Filtrlar

Хиназолин-4-он ва унинг 6-алмашган ҳосилалари синтези, технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Зиядуллаев Миржалол Эгамберди ўғли
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
547:856.1
Yaratilgan vaqti:
2022-01-21 16:58:18
Тадқиқотнинг мақсади хиназолин-4-он ва унинг 6-алмашган хосилаларини синтез қилиш ҳамда ишлаб чиқриш технологияларини яратишдан иборат.

Вольфрам ва молибден билан легирланган кремнийнинг электрофизик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Палуанова Анифа Дарибаевна
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
621.135.593
Yaratilgan vaqti:
2022-01-14 09:29:43
Тадқиқотнинг мақсади: сиғимли ва инфрақизил спектроскопия усуллари ёрдамида вольфрам ва молибден киришмалари билан легирланган кремнийда нуқсонли марказларининг шаклланиш хусусиятларини, шунингдек, технологик омилларнинг кремнийдаги бу киришмаларнинг хусусиятларига таъсирини тадқиқ қилишдан иборат.

Критик тармоқланувчи тасодифий жараёнлар учун лимит теоремалар ва моментлар учун баҳолар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қудратов Ҳамза Эргашевич
Nashr etilgan yili:
2022
UDK raqami:
519.21
Yaratilgan vaqti:
2022-01-08 14:10:10
Тадқиқотнинг мақсади тасодифий сондаги ва катта сондаги заррачалардан бошланувчи тармоқланувчи тасодифий жараёнларнинг асимптотик ҳолатларини аниқлаш ва тасодифий жараёнларнинг моментларини юқоридан баҳолашдан иборат.

Aylana gomeomorfizmlari bilan bog‘liq danjua tengligi va cheksiz ikkilik ketma-ketliklari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Jalilov Alisher Akbarovich
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
517.9
Yaratilgan vaqti:
2021-12-28 16:12:53
Tadqiqotning maqsadi aylana akslantirishlari bilan bog‘liq cheksiz ikkilik ketma-ketliklarining murakkablik funksiyalarini qurish va Erman akslantirishlari uchun Danjua tengligini topishdan iborat.

Foreign language in medicine (2 part)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.S.Karimova N.A.Akhmedova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2021
Nashriyot:
Ташкентский фармацевтический институт
Sahifalar soni:
236
Yaratilgan vaqti:
2021-12-28 11:05:18
Chemistry is a science of substances, their structure, their properties and the reactions, that change them into the other substances.Chemistry is a great and complex subject. Substances may exist in any of the three states. They may exist as solids, liquids and gases. Sulphur, iron, silver are solids at an ordinary temperature, bromine and mercury are liquids in the same conditions and oxygen and hydrogen are gases. But solid substances may become liquids if we heat them to a proper temperature. Liquids turn into gases at very high temperatures.

Учебное пособие теоретические основы технологии лекарственных средств


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2021-12-28 11:02:37
Теоретические основы технологии является стержневой дисциплиной среди профильных фармацевтических дисциплин. Этот предмет изучает процессы фармацевтической технологии, теоретические основы и методы производства лекарственных средств, а также перспективы создания и производства новых лекарственных форм. В целом теоретические основы технологии состоит из теоретической базы промышленной технологии лекарственных средств.

Organik kimyo (1 qism)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2021-12-28 10:55:52
Organik kimyo modulini o’rganishdan maqsad asosiy organik birikmalar sinflarining kimyoviy xatti-xarakatlari, ularning tuzilishi bilan bog’liqligini bilish qonuniyatlarini shakllantirish, funksional guruhlarga sifatli reaksiyalarni bajarish, turli xil organik sinflarning alohida vakillarini olishdir. Bu mаqsаdgа erishish uslubiy qo’llanma kаttа rоl o’ynаydi. Tayyorlangan uslubiy qo’llanma zamоnaviy pedagоgik va axbоrоt texnоlоgiya usullarini qo’llagan hоlda labоratоriya mashg’ulоt darslarini оlib bоrishda ijоdiy yondоshish imkоnini beradi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ularning turlari va ishlash jarayonlari.‖


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.Muminjonov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2021-12-27 14:54:26
Ishning maqsadi qayta tiklanuvchi energiya manbalari (quyoshdan, suvdan, shamoldan, biogazdan olinadigan energiylar) asosida avtonom iste’molchilar uchun issiqlik va elektr energiyasi ta’minoti tizimining printsipial sxemasini ishlab chiqish va ilmiy asoslash hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadini amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar shakllantirilgan va echimi amalga oshirilgan

Maxsus fanlarni o’qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.X. Kurbaniyazov
Yaratilgan vaqti:
2021-12-27 12:59:09
Buning uchun fizika o’qituvchisidan fizika fanidan fundamental bilim va uni o’qitishning zamonaviy uslubiyatidan yetarli bilimga ega bo’lish talab etiladi. Hozirgi kunda fizika fanini o’qitish uslubiyatiga bag’ishlab yozilgan darsliklar zamonaviy talablarga mutlaqo mos kelmay qoldi. Shuning uchun fizikani o’qitish uslubiyati fanidan zamonaviy talablarni e’tiborga olib darsliklar, uslu-biy qo’llanmalar yaratish dolzarb muammo hisoblanadi.

Моно- ва поликристалл кремний асосидаги p-n-структураларнинг фотоэлектрик характеристикаларига ҳароратнинг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Зиёитдинов Жахонгир Норбоевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
: 621.383.51
Yaratilgan vaqti:
2021-12-25 17:53:05
Тадқиқотнинг мақсади рақамли моделлаштириш орқали моно- ва поликристалл кремний асосидаги p-n-структураларнинг юқори самарали фотоэлектрик ўзгартиришини таъминловчи оптимал температуралар оралиғини аниқлаш ва илмий асослашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit