Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Сурхондарёнинг жанубий туманлари шароитида хурмо ўсимлиги фитонематодалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Норматова Дилдора Эргашали қизи
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 16:33:53
Инсон ҳаёт-фаолияти учун муҳим бўлган ўсимликларнинг ҳосилдорлигини ошириш учун уларнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига салбий таъсир қилувчи турли касалликлар, хилма-хил зараркунандаларнинг таъсирини ўрганиш билан бир қаторда, уларда паразитлик қилувчи фитонематодаларни ўрганиш катта аҳамиятга эгадир. Чунки паразит фитонематодалар қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилини 10-15 % дан 65 % гача камайтириши аниқланган. Масалан, АҚШда фитонематодалар бир йилда қишлоқ хўжалигига 53 млн. доллар иқтисодий зарар келтиради.

Қум бўртма нематодаси – meloidogyne arenaria нинг помидор илдизида тарқалиши ва зарари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Арамова
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 16:25:56
Мамлакатимизнинг халқ хўжалигида етакчи ўринни қишлоқ хўжалиги эгаллайди. Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги экинлари, жумладан, сабзовот экинларидан мўл ва сифатли ҳосил олиш, аҳолининг шу маҳсулотларга бўлган эҳтиёжини қондириш давлат сиёсатига молик бўлган долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Экинларнинг ҳосилдорлигини оширишда янги навларни яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш, самарали агротехник усулларни қўллаш билан бир қаторда мазкур экинларнинг зараркунанда ва касалликлари аниқлашни тақозо этилади.

Сурхондарёнинг доривор ўсимликлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 16:00:46
Сурхондарё вилояти мамлакатимизнинг энг жанубий қисмида жойлашган. У айни бир пайтда Ўрта Осиёнинг ҳам жанубий қисмида жойлашган бўлиб, унинг ҳудуди қуруқ субтропик иқлимий минтақага тўғри келади. Вилоят ҳудудини 37°101-39°021 шимолий кенглик ва 66°321-68°251 шарқий узоқлик чизиқлари кесиб ўтади. Сурхондарё вилоятининг чекка (айни бир пайтда жанубий географик) ўрни унинг бошқа вилоятларга нисбатан кўпроқ хорижий давлатлар билан чегараланишини тақозо қилган. У хорижий давлатлар Тожикистон билан шимол, шимолий шарқ ва шарқ томондан, Туркманистон билан ғарб томондан, узоқ хорижий давлат Афғонистон билан эса жанубий томондан Амударё ўзани орқали чегараланади.

Суғориладиган ерларда бошоқли дон экинлари етиштирилганда қулай шароит яратилиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 15:59:44
Бошоқли дон экинлари ѐппасига экилиб, махсус ишлов берилмаслиги сабабли улар орасида бегона ўтлар эркин ривожланиб, сув ва озиқа элементларини ўзлаштириши, соя қилиши, касалликлар, зараркунанда, ҳашоратларни эркин ривожланиши учун қулай шароит яратиши ва бошқа салбий таъсиридан дон ҳосилдорлиги ва сифати 40-50 фоизгача пасаяди. Суғориладиган ерларда бошоқли дон экинлари етиштирилганда қулай шароит яратилиши ҳисобига бегона ўтларнинг дуркун ўсиши ва ривожланиши эвазига келтирадиган зарари ошади.

Биология ўқитиш методикаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 15:58:59
Ўзбекистон Республикаси ―Таълим тўғрисида‖ ги Қонун ва Кадрлар тайѐрлаш миллий дастурида умумий ўрта таълим ўқувчиларининг ўқув фанлари бўйича давлат таълим стандартлари билан меъѐрланган билимларни мунтазам равишда ошишларини таъминлаш, уларда билим ва таҳсил олишига бўлган ихтиѐрий ва мустақил ва ижодий фикрлаш, ташкилотчилик қобилятлари, амалий тажриба ва меҳнат кўникмаларини ривожлантириш, миллий ва умуминсоний қадрятларга асосланган маънавий-ахлоқий фазилатларни атроф-муҳитга онгли муносабатда бўлишни таркиб топтириш, касбга йўналтириши лозимлиги қайд этилган.

Молекуляр биология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 12:07:19
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан белгиланган қоидаларга кўра лабораториялардаги амалий ишларга медицина кўригидан ўтган ва хавфсизлик техникаси қоидаларини яхши ўзлаштирган ходимлар ишга қўйилади. Лабораторияларга машғулот пайтида чет одамларнинг кириши тақиқланади. Тажриба ўтказиш учун зарур моддалар шу тажриба учун керакли миқдорда лаборатория ходими томонидан берилади.

Dexqonchilik va ilmiy izlanish asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 12:06:10
Tuproqning mexanikaviy elementlari bir-biri bilan yopishib, har xil kattalikdagi va shakldagi kesakchalar (agregatlar) hosil qiladi. Uning mexanikaviy elementlardan agregatlar hosil qilish xossasi struktura hosil qilish xususiyati deb ataladi. Agrotuproqshunoslikda tuproqning strukturasi deyilganda, uning har xil shakl va kattalikdagi tuproq agregatlariga (kesakchalariga) ajralib ketish xususiyati tushuniladi. Agronomiya nuqtai nazaridan qaraganda esa, suvda yuvilib ketmaydigan, ya’ni mustahkam bo’lgan kesakchalargina eng yaxshi hisoblanadi. Bunday kesakchalar suvga chidamli, ulardan tashkil topgan tuproq esa mustahkam strukturali tuproq deyiladi. Strukturasiz tuproqlar suv ta’sirida oson uvalanib ketadigan kesakchalardan tuzilgan bo’ladi.

Тубан ўсимликлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-18 12:04:34
Кўк-яшил сувўттоифалар (Cuanophyta) бўлим вакиллари бирҳужайрали, колониал ва кўпҳужайрали ўсимликлардир. Ҳужайрасида қобиқ билан ўралган ядро бўлмайди. Ҳужайрада митохондрия, пластидалар ва вакуолалар мавжуд. Ҳужайра ёни талломининг яшил ранги – хлорофилл пигментига ва кўк ранги – фикоцианга боғлиқ. Ҳужайрасида қизил пигмент – фикоэритрин ва тўқ сариқ – каратиноидлари бўлмайди

Aspergillus Terreus маҳаллий штаммлари асосида статинларни олиш биотехнологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Насметова Саодат Мамажановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
606: 579.6
Yaratilgan vaqti:
2019-03-16 10:47:41
Тадқиқотнинг мақсади янги гипохолестеринемик препаратларни ишлаб чиқариш учун истиқболли продуцент сифатида A. terreus маҳаллий штаммларининг потенциалини аниқлашдан иборат.

Biologiyada matematik modellashtirish va stastistik usullar


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Begmatov A.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
118
Yaratilgan vaqti:
2019-03-16 09:17:29
Tabiat va jamiyatda ro’y beradigan barcha jarayonlar juda ko’p sondagi sabablar (faktorlar) o’zaro bir-biriga ta’sir qiladi. Bunday jarayonlarni o’rganish va natijada ularni boshqarish uchun bu faktorlarni har biri ushbu jarayonda qanday rol o’ynashini o’rganish zarur. Buning uchun yetarli sonda kuzatishlar va tajribalar o’tkazish va bu kuzatishlar natijalarini miqdoriy baholarda ifodalanadi. Ushbu miqdoriy baholar (sonlar)ni o’rganishda matematik usullardan (metodlardan) foydalaniladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit