Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбекистон худудида тарқалган Hygromiidae оиласининг эколого - таксономик таркиби ва ҳаёт тарзи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Махмуджонов Зафаржон Муроджон ўғли
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
597.2:639.3
Yaratilgan vaqti:
2021-04-22 16:33:21
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ҳудудида тарқалган Hygrоmiidae оиласи қуруқлик моллюскаларининг таксономик таркибини аниқлаш, биоэкологик хусусиятларини очиб бериш ва камёб турларни муҳофаза қилиш чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат.

Ғўза ва соя ўсимликларини детерминант типда ўсишининг генетик табиати ва анатомик тузилиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашев Акмал Ахмаджонович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
633.575.1.22:581.4.8
Yaratilgan vaqti:
2021-04-16 18:15:33
Тадқиқотнинг мақсади детерминант типдаги ғўза ва соя ўсимликларини генетик табиати ва поя апикал меристемасининг анатомик тузилишини ўсиш типига боғлиқлиги ҳамда поядаги бўғим ва ярусларининг структуравий хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Соянинг айрим навлари ҳамда коллекцияси намуналари донларидаги ёғ ва оқсиллар миқдори, оқсилларнинг электрофоретик таркиби ҳамда пероксидаза ферментининг фаоллиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жайнақов Мирзоҳид Шарабутдинович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
581.1:582.736.308 (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2021-04-16 18:12:39
Тадқиқотнинг мақсади соянинг айрим навлари ҳамда генетик коллекцияси намуналари дони таркибидаги биокимёвий кўрсаткичларни аниқлаш асосида ҳосилдор, дон сифати юқори, стресс омилларга чидамли тизма ва навларни аниқлашдан иборат.

Ҳap хил шoхлaниш типигa эгa бўлгaн ингичкa тoлaли ғўзa нaвлapининг фoтocинтeз, дoнop-aкцeптopлик мунocaбaтлapи вa мaҳcулдopлик кўpcaткичлapи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эpгaшeвa Эътибop Aбдуллoeвнa
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
57.581.1.577.1
Yaratilgan vaqti:
2021-04-16 14:41:33
Тaдқиқoтнинг мaқcaди шoхлaниш типи, биoлoгик, мopфoлoгик вa қиммaтли хўжaлик бeлгилapи бўйичa фapқ қилувчи ингичкa тoлaли ғўзa нaвлapининг фoтocинтeз кўpcaткичлapи, дoнop-aкцeптopлик мунocaбaтлapи вa ҳocилдopлигини aниқлaшдaн ибopaт.

Термитларнинг (Anacanthotermes turkestanicus) кимёвий коммуникациясига таьсир этувчи биорегуляторларни структур-функционал боғлиқлигини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тоғаев Улуғбек Рахмонқулович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
547.38 + 632.936.2
Yaratilgan vaqti:
2021-04-16 14:36:56
Тадқиқотнинг мақсади аттрактантлик хусусиятига эга бўлган табиий ва синтетик бирикмалар асосида Anacanthotermes turkestanicus термитининг кимёвий коммуникациясига самарали таъсир этувчи термитцитлар яратишдан иборат.

Сурхондарё сур қоракўл қўйлари генофондини сақлашнинг селекцион- генетик асосларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Омонов Маматқобил Исмоилович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
636.933.2.032.2.
Yaratilgan vaqti:
2021-04-15 17:45:21
Тадқиқот мақсади Сурхондарё зот типли сур қоракўл қўйларининг ноёб ва антиқа, қимматбаҳо рангбарангликлар бўйича генофондини сақлаш, тиклаш ва кўпайтиришнинг илмий асосланган селекцион-генетик усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Қорақалпоғистон Республикасининг шўрланган тупроқларида кузги буғдой агроценозининг ҳозирги холатини экологик бахолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Туреев Абат Арисович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
574.24:504.064:631
Yaratilgan vaqti:
2021-04-14 16:25:23
Тадқиқотнинг мақсади: Қорақалпоғистон Республикасининг шўрланган тупроқларида кузги буғдой агроценозининг ҳозирги ҳолатини экологик аҳолашдан иборат.

Қорақалпоғистон шароитида истиқболли доривор ўсимликларнинг интродукцияси ва биоэкологик хусусиятлари.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кутлымуратова Гулпаршын Атамуратовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
595.3 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-04-14 16:13:53
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон шароитида истиқболли доривор ўсимликларнинг интродукцияси ва биоэкологик хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Регенератив фаолликка эга жарохат композициясини яратиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абидова Азиза Джалиловна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
616 – 001.4 – 089.193.4
Yaratilgan vaqti:
2021-04-08 16:47:00
Тадқиқотнинг мақсади Антимикроб, антиоксидант ва регенератив фаолликка эга, биологик фаол компонентлар қўшилган коллаген асосли, бутунлай парчаланадиган, биомос келадиган, кўп функцияли жарохат қопламаларининг янги композицияларини яратишдан иборат.

Жанубий Ўзбекистон тупроқлари коллемболаларининг фаунаси ва экологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Элмуратова Зулхумор Уразовна
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
595.2:57.083.236(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2021-04-03 12:26:17
Тадқиқотнинг мақсади Жанубий Ўзбекистоннинг агроценозлари ва табиий экотизимлари тупроқларидаги коллемболаларнинг фаунасини аниқлаш ва уларнинг экологик ҳусусиятларини очиб беришдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit