Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Метрологическая характеристика сенсора оксида углерода


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Худойбердиев Бекзод Шерматович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 17:07:28
В настоящее время энергосбережение является одним из главных направлений практической деятельности в промышленной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Экономическая эффективность и экологическая безопасность при сжигании топлива на топочных установках характеризуются соотношением топливо-воздух. Энергосбережение при сжигании топлива характеризуются полнотой его сгорания, а загрязнение окружающей среды определяется содержанием оксидов углерода, азота и др. в дымовых газах.

Zamonaviy organik sintez


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 17:06:18
“Zamonaviy organik sintez”ga bag‘shlangan ushbu uslubiy qo‘llanma universitetlarning organik kimyo yo‘nalishida bo‘yicha tahsil olayotgan talabalarga mo‘ljallangan bo‘lib, u davlat ta’lim standartlari asosida yozilgan. Uslubiy qo‘llanma organik kimyoning ajralmas qismi bo‘lgan organic sintez fanining tarixi, bugungi kuni va kelajak istiqbollari to‘g‘risidagi ma’lumotlar bilan boyitilgan. Mazkur uslubiy qo‘llanma eng yangi ilmiy adabiyotlarga tayangan holda yozilgan bo‘lib, talabalarning organik sintez bo‘yicha olayotgan bilim va ko‘nikmalarini yanada mukammalroq bo‘lishini taminlaydi deb umid qilamiz. Undan shuningdek oliy o‘quv yurtlarning bakalavrlari va ilmiy tadqiqotchilar ham foydalanishlari mumkin.

“2,3 – Tetrametilen -3,4 –digidroxinazolin -4- tionni natriy borgidrid bilan qaytarish reaksiyasi va turli elektrofil reagentlar bilan ta’sirlashishi” mavzusidagi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 17:04:05
Bugungi kunda organik kimyo fani o’zining gurkiragan davrini boshidan kechirmoqda.Organik moddalar odam, hayvon, o’simlik organizmlarining asosini tashkil etishi bilan birga sanoatda muhim ahamiyatga ega bo’lgan moddalar ekanligi bilan ham e’tiborga loyiqdir. Chunki insonni oziq-ovqati, kiyim-kechlari, transport vositalari, ularning yoqilg’ilari, zavod va fabrikalarda ishlab chiqariliyotgan mahsulotlarning asosiy qismlari, buyoqlar, dorivor moddalar, yuvish vositalari, qishloq xo’jaligida qo’llaniladigan ko’plab o’gitlar, ustiruvchi moddalar, pestitsidlar va boshqa birikmalarning asosini organik moddalar tashkil etadi. Organik moddalar butun atrof-muhitga inson ehtiyojlarini qondiruvchi bebaho kimyoviy birikmalar sifatida insoniyatga xizmat qilmoqda. Organik moddalarsiz inson mavjud bo’la olmaydi va yashashi ham mumkun emasligini o’ylab ko’rilsa, organik moddalarning inson hayot faoliyati uchun naqadar katta ahamiyatga ega ekanligini tasavvur qilish mumkin.

Bisiklik xinazolin-tioamidlarning sintezi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Samarov Z.U.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 16:52:18
Oliy ta’limning maqsadi respublikamizning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojini ta’minlashga,o‘zi tanlagan mutaxassislik bozor iqtisodiyoti sharoitida mustaqil ishlashga layoqatli, yuqori malakali raqobatdosh kadrlarni tayyorlashdan iborat.

Organik kimyo


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Samarov Z
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
258
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 16:51:05
Organik reaksiyalarda, asosan o‘rin olish reaksiyalarida ishtirok etuvchi moddalar substratlar va reagentlarga bo‘linadi. Lekin bu sinflash shartli. Masalan galogenalkanlar gidrolizlanish reaksiyalarida substrat, aromatik uglevodorodlarni alkillash reaksiyalarida reagent hisoblanadi.

Kimyo fanidan ma'ruzalar matni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Норкулов У.М.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
94
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 14:43:42
Kimyo tabiiy fanlar qatoriqa kirib u moddalarning tarkibi, tuzilishi, xossalari va o`zgarishlarini, shuningdek, bu o`zgarishlarda sodir bo`ladigan hodisalarni o`rganadi. Kimyoga fan sifatida birinchi bo`lib rus olimi M. V. Lomonosov ta`rif berdi: «Kimyo fani jismlarning xossalari va o`zgarishlarini, …jismlarning tarkibini o`rganadi … kimyoviy o`zgarishlarda moddalarda sodir bo`ladigan hodisalarning sababini tushuntirib beradi».

Analitik geometriya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Seydullaev K.X.
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
24
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 14:51:05
Fizik jarayonlar aslida fazoda sodir bo`lib, ularning matwmatik modellari fazoviy geometriyaning tushunchalari orqali ifodalanadi.

Analitik geometriya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Seydullaev K.X.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
24
UDK raqami:
UDK
Yaratilgan vaqti:
2019-08-20 14:47:57
Fizik jarayonlar aslida fazoda sodir bo`lib, ularning matwmatik modellari fazoviy geometriyaning tushunchalari orqali ifodalanadi.

Метаннинг мониторинги учун кимёвий сенсорлар яратиш


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшқобилова Мавжуда Эргашбоевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2019-07-18 10:04:35
Метан газини сезгир ва селектив кимёвий сенсорларини ишлаб чиқиш ва улар асосида табиий газни юқори самарали сигнализаторлари ва газ анализаторларини яратишдан иборат.

Полималеин кислота асосида шўрланган тупроқлар самарадор мелиорацияси учун композиция


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Худойназаров Илёс Абдурасулович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
541.64: 547.461.8: 631.445.24
Yaratilgan vaqti:
2019-07-09 14:41:59
Тадқиқотнинг мақсади ионоген полимер (ИП)ларни синтез қилиш ва улар асосида шўрланган тупроқ таркибидаги тузларни самарали ювиш хусусиятига эга полимер композиция ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit