Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

3d-металларнинг бензотриазол ҳосилалари билан комплекс бирикмалари синтези ва тадқиқоти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алиева Гулой Камиловна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
541.49+538.113+547.447
Yaratilgan vaqti:
2021-09-13 12:19:04
Тадқиқотнинг мақсади Co(II), Ni(II), Cu(II) ва Zn тузларининг 1,2,3-бензотриазол ва моноэтаноламин билан бир турли ва аралаш лигандли комплекс бирикмаларини синтези, таркиби, тузилиши ва хоссаларини аниқлашдан иборат.

Маҳаллий дон навларини тозалаш ва фракциялаш технологиясини ишлаб чиқиш ва уларни синфлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ражабов Алишержон Нусратилла ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎС: 631.362.3
Yaratilgan vaqti:
2021-09-13 07:25:50
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий дон навларини фракциялаш ва тозалашнинг янги технологиясини ишлаб чиқиш асосида амалдаги ускуналарни модернизациялаш ҳамда ташқи иқтисодий фаолият товар номенкулатураси (ТИФ ТН) бўйича дон навларини кимёвий таркиби асосида синфлашдан иборат.

Малеин кислотанинг азот сақлаган ҳосилалари синтези ва хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тураева Хуршида Камалбаевна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
547.46.054.41 + 547.304.2
Yaratilgan vaqti:
2021-09-09 11:20:47
Тадқиқотнинг мақсади малеин кислотанинг алкил-, арил-, гетерил-амид, -имидлари ва уларнинг баъзи ҳосилалари синтези, шунингдек, биологик фаоллигини аниқлашдан иборат.

Бухоро-Хива чўл ҳудудлари кўчма қум ва тупроқларини мустаҳкамлаш учун самарали композициялар ишлаб чиқиш ва қўллаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Адизова Наргиза Замировна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УДК 577.4(575.1)+631.6.02
Yaratilgan vaqti:
2021-09-07 16:20:24
Тадқиқотнинг мақсади Бухоро-Хива чўл ҳудуди автомобил йўллари кўчма тупроқ ва қумларини мустаҳкамлаш учун самарали композицияларни ишлаб чиқишдан иборат

Дисперс системаларнинг хусусиятларини ростлаш учун эмульсион полимер эритмаларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шералиева Озода Анваровна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УЎТ 541.182.02
Yaratilgan vaqti:
2021-09-07 10:40:01
Тадқиқотнинг мақсади дисперс системаларнинг хоссаларини ростлаш учун эмульсион полимер эритмаларини олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат

Инулинни баъзи бир аминосақловчи бирикмалар билан таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ибрагимова Комила Садриддин қизи
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
541.47;547.822.3
Yaratilgan vaqti:
2021-08-19 10:26:52
Тадқиқотнинг мақсади бир вақтда қондаги қанд моддаси миқдорини камайтирувчи ва сил касаллигини даволовчи, макромолекуласида изониазидин гуруҳи сақлаган полисахарид - инулин асосида физиологик фаол полимер тизимларини синтез қилишдан иборат.

Иммобилланган оксиазореагентлар ёрдамида қўрғошин, кадмий ва симоб ионларини сорбцион-спектроскопик аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Янгибаев Азим Эшмуродович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
543.420,62:546.881
Yaratilgan vaqti:
2021-08-13 16:43:52
Тадқиқотнинг мaқсaди. Иммобилланган оксиазореагентлар ёрдамида қўрғошин, симоб ва кадмий ионларини сорбцион-спектроскопик аниқлаш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Grapholitha molesta Busck феромони синтези


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашев Иқболжон Шукуралиевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
632.936.2: 632.782
Yaratilgan vaqti:
2021-08-13 14:59:46
Тадқиқотнинг мақсади. Grapholitha molesta Busck феромонини синтез қилиш ва бошланғич дала синовларини ўтказишдан иборат.

Металлооксид композитлар асосида заҳарли ва портловчан газларни аниқловчи кимёвий сенсорлар яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдурахманов Илхом Эргашбоевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
543.27.272.1.272.6.
Yaratilgan vaqti:
2021-08-11 10:26:38
Тадқиқоднинг мақсади: Металлооксид композитлар асосида заҳарли ва портловчан газларни аниқловчи селектив яримўтказгичли сенсорларини яратиш ва уларнинг метрологик кўрсаткичларини аниқлашдан иборат.

Пластикат поливинилхлорид асосидаги амино- ва сульфогуруҳ тутган янги поликомплексонларнинг физик-кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хушвақтов Суюн Юсуп ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
544.3: 544.4: 544.723: 541.64:547.478:542.952:620.192.5
Yaratilgan vaqti:
2021-08-05 16:03:35
Тадқиқотнинг мақсади поливинилхлорид асосида янги поликомплексон олиниш жараёнини ва физик-кимёвий хоссаларининг жиҳатларини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit