Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Хусусий корпусларни тузишда алоҳида матн устида ишлаш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Чориева Умида
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:34:23
Дунёда кечаётган интеграция ва глобаллашув жараёнида ўзбек тилини дунёвий тиллар даражасига олиб чиқиш ўзбек тилшунослиги олдидаги муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Аралаш иплар асосида ишлаб чиқарилган қотирма мато хусусиятларини тадқиқот қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
О.А. Тошбеков
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:33:15
Мақолада аралаш иплар асосида ишлаб чиқарилган қотирма матонинг тажриба намунасини ишлаб чиқариш ва физик-механик хусусиятларини тадқиқоти натижалари келтирилган.

Boshlang’ich sinf o’qish darslarida innovatsion ta’lim texnologiyalaridan foydalanish muammolari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Muxtorova L.A.
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:32:21
Hozirgi kundagi global o’zgarishlar, fan-texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi XXI asr o’qituvchisidan pedagogik mahoratni, o’tkir irodani, pedagogik-psixologik bilimlarni, o’z fanini chuqur bilishni va yuksak tafakkurni, siyosiy savodxonlikni, fikrlash doirasi keng va mulohazali bo’lishni talab qiladi.

Pedagogika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рафиқов И.Ғ.
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:31:37
Бу мақолада анъана, урф – одатлар ҳақида фикр юритилган. Ўқувчиларга таълим тарбия беришда бевосита фойдаланиш ҳақида баён этилган.

Антэкология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:30:42
Антэкологик тадқиқотларда қўйилган мақсаддан келиб чиқиб, ўрганилиши мўлжалланган ўсимлик турининг бтоэкологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда юқорида келтирилган методларнинг биридан ёки бир нечтасидан фойдаланиш мумкин.

Биологияни ўқитиш методикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:29:43
Биология ўқитиш методикаси биология фан асослари билан боғлиқ бўлган ўқув, жараёнлар, принстиплар ва қонуниятлар тўғрисидаги фандир. Мазкур принстип ва қонуниятларни билиш Ўқитувчига мактаб биология курси билан боғлиқ ўқув-тарбиявий жараёнларни замон талабларига мос ҳолда ташкил етиш ва бошқариш имконини беради.

Маҳсулот сифатини бошқариш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:29:00
Ушбу дастур тўқимачилик толаларнинг олиниши, тузилиши, улардан ишлаб чиқариладиган иплар, газлама ва бошқа тўқималарнинг тузилиши, уларнинг физик-механик хусусиятларини аниқлаш услуб ва воситалари орқали тегишли стандартлар бўйича сифатига баҳо беришни ўргатади. Тўқимачилик маҳсулотларининг ассортиментлари ва уларни баҳолашнинг замонавий усуллари билан таништиради, материалшунослик бўйича техника янгиликлари берилади

Umumiy pedagogika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:27:57
“Umumiy pedagogika” fanining O’quv-uslubiy majmuasi bakalavriatning “Kimyo” ta’lim yo’nalishi davlat ta’lim standartlari va “Umumiy pedagogika” fanining fan dasturida elgilangan talablarga muvofiq egallanishi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma, malaka va kompetentsiyalarni shakllantirish, fanga oid jahondagi ilm-fan, texnika, texnologiyalarning so’nggi yutuqlarini, ilg’or xorijiy tajribalarni keng yoritish va ularni hisobga olgan holda fan mavzularini shakllantirish, mezonlarini o’z ichiga oladi.

Tarbiyaviy ihslar metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:27:04
“Tarbiyaviy ishlar metodikasi” fanining O’quv-uslubiy majmuasi bakalavriatning “ Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi yo’nalishi davlat ta’lim standartlari va “Tarbiyaviy ishlar metodikasi” fanining fan dasturida belgilangan talablarga muvofiq egallanishi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma, malaka va kompetentsiyalarni shakllantirish, fanga oid jahondagi ilm-fan, texnika, texnologiyalarning so’nggi yutuqlarini, ilg’or xorijiy tajribalarni keng yoritish va ularni hisobga olgan holda fan mavzularini, baholash metodlari va mezonlarini o’z ichiga oladi.

Xorijda maktabgacha ta`lim


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
F.M.YUldosheva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 08:26:05
Biz foydalanadigan ta’lim texnologiyalari shaxsni rivojlanishiga, mustaqil ishlashga o‘rgatishi zarur. CHet el tajribalarini o‘rganib, ularni sharoitimizga moslab tatbiq qilish kerak. Bu borada bir qator chet el tajribalari, xususan Isroil davlati tajribalari bilan tanishish maqsadga muvofiq bo‘ladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit