Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Oksikislotalar temasın oqıtıwda Klaster usılınan paydalanıw.


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kamalova Klamira Maratovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
NDPI
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2019-05-14 16:05:28
Bul pitkeriw qaniygelik jumista Oksikislotalar temasın oqıtıwda Klaster usılınan paydalanıw. haqqinda soz baradi.

"IA toparshası elementleri temasın oqıtıwda «Sinkveyn» usılınan paydalanıw"


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Maratova Sayora Baxramovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
NDPI
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2019-05-14 16:02:55
Bul pitkeriw qaniygelik jumista IA toparshası elementleri temasın oqıtıwda «Sinkveyn» usılınan paydalanıw haqqinda soz baradi.

Analitik kimyo


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nazirova R.A.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
tkti
Sahifalar soni:
84
Yaratilgan vaqti:
2019-05-11 11:07:57
Ushbu ma‘ruzalar matnida kimyoviy tеxnologiya, biotеxnologiya va ozuqa mahsulotlari tеxnologiyasi yo‘nalishi talabalari uchun “Analitik kimyo” fanning asoslari kеltirilgan. Sifat kimyoviy analiz qismida kationlar, anionlar va quruh tuzning analizi, miqdoriy analiz qismida esa gravimеtrik va titrimеtrik analiz usullari kеltirilgan.

Современные технологии обучения дисциплине «Инженерная графика»


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Cаидова Д.Ш., Юнусов Н.С., Нигманов Б.В.
Yaratilgan vaqti:
2019-05-07 16:25:41
Деятельность преподавателя должна быть направлена прежде всего на создание условий для сознательного выбора студентом «образовательной траектории» (индивидуального выбора учебных дисциплин и очередности их изучения), на уточнение целей, которые ставит перед собой студент, на помощь студенту в планировании своей деятельности, на консультирование по применению конкретных учебников, средств, приемов, методов обучения.

Maktabda ishkoriy metallar mavzusin o`qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kamalova Klamira Maratovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
NDPI
Sahifalar soni:
50
Yaratilgan vaqti:
2019-04-27 12:28:05
Ushbu bitiruv-malakaviy ishda maktabda ishkoriy metallar mavzusin o`qitishdainnovatsion texnologiyalardan foydalanish haqida gap boradi.

VI A-guruh elementlarini o’qitishda interaktiv modellashtirish metodlaridan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Musurmonova Gulmira Rashid qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NDPI
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2019-04-27 12:25:10
Ushbu bitiruv-malakaviy ishda VI A-guruh elementlarini o’qitishda interaktiv modellashtirish metodlaridan foydalanish haqida gap boradi.

Бошқариладиган вибрацион механизмлар ва механик системаларнинг назарий асосларини ривожлантириш ҳамда рационал конструкцияларини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Умурзақов Акрамжон Хакимович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
621.01.839
Yaratilgan vaqti:
2019-04-25 09:29:02
Механизмлардаги кинематик жуфтликлар ва боғланишларнинг фрикцион характеристикаларини вибрация воситасида бошқариш усулларини ишлаб чиқиш, назарий асосларини такомиллаштириш ва улар асосида механизмлар ва механик системаларнинг рационал конструкцияларини яратишдан иборат.

Аминометиленфосфон кислотаси алифатик ва гетероциклик ҳосилаларининг ингибиторлик хоссалари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рашидова Камила Хамидовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
541.138.2; 546.185.4; 661.635.68
Yaratilgan vaqti:
2019-04-18 13:49:55
Тадқиқотнинг мақсади аминометилефосфон кислотаси алифатик ва гетероциклик ҳосилаларининг ингибиторлик хоссалари аниқлашдан иборат.

Geterotsiklik birikmalar mavzusini o’qitishda interaktiv usullardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nurjanova Gozzalxan Naubetovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
NDPI
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2019-04-16 12:08:38
Ushbu bitiruv-malakaviy ishda Geterotsiklik birikmalar mavzusini o’qitishda interaktiv usullardan foydalanish haqida gap boradi.

Akademiyalıq litseyde organikalıq ximiya sabag`ında Olefinli birikpeler temasın oqıtıwda interaktiv usıllardan paydalanıw


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Perdebaeva Bibirayxan Bazarbaevna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
NDPI
Sahifalar soni:
50
Yaratilgan vaqti:
2019-04-16 12:04:36
Bul pitkeriw qaniygelik jumista Akademiyalıq litseyde organikalıq ximiya sabag`ında Olefinli birikpeler temasın oqıtıwda interaktiv usıllardan paydalanıw haqqinda soz baradi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit