Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Gazlarni oltingugurtdan tozalash jarayonini axborot-kommunikatsiya tizimlari yordamida boshqarish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Uvayzov Saidjon Komilovich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
BMTI
Sahifalar soni:
110
Yaratilgan vaqti:
2017-05-23 14:49:26
Magistr tomonidan bajarilgan dissertatsiya ishida gazlarni oltingugurtdan tozalash jarayoni tahlil qilinib, gazlarni tozalashda sodir bo`ladigan jarayonlarni avtomatik boshqarish sistemalari chuqur o`rganilgan. Gazlarni oltingugurtdan tozalash jarayonini bajarishda AKT qo`llanib, boshqarishning optimal parametrlari aniqlangan. Jarayonni dinamik xarakteristikalari, mikroprotsessorli vositalari yordamida avtomatlashtirish texnologiyasi hamda boshqarishning dasturiy ta`minoti ishlab chiqilgan. Gazlarni oltingugurtdan tozalash jarayoniga ta`sir etuvchi omillarga tayanib, ishlab chiqilgan dasturiy ta`minotning optimal varianti asoslab berilgan.

Tabiiy gazlarni quritish (suvsizlartirish) jarayonini avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sharifov Husen
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БМТИ
Sahifalar soni:
88
Yaratilgan vaqti:
2017-05-19 15:39:17
Ishlab chiqarishni rivojlanishi, nafaqat oziq-ovqat turlarini ko`paytirish bo`lmasdan, sanoat texnik taraqqiyotini, zamonaviy texnologiyalarni qo`llash, qo`l mehnatini kamaytirish, jarayonlarni barcha tomondan optimal boshqarish, iqtisodiy samaradorlikni o`stirish kabi ko`pqirralik rivojlanishini nazarda tutadi. Bu esa o`z navbatida ishlab chiqarishni yangi, zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlashni yuqori darajada avtomatlashtirilgan, yangi boshqaruv tizimlaridan foydalaniladigan uslublarni qo`llashni talab qiladi. O`zbekiston Respublikasi Prezdentining “Qishloq xo`jaligidagi isloxatlarni chuqurlashtirishning asosiy yo`nalishlari`` qarorida “xo`jalik yuritish tashkiliy, huquqiy shakllarini shirkat, fermer va dehqon xo`jaliklarida saqlab, fermer xo`jaliklarini rivojlantirish prioretet asosiy subyekt bo`lishi kerak`` deb ko`rsatilgan. Shuning uchun fermer xo`jaliklarida kichik mini texnalogiyalarni qo`llashga hozirgi kunda katta ahamiyatga ega. Bunday keng ko`lamli vazifalarni amalga oshirishda avvalambor soxani tubdan isloh qilishga modernizatsiyalash va texnik qayta jihozlashga alohida e`tibor berilmoqda.

Makkajo‘xorini “O‘zbekiston-306” navining azotli o‘g‘itlar bilan o‘g‘itlash samaradorligini aniqlash


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
T.To‘xtayev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2013
Nashriyot:
QarshiDU
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2017-05-19 10:16:48
Prezidentimiz I.A.Karimov “Jahon moliyaviy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari” mavzusidagi daklatida aytishicha ma’lumki xalqimizning 60 %dan ko‘prog‘i qishloq xo‘jalik joylarida yashaydi. Shuning uchun qishloq xo‘jalikda iqtisodiy inqirozni cheklab o‘tish shu sohadagi barcha mutahasislardan kuchli bilim va tajriba talab qiladi.

Капролактамни анорганик дисперс моддалар билан полимерлаш жараёнларини ўрганиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Ражабова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ҚарДУ
Sahifalar soni:
96
Yaratilgan vaqti:
2017-05-19 09:30:40
Мамлакатимизда 1997 йил 29 августда қабул қилинган "Кадрлар тайёрлаш миллий дастури"да замон талабларига, бозор иктисодиёти эхтиёжларига, таълим соҳасидаги халқаро меёрлар ва андозалар талабларига жавоб бера оладиган мутахассис кадрлар тайёрлаш масаласи қўйилган.

Нефт таркибидаги кимёвий бирикмаларнинг реакцион қобилиятини квант-кимёвий ҳисоблаш орқали ўрганиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
О.Мусурмонов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
93
Yaratilgan vaqti:
2017-05-19 09:28:22
Jahonda moliyaviy-iqtisodiy inqiroz kengayib va chuqurlashib borayotgan bir paytda, hayot О‘zbekistonda iqtisodiy-ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli barpo etilgan omillar bunday inqirozlar ta’sirini yumshatishga qodir ekanligini kо‘rsatmokda.

Нефт асосида олинадиган смолалардан лак ва эмал олиш жараёнларининг муқобил шароитларини ўрганиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Жўраева
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
93
Yaratilgan vaqti:
2017-05-19 09:23:50
Ushbu magistrlik dissertasiyasida neft tarkibidagi bitumdan hamda sintez usullarida olingan smolalarni har xil erituvchilar va choktiruvchilar ta’sirida ajratib olish, eng yaxshi erituvchilarini tanlash, fraksiyalarga ajratish, jarayonlari o’rganilgan.

Arduino Uno” mikrokontrolleri yordamida yuqori bosimda ekstraksiyalash jarayonida bosimni nazorat qilish tizimini yaratish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Axmedov M.R.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БМТИ
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2017-05-18 16:00:27
O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yilda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2016 yilga mo`ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo`nalishlariga bag’ishlangan majlisida davlat rahbarimiz o`z nutqlarida jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi davom etayotganligiga qaramay, 2015 yilda iqtisodiy dasturning eng muhim yo`nalishlari va ustuvor vazifalari hamda chuqur tarkibiy o`zgartirishlar, xususiy mulk va kichik biznes manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta`minlash bo`yicha har tomonlama puxta Dasturning izchil va tizimli amalga oshirilishi natijasida iqtisodiyot o`sishining barqaror va yuqori sur`atlariga hamda makroiqtisodiy muvozanatga erishilganligini qayd etdi [1].

Suyuqliklarni oqish rejimlarini aniqlovchi laboratoriya qurulmasini yig`ish va uni avtomatik boshqarish uslubiy ko`rsatmasini yaratish.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Astanov Doston
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БМТИ
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2017-05-18 14:21:20
Mamlakatimizda ta’limga e’tibor yildan – yilga ortmoqda. Keyingi yillarda ko`plab yangi, zamonaviy kasb – hunar kollejlari, akademik litseylar qurilib ishga tushirildi, eskilari esa rekonstruktsiya qilindi. Ularning moddiy – texnika bazasi zamonaviy qurilma va asbob – uskunalar, axborot vositalari bilan jihozlandi. Prezidentimiz I.A.Karimov so’zlari bilan aytganda, “hozirgi axborot, kommunikatsiya, kompyuter texnologiyalari asrida, internet kundan-kunga hayotimizning barcha jabhalariga tobora chuqur va keng kirib borayotgan bir paytda, odamlarning ongi va tafakkuri uchun kurash hal qiluvchi ahamiyat kasb etayotgan bir vaziyatda bu masalalarning jamiyatimiz uchun naqadar dolzarb va ustuvor bo’lib borayotgani haqida gapirib o’tirishga hojat yo`q”.

Kremniyda ionli legirlangan Fe atomlari miqdoriy taqsimot konsentratsiyasi asoslari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D. Bozorov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 14:20:54
Jahon miqyosida, shu jumladan O‘zbekiston respublikasida ham ilmiy-texnikaviy rivojlanishni yarimo‘tkazgichli elektronikasiz, xususan mikroelektronika va nanoelektronikasiz tasavvur qilish qiyindir. Zamonaviy mikroelektronika va nanoelektronikada yarimo‘tkazgichli materiallar va ko‘p qatlamli strukturalardan keng ko‘lamda foydalaniladi va ular asosida turli xil yarim o‘tkazgichli asboblar va mikrosxemalar tayyorlanadi.

Poletilen va aluminiy (III) gidroksid ishtirokida qiyin yonuvchi kompozitsiyalar yaratish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Tursunov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2017-05-15 11:43:53
Mamlakatimizda 1997 yil 23 avgustda qabul qilingan "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da zamon talablariga, bozor iqtisodiyoti ehtiyojlariga, ta’lim sohasidagi xalqaro me’yorlar va andozalar talablariga javob bera oladigan mutaxassis kadrlar tayyorlash masalasi qo‘yilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit