Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Махаллий хомашёлар асосида синтетик ювиш воситаларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эркаева Назокат Актамовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК. 661.333.1+661.185+549.057
Yaratilgan vaqti:
2020-09-07 18:08:36
Тaдқиқoтнинг мaқсaди нaтрий кaрбoнaт, углерод (II) оксиди вa вoдoрoд пeрoксиди aсoсидa нaтрий пероксикарбонат ва сeсквикaрбoнaт oлиш, улaрни қaйтa ишлаш орқали кукунсимон вa суюқ мaиший синтeтик ювиш вoситaлaри oлиш тexнoлoгиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Бентонит ва кўмир асосида модификацияланган адсорбентлар олиш ва уларнинг сорбция хусусиятларини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бойматов Исмоилжон Маматқулович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК 541.183:543.421
Yaratilgan vaqti:
2020-08-25 10:57:43
Тадқиқотнинг мақсади Навбаҳор ишқорий бентонитини фаолланган кўмир билан модификациялаш орқали юқори самарадор угле-минерал адсорбентлар олиш ва уларнинг сорбцион хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Газ қазиб чиқариш ва қайта ишлашдан чиқадиган нордон ва қатлам сувларини водород сульфидидан тозалаш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шамсиев Шермат Джуракулович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК 66.074.3 620.193: 665.511
Yaratilgan vaqti:
2020-08-25 10:52:36
Тадқиқотнинг мақсади газ қазиб чиқариш ва қайта ишлашдан чиқадиган нордон ва қатлам сувларини водород сульфидидан тозалаш технологиясини яратишдан иборат

Газ қазиб чиқариш ва қайта ишлашдан чиқадиган нордон ва қатлам сувларини водород сульфидидан тозалаш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шамсиев Шермат Джуракулович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УДК 66.074.3 620.193: 665.511
Yaratilgan vaqti:
2020-08-25 10:48:08
Тадқиқотнинг мақсади газ қазиб чиқариш ва қайта ишлашдан чиқадиган нордон ва қатлам сувларини водород сульфидидан тозалаш технологиясини яратишдан иборат

Аскорбат хитозан Bombyx mori синтези, хоссалари ва қўлланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Пирниязов Қудрат Қадамбаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
563.6.086.83
Yaratilgan vaqti:
2020-08-20 21:07:00
Тадқиқотнинг мақсадиаскорбат хитозан Bombyx mori синтези, реакция кинетикаси, тузилиши ва биологик фаоллигини аниқлашдан иборатдир.

Полиакрилонитрил асосидаги янги анионитларнинг физик-кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шахидова Дилбар Нематовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
544.3: 544.4: 544.723
Yaratilgan vaqti:
2020-08-19 20:22:41
Тадқиқотнинг мақсади полиакрилонитрил асосида анионит, поликомплексонлар олиниши ва хоссаларининг физик-кимёвий жиҳатларини аниқлашдан иборат.

Сурхондарё вилояти тупроқлари таркибидаги цезий-137 ва стронций-90 радионуклидларини бета ва гамма нурланишлар асосида аниқлашнинг радиометрик-спектрометрик усулини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшкараев Садридин Чориевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
543.34:543.422.3
Yaratilgan vaqti:
2020-07-24 08:24:47
Тадқиқотнинг мақсади Сурхондарё вилояти тупроқларидаги цезий-137 ва стронций-90 радионуклидларини бета- ва гамма-нурланишлар асосида радиометрик-спектрометрик аниқлаш усулини ишлаб чиқиш ҳамда бу радионуклидларнинг Сурхондарё вилояти тупроқларидаги тарқалишини аниқлашдан иборат.

Мақсадли маҳсулот олиш учун қатор оксидловчиларнинг сувли муҳитдаги сульфидли бирикмалар билан ўзаро таъсир қонуниятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Расулова Ситорабону Нормуродовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
543.872
Yaratilgan vaqti:
2020-07-22 08:22:44
Тадқиқотнинг мақсадимақсадли маҳсулот олиш учун қатор оксидловчиларнинг сувли муҳитдаги сульфидли бирикмалар билан ўзаро таъсир қонуниятларни аниқлашдан иборат.

Караумбет ва Барсакельмас кўли хом-ашё манбаларини бишофит, магний гидрооксид, оксид ва натрий сульфатга комплекс қайта ишлаш технологиясини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тожиев Рустамбек Расулович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎТ 661.424:3
Yaratilgan vaqti:
2020-07-21 08:13:36
Қорақалпоғистон кўллари рапаси ва қуруқ аралаш тузлари ва дистиллер суюқликни комплекс қайта ишлаш йўли билан бишофит, натрий сульфат, магний гидроксид (оксид) ва натрий хлорид олишнинг илмий асослари ва технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Полисахарид-кремнезем нанокомпозицияларнинг физик-кимѐвий хоссалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Яркулов Ахрор Юлдашевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
541.1:544.723.2:577.114:661.682
Yaratilgan vaqti:
2020-07-16 22:59:11
Тадқиқотнинг мақсади золь-гель усулида олинган гибрид полисахарид-кремнезем нанокомпозицияларнинг термодинамик ва физик-кимѐвий хоссаларини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit