Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yigitaliyev A.A.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-16 11:06:06
Kimyoviy texnologik jarayonlar - bu murakkab fizik-kimyoviy sistemalar bo,lib, ular ikki xil determinantli - stoxastik tabiat hamda fazo va vaqt bo,yicha o,zgaruvchi qiymatlarga egadir. Ularda qatnashuvchi moddalarning oqimlari ko'p fazali va ko,p kompoentli hisoblanadi. Fazaning har bir nuqtasi va fazaning chegarasida yuz beruvchi jarayon o'tishlari davrida impuls, energiya va massaninguzatilishi yuz beradi. Umuman bir so'z bilan aytganda jarayon aniq geometrik tavsiflarga ega bo'lgan texnologik apparatdayuzberadi. O'znavbatida apparatning ushbu tavsiflari ham jarayonning o,tish tavsiflariga ta' sir ko'rsatadi.

Суюқлантирувчипечларда кечадиган жараёнларнинг физик-кимёвий характеристикалари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Асадов Ж.А.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 12:20:54
Эритиш жараёни, аниқроғи суюқ металл ёки қотишмани олиш жараёни, мураккаб физик-кимёвий жараёнларнинг бирикмаси бўлиб, уларнинг кечиши йўналиши ва чуқурлиги қаттиқ ва суюқ металл, суюқ шлак ва газ фазаларининг тузилиши ва хоссаларига боғлиқ. Печ футеровкаси ҳам одатда, қотишмани олиш жараёнида иштирок этади. Қотишмаларни эритиш иссиқлик алмашиниш жараёнларини кенг қўллашга асосланган бўлиб, масса алмашинув жараёнлари билан кечади. Иссиқлик ва масса алмашинув жараёнларида барча тўртта фаза иштирок этади

Колонна аппаратини мустахкамликга хисоблаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Аллаеров Д
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 12:07:53
Кимё жихозларининг классификациясига 2 та омил киради: 1. Технологик жараённинг характери 2. Конструктив шаклларининг умумлиги, ишлаб чикариш технологияси, кулланилган материаллар. Машина бу – энергия хосил килиш ёки маълум бир иш бажариш учун аник ва маълум харакатларни бажараётган механизм ёки механизм мажмуаси. \ Аппарат – бу ишлаб чикарилаётган материалларнинг кимёвий хусусиятлари узгариши температура узгариши ва агрегат холат узгариши билан утаётган жараёнлар маълум бир ёпик мухитда содир булади. Кимё саноатининг машиналарига куйидагилар киради: - Майдаловчи машиналар (драблка, тегирмон, майдалиг). - Сочилувчан материалларни фракцияларга ажратиш учун машиналар ( элак классификаторлар).

Issiqliq almashihs apparatini mustaxkalikka xisoblash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Д
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 12:05:03
Кимё жихозларининг классификациясига 2 та омил киради: 1. Технологик жараённинг характери 2. Конструктив шаклларининг умумлиги, ишлаб чикариш технологияси, кулланилган материаллар. Машина бу – энергия хосил килиш ёки маълум бир иш бажариш учун аник ва маълум харакатларни бажараётган механизм ёки механизм мажмуаси. \

Quyma zagotovkalarni loyixalash va ishlab chiqarish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.A.Rasulov, Sh.N.Saidxodjaeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TDTU
Sahifalar soni:
105
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 11:10:45
Quymakorlik bu eng ko‘p rivojlangan va tarqalgan mashinasozlikka zagotovkalarini tayyorlab beradigan usuldir.

Хлорнинг олиниши, хоссалари ва бирикмалари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Расулова Ф.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:39:27
Ушбу рефератда хлор, унинг кимёвий хоссалари, бирикмалари, гидроксидлари, ишлатилиши ҳақидаги маълумотлар берилган.

Тузлар гидролизи ва электролиз


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Усмонов Н.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:36:43
Ушбу рефератда тузларнинг олиниши, хоссалари, гидролиз турлари, гидрозланиш даражаси, электролиз, Фарадейнинг 1-2- қонунлари ҳақидаги маълумотлар берилган.

Рух элементи


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Нурмуродова Г.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:34:08
Ушбу рефератда рух элементининг даврий хоссалари, рухнинг қўшимча металл сифатида ишлатилиши, рухнинг кимёвий хоссалари ва унинг бирикмалари, рух сулфат эритмаси ҳақидаги маълумотлар келтирилган.

Аммиакнинг олиниши, хоссалари, ишлатилиши ва бирикмалари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Атоева М.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:31:36
Ушбу рефератда аммиакнинг олиниши, унинг физикавий ва кимёвий хоссалари, аммиакли комплекс бирикмалар, аммиакнинг ишлатилиши келтирилган.

Тo’qimachilik materiallari uchun tuzli-kislotali o’tga chidamli kompozitsiyalar tarkibini ishlab chiqish va qo’llash


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мамедова М.Н.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:28:45
Ушбу магистрлик диссертациясида антипиренлар ҳақида маълумот берилган, матога махсус хоссалар чиримайдиган,ёнмайдиган, сув ўтказмайдиган хоссалар бериш, матога ишлов бериш босқичлари муаммолари тадқиқ қилинган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit