Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Jordan matrisasi va uni topish usullari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ummatova M. A., Asqaraliyeva M.A.
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
34
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 12:18:08
Ushbu uslubiy qo`llanma «Algebra va sonlar nazariyasi» fani bo‘yicha 5110100 – matematika o`qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavr talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda shu fanning namunaviy o‘quv dasturida keltirilgan matrisalar algebrasining usullariga qo`shimcha ravishda Jordan matrisasi va uni topish usullariga oid qisqacha nazariy ma’lumotlar, bu usullarning taqbiqiga oid namunaviy misollar yechimlari, mustaqil ish topshiriqlari va boshqa materiallar keltirilgan.

Ta’lim tarmoqlari va ulardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шералиев Одилжон
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 11:57:20
Umumiy o’rta ta’lim maktablarida fizikani o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning hozirgi ahvolini o’rganish, tahlil qilish va bevosita tanlangan mavzular bo ’yicha innovatsion texnologiyalarni qo’llagan holda o’tishga mo’ljallangan dars ishlanmalarini tayyorlashdir.

8-sinfda "Elektr toki" bobiga doir bazi mavzularni o'qitishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Madaminov Davronbek Baxtiyorjon o'g'li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 11:38:04
Axborot texnologiyalaridan fizika fanini o’qitishda foydalanish – darsliklarning electron versiyalari, hodisa va jarayonlarning kompyuter modellar, demonstrasiya jihozlarining virtual stendlarini va hakozo bosqichlaridan iborat bo`lib, yoshlarning fizika faniga bo`lgan qiziqishlarini oshirish

Astronomik kompyuter dasturlarini astronomiya o‘qitishdagi ahamiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ermo‘minov Qobil Ziyodullo o‘g‘li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 11:34:39
Axborot texnologiyalaridan fizika va astronomiya fanlarini o‘qitishda foydalanish – darsliklarning elektron versiyalari, hodisa va jarayonlarning kompyuter modellari, demonstrasiya jihozlarining virtual stendlarini, virtual planetariy va hakozo bosqichlaridan iborat bo‘lib, yoshlarning fizika va astronomiya fanlariga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish, hodisa va qonuniyatlarni chuqurroq anglab ta’savvur etishda muxim ahamiyatga egadir

Fazoda koordinatalat metodining ayrim masalalarga tadbiqi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Abbasova Gulchexraxon Usmonjon qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
QDPI
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2019-10-11 11:32:00
Elementar zarralar tadqiqotlarining so`nggi yutuqlari”ni o`rganish elementar zarralar fizikasida qo`lga kiritilayotgan yutuqlar va qator kashfiyotlar fizika faning va uning taraqqiyotining asosiy tendensiyalarini belgilab beradi

Жалпы физика (механика)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Ф.Избосаров, И.Р.Камолов, Б.Т.Бисенова, С.С.Канатбаев
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Toshkent: Yangi asr avlodi
Sahifalar soni:
444
UDK raqami:
654-178
Yaratilgan vaqti:
2019-10-08 09:42:16
Оқулықтан педагогика институттары және университеттердің физика-математика, табиғи және техника факултеттері студенттері пайдаланулары мҥмкін.

Ковак ўтказувчанликка эга бўлган кадмий теллурид қатламлари асосидаги Шоттки тўсиқли тескари йўналтирилган структуралардаги электрон жараёнлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ачилов Алимардон Самаридинович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
621. 315. 592
Yaratilgan vaqti:
2019-09-24 14:46:08
Тадқиқотнинг мақсади кристаллитлари устунсимон йирик блокли поликристалл кадмий теллуриди қатламлари асосидаги Al-pCdTe-Mo-тузилмаларда тескари йўналишда содир бўладиган электрон жараёнларни ва уларнинг электрофизик параметрларига ҳароратнинг таъсирини аниқлашдан иборат.

Кичик ўлчамли яримўтказгичли гетероструктураларда катта радиусли экситонлар ва поляронлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Иноятов Шукурилло Турғунбоевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
621.315.592
Yaratilgan vaqti:
2019-09-24 11:46:05
Кичик ўлчамли яримўтказгичли гетероструктураларда катта радиусли экситонлар ва поляронларнинг энергетик характеристикаларини квант нуқта ўлчамига боғлиқлигини ўрганишдан иборат.

Хитозан ва унинг ҳосилаларининг “тузилиши- хосса”сини компьютер моделлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нургалиев Ильнар Накипович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
541.64:539.199
Yaratilgan vaqti:
2019-09-20 11:06:29
Хитин, хитозан ва унинг ҳосилаларининг электрон хоссаларини молекуляр моделлаштириш ва уларнинг реакцион қобилияти билан тузилиши орасида ўзаро боғлиқлигини аниқлашдан иборат.

Палладий, олтингугурт ва руҳ билан легирланган кремнийдаги киритма-нуқсон ҳолатларининг шаклланишида радиацион стимуллашган жараёнлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Саттиев Абдулазиз Расулжонович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
539.2:535.37
Yaratilgan vaqti:
2019-09-11 16:27:34
Кремнийдаги киритма-нуқсон ҳолатларини ўзгартиришнинг радиациявий рағбатлантирилган жараёнларини легирловчи киритма турига боғлиқ равишда ўрганиш ва уларнинг хоссаларини терморадиациявий такомиллаштириш усулларини аниқлаш
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit