Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Айланувчи релятивистик компакт объектлар атрофида оптик ва энергетик жараёнлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Атамуротов Фаррух Шухратович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 530.12:531.51
Yaratilgan vaqti:
2018-03-16 15:22:55
Бугунги кунда жаҳонда релятивистик компакт объектлар атрофида оптик ва энергетик жараёнлар назарий тадқиқоти замонавий астрофизиканинг долзарб фундаментал масаларини ҳал қилишга катта аҳамият берилмоқда. Маълумки, қора ўра кўринмас объект, аммо уни ёруғ фонда кузатсак, у сояга айланади ва қора ўрани кузатиш имконияти пайдо бўлади.

Квант ва мезоскопик системаларнинг марков ва номарков динамикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каноков Закиржон
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УЎК: 539.172.12; 539.172.17
Yaratilgan vaqti:
2018-03-16 15:16:09
Бугунги кунда жаҳонда номувозанатдаги квант системалар динамикасининг назарий тадқиқоти замонавий назарий ва экспериментал физиканинг долзарб фундаментал масаларини ҳал қилишга катта аҳамият бермоқда. Жумладан, номувозанатли квант системалардаги флуктуация ва диссипация ҳодисалари тадқиқида, одатда, квант марков жараёнларининг стандарт техникасидан кенг миқёсда фойдаланилади. Маълумки, реал физик, техник ва биологик системаларнинг ташқи тасодифий таъсирга бўлган жавоби номарков жараён бўлиб, номарков эффект системанинг мураккаблик даражаси ошиши билан ортиб боради ва мос равишда бундай системалар марков жараёнларига асосланиб ишлаб чиқилган стандарт усул ёрдамида ифодалана олмайди.

Mexanikadan praktikum


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.A.Yakubov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2005
Nashriyot:
SamDU nashriyoti
Sahifalar soni:
71
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 16:28:29
Qo’llanma “Umumiy fizika” kursining “Mexanika” bo’limiga oid 16 ta laboratoriya ishlari to’plamidan iborat bo’lib, u oliy o’quv yurtlari bakalavriatining “Fizika”, “Astronomiya” va “Elektronika” yo’nalishida ta’lim olayotgan talabalari uchun mo’ljallangan.

Киришма атомлари нанокластерларига эга бўлган кремнийнинг магнит хоссаларини бошқариш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мавлонов Ғиёсиддин Ҳайдарович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
621.315.592
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 16:17:06
Тадқиқотнинг мақсади кремнийнинг магнит хоссаларини марганец киришмалари атомларининг магнит хусусиятли нанокластерлари концентрацияси ва электрофизик параметрларига боғлиқ равишда ҳароратнинг кенг соҳасида турли ташқи таъсирлар ёрдамида бошқаришдан иборат Тадқиқотнинг объекти сифатида электроника саноатида фойдаланиладиган КДБ- 2; 3; 5; 10; 100 маркали кремний монокристали танлаб олинди. Киришма сифатида парамагнит атом бўлиб ҳисобланган марганец танланиб, у спинли 3d5 4s2 электрон структуралардан иборат. Тадқиқотнинг предмети кремний кристалл панжарасида марганец атомларининг текис тақсимланган магнит хусусиятли нанокластерларини шакллантириш жараёнидан иборат.

Fizika fanining Mexanika bo'limi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.T.Xalilov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
Sahifalar soni:
102
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 16:15:42
Ma'ruza matnida fizika kursining mеxanika bo`limiga tеgishli matеriallar xalqaro birliklar sistеmasi (SI) da bayon qilingan.

Аэродинамика


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳамидов С.С
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2005
Nashriyot:
Sahifalar soni:
33
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 15:28:30
Қўлланмада аэродинамиканинг асосий тенгламалари, бинолар аэродинамикаси, жисм юзаларидан оқим ўтишида босимларнинг тақсимланиши аэродинамик кучлар ва момент суриш ва тортиш тезликлари ҳаво қувурларида босим йўколиши, ҳаво қувурларининг кўндаланг кесимларини кенгайишида ва кичрайишида босим йўқолиши ҳамда ҳаво оқимлари тўғрисида маълумотлар ёритилган.

Намланган грунтларда жойлашган қувурларнинг динамик устуворлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ан Екатерина Владимировна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 539.3
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 14:55:43
Жаҳонда зилзилавий ҳудудларда намланган грунтларда жойлашган ер ости қувурларининг устуворлигини таъминлаш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Шу жиҳатдан, ер ёриқлари ёки кўчкилар содир бўлиши мумкин бўлган ҳудудлардан, шунингдек намланган грунтларда жойлашган ер ости қувурларининг устиворлигини таъминлаш учун лойиҳалаш усулларини такомиллаштириш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Панжарадаги икки заррачали системага мос шредингер оператори хос қиймат ва резонанслари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Лакаев Шухрат Саидахматович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
517.984
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 14:36:07
Тадқиқотнинг мақсади бир ва икки ўлчамли панжарада жуфт-жуфти билан қисқа масофада таъсирлашувчи потенциаллар ёрдамида аниқланган иккита бир хил заррачали системага мос Шредингер операторларининг муҳим спектридан ташқаридаги хос қийматлари учун яқинлашувчи қатор кўринишидаги ёйилмалар олишдан иборат.

Нанотузилмавий компонентли қуёш фотоэлементлари самарадорлигини ошириш механизмларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Джалалов Темур Асфандиярович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 621.3.082.782
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 11:11:06
Жаҳон миқёсида муқобил энергетикани ривожлантиришда нанокиришмали қуёш элементларига катта аҳамият берилмоқда. Бу борада замонавий нанотехнология ютуқларидан фойдаланиб Қуёш элементларининг эффективлиги ва стабил ишлаш муддатини ошириш, нанокиришмаларнинг қуёш элементлари самарадорлигига таъсирини тадқиқ этиш муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Электр ва магнетизм


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Т.Абдуқодиров, Ў.Б.Жўраев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Sahifalar soni:
220
Yaratilgan vaqti:
2018-02-20 17:11:12
Ушбу маърузалар матнида Олий техника ўқув юртлари учун физика фани намунавий дастуридаги электромагнитизм бўлимига доир барча материалларни ўз ичига олган 14 та маърузалар матни келтирилган. Муаллиф маърузаларни физика фани соҳасидаги сўнгги маълумотларни назарга олган ҳолда талабаларга тушунарли ва содда тилда баён қилишга ҳаракат қилган. Маърузалар матни Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институтининг бакалавр йўналишидаги талабалар учун мўлжалланган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit