Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Kimyoni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
prof. G.A.Ixtiyarova k.f.d. D.J.Bekchanov o‘qit. M.Sh.Ahadov
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
273
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-01-24 15:52:58
Ushbu o‘quv qo‘llanma 5110300 ―Kimyo o‘qitish metodikasi‖ ta‘lim yo‘nalishi talabalari va kimyo fani o‘qitucvhilari foydalanishlari uchun yozilgan bo‘lib, unda kimyoni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar fanidan barcha mavzular, ta‘lim metodlari, kimyo faniga o‘quvchilar qiziqishini oshirish uchun kimyo fanining har sohadagi qiziqarli savollari, kimyo ta‘limda qo‘llaniladigan interfaol ta‘lim metodlaridan foydalanishga oid namunalar, zamonaviy ochiq darslar o‘tkazish uchun dars katalogini yaratishga oid tavsiyalar, PISA testlar va ularning namunalari hamda o‘zbekcha-inglizcha ma‘lumotlar, testlar, masalalar namunalar keltirilgan.

Пайванд сополимерланиш орқали махсус хоссали тўқимачилик материалларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Набиев Набижон Доньёрович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
677.025.121/.16:675.031.11
Yaratilgan vaqti:
2020-01-21 17:13:00
Тадқиқотнинг мақсади пайванд сополимерланиш асосида махсус хоссали тўқимачилик материаллари олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

«Нитрон» толасини карбамид билан модификациялаб, синтез қилинган янги анионалмашувчи сорбентнинг физик-кимёвий ҳоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рустамов Махаммасидик Куканбаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
541.64:547.47:542.952:620.192.5
Yaratilgan vaqti:
2020-01-17 16:17:30
Тадқиқотнинг мақсади нитрон толасини карбамид билан модификациялаб, синтез қилинган янги анионалмашувчи сорбентнинг физик-кимёвий хоссаларини аниқлашдан иборат.

Sement ishlab chiqarish samaradorligini va aylanma po’lat pechni ish muddatini oshirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sаbirоv I.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2020-01-11 11:52:19
Zаmоnаviy mехаnizаtsiya vоsitаlаrini qo`llаb sеmеnt ishlаb chiqаruvchi аylаnmа pеch` yuritmаsining quvvаtini yanаdа tаkоmillаshtirish mаsаlаlаri o`rgаnib chiqish. Mаlаkаviy bitiruv ishidа аylаnmа pеch`ning hisоbi vа ishlаsh jаrаyoni, iqtisоdiy, mаshinаsоzlik tехnоlоgiyasi, ishlаb chiqаrishni аvtоmаtizаtsiyalаsh, jihоzlаrni ishlаtish vа tа`mirlаsh, mеhnаt vа аtrоf muhit muhоfаzаsi bo`limlаri bаjаrilаdi.

Kimyoviy mikrobiologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.P.Yelinov, Z.R.Fayzullayeva, D.E.Qodirova
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2011
Nashriyot:
Voris-nashriyot
Sahifalar soni:
416
UDK raqami:
УДК 28.4
Yaratilgan vaqti:
2020-01-09 15:44:36
Darslik mikroblarhujayrasining tarkibi, tuzilishi, topologiya va mikro, makromolekulalar funksiyasi bayonini o‘z ichiga oladi. Mikroorganizmlarning o‘sish jarayonidagi kimyoviy asosi, ko‘payishi, differensiyasi, moddalar almashinuvi va patogenligi, bundan tashqari mikroblarga qarshi immunitetlaro‘quv dasturi asosida bayon etilgan.

Қорақалпоқстан агрорудалари аммиакли селитра асосида мураккав ӯғитлар олиш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Нуратдинов Ш.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
42
Yaratilgan vaqti:
2020-01-09 15:14:08
Аммоний нитрати селитра суюқланмасига фосфорит глауконит ва бентонит қўшимчаларин қўшиш асосида физик – кимёвий товар хоссалари яхшиланган мураккав ӯғитлар олиш.

Үштерпенли гликозидлерди спектроскопия усыллары менен үйрениў


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Турдымуратов Э.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2020-01-09 15:01:21
Жумысымыздың мақсети Қарақалпақстан Республикасында өсетуғын Astragalus өсимликлеринен гиликозидлерди үйрениўден ибарат.

Трициклик хиназолин дузларының айрым тәбийий алкалоидлар ҳәм аминокислоталар менен реакциялары


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Сапарова Г.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2020-01-09 14:57:41
2,3-три-, -тетраметилен -3,4- дигидрохиназолон -4 лерди кислота галогенангидридлери менен реакциясын уйрениӯ, оларды NH-группасын сақлаӯшы алкалоид ҳәм аминокислоталар менен ациллеӯ усылларын ислеп шығыӯдан ибарат.

Хиназолин қатары алкалоидларының дузлары жәрдеминде қурамалы эфирлерди алыў усыллары


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жумабаева Ж.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2020-01-08 15:17:37
2,3-три-, -тетраметилен-3,4- дигидрохиназолон-4 лерди кислота галогенангидридлери менен реакциясын уйрениӯ, оларды О- ациллеӯши агент сыпатында ислетиӯ ҳәм қурамалы эфирлер алыӯ усылларын ислеп шығыӯдан ибарат.

Quyi amudaryo mimtaqasi geoekologiyasi va aholi salomatligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Artikova U.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2020-01-08 15:12:38
Quyi Amudaryo nozogeografik, aholi salomatligini yaxshilash va mintaqani barqaror rivojlantirish bwyicha ilmiy-amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit