
91
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 15:04:47
Jahon miqyosida fizik va biologik sistemalarning termodinamik xossalarini o`rganish uchun olib borilayotgan ko`plab ilmiy-amaliy tadqiqotlar natijasida vujudga keladigan muammolarning yechimlari aksariyat hollarda Gibbs o`lchovlari nazariyasi masalalariga keltiriladi. Klassik statistikaning doimiy harorat saqlanadigan va atrof-muhit bilan issiqlik muvozanatida bo`lgan sistemalari uchun amerikalik olim Dj.U.Gibbs tomonidan kanonik Gibbs taqsimoti yaratilgan. Gibbs taqsimotlarini o`rganish fanning fizika, biologiya, xizmat ko`rsatish va ma`lumotlar nazariyasi kabi yo`nalishlari hamda statistik mexanikaning turli modellari uchun faza almashishlar nazariyasining muhim vazifalaridan biri bo`lib qolmoqda.

Ground states for the ising model with an external field on the Cayley tree


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rahmattillaev M.M., Rasulova M.A
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 14:57:09
We consider the Ising model with non-zero external field on the Cayley tree of order к with к > 2. Described translation-invariant ground states for the Ising model with translation-invariant external field. Some periodic ground sta.tes for the Ising model with periodic external field are described.

HC modeli uchun kuchsiz davriy gibbs o’lchovlarining yagonalik shartlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Maxammadaliyev M
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 14:55:47
Mazkur ishda Keli daraxtida HC modeli o`rganilgan. Bu model uchun normal bo`luvchining indeksi to`rt bo`lganda kuchsiz davriy Gibbs o’lchovlarining yagonalik shartlari topilgan.

Matematik analiz


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xakimov R, Maxammadaliyev M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
460
Yaratilgan vaqti:
2019-11-04 14:31:14
Ushbu ma’ruzalar matnida dastlab har bir mavzu bo`yicha materiallar batartib berilgan. Bunda har bir mavzu bo`yicha ma’ruza matnlari, nazorat savollari, mashqlar, glossariy, amaliy mashg`ulot materiallari, test savollari va keyslar banki keltirilgan.

Ўлчовли функцияларнинг ўрин алмашинувчи– инвариант фазоларида эргодик теоремалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Векслер Александр Семенович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
517.98
Yaratilgan vaqti:
2019-10-31 15:50:13
Тадқиқотнинг мақсади: статистик, доминант ва бошқа эргодик теоремалар бажариладиган симметрик фазолар синфини тавсифлашдан иборат.

Akademik liseylarda birinchi tartibli oddiy differensial tenglamalarni o`qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xuddiyeva U.
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2019-10-28 18:01:59
Matematikadan ixtisoslashgan akademik liseylarda differensial tenglamalar elementlarini o„qitishda amaliy tadbiqlari bilan birgalikda matematik qat‟iylikka ham e‟tibor berish maqsadga muvofiqdir.

Nochiziqli tenglamalar va tenglamalar sistemasini yechish usullarini dasturiy amalga oshirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xaytbayev N.
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
48
Yaratilgan vaqti:
2019-10-28 17:55:50
Nochiziqli tenglamalar amaliy matematikaning keng tarqalgan eng asosiy masalalarining biri bo’ladi. Bu masala hozirgi vaqtda bir noma’lumli haqiqiy va kompleks koeffitsientli bir algebraik tenglama berilgan hol uchun yetarli to’liq yechiladi.

C# tilida test sinovlari yordamida talabalar bilimini baholashning dasturiy ta’minotini yaratish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tursunboyev A.
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
49
Yaratilgan vaqti:
2019-10-28 17:43:27
C# tilining paydo bo’lishi, rivojlanish tarixi, uning Dot.Net bilan bog’liqligi haqida keltirib o’tiladi. Ikkinchi paragrafida, Visual C# boshqarish elementlari, ularning bajaradigan vazifalari, xossalari va jarayonlari aytilib o’tiladi. Uchinchi paragrafida, TEST_RTF dasturiy ta’minotining asosiy lgoritmining strukturasi, modeli haqida aytiladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit