Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ўсимлик флавоноидларининг мембраналардаги ион ташилиш жараѐнларига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рустамова Сарвиноз Исломовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
577.353.4
Yaratilgan vaqti:
2020-06-03 15:38:24
Тадқиқотнинг мақсади ўсимлик флавоноидларининг тимоцит ҳужайралари ҳажм бошқарилишини ва қизил қон ҳужайраларининг осмотик ҳамда коллоид-осмотик стрессга чидамлилигига таъсирини аниқлашдан иборат.

Этанол билан заҳарланишда бош мияда нейромедиатор системасининг бузилиши ва уни ўсимлик препаратлари билан даволаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуллаева Машхура Икромжоновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
615.917:547.412.4:616.8-.092.9
Yaratilgan vaqti:
2020-06-03 15:34:29
Тадқиқотнинг мақсади этанол билан заҳарланиш шароитида бош мия нейромедиатор фаолияти бузилишларининг баъзи механизмларини аниқлаш ва уларни ўсимлик препаратлари билан коррекциялашдан иборат.

Боялич - Salsola arbuscula Pall. ўсимлигини Қарнобчўл шароитида маданийлаштиришнинг эколого-биологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бобаева Адиба Сайдалиевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
633.2/4:581.526.53
Yaratilgan vaqti:
2020-06-01 18:09:23
Тадқиқотнинг мақсади. Қарнобчўлнинг инқирозга учраган яйловларида Salsola arbusсula нинг адаптив потенциалини ва эко-биологик хусусиятларини асослашдан иборат.

Маҳаллий анор (Punica granatum L.) навларининг физиологик-биокимёвий, фармакологик хусусиятлари ва микроклонлаш истиқболлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эргашева Фароғат Шералиевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
581.1; 581.192; 557.153.3
Yaratilgan vaqti:
2020-06-01 17:48:13
Тадқиқотнинг мақсади айрим маҳаллий анор (Punica granatum L.) навларининг физиологик-биокимёвий, фармакологик хусусиятлари ва микроклонлаш истиқболларини тавсифлашдан иборат.

Biologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-05-18 15:51:35
«Biologiya» fanini o‘rgatish davrida talaba ishlab chiqarish jarayonlari va vositalari, texnika vositalarini energetikasi, o‘rmon xo‘jaligi va ko‘kalamzorlashtirishda qo‘llaniladigan traktorlar va turli xil o‘rmon xo‘jaligi va ko‘kalamzorlashtirish mashinalari, texnika vositalaridan foydalanish asoslari to‘g‘risida nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalar hosil kiladi. Tuzuvchi: O.G‘. Xusanova

Жанубий Оролбўйи чўл экотизими фонга оид кемирувчи турларининг биоэкологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шаниязов Усербай Бухарбаевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
573.34 (575.172)
Yaratilgan vaqti:
2020-03-05 09:47:43
Тад.и.отнинг ма.сади: Жанубий Оролбўйи чўл экотизимлари кемирувчилари фон турларининг экологик хусусиятларини ани.лаш, уларни биотестлаш ва биоиндекация учун фойдаланиш имкониятларини ани.лашдан иборат.

Термиз шаҳри шароитида игнабаргли дарахтларнинг уруғ унувчанлигини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жўраев Турғунбой Тоғайназар ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
78
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 09:42:28
Термиз шаҳри шароитида баъзи игнабаргли ўсимлигининг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш. БМИ 61 бетда баён этилган бўлиб, кириш, 3 боб, хотима, хулосалар, амалий тавсиялардан иборат. Унда 16 та жадвал ва 19 та расмлар келтирилган. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 44 тадан иборат бўлиб, шундан 7 таси хорижий манбалардир.

Узун тумани шароитида сассиқ ковракнинг (Ferula assafoetida l.) ўсиши ва ривожланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдурахмонов Мухиддин Ҳазратқул ўғли
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 09:40:28
Узун тумани шароитида Ferula assafoetida ўсимлигининг биоэкологиясини ўрганиш. БМИ 56 бетда баён этилган бўлиб, кириш, 4 боб, хулосалар, амалий тавсиялардан иборат. Унда 9 та жадвал ва 12 та расмлар келтирилган. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 68 тадан иборат бўлиб, шундан 7 таси хорижий манбалардир.

Термиз шаҳри шароитида қоқиўтдошлар (Asteraceae) оиласига мансуб манзарали ўт ўсимликларнинг гуллаш биологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Расулова Маржоной Добиловна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
95
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 09:33:28
Термиз шаҳри шароитида Asteraceae оиласига мансуб кўп йиллик ўт ўсимлигининг биоэкологияси ва гуллаш биологиясини ўрганиш. Термиз шаҳри шароитида ўрганилган ўсимликларнинг кўп йиллик ўсимлик ўт сифатида ўсиш хусусияти унинг кенг экологик диапазонга эга эканлигидан далолат беради.

Termiz tumani atroflaridan yig`ilgan datura stramonium o`simligi alkaloidlari tadqiqoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Raximova Yulduz Eshmirza qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
TerDU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2020-02-28 09:06:42
Datura stramonium o`simligi o`zida tropan qatori alkaloidlarini saqlaydi. Ular tibbiyotda turli kasalliklarni davolashda keng qo`llaniladi. Masalan, atropine sulfatni me`da va o`n ikki barmoq ichak yaralarida, ichak va siydik yo`llarining spazmasida, shuningdek, xoletsistit, bronxial astma va boshqa kasalliklarni davolashda qo`llaniladi. U ko`z kasalliklarida diagnostika uchun ko`z qorachig`ini kengaytiruvchi modda sifatida ishlatiladi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit