Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Малеин кислотанинг азот сақлаган ҳосилалари синтези ва хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тураева Хуршида Камалбаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
547.46.054.41 + 547.304.2
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 18:11:01
Тадқиқотнинг мақсади малеин кислотанинг алкил-, арил-, гетерил-амид, -имидлари ва уларнинг баъзи ҳосилалари синтези, шунингдек, биологик фаоллигини аниқлашдан иборат.

Френел линзаси асосидаги қуёш нурида ишлайдиган лазерлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шерниёзов Анваржон Ахмеджонович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 10:57:53
Тадқиқотнинг мақсади - Френел линзаси асосидаги концентраторлардан фойдаланиб қуёш энергиясини лазер энергиясига айлантириш самарадорлигини оширишга тўсқинлик қилувчи асосий омилларни аниқлаш ва Френел линзасига асосланган қуёш концетраторлари базасида юқори самарадорликка эга бўлган лазер қурилмаларини ишлаб чиқиш ва яратиш бўйича ечимлар таклиф қилиш.

Атомик фон Нейман алгебраларининг нокоммутатив симметрик фазоларида эргодик теоремалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Азизов Азизхон Нодирхон ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
517.98
Yaratilgan vaqti:
2021-09-08 21:53:19
Тадқиқотнинг мақсади кетма-кетликлар симметрик фазолари учун, ҳамда компакт операторларнинг Банах идеаллари учун маълум эргодик теоремалар вариантларини олишдан иборат.

Атомик фон Нейман алгебраларининг нокоммутатив симметрик фазоларида эргодик теоремалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Азизов Азизхон Нодирхон ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
517.98
Yaratilgan vaqti:
2021-09-07 22:43:38
Тадқиқотнинг мақсади кетма-кетликлар симметрик фазолари учун, ҳамда компакт операторларнинг Банах идеаллари учун маълум эргодик теоремалар вариантларини олишдан иборат.

Гоносомал эволюцион оператордан ҳосил қилинган траекторияларнинг асимптотик характери


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абсаламов Акмал Толлибоевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
517.98
Yaratilgan vaqti:
2021-08-31 17:15:33
Тадқиқотнинг мақсади гоносомал эволюцион операторидан ҳосил қилинган дискрет вақтли динамик системаларда ихтиёрий бошланғич нуқта учун траекториянинг лимит нуқталари тўпламини тўла тавсифлашдан иборат.

Ҳақиқий факторларнинг қисм факторлари ва уларнинг индекслари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Болтаев Ҳабибжон Ҳамитович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
517.98
Yaratilgan vaqti:
2021-08-31 17:11:23
Тадқиқотнинг мақсади ҳақиқий С* ва фон Нейман қисм алгебраларининг индекслари топиш ва уларга мос графларнинг юқоридан тўртга яқин бўлган чекли факторнинг келтирилмайдиган гиперфинит қисм факторларини қуриш.

GaP ва GaAs асосидаги таркибида висмут атомлари бўлган кўп таркибли гетеротузилмаларнинг физик хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Усмонов Жохонгир Нишонбоевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
666.3.017
Yaratilgan vaqti:
2021-08-28 16:54:17
Тадқиқотнинг мақсади. GaР ва GaAs асосида янги кўптаркибли, висмут киришма атомлари бўлган қаттиқ қоришмалар ва гетеротузилмаларнинг электрофизик хоссаларини тадқиқ қилиш ҳамда уларни олиш оптимал технологик шароитларини аниқлаш

O‘rama ko‘rinishidagi integro - differensial issiqlik o‘tkazuvchanlik tenglamasi uchun teskari masalalar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Nuriddinov Javlon Zafarovich
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
517.958
Yaratilgan vaqti:
2021-08-25 17:12:17
Tadqiqotning maqsadi. O‘zgaruvchan koeffitsiyentli integro–differensial issiqlik o‘tkazuvchanlik tenglamasi uchun ko ‘p o‘lchamli to‘g‘ri va teskari masalalarning Gyolder (Hӧlder) fazolarida bir qiymatli yechiluvchanlik masalalarini tadqiq etishdan iborat.

Вақтга боғлиқ қопқонларда водород атомида квант динамика ва ночизиқли оптик жараёнларни моделлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рахманов Сапарбой Зарипович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
535, 539.18
Yaratilgan vaqti:
2021-08-23 10:15:16
Тадқиқотнинг мақсади стационар ва ностационар қопқон ичига жойлаштирилган атомнинг квант хоссаларини ўрганиш, тўлқин функция ва энергетик спектрнинг модификациясини аниқлаш, ташки оптик майдон билан таъсирлашувчи қопқондаги атомда оптик гармоника генерациясини аниқлаш, “атом+қопқон” системаси учун ностационар Шредингер тенгламасини сонли сулда ечиш, бундай системада квант режимда хосил бўлган юқори гармоника спектрини хисоблашдан иборат.

Нолокал чегаравий шартлар билан боғлиқ бўлган псевдодифференциал операторли аралаш масалалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мадрахимов Умрбек Собирович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
517.984.5
Yaratilgan vaqti:
2021-08-21 14:59:27
Тадқиқотнинг мақсади Соболев фазоларида спектрал масала хос функциялар системасининг Рисс базислигини исботлаш ва Соболев фазоларида кўп ўлчамли ҳолда балканинг тебраниш тенгламаси билан боғлиқ бўлган каср тартибли ҳосила қатнашган тенглама учун аралаш масаланинг турли чегаравий шартларда бир қийматли ечилишини ўрганишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit