Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Пиво ишлаб чиқаришни такомиллаштириш ва кимёвий таркиби асосида синфлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хасанова Дилором Тўйчиевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 541.545: 663.4 +337.02
Yaratilgan vaqti:
2018-04-16 16:17:38
Дунёда ишлаб чиқарилаётган товарлар учун ҳар бир давлатнинг миллий Ташқи иқтисодий фаолият товарлар номенклатураси (ТИФ ТН)да тегишли кодларни қўллаш орқали тўланадиган бож миқдорини аниқ белгилаш ва пировард натижада товар ишлаб чиқариш фаолиятини либераллаштиришга катта эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон флорасида ўсувчи Scutellaria туркумига оид S. phyllostachya ва S. cordifrons ўсимликларининг иккиламчи метаболитлари: ажратиш, кимёвий тузилиши ва биологик активлиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сиддиқов Ғопуржон Усмонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 547.972
Yaratilgan vaqti:
2018-04-16 16:12:40
Дунёда мавжуд бўлган беш юз минг ўсимлик турининг олти мингидан инсон кундалик ҳаётида фойдаланади. Шундан бир минг беш юз тури доривор ўсимлик сифатида муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда ўсимликлардан доривор моддаларни ажратиб олиш, уларнинг кимёвий тузилиши ва биологик фаоллигини аниқлаш ҳамда уларни амалиётга тадбиқ этиш бўйича кўплаб тадқиқотлар амалга оширилмоқда.

Пиридо[2,3-d]пиримидин-4-онлар синтези ва кимёвий ўзгаришлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ходжаниязов Хамид Уткирович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
547.853.3:547.859
Yaratilgan vaqti:
2018-04-14 12:16:34
Тадқиқотнинг мақсади пиридо[2,3-d]пиримидин-4-онлар синтези ва электрофил реагентлар билан реакцияларидаги реакцион қобилиятини қиёслашдан иборат.

Атроф муҳит объектларида баъзи нодир металларни аниқлашнинг амперометрик усулларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Muallif:
Рўзметов Учқун Ўрунбоевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
543.251:541.25:541.13:541.8
Yaratilgan vaqti:
2018-04-14 12:13:47
Тадқиқот ишининг мақсади симоб, кумуш ва палладий ионларини метрологик тавсифлари ва аналитик параметрлари яхшиланган сувли муҳитларда тиомочевина ва тионалид эритмалари билан амперометрик титрлаш усулини ишлаб чиқишдан иборат.

Физиологик активликка эга бўлган 1-арил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин қатори моддалари ва уларнинг ҳосилалари синтези


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жўрақулов Шерзод Ниятқобулович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
547.945:57.085.23:531.145.
Yaratilgan vaqti:
2018-04-13 10:52:54
Янги физиологик фаол моно- ва бис- 1-арил-тетрагидроизохинолин қатори ҳосилаларини синтез қилиш, уларнинг физик-кимёвий хоссаларини тавсифлаш ва улар орасидан истиқболли биологик фаол бирикмаларни аниқлаш.

Паст навли Қизилкум фосфоритларини нитроза газлари билан қайта ишлаш усулларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунова Ирода Нематовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 661. 635. 213:622. 364.1
Yaratilgan vaqti:
2018-04-11 14:40:35
Бугунги кунда дунё кимё саноати соҳаларида, жумладан минерал ўғитлар ишлаб чиқаришда ҳар бир мамлакатнинг ўз хомашё ресурслари (имкониятлари)дан ҳар томонлама тўлиқ фойдаланишга қаратилган илмий тадқиқотлар олиб бориш ва янги технология-ларни яратишга алоҳида эътибор берилмоқда. Ҳозирги пайтда жуда муҳим бўлган бу илмий-техникавий муаммолар ечимини топишга соҳага дахлдор олим ва мутахассисларнинг саъйи ҳаракатлари йўналтирилган.

Artemisia туркумининг Seriphidium тури ўсимликларининг иккиламчи метаболитлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мухаматханова Римма Фаильевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК 547.314+547.972.3+547.587.51
Yaratilgan vaqti:
2018-04-11 12:50:43
Ҳозирги кунда фитокимёнинг асосий йўналишларидан бири иккиламчи метаболитларнинг икки асосий синфи – терпеноидлар ва фенолли бирикмалар ҳосил қилувчи ўсимликларнинг кимёвий таркибини тадқиқ этишдир ва ушбу йўналиш жаҳоннинг турли (Европа, Осиё, Америка) илмий марказлари томонидан ривожлантирилмоқда. Биологик фаол ўсимлик терпеноидлари ва фенол бирикмалари инсон, ҳайвон, микроорганизмлар ҳамда ўсимликларга турлича таъсир қилиши уларни тиббиёт, ветеринария, парфюмерия, кос-метология ва қишлоқ ҳўжалигида кенг қўллашга асос бўлган.

Арил- ва гетерилкарбон кислоталарининг биометаллар билан комплекслари синтези, тузилиши ва биологик фаоллиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ашуров Жамшид Менгнорович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 543.442.3:544.1:546.05: 546.3
Yaratilgan vaqti:
2018-04-11 12:44:58
Дунё қишлоқ хўжалигида заҳарлилиги кам ва юқори самарадор бўлган, ўсимликлар ҳосилдорлигини оширувчи стимуляторлар олиш ва турли хил зараркунанда ҳашаротлар ва фитопатоген микроорганизмларга қарши курашиш долзарб муаммолардан биридир. Ама-лиётда қўлланилаётган кимёвий воситалар таркибида бир турдаги моддадан кўра икки ёки ундан ортиқ бирикмаларнинг биргаликдаги таъсири самараси анча юқори бўлади, яъни синергизм кузатилади. Шунинг учун таркибида турли кимёвий бирикмалар сақлаган ара-лаш лигандли биофаол комплексларни синтез қилиш ва фаоллигини аниқлаш муҳим ҳисобланади.

Маҳаллий хом ашё асосида кўп функцияли таъсирга эга бўлган хлоратли дефолиантлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шукуров Жамшид Султонович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
541.123:661.44
Yaratilgan vaqti:
2018-04-10 14:36:04
Тадқиқотнинг мақсади натрий хлорати, озуқлантирувчи, физиологик фаол моддалар ва инсектицидлар асосида шолини пишиб етилишини тезлаштирувчи препаратларни ва ғўзада инсектицид фаол хусусиятга эга бўлган дефолиантларни олиш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Кўпфункционал структурантлар билан кўчма қумларни мустаҳкамлашнинг коллоид-кимёвий қонуниятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кулдашева Шахноза Абдулазизовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
541.183: 622.693.4
Yaratilgan vaqti:
2018-04-09 14:32:16
Тадқиқотнинг мақсади сувда эрувчан СФМ ва саноат чиқиндилари асосида олинган кўпфункционал структурантлар ёрдамида тузли тупроқ ва кўчма қумларни кимёвий қотиришнинг коллоид-кимёвий қонуниятларини аниқлашдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit