Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Zol gel texnologiyasi bilan kuchsiz kislotali muhitni aniqlovchi vizual sensor ishlab chiqish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.A. Aduhalimova
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 17:16:14
Zol -gel jarayoni anorganik alkoksidlari suyuq fazadan qattiq fazaga oʻ tishni aniqlaydi.

1-Oktil-6,7-Dimetoksi-1,2,3,4-tetragidroizoxinolinni flavonoidlar bilan reaksiyasini o‘rganish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xomidov F.O.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 17:14:31
XXI asrga kelib kasalliklarni davolashda qo`llaniladigan dorivor preparatlar ko`proq tabiatda uchraydigan biologik faol moddalarga xos tuzilishlariga ega bo`lmoqda, chunki ular sun`iy preparatlarga qaraganda organizmga qo`shimcha ta`sirlarga ega bo`lmaydi. Bugungi kunda dorivor o`simliklar dori-darmon sifatida yurtimizning ulkan xazinasidir. Yurtimiz xududlarida 4448 o`simlik turi o`sib, ulardan 577 turi shifobaxsh xisoblanadi.

Tabiiy manbalar hamda dorivor preparatlar tarkibidan vitamin b12 ni aniqlash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hayitova Madina
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
SamDU
Sahifalar soni:
39
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 17:13:35
Ma’lumotlarga ko’ra, aholining 60% dan ortiq qismi B guruhi vitaminlari va karotinoidlar bilan ta’minlanishi yetarli darajada emas.

“3,4-Dimektoksi-β-feniletilaminning nikotin kislotasi bilan kondensatlanish va sikllanish reaksiyasi”


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ubaydullayev A.U.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 17:12:31
Turli sohalarda qo‘llaniladigan piridin va uning qisman yoki to‘liq gidrogenlangan analoglari kimyosi kimyogarlar va farmakologlarda katta qiziqish uyg‘otadi. Piridinli, pipiridinli va tetragidroizoxinolinli halqalar ko‘pchilik tabiiy va sintitik biologik faol moddalarning asosiy fragmenti hisoblanadi. To‘rtlamchi piridiniy tuzlari alkilovchi agentlar, fazolararo ko‘chish katalizatorlari, antiseptiklar, ionli suyuqliklar sirt faol va antikarozion vositalar sifatida qo‘llaniladi.

C15-C16 spirtlarning ammiak bilan ta`sirlashish reaksiya qonunlarini gazoxromatografik usulda o`rganish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Anvarov Toxirjon O`tkir o`g`li
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
83
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 17:10:00
Neftni qayta ishlash sanoatning rivojlanishi neft xom ashyosini va undan olinadigan moddalarni kimyoviy jihatdan qayta ishlash kabi vazifalarni qo‘ymoqda. Oxirgi yillarda ilgari qiyinchilik bilan olinadigan moddalar sanoatning ko‘p tonnali maxsulotlariga aylanmoqda. Bunday holat nitrillarga ham taaluqli. Hozirgi vaqtda sanoat miqyosida tarkibida C1-C3 tutgan alifatik nitrillar va adipin kislotasining dinitrili ishlab chiqarilmoqda.

Nafis organik sintez


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 17:09:01
“Nafis organik sintez”ga bag‘shlangan ushbu uslubiy qo‘llanma universitetlarning organik kimyo yo‘nalishida bo‘yicha tahsil olayotgan talabalarga mo‘ljallangan bo‘lib, u davlat ta’lim standartlari asosida yozilgan. Uslubiy qo‘llanma organik kimyoning ajralmas qismi bo‘lgan organic sintez fanining tarixi, bugungi kuni va kelajak istiqbollari to‘g‘risidagi ma’lumotlar bilan boyitilgan. Mazkur uslubiy qo‘llanma eng yangi ilmiy adabiyotlarga tayangan holda yozilgan bo‘lib, talabalarning organik sintez bo‘yicha olayotgan bilim va ko‘nikmalarini yanada mukammalroq bo‘lishini taminlaydi deb umid qilamiz. Undan shuningdek oliy o‘quv yurtlarning bakalavrlari va ilmiy tadqiqotchilar ham foydalanishlari mumkin.

Метрологическая характеристика сенсора оксида углерода


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Худойбердиев Бекзод Шерматович
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 17:07:28
В настоящее время энергосбережение является одним из главных направлений практической деятельности в промышленной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Экономическая эффективность и экологическая безопасность при сжигании топлива на топочных установках характеризуются соотношением топливо-воздух. Энергосбережение при сжигании топлива характеризуются полнотой его сгорания, а загрязнение окружающей среды определяется содержанием оксидов углерода, азота и др. в дымовых газах.

Zamonaviy organik sintez


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 17:06:18
“Zamonaviy organik sintez”ga bag‘shlangan ushbu uslubiy qo‘llanma universitetlarning organik kimyo yo‘nalishida bo‘yicha tahsil olayotgan talabalarga mo‘ljallangan bo‘lib, u davlat ta’lim standartlari asosida yozilgan. Uslubiy qo‘llanma organik kimyoning ajralmas qismi bo‘lgan organic sintez fanining tarixi, bugungi kuni va kelajak istiqbollari to‘g‘risidagi ma’lumotlar bilan boyitilgan. Mazkur uslubiy qo‘llanma eng yangi ilmiy adabiyotlarga tayangan holda yozilgan bo‘lib, talabalarning organik sintez bo‘yicha olayotgan bilim va ko‘nikmalarini yanada mukammalroq bo‘lishini taminlaydi deb umid qilamiz. Undan shuningdek oliy o‘quv yurtlarning bakalavrlari va ilmiy tadqiqotchilar ham foydalanishlari mumkin.

“2,3 – Tetrametilen -3,4 –digidroxinazolin -4- tionni natriy borgidrid bilan qaytarish reaksiyasi va turli elektrofil reagentlar bilan ta’sirlashishi” mavzusidagi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 17:04:05
Bugungi kunda organik kimyo fani o’zining gurkiragan davrini boshidan kechirmoqda.Organik moddalar odam, hayvon, o’simlik organizmlarining asosini tashkil etishi bilan birga sanoatda muhim ahamiyatga ega bo’lgan moddalar ekanligi bilan ham e’tiborga loyiqdir. Chunki insonni oziq-ovqati, kiyim-kechlari, transport vositalari, ularning yoqilg’ilari, zavod va fabrikalarda ishlab chiqariliyotgan mahsulotlarning asosiy qismlari, buyoqlar, dorivor moddalar, yuvish vositalari, qishloq xo’jaligida qo’llaniladigan ko’plab o’gitlar, ustiruvchi moddalar, pestitsidlar va boshqa birikmalarning asosini organik moddalar tashkil etadi. Organik moddalar butun atrof-muhitga inson ehtiyojlarini qondiruvchi bebaho kimyoviy birikmalar sifatida insoniyatga xizmat qilmoqda. Organik moddalarsiz inson mavjud bo’la olmaydi va yashashi ham mumkun emasligini o’ylab ko’rilsa, organik moddalarning inson hayot faoliyati uchun naqadar katta ahamiyatga ega ekanligini tasavvur qilish mumkin.

Bisiklik xinazolin-tioamidlarning sintezi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Samarov Z.U.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 16:52:18
Oliy ta’limning maqsadi respublikamizning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojini ta’minlashga,o‘zi tanlagan mutaxassislik bozor iqtisodiyoti sharoitida mustaqil ishlashga layoqatli, yuqori malakali raqobatdosh kadrlarni tayyorlashdan iborat.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit