Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Analitik kimyo


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A A Shabilalov, M Fatxullayeva, B I Muhamadova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Toshkent farmatsevtika instituti
Sahifalar soni:
383
Yaratilgan vaqti:
2021-01-20 17:08:52
Analitik kimyo – kimyo va fizika qonunlari asosida moddalarni atom, molekulyar, fazoviy tuzilishini o‘rganuvchi, sifat va miqdoriy tahlil usul va uslublarini ishlab chiquvchi, kimyo fanining alohida bo‘limidir.

Аминофенол изомерларини хлорацетиллаш ва олинган маҳсулотлар асосида синтезлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсуфов Мухриддин Саидович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
54.057+547.327+547.564.4
Yaratilgan vaqti:
2021-01-20 11:52:17
Тадқиқотнинг мақсади аминофенол изомерларини хлорацетиллаш реакциялари асосида олинган маҳсулотларни нуклеофиль алмашиниш реакцияларини олиб бориш шунингдек уларнинг тузилишини ва биологик фаоллигини аниқлашдан иборат.

Марказий Қизилқум фосфоритлари ва хлорид кислотаси асосида ўғитли преципитат олиш технологияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шамуратова Махинбану Раметуллаевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УӮТ. 661.662:661.56
Yaratilgan vaqti:
2021-01-08 22:18:19
Тадқиқотнинг мақсади Марказий Қизилқум турли хил фосфоритларини хлорид кислотаси билан қайта ишлаб юқори сифатли самарали бирламчи фосфорли ўғит – ўғитли преципитат олишнинг рационал технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Yuqоri mоlеkulyar birikmаlаr va polimer materiallar kimyosi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
T.Babayev, M.Muxamediyev, D.Gafurova, M.Mahkamov, D.Shaxidova, Т. Raximov, X.Mirzoxidov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
O’zbеkistоn milliy univеrsitеti
Sahifalar soni:
209
Yaratilgan vaqti:
2020-12-30 11:16:59
Uslubiy qo’llаnmа Mirzо Ulug’bеk nоmidаgi O’zbеkistоn Milliy univеrsitеti kimyo fаkultеti pоlimеrlаr kimyosi kаfеdrаsi prоfеssоr-o’qituvchilаri tоmоnidаn yarаtilgаn bo’lib, o’z ichigа yuqоri mоlеkulyar birikmаlаr sintеzi, ulаrning eritmаlаri vа kоndеnsirlаngаn hоlаtlаridаgi хоssаlаri, kimyoviy vа mехаnik хоssаlаri hаmdа tuzilishlаr bo’yichа lаbоrаtоriya mаshg’ulоtlаrini o’tkаzish bo’yichа izоhlаrni qаmrаb оlgаn.

Fizikaviy kimyo


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.T. Kattayev
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
O‘zbekiston milliy universiteti
Sahifalar soni:
256
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-12-30 09:23:04
Ushbu o‘quv qo‘llanma fizikaviy kimyo kursining o‘quv dasturi asosida tayyorlangan bo‘lib, universitetlarning 5140500 – Kimyo, 5141400 - Polimer va kompozitsion materiallar kimyosi, 5141300 - Neft va gaz kimyosi va boshqa yo‘nalishlarda tahsil olayotgan bakalavriat talabalari uchun mo‘ljallangan. Qo‘llanmada fizikaviy kimyo fanining bazaviy tushunch alari, uning boshqa fanlar bilan uzviy bog‘liqligi muhokama qilingan hamda kimyoviy termodinamika, termokimyo, kimyoviy muvozanatlar, fazaviy muvozanatlar, eritmalar termodinamikasi, elektrokimyo, kimyoviy kinetika va kataliz boblari bo‘yicha seminar va amaliy mashg‘ulotlar bayon etilgan.

Номувозанат жараёнлар термодинамикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.У. Сагдуллаев, Ҳ.И. Акбаров, М.Р. Зияева, Л.А. Азимов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Ўзбекистон миллий университети
Sahifalar soni:
192
Yaratilgan vaqti:
2020-12-30 09:12:22
Ушбу ўқув қўлланма университетларнинг “Кимё-5140400” йўналиши бўйича таҳсил олаётган бакалавриат талабалари учун мўлжалланган бўлиб, талабаларнинг кимёвий термодинамика, чизиқли номувозанат жараёнлар термодинамикаси, синергетика, чизиқсиз номувозанат жараёнлар термодинамикаси ва фракталлар ҳақидаги билимларини чуқурлаштиришга хизмат қилади. Юқоридаги мавзуларга оид мисол ва машқлар талабалар олган билимларни мустаҳкамлаш имконини беради.

Ванадий, молибден ва вольфрам ионларини иммобилланган органик реагентлар ёрдамида сорбцион-спектроскопик аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рахимов Самариддин Боходирович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
543.420,62:546.881
Yaratilgan vaqti:
2020-12-29 17:59:07
Тадқиқотнинг мақсади иммобилланган органик реагентлар ёрдамида ванадий, молибден ва вольфрам ионларини саноат ва табиий объектларида аниқлашнинг тезкор, сезгир сорбцион-спектрофотометрик усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Пиперидин асосида биологик фаол бирикмаларни синтез қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пулатова Нилуфар Убайдуллаевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
541.47; 547.822.3
Yaratilgan vaqti:
2020-12-28 16:04:11
Тадқиқотнинг мақсади пиперидин фрагментли полифункционал бирикмалар синтез қилиш усулларини ишлаб чиқиш ва физик-кимёвий хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Ангрен каолинини нитрат кислотаси билан парчалаб алюминий оксиди олиш технологиясини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кенжаев Миржалол Эркинжанович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎТ 669.712.2
Yaratilgan vaqti:
2020-12-26 19:26:15
Тадқиқотнинг мақсади Ангрен кони юқори кремнийли каолин гилларини алюминий нитрат, оксид ва суюқ азотли ўғитларга нитрат кислотали қайта ишлашнинг комплекс, мослашувчан технологиясини ишлаб чиқишдан иборат

Атроф-муҳитга кам таъсир этувчи юқори октан сонли ёқилғи композицияларини физик-кимёвий ва эксплуатацион хоссаларини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каюмов Жамшид Сайфуллаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК. 665.6:665.733.5:662.754
Yaratilgan vaqti:
2020-12-26 03:01:29
Тадқиқотнинг мақсади этанол–бензин ва метанол–бензинли ёқилғидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва бензиннинг экологик ва эксплуатацион хусусиятларини яхшилайдиган, таркибида кислород ва азот сақловчи юқори октан сонли ёқилғи композицияларини яратишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit