Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Сиртдан ион бомбардимони таъсирида чанглатилган кластерли ионларнинг фундаментал хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Максимов Сергей Евлантиевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
537.534.8
Yaratilgan vaqti:
2020-11-27 18:21:56
Тaдқиқoтнинг мaқсaди ионлар бомбардимони билан чангланган зарядли кластерларнинг фундаментал хоссаларини аниқлашнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказиб тасдиқлаш ҳамда парчаланишнинг (диссоциаланиш) активлашув энергиясини аниқлашдан иборат.

Икки компонентли материаллар (PdBa, TiN, GaAs GaP ва CaF 2 ) асосида ҳосил қилинган наноструктураларнинг электрон структуралари ва физик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Донаев Сардор Бурханович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
539.211+539.27+539.216+620.191
Yaratilgan vaqti:
2020-11-27 13:08:40
Тадқиқотнинг мақсади - икки компонентли материалларнинг юзасида ва юза остида наноўлчамли системалар ва қатламларни ҳосил қилиш, уларнинг таркибини, фазавий тузилишини, энергия ҳолатини ҳар томонлама ўрганиш, кузатилган ҳодисаларнинг механизмларини, аниқланган таъсирларни янги қаттиқ жисмли электрон қурилмаларда қўллаш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Совуқ плазма билан биомолекулалар ўзаро таъсирининг молекуляр механизмлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупов Максудбек Султанмуратович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
533.92; 544.272
Yaratilgan vaqti:
2020-11-26 15:22:05
Тадқиқотнинг мақсади совуқ атмосферик плазма туфайли юзага келадиган реактив зарраларнинг биомолекулалар билан ўзаро таъсири механизмларини аниқлаш орқали плазманинг биомолекулаларга таъсирини ўрганиш бўйича фундаментал тушунчаларга эга бўлиш ва, хусусан жараёнларда реактив зарраларининг ролини аниқлашдан иборат.

Углерод наноструктураларининг молекуляр даражадаги селектив синтези


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Халилов Умеджон Боймаматович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
544.272
Yaratilgan vaqti:
2020-11-26 14:32:04
Тадқиқотнинг мақсади маълум хусусиятларга эга бўлган янги углерод наноструктураларининг селектив синтезини молекуляр даражада бошқариш механизмларини илғор моделлаштириш усуллари ёрдамида аниқлаш ва шу орқали структура эҳтимолий бошқаруви усулини ишлаб чиқишдан иборат.

Ҳаво сепараторлари ичида содир бўладиган жараёнларни кўп фазали муҳитлар назарияси асосида моделлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мадалиев Муродил Эркинжон ўғли
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
532
Yaratilgan vaqti:
2020-11-18 12:01:02
Тадқиқотнинг мақсади икки фазали полидисперс муҳитлар турбулент оқимларининг математик моделини қўллаш орқали марказдан қочма сепаратор конструкциясининг мақбул параметрларини аниқлашдан иборат.

Соболев фазосида Эрмит типидаги оптимал панжарали кубатур ва интерполяцион формулалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нуралиев Фарход Абдуғаниевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
519.652, 519.644
Yaratilgan vaqti:
2020-11-12 16:30:06
Тадқиқотнинг мақсади Соболев фазоларида Эрмит ва Эйлер-Маклорен типидаги оптимал панжарали квадратур, кубатур ва интерполяцион формулаларни қуриш ва уларнинг оптимал хатолик функционаллари нормаларини ҳисоблашдан иборат.

Кайтувчи ва узатилувчи магнито-термоэластик тўлқинлар ва сирт тўлқинларининг тарқалиш масалаларини математик моделлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эл-Саид Мохамед Або-Дахаб Хедари
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
519.957
Yaratilgan vaqti:
2020-11-12 16:28:43
Тадқиқотнинг мақсади – муҳандислик, геофизика, биология, материалшунослик ва нефт қазиб олиш соҳалари учун термоэластиклик назарияси асосида тўлқинларнинг қайтиш, узатиш ва тарқалиш жараёнлари математик ва сонли моделлаштириш, ташқи таъсирлар остида тўлқинларнинг тарқалиш тезлиги, амплитудаси ва сўниш коэффициентларини аниқлашдан иборат.

Ёпишқоқ–эластик ғовак муҳитда интегро–дифференциал тенгламалар системаси учун тескари масалалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Раҳмонов Аскар Аҳмадович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
517.958
Yaratilgan vaqti:
2020-11-11 16:29:17
Тадқиқотнинг мақсади ёпишқоқ–эластик ғовак муҳитда интегро–дифференциал тенгламалар системаси учун бир ва икки ўлчамли тескари динамик масалаларини ечиш усулларини қуриш, шунингдек бу ечимларнинг мавжудлик ва ягоналик теоремаларини исботлаш, ҳамда турғунлик баҳоларини олишдан иборат.

Электр ўтказувчан полимерларда заряд ташувчилар динамикасини моделлаштриш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Матёқубов Ҳикматжон Шуҳратович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
541.64:539.199
Yaratilgan vaqti:
2020-11-11 11:55:53
Тадқиқотнинг мақсади ўтказувчан полимерларда зарядланган солитонлар, экситонлар ва поляронлар динамикасини моделлаштириш ва ушбу жараёнларни бошқариш услубларини ишлаб чиқишдан иборат.

Қўрғошин ва висмут халькогенидлари бирикмаларидан тайѐрланган структураларда пьезоқаршилик ҳодисалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сулаймонов Ҳусанбой Маннопович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
538.911, 935, 958, 975
Yaratilgan vaqti:
2020-11-10 16:08:58
Тадқиқот мақсади PbS туридаги кристаллар, поликристаллар, поликристалл пленкалар пьезоқаршилигининг янги механизмларини аниқлаш ва улар асосида барқарор, чизиқли деформацион характеристикаларга эга бўлган пленкали тенздатчиклар яратишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit