Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўзбекистон сув омборлари зоопланктон организмларининг фаунаси, экологияси ва амалий аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кузметов Абдулахмет Раймбердиевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
597:639.3
Yaratilgan vaqti:
2019-02-18 08:58:24
Ўзбекистон сув омборлари зоопланктон организмлари фаунасини асослаш ва улар маҳсулдорлигини ошириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш.

Шохимардонсой-Марғилонсой альгофлораси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашева Муаттархон Пулатовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
582.232/275.574.5.633
Yaratilgan vaqti:
2019-02-15 17:00:50
Бугунги кунда дунёда сув ҳавзалари барқарорлигини таъминлаш, сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва айниқса, сув ҳавзаларининг экология-санитария ҳолатини баҳолаш катта аҳамиятга эга. Бу ўринда, альгофлора таркибидаги индикатор-сапроб турларнинг сапроблик индексини ҳисоблаш билан дарёларнинг сапробиологик зонаси ва сувнинг сифатини белгилаш, айниқса, антропоген омиллар таъсири остида бўлган трансчегаравий дарёлар альгофлорасининг шаклланиш қонуниятларини ўрганиш ва амалиётга жорий этиш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Шохимардонсой-Марғилонсой альгофлораси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юлдашева Муаттархон Пулатовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
582.232/275.574.5.633
Yaratilgan vaqti:
2019-02-15 16:57:00
Бугунги кунда дунёда сув ҳавзалари барқарорлигини таъминлаш, сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва айниқса, сув ҳавзаларининг экология-санитария холатини баҳолаш катта аҳамиятга эга. Бу ўринда, альгофлора таркибидаги индикатор-сапроб турларнинг сапроблик индексини ҳисоблаш билан дарёларнинг ссапробиологик зонаси ва сувнинг сифатини белгилаш, айниқса, антропоген омиллар таъсири остида бўлган трансчегаравий дарёлар альгофлорасининг шаклланиш қонуниятларини ўрганиш ва амалиётга жорий этиш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Митохондрияларни флавосан, 3,5,7,2',6'-пентагидроксифлаванон ва 6''-n-кумароилпрунинларнинг таъсирига реакцияси ва флавосанни антитоксик самараси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мамажанов Мухторжон Муродуллаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
576.311.347:616.379-008.64
Yaratilgan vaqti:
2019-02-15 16:49:08
Дунёда инсон саломатлигига ҳавф соладиган касаллик турларининг ортиб бориши табиий ўсимлик хом ашёлари асосида олинадиган доривор препаратлар ишлаб чиқариш ҳажмининг йилдан-йилга ошиб боришига олиб келмоқда. Бу ўринда, фармакологик таъсир кўлами кенг бўлган ўсимлик субстанциялари табиатининг турличалиги объектларни клиник бўлмаган тадқиқотларда синаш усуллари самарадорлигини ошириш зарурлигини кўрсатмоқда.

Организмдаги бузилган адаптив жараёнларни стероид ва полифенол тузилишга эга табиий бирикмалар орқали фармакологик мувофиқлаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эгамова Феруза Рустамовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
615.322:612.015.3+616.003:616-084
Yaratilgan vaqti:
2019-02-14 11:34:20
Фитоэкдистероидлар, циклоартан гликозидлар ва флавоноидларнинг организмда бузилган адаптатив жараёнларга таъсирини аниқлаш.

Tabiatda azotning aylanishida mikroorganizmlarning roli


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shomurodova O.D.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 15:10:45
Mazkur bitiruv ishida mikroorganizmlar ishtirokida azotli birikmalarning o'zgarishi,ammonifikatsiya nitrofikatsiya bevosita va bilvosita denitrifikatsiya jarayonlari va bunda ishtirok qiluvchi bakteriyalar o'rganilgan.

O'simliklarda makro va mikroelementlarning roli


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Norova L.Z.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 15:08:59
Ushbu bitiruv malakaviy ishda makro va mikroelementlarni o'simliklartomonidan qabul qilishni va o'zlashtirilishi, tabiiy tuproqdan o'simliklarning oziqlanishi va o'g'itlashnung fiziologik asoslari, o'gitlarning fiziologik jarayonlarga ta'siri o'rganilgan.

Mikroorganizmlar klassifikatsiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jumayeva O.A.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 15:06:51
Mazkur bitiruv ishda mikroorganizmlarni klassifikatsiyaga bo'lishdagi asosiy tushunchalar,bakteriyalar turini aniqlashda foydalaniladigan belgilar, bakteriyalarning umumiy klassifikatsiyasi, N.A.Krasilnikov va Bergi bo'yicha bakteriyalar klassifakatsiya keltirilgan.

Biologik tizimlardagi energetik manbalar va ularning mohiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Hamroyeva S.O.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 15:05:00
Ushbu bitiruv malakaviy ishda bioenergetikaning asosiy tushunchalari va energetik jarayonlarni o'rganish tarixi, biologik tizimlardagi bioenergetik manbalar, bioenergiya manbai bo'lgan mikroorganizmlar, bioenergiya ishlab chiqarish biotexnologiyasi tadqiq qilingan.

Stress va ularning fiziologik usullari namoyon bo'lish mexanizmlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jumayeva G.G'.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
51
Yaratilgan vaqti:
2019-02-06 15:03:05
Mazkur bitiruv ishda odam organizmining o'zgaruvchan muhit omillari ta'siriga nisbatan adabtatsiyalashning biologik mexanizmlari ,stressni yuzaga keltiruvchi nerv va endokrin omillar ,stress hodisasini aniqlash usullari keltirilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit