Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Тизза бўғими ички структураси жароҳатлари ва асоратларнинг ультратовуш диагностикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамидов О.А.
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616-079.1[616-001]- 616-001.513(616.728.3+616-089-06)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 12:29:57
Тизза бўғими ички структураси шикастланишининг мультимодал нурли ташҳисотини такомиллаштиришда ультратовуш текширувининг аҳамиятини баҳолашдан иборат

Минерал хомашё ресурсларидан самарали фойдаланиш асосида минтақада саноат таркибини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшимбетов Уктамжон Худайбергенович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
332.122:339.727(575.123)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 11:26:09
Тaдқиқoтнинг мaқсaди минерал хомашѐ ресурсларидан самарали фойдаланиш асосида Қорақалпоғистон саноат таркибини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Малака ошириш жараёнида бошланғич синф ўқитувчиларининг интегратив - педагогик фаолиятини ривожлантириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Азизова Қизлархон Машрабовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
372.22:371.127
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 11:23:58
Тадқиқотнинг мақсади малака ошириш жараёнида бошланғич синф ўқитувчиларининг интегратив-педагогик фаолиятини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Qurilish materiallari gruntlar mexanikasi zamin va poydevor


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Karabayev А.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
43
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 10:49:14
Keramik materiallar va buyumlar turli ulcham , shakl va xossalarga esa buladi, lekin ularni ishlab chikarish texnologiyasi taxminan bir xil buladi va xomashyo materiallarini kazib olish, xom+ashyo massasini tpayyorlash, xom ashyoni koliplash, kuritish, pishirish, pishirilgan buyumlarni navlarga ajratish xamda omborda saklashni uz ichiga oladi.

Gidromeliorativ ishlarni tashkil etish texnologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xojimatov A.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2020
Nashriyot:
Sahifalar soni:
39
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 10:46:53
Qurilish ishlab chiqarishi deb, yangidan qurilayotgan mavjudlarni qayta modernizatsiyalash yoki ta’mirlash amalga oshirilayotgan ob’ektlardagi ishlarga aytiladi. Suv xo’jaligi qurilishi pudrat yoki xo’jalik usulida bajariladi. Pudrat usuli deb, qurilish ishlarini maxsus qurilish tashkilotlari bilan tuzilgan shartnoma asosida amalga oshirilishiga aytiladi. Xo’jalik usuli-tashkilotning o’z kuchi bilan qurilish ishlarini bajarilishidir.Inshootlar, tizimlar va ob’ektlarni qurilishi loyiha tashkilotlari (institutlar,institut sho’’balari,loyiha guruxlari) tomonidan vazirliklar,ayrim tashkilotlar va xo’jaliklarning kapital qurilishlar bo’yicha yagona davlat rejasiga mos ravishda ishlangan topshiriqlariga binoan ishlangan texnik loyihalar asosida amalga oshiriladi.

Миллий мафкуранинг жамиятда ижтимоий-маданий барқарорликни таъминлашга таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Усмонов Саидикромхўжа Сайдалиевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
323.1:008 (584).(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 10:41:32
Тадқиқотнинг мақсади миллий мафкуранинг Ўзбекистон яхлитлиги, ижтимоий-маданий барқарорлиги ва тараққиётини таъминлашга таъсирини очиб бериш ва келажак истиқболларини белгилашнинг заруриятини асослашдан иборат.

Кузги буғдойнинг маҳсулдор, дон сифати юқори ҳамда занг касаллигига чидамли бошланғич манбаларини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исломов Сарвар Саъдуллаевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
633.111.1:631.527.3
Yaratilgan vaqti:
2021-09-16 10:24:46
Тадқиқотнинг мақсади юмшоқ буғдойни селекция ишларининг самарадорлигини оширишда дунё генофондидан келтирилган хорижий навлар ҳисобига ирсияти яхшиланган юқори сифатли, серҳосил, касалликларга, табиатнинг ноқулай омилларига чидамли бошланғич манбаларини яратиш ва уларни селекция жараёнларида янги маҳаллий навлар яратиш учун жорий этишдан иборат.

Ўзбекистонда педагогик кадрлар тайёрлаш тизимидаги ютуқ ва муаммолар (1991-2018 йй.)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаев Ўктамжон Шералиевич
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
378:371.1.08:37.08:94 (584.4)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 20:40:08
Тадқиқотнинг мақсади мустақиллик йилларида Ўзбекистонда педагогик кадрлар тайёрлаш иши тарихини очиб беришдан иборат.

Ташкилий муносабатларни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Топилдиев Воҳиджон Рахимжонович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
347.1(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 18:15:47
Тадқиқотнинг мақсади ташкилий муносабатларни фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш соҳасидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини мувофиқлаштириш бўйича илмий-амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тарих фалсафаси концепциялари эволюцияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Амиров Азамат Одил Ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
1(091):141.3(584.4)
Yaratilgan vaqti:
2021-09-15 18:13:39
Тадқиқотнинг мақсади тарих фалсафаси концепциялари эволюциясининг Ўзбекистон тараққиётидаги ўрнини фалсафий концептуал жиҳатдан очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit