Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Madaniyat va aholi dam olish markazlari faoliyatida badiiy ijodiy jamoalarning o'rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Q.Irgashev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
O'zDSMI
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 12:21:44
Tadqiqotning asosiy maqsadi Madaniyat va aholi dam olish markazlaridagi badiiy ijodiy jamoalarining faoliyatini tashkil qilishning shakllarini aniqlashdan iborat.

San’at muassasasi boshqaruvini takomillashtirishning kreativ yo’llari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
J.Uzakov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
O'zDSMI
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 12:20:51
Bitiruv malakaviy ishning maqsadi - san’at boshqaruvida qo’llanilayotgan amaliy boshqaruv usullarini o’rganish, umumlashtirish, xulosalar qilish. San’at boshqaruvida kreativlik yutuqlarini O’zbekiston sharoitiga moslashtirish, boshqaruvning yangi texnologik mexanizmlarini o’rganish asosida Respublikamizdagi barcha san’at muassasalari faoliyatini to’g’ri boshqarishga yordam beruvchi tavsiyalarni ishlab chiqish.

Пути и особенности развития арт-менеджмента


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.Бахрамова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ЎзДСМИ
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 12:19:54
Основные задачи выпускной квалификационной работы: - рассмотрены основные и вспомогательные функции арт-менеджмента в культуре; - исследованы основные процессы и методы арт- менеджмента; - проведена оценка функций и методов менеджмента в учреждении культуры. – раскрыть понятие и содержание основных функций арт-менеджмента; – провести анализ основных функций менеджмента: планирования, организации, мотивации, координации и контроля;

Madaniyat va istirohat bog`larida aholining mazmunli dam olishlarini to’g`ri tashkil etish masalalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G.Aliyeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
O'zDSMI
Sahifalar soni:
73
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 12:18:53
Bitiruv malakaviy ishning maqsadi madaniyat va istirohat bog‘larining faoliyatini tahlil qilish.

“Yoshlar – kelajagimiz” davlat dasturi -menejment rivojining asosidir


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Ubaydullayev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
O'zDSMI
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 12:17:37
Bitiruv ishimizning maqsadi Yoshlarning biznes tashabbuslari, startaplari, g‘oyalari va loyihalarini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashish va qo‘llab-quvvatlash, band bo‘lmagan yoshlarni mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan mutaxassisliklar va biznes yuritish ko‘nikmalariga o‘qitish, shuningdek, umuman yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish orqali ularning bandligini ta’minlashga qaratilgan ishlarni tashkil qilishning nazariy asoslarini tadqiq qilishni о‘rganish bо‘lsa vazifalari esa: “Yoshlar – kelajagimiz” Davlat dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlarning о‘ziga xos xususiyatlarini yoritib berish.

Madaniy tadbirlarni tashkil etishda innovatsion usullar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Siddiqova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
O'zDSMI
Sahifalar soni:
79
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 12:16:38
Madaniy tadbirlarni tashkil etishning nazariy asoslarini, madaniy tadbirlar turlari, rejissyorlik va aktyorlik mahorati sirlari va sahnalashtirish usullarini, tadbirlar dramaturgiyasi, tadbirlarni tashkil etishning amaliy va metodik jihatlarini о‘rganish hamda ularni amaliyotda tadbiq etish bo'yicha ilmiy asoslangan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish bitiruv malakaviy ishining maqsadi sanaladi.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг маданият ва санъат масалаларига оид қарашлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
И.Бердиева
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ЎзДСМИ
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 12:14:24
Ушбу тадқиқотнинг мақсади Президентимиз томонидан мамлакатимизда маданият ва санъат соҳасини юксак даражада ривожлантириш ёълида қабул қилинаётган қонун лойиҳалари ижросини энг чекка ҳудудларда ҳам амалий ижросини таъминлашга эришишга кўмаклашиш. Чекка ҳудудларда ҳам яширин истеъдодларни кашф этишга оид лойиҳаларни амалиётга тадбиқ этиш.

Madaniy taraqqiyotni ta`minlashda davlat va jamoat tashkilotlari hamkorligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
H.O`ralova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
O'zDSMI
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 12:13:16
Ushbu tadqiqot natijasida Madaniy taraqqiyotni targ‘ib etish ilmiy jihatdan tadqiq etiladi hamda xalqimiz, ayniqsa yoshlar orasida targ‘ib etish usullari va yo‘llari aniq dalillar asosida ochib beriladi. Bundan tashqari ushbu tadqiqot ishida targ‘ibotning innovatsion loyihalari amaliyotga tadbiq etish uchun taklif etiladi.

“Ёр-ёр” қўшиқларининг жанрий хусусиятлари ва бадиий талқини


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ф.Абдурахмонова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
ЎзДСМИ
Sahifalar soni:
117
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 12:11:46
“Ёр-ёр” маросим қўшиқлари генезисини этнофольклористик жиҳатдан таҳлил қилиш, унинг жанр хусусиятларини аниқлаб таснифлаш, “Ёр-ёр” қўшиқларининг бадииятини тилимиздаги тасвирий воситалар ёрдамида ҳосил қилиниши масаласини ўрганиш, ҳудудлараро фарқли жиҳатларини аниқлаш ва ойдинлаштириш, “Ёр-ёр” жанри қўшиқларининг ғоявий-бадиий хусусиятлари, табиати ва бадииятини ўрганиш, илмий-назарий жиҳатдан асослаш диссертациянинг асосий мақсадини ташкил этади.

Oshiq turkum dostonlarining o‘ziga xos xususiyatlari va badiiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G.Djamalxodjayeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
O'zDSMI
Sahifalar soni:
108
Yaratilgan vaqti:
2020-04-01 12:10:55
Tadqiqotning asosiy masalalari “oshiq” turkum dostonlarining badiiy xususiyatlarini tahlil qilish va qiyosiy tasniflash, dostondagi asosiy syujet ko‘rinishlari va yetakchi motivlarini aniqlash, asosiy obrazlarini tadqiq etish barobarida bu tip asarlarda mifologiyaning tutgan o‘rni, xalq dostonlari shakllanishini o‘rganib chiqish, asardagi badiiy tasvir vositalari har bir syujet xususiyati bilan bog‘liqligi hamda yetakchi ramzlar talqini masalalarini o‘rganish, ularni tahlil va tadqiq etishni faraz qilish mumkin.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit