Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Аминометиленфосфон кислотаси алифатик ва гетероциклик ҳосилаларининг ингибиторлик хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рашидова Камила Хамидовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
541.138.2; 546.185.4; 661.635.68
Yaratilgan vaqti:
2019-04-18 13:49:55
Тадқиқотнинг мақсади аминометилефосфон кислотаси алифатик ва гетероциклик ҳосилаларининг ингибиторлик хоссалари аниқлашдан иборат.

Умумтаълим мактабларида кимёвий билим, кўникма ва малакаларни самарали ривожлантириш (амалий мазмундаги мустақил ишлар мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Дўмонов Бахромжон Мухторович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
54:371-3
Yaratilgan vaqti:
2019-04-11 17:13:31
Тадқиқотнинг мақсади умумтаълим мактабларида ўқувчиларнинг кимёвий билим, кўникма ва малакаларни ривожлантиришга доир тавсия ҳамда таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Медамин ва альбендазолни карбоксил гуруҳ тутган полимерлар билан таъсирлашувининг физик-кимёвий хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Малышев Максим Святославович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
541.64:128.1-126:542.8 (021)
Yaratilgan vaqti:
2019-03-19 13:01:39
Тадқиқотнинг мақсади медамин ва альбендазолнинг карбоксилтутган полимерлар билан полимер комплексларини олиш ҳамда уларнинг физик-кимёвий хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Xronologiya va Metrologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tursunov S.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
117
Yaratilgan vaqti:
2019-03-19 11:23:51
Entomologiya fani hasharotlar olamining tashqi va ichki tuzilishini, ko‘payishini, kelib chiqishini, yer sharida tarqalishini, sistimatikasini, biologiyasini, inson va tabiat uchun foyda va zararni o‘rganadigan fan hisoblanadi. Entomologiya-yunoncha-entomon-hasharot-logos-fan, ya’ni hasharotlar xaqidagi fan demakdir. Ayni paytda hasharotlarning 2 mln. ga yaqin turlari ma’lum bo‘lib, entomologiya biologiyaning eng tez su’ratlar bilan rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanadi.

MIS (II) ning poliglisidil-N,N-(diaminoetil)- kaliy ditiofosfat bilan koordinasion birikmasining tadqiqoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kasimov Sh.A., Turayev X.X.
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 16:24:46
Maqolada mis (II) ionining xelat hosil qiluvchi polimer ligand poliglitsidil-N,N-(diaminoetil)- kaliy ditiofosfat bilan hosil qilgan koordinatsion birikmasining tarkibi va tuzilishi IQ-spektral usulda o‘rganish natijalari keltirilgan. Olingan koordinatsion birikmaning barqarorlik doimiysi potensiometrik usul yordamida aniqlangan.

Умумий кимё фанидан лаборатория машғулотлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 12:43:36
Mazkur uslubiy qo‘llanma 5140100 – Biologiya ta’lim yo‘nalishi 1- kurs talabalari uchun tasdiqlangan namunaviy fan dasturi asosida tuzilgan.

Агротехнические и организационно-профилактические меры борьбы с паразитическими фитонематодами гранатовых агроценозов


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бекмурадов А.С., Мамаражабова М.Т.
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 12:03:07
Мақолада анор агроценозларининг паразит фитонематодаларига қарши агротехник ва ташкилий-профилактик қарши кураш чоралари тўғрисида маълумотлар берилган.

Umumiy Kimyo


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-13 11:59:45
Umumiy kimyo fani xo`jalik hisobi, hisob turlari, scho`tlar tizimi, ikkiyoqlama yozuv, balans, hisobotlar tog`risida,hamda bugungi globallashuv sharoitida korxonalarda xisob tizimini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, ularning qonuniyligi ta’minlash, xo‘jalik mablag‘lari va ularning tashkil topish manbalarini hisobga olish, ularni hujjatlashtirish, umumlashtirish, korxona va xo‘jaliklarning mulkiy, moliyaviy faoliyati to‘g‘risida to‘liq hamda ishonarli ma’lumotlarini shakllantirish, buxgalteriya hisobi hisobotlarini tashkil kilish yo‘nalishlarini nazariy hamda amaliy jihatdan asoslangan holda o‘rganadi.

Tuzlar gidrolizi mavzusini innovatsion – pеdagogik tеxnologiyalar yordamida o’qitish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Chorshanbiyеva Ma`rifat Jumayеvna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2019-03-11 11:31:01
BMI kirish, uch bob, xulosa va foydalanilgan adaniyotlar ro’yxatini o’z ichiga oladi. Uning umumiy hajmi 68 bet. Unda foydalanilgan adabiyotlar keltirilgan. Ishning kirish qismida mavzuning dolzarbligi, maqsad va vazifalari, tadqiqot obekti va predmeti, ilmiy va amaliy ahamiyati bayon etilgan.

Айрим 3d-металларнинг тиокарбамид билан координацион бирикмасининг синтези ва тадқиқоти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бойтўраева Мадина
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2019-03-11 11:30:06
Битирув малакавий иши кириш, адабиётлар таҳлили, тажрибавий қисм, синтез қилинган комплекс бирикмаларнинг физик-кимёвий анализи натижалари, хулоса ва адабиётлар рўйхатидан иборат. Иш 68 бет, 8 та жадвал асосида ёритилган. Библиографик кўрсаткичи 42 та адабиётни ўз ичига олади.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit