Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Гидрогенизацияланган аморф кремнийнинг спектрал характеристикаларининг шаклланиш хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жалалов Равшанбек Махмудханович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
621.315.592
Yaratilgan vaqti:
2019-08-14 13:42:35
Тадқиқотнинг мақсади гидрогенизацияланган аморф кремнийнинг спектрал характеристикаларининг шаклланиш хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Парамагнит кристалларда нокрамерс Eu3+ , Тb3+ ва Pr3+ ионларининг магнитооптикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Малишева Мария Евгениевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
537.632.4
Yaratilgan vaqti:
2019-08-14 11:23:32
Тадқиқотнинг мақсади таркибига Рr3+ иттрий-алюминий ва Eu3+ ҳамда Tb3+ нокрамерс ионлари киритилган гадолиний–галлий кристаллари гранатларининг магнитооптик, магнит ва оптик хусусиятларини экспериментал ва назарий тадқиқ қилиш ва парамагнит кристалларда магнитооптик эффектларнинг юзага келиш механизмларини аниқлашдан иборат.

Изотроп ва анизотроп жисмлар учун термоэластик масалаларни сонли моделлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қаландаров Азиз Абдуқаюмович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
519.63 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2019-08-12 12:04:58
Тадқиқотнинг мақсади изотроп ва анизотроп жисмлар учун термоэластик боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган масалаларни сонли ечиш усуллари, алгоритмлари ва дастурий таъминотини яратишдан иборат.

Айлананинг критик акслантиришлари учун термодинамик формализм ва тушиш вақтларининг лимит теоремалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пошаходжаева Гулнора Джабборхановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
517.9
Yaratilgan vaqti:
2019-08-05 16:01:06
Тадқиқотнинг мақсади айлананинг критик акслантиришлари учун инвариант ўлчовнинг сингулярлигини ва тушиш вақтларини таснифлашдан иборат.

Учинчи тартибли аралаш типдаги юкланган чизиқли дифференциал ва интегро-дифференциал тенгламалар учун чегаравий масалалар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Балтаева Умида Исмоиловна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
517.95
Yaratilgan vaqti:
2019-08-05 15:57:47
Тадқиқотнинг мақсади учинчи тартибли юкланган интегродифференциал тенгламаларнинг умумий ечим ифодасини қуриш ва изланаѐтган функциянинг изи ѐки изининг каср тартибли операторли комбинацияси қатнашган юкланган тенгламалар учун янги турдаги чегаравий масалаларни бир қийматли ечишдан иборат.

Табиий яримўтказгичли толаларнинг физик хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хакимова Нилуфар Каримқуловна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК:621.315.592
Yaratilgan vaqti:
2019-07-22 13:25:22
Тадқиқотнинг мақсади табиий яримўтказгичли пахта ва ипак толаларининг физик хоссаларини аниқлашдан иборат.

Яримўтказгичли қуёш элементларининг фотоэлектрик параметрларига вольт-ампер характеристикаси ноидеаллик коэффициентининг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алиназарова Маҳфуза Алишеровна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 621.315.592
Yaratilgan vaqti:
2019-07-22 13:21:28
Тадқиқотнинг мақсади яримўтказгичли қуѐш элементларининг фотоэлектрик параметрларига вольт-ампер характеристикаси ноидеаллик коэффициентининг таъсирини аниқлашдан иборат.

Тебранишлардан ҳимояланувчи тақсимланган параметрли чизиқлимас системаларнинг устуворлиги


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ходжабеков Мураджон Усарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
531:621-752:681
Yaratilgan vaqti:
2019-07-16 14:16:05
Тадқиқотнинг мақсади гармоник, тасодифий ва оқ шовқинли тасодифий қўзғалишлар таъсиридаги гистерезис типидаги диссипатив характеристикали пластинка ва динамик сўндиргичнинг биргаликдаги чизиқлимас тебранишлари устуворлигини текшириш асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Табиий уранли “КВИНТА” йиғилмасини 2, 4, 6 ва 8 ГэВ энергияли дейтронлар оқими билан нурлантиришда ҳосил бўлган иккиламчи нейтронларнинг 232Th, 129I ва 127I ядролари билан ўзаро таъсирини ўрганиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хушвақтов Жўрабек Ҳатамович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
621.3.082.782
Yaratilgan vaqti:
2019-07-12 14:25:35
Nабиий уранли “КВИНТА” йиғилмасини Бирлашган ядро тадқиқотлари институти Нуклотронида тезлаштирилган 2, 4, 6 ва 8 ГэВ энергияли дейтронлар оқими билан нурлантиришда ҳосил бўлган иккиламчи нейтронларнинг 232Th, 129I ва 127I ядролари билан таъсирлашувидаги қолдиқ ядролар учун реакция тезлигини аниқлаш

Моделлаштирилган кремний нанозарраларининг тузилиши ва электрон хусусияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нормуродов Асрор Базарович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
539.2:535.37
Yaratilgan vaqti:
2019-07-05 12:47:35
Кремний кластерларининг геометрик ва структура параметрларини назарий ҳисоблашлар асосида компьютер моделларини тузиш, оптималлаш ва нуқсонли ҳолатларнинг шакллантирилган нанозарралар хоссалари ва барқарорлигига таъсирини ўрганиш
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit