Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

KIMYO (Fizikaviy va kolloid kimyo) (Biologiya-tuproqshunoslik fakulteti talabalari uchun uslubiy qo‘llanma)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-04-09 15:19:08
Ushbu uslubiy qo'lanmada kimyo (Fizikaviy va kolloid kimyo) fanidan termodinamikaning I va II qonunlari, eritmalar, elektrolit eritmalarning xossalari, elektrokimyoviy kinetika asoslari, kolloid kimyoning asosiy vazifalari, kolloidlar xususiyatlari, kolloid sistemalar, dispers sistemalar, mikrogeterogen sistemalar haqida umumiy ma‘lumotlar berilgan.

Kimyoviy termodinamika elementlari uslubiy qo'llanma


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-04-09 15:04:51
Uslubiy qo'llanmada kimyoviy termodinamika elementlari, Gess va Kirxgoff qonunlari, termodinamikaning birinchi va ikkinchi qonunlari hamda, muvozanat konstantasini hisoblashga doir masalalar va ularni echiml yechish haq`da qisqacha ma`lumot berilgan.

МЕТАЛЛ ОКСИДЛАР, ОРГАНИК КИСЛОТАЛАР ВА N-ГЕТЕРОҲАЛҚАЛИ ЛИГАНДЛАР ҲОСИЛАЛАРИ АСОСИДАГИ СОРБЦИОН ВА ФОТОКАТАЛИТИК МАТЕРИАЛЛАР


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
КАДИРОВА ЗУХРА ЧИНГИЗОВНА
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
541.49:544.723:544.47:541.145
Yaratilgan vaqti:
2019-04-09 09:52:35
Тадқиқотнинг мақсади металл оксидлар, органик кислоталар ва N-гетероҳалқали лигандлар ҳосилалари асосидаги сорбцион ва фотокаталитик материалларни олиш, уларнинг физик-кимёвий ва каталитик хоссаларини аниқлашдан иборат.

Kimyo (Fizikaviy va kolloid kimyo): (Biologiya-tuproqshunoslik fakulteti talabalari uchun uslubiy qo‘llanma)


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Eshmamatova N.B., Akbarov H.I.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent
Sahifalar soni:
112
UDK raqami:
544
Yaratilgan vaqti:
2019-04-05 16:21:35
FIizikaviy kimyo fani zamonaviy kimyoning nazariy asoaini tashkil etadi.Katta jadalliklar bilan rivojlanayotgan ushbu soha haq`da ma`lumot berilgan.

Fizikaviy kimyo


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Akbarov H.I.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent
Sahifalar soni:
97
UDK raqami:
544
Yaratilgan vaqti:
2019-04-05 15:49:31
Ushbu uslubiy qo‘llanma fizikaviy kimyo kursining o‘quv dasturi asosida tayyorlangan bo‘lib, universitetlarning kimyo yo‘nalishi 2-kurs bakalavriat talabalari uchun mo‘ljallangan. Qo‘llanmada fizikaviy kimyo fanining bazaviy tushunchalari, uning boshqa fanlar bilan uzviy bog‘liqligi muxokama qilingan hamda kimyoviy termodinamika bobi bo‘yicha seminar mashg‘ulotlari bayon etilgan.

Fizikaviy kimyo


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Akbarov H.I.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkent
Sahifalar soni:
97
UDK raqami:
544
Yaratilgan vaqti:
2019-04-05 15:49:21
Ushbu uslubiy qo‘llanma fizikaviy kimyo kursining o‘quv dasturi asosida tayyorlangan bo‘lib, universitetlarning kimyo yo‘nalishi 2-kurs bakalavriat talabalari uchun mo‘ljallangan. Qo‘llanmada fizikaviy kimyo fanining bazaviy tushunchalari, uning boshqa fanlar bilan uzviy bog‘liqligi muxokama qilingan hamda kimyoviy termodinamika bobi bo‘yicha seminar mashg‘ulotlari bayon etilgan.

Titrimetrik аnаliz hаqidа аsоsiy tushunchаlаr


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Turobov N. T.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Toshkеnt
Sahifalar soni:
27
Yaratilgan vaqti:
2019-04-05 15:34:38
Titrimetrik аnаliz metоdlаrini miqdоriy аnаlizn q`ilish mavzusi yoritilgan.

Analitik kimyo umumiy kursidan ma'ruzalar matni I ҚISM


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Turobov N. T.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Toshkеnt
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2019-04-05 14:54:46
Analitik kimyoning maқsadi va vazifalari: Analitik kimyo-kimyoviy analizning nazariy asoslari va mеtodlarini ish-lab chiқadigan, atrof muxitdagi har xil ob'еktlarning elеmеntar kimyoviy tuzili-shini, sifat va miқdoriy aniқlashni ta'minlaydigan mеtodlar to`g`risidagi, ya'ni analitik kimyo-idеntifikatsiyalash, miқdoriy aniқlash va tabiatdagi turli elеmеntar ob'еktlarning, ya'ni atomlar, ionlar, molеkulalar, funktsional guruhlar va boshқa zarralar kimyoviy strukturasini aniқlaydigan fandir. Analitik kimyoning asosiy vazifalari-analizning umumiy nazariy asoslarini, kimyoviy, fizik-kimyoviy va fizikaviy mеtodlarining asosiy printsiplari bilan ta-nishtirishdir.

Термодинамическая совместимость натрийкарбоксиметилцеллюлозы с белками


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Акбаров Х.И., Яркулов А.Ю., Умаров Б.С.,Кабулова У.К.
Yaratilgan vaqti:
2019-04-05 13:13:45
Статья посвящена на тему: Основание изотерм сорбции паров воде с помощью различных термодинамических теорий параметра взаимодействия полимер-растворитель, полимер-полимер, полимер-полимер-растворитель определена термодинамическая совместимость системы натрийкарбоксиметилцеллюлоза-белки и анализ термодинамических систем атрийкарбоксиметилцеллюлоза-белки, при малых содержаниях.

Исследование нанокомпозиционного полиакрилонитрилкремнеземного материала электронной микроскопией


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юнусов Ф.У., Ахунджанов Ж..К. и др.
Yaratilgan vaqti:
2019-04-05 13:00:51
Статья посвещена на тему: Исследование нанокомпозиционный полиакрилонитрилкремнеземный материал, синтезированные золь-гель методом на основе тетраэтоксисилана, полиакрилонитрила и глицерина с помощью растрового электронного микроскопа.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit