Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Узлуксиз таълим тизимида квант тасаввурларни шакллантириш ва ивожлантиришда изчиллик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Матжанов Нуржан Султамуратович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
530.145:371.3
Yaratilgan vaqti:
2018-12-12 15:25:09
Дунёнинг ривожланган мамлакатларида таълим соҳасида инновацияларни яратиш, ўзлаштириш ва тарқатиш асосида очиқ, маслашувчан, индивидуаллашган, янги билимларни яратувчи замонавий педагогик жараёнларни ташкил этишга аҳамият берилмоқда.

Гельмгольц тенгламасининг матрицавий факторизацияси учун коши масаласининг регуляризацияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўраев Даврон Аслонқулович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
517.946
Yaratilgan vaqti:
2018-12-06 15:58:44
Гельмгольц тенгламасининг матрицавий факторизацияси учун Карлеман формуласини қуриш ва шу асосда нокоррект Коши масаласининг чекли ва чексиз соҳаларда регулярлашган ечимини топиш.

Циклик жараёнларни моделлаштирувчи чизиқли динамик системалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бекимов Мансур Адамбаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
517.926/.929.2/.958
Yaratilgan vaqti:
2018-12-06 15:56:04
Циклик жараёнлар, жумладан иссиқлик электростанцияларининг айланувчи регенератив ҳаво қиздиргичлардаги иссиқлик алмашиш жараёнларининг математик моделларини қуриш ва уларнинг сифат хоссаларини аниқлаш.

Кўп қатламли структураларнинг параметрларини аниқлашнинг сиғимли методи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Юсупов Феруз Рустамович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
45
Yaratilgan vaqti:
2018-12-01 12:45:43
Кремний асосидаги кўпқатламли металл-диэлектрик-яримўтказгич (МДЯ) структуралар ҳозирги вақтда кўплаб яримўтказгич асбоблар ва қуёш элементларининг асоси сифатида кенг қўлланилмоқда. Ушбу асбоблар сифатли, стабил ва ташқи таъсирларга чидамли ишлашида яримўтказгич-диэлектрик чегарасининг характеристикаларини ўрганиш муҳим ўрин тутади. адқиқот Al – SiO2 – n-Si турдаги МДЯ-структураларнинг асосий параметрларинианиқлашдан иборат. Тадқиқотмақсадини амалга оширишда МДЯ структуралархарактеристикаларини ўлчаш,параметрлариниҳисоблаш ва ушбу структураларни ташқи омилларга чидамлилигини ўрганиш режалаштирилди.

Кластер радиоктивлик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳамроева Юлдуз Салим қизи
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2018-12-01 12:42:40
Мазкур битирув малакавий ишдан мақсад, ҳозирги кунда ўқув қўлланмаларда келтирилмаган ноёб радиоактив парчаланишлар бўйича махсус ядро маълумотлар марказларининг сайтлари ва илмий адабиётлардан маълумот тўплаш ва таҳлил қилишдан иборат. Шунингдек, ушбу маълумотлар асосида ўқув электрон қўлланма ишлаб чиқиш.

Молибден монокристаллида термофотоэлектрон эмиссия ҳодисасини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ёвқачов Улуғбек Шодиёр Уғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2018-12-01 12:37:15
Турли табиатли кристаллар учун киришмали элемент атомларининг сиртдаги ва сирт яқинидаги концентрацияси, кимёвий ҳолати ва жойлашиши тўғрисидаги ишончли маьлумотлар олиш долзарб муаммодир. Бунда янги сиртий фазаларнинг пайдо бўлиш механизмларини аниқлаш ва уларнинг материал табиатига боғлиқлигини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Fizika masalalarini turli usullarda yechish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xolmo`minov Nuriddin Rashid o`g‟li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2018-12-01 12:30:44
Fizika masalalarni turli usullarda yechishda masalalarni mazmuni, ularga qo`yiladigan talabalar asosida o`zgaradi. Shuning uchun masalalarni yechishni bir usulda emas balki bir necha usullarda yechish maqsadga muvofiqdir. Bu esa bitiruv malakaviy ishning dolzarbligini belgilab beradi.

MDY-strukturalarning xossalarini yuqori chastotali usul yordamida tadqiq qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Temirov Saidmalik Baxtiyor oʻgʻli
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
41
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-12-01 12:27:53
Mazkur malakaviy bitiruv ishning asosiy maqsadi sig‘imli usullarni tahlil etib, ular orqali yarimо‘tkazgichli materiallar va asboblarning qanday parametrlarini aniqlash mumkin ekanligiga bag‘ishlangan.

Disksimon galaktikalar anizotrop nostatsionar modellarining gravitatsion beqarorlik tahlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Murodova Hilola Najmiddin qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2018-12-01 12:22:24
Uzoq yillar davomida galaktikalar va ularning katta masshtabli strukturalari yuzaga kelish muommolari statsionar modellar fonida nazariy oʻrganib chiqilgan, lekin aslida bu jarayonlar galaktika evolyutsiyasining nochiziqli nostatsionar holatida roʻy beradi. Shu sababli Nuritdinov tomonidan birinchi bor galaktikaning nochizqli nostatsioonar modellarini tuzish ishlari boshlangan.

Qiyin eruvchi kirishmalarga ega kremniyning elektrofizik xossalarini o‘rganish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mirjamolov Mirahror Mirolim o‘g‘li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2018-12-01 12:18:46
Mazkur Bitiruv malakaviy ishining mavzusi qiyin eruvchi kirishmalarga ega kremniyning elektrofizik xossalariga termik ishlov berish va nurlanishning ta’sirini o‘rganishga bag‘ishlangan. Bitiruv malakaviy ishining asosiy maqsadi kremniyning tarkibiga qiyin eruvchi ya’ni Si<Hf> elementining legirlanish, termik ishlov berish va xosil bo‘lgan qo‘shimcha qatlamlari parametrlariga MT- 22 elektron nurlatgichning tez elektronlar nurlanishining ta’sirini va o‘stirish paytida va diffuziya usulida gafniy atomlari kiritilgan kremniyga radiatsion nurlarning ta’sirini o‘rganishga bag‘ishlangan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit