Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Nazariy mexanika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Samatov G’
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
165
Yaratilgan vaqti:
2020-09-15 11:04:35
Ushbu o’quv-uslubiy majmua 5140200-fizika bakalavriat ta’lim yo’nalishida tahsil olayotgan talabalarga mo’ljallangan. O’quv-uslubiy majmua Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan 2019 yil tasdiqlangan nazariy mexanika fani namunaviy dasturi talablari asosida tayyorlangan

Fizikа o’qitish mеtоdikаsi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
ASHIROV. SH
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
210
UDK raqami:
456
Yaratilgan vaqti:
2020-09-15 10:52:06
Kitоbdа bаkаlаvrlаr tаyyorlаshdа fizikа tа’limining mаzmuniy hаmdа jаrаyonuаl jihаtlаri qаrаlаdi. Fizikа o’qitish mеtоdikаsining umumiy vа хususiy mаsаlаlаri zаmоnаviy ахbоrоt hаmdа pеdаgоgik tехnоlоgiyalаrdаn fоydаlаngаn хоldа bаyon etilаdi. Qo’llаnmа fizikа o’qitish bilаn bоg’liq bo’lgаn mutахаssislаrgа mo’ljаllаngаn

Ўзбекистон иқлим шароитида қуёш панелларининг техник характеристикаларини ўзгариш жараёнларини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Комилов
Yaratilgan vaqti:
2020-09-15 10:39:53
Мақолада Наманган вилояти Поп туманида қурилган синов режимида ишлайдиган қуввати 130 кВт бўлган қуёш электр станциясининг хозирги кунда ишлаш фаолияти, қуёш панелларининг техник характеристикалари, жойлашиш тартиби, ишлаб чиқарган электр энергиясининг кунлик, ойлик ва йиллик характеристикалари ва динамикаси, фойдали иш коэффициентининг ўзгаришлари ҳамда деградация жараёнилари ўрганилган. Тажрибалар асосида аниқ натижалар олинган ва илмий хулосалар келтирилган

Matematikadan olimpiada masalalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
H. Norjigitov, A.X. Nuraliyev
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университет
Sahifalar soni:
244
UDK raqami:
674
Yaratilgan vaqti:
2020-09-15 10:14:10
Mazkur o‟quv qo‟llanma iqtidorli o‟quvchilarni matematika olimpiadasiga tayyorlash uchun yaratilgan bo‟lib, undan maktab o‟qituvchilari hamda oliy o‟quv yurti talabalari uchun ham mo‟ljallangan.

Вакуум физикаси ва техникаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Р.У.Элмуродов, Н.А.Нурматов, Н.Норқулов, Ғ.Т.Рахмонов
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университет
Sahifalar soni:
193
UDK raqami:
354
Yaratilgan vaqti:
2020-09-15 10:10:51
Ушбу қўлланмада “Физкавий электроника асослари” фанининг вакуум ҳосил қилишни назарияси ва технологиялари, ҳамда техникаси ҳақидаги материаллар берилган

Ионли аралаштириш усулида металл рлёнка ва қопламаларда термодесорбитация


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ж.Тўраев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
97
Yaratilgan vaqti:
2020-09-15 09:58:01
Bugungi kunda hayotimizning har bir jabhasi jadallik bilan tez sur’atlarda rivojlanib borayotgan bir paytda axborot kommunikatsiyalardan keng foydalanib, zamonaviy texnologiyalar, elektron qurilmalar kabi tushunchalar ham har bir kunimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda

9 sinf informatika va axborot texnologiyalari fanidan elektron o’quv uslubiy majmua yaratish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Temirov J
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2020-09-15 09:56:33
Bugungi kunda hayotimizning har bir jabhasi jadallik bilan tez sur’atlarda rivojlanib borayotgan bir paytda axborot kommunikatsiyalardan keng foydalanib, zamonaviy texnologiyalar, elektron qurilmalar kabi tushunchalar ham har bir kunimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Металл рлёнка ва қопламаларни сирти ва сиртига яқин соҳаларни анализ қилиш усулларини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Мехмонов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2020-09-15 09:54:51
Mavzuning dolzarbligi: Hozirgi paytda dunyo miqyosida axborot texnologiyalari va aynan dasturlash sohasiga katta ahamiyat berilayotgan bir paytda, yurtimiz taraqqiyoti uchun ushbu sohada yoshlarimiz bilim, ko’nikmalarini oshirish muhim ahamiyatga ega ekanligini aytib o’tish mumkin.

Dasturlash tillarini o’qitishning interaktiv metodlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
2020
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2020-09-15 09:52:46
Mavzuning dolzarbligi: Hozirgi paytda dunyo miqyosida axborot texnologiyalari va aynan dasturlash sohasiga katta ahamiyat berilayotgan bir paytda, yurtimiz taraqqiyoti uchun ushbu sohada yoshlarimiz bilim, ko’nikmalarini oshirish muhim ahamiyatga ega ekanligini aytib o’tish mumkin.

Бир жинсли бўлмаган муҳитда инфильтрация ёки буғланиш ва конвектив кўчиш иштирокидаги чизиқсиз фильтрация жараёнларини сонли моделлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хожимуродова Мадинахон Бахромовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
517.93, 623.556.3
Yaratilgan vaqti:
2020-08-24 18:37:39
Тадқиқотнинг мақсади - ўзгарувчан зичликка эга ва коэффициенти вақтга боғлиқ бўлган ночизиқли фильтрация (иссиқлиқ ўтказувчанлик, диффизия) жараёнларининг математик моделларини аналитик-сонли ечиш ҳамда сифат хоссаларини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit