Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Сурхон-шеробод воҳаси чўл минтақаси cуғориладиган тупроқларининг кимёвий ҳолати, физик-кимёвий хоссалари ва унумдорлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Бердиев Толиб Турсунниязович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
631.412; 631.417.1
Yaratilgan vaqti:
2018-12-15 13:18:13
Тадқиқотнинг мақсади Сурхон-Шеробод воҳаси чўл минтақаси асосий суғориладиган тупроқларининг кимёвий, физик-кимёвий хосса-хусусиятларини аниқлаш ҳамда тупроқ унумдорлигини оширишга йўналтирилган илмий – амалий ечимларни ишлаб чиқишдан иборат.

фарғона водийсида тарқалган s.comosa турининг турли жойларда ўсган гуруҳларининг паллабаргини анатомo - морфологик тузилишга доир


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рузматов Эргашали Юлдашевич Анваржонов Жавохир
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 16:18:59
Мақолада S.Comosa турининг турли жойларда тарқалган гуруҳларининг паллабаргини анатомик ва морфологик тузилишга доир маълумотлар келтирилган.

Таркибида заҳар сақловчи ўсимликлар биоэкологияси ва аҳамияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Усмонов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
66
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 15:04:48
Биринчидан доривор ўсимликлар ва улардан олинадиган дори воситаларини кам заҳарлилиги, органик бирикмалар сифатида, бизнинг организимимизга якинлиги, сурункали касалликларни даволашда изок муддат исътемол килиш имкониятини беради

Acer semenovii rgl. et herd. (zarang)ning bioekologik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Urisheva Zarifa
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
ADU
Sahifalar soni:
45
Yaratilgan vaqti:
2018-12-10 15:00:01
Shunday o‘simliklar qatoriga kiruvchi zarangning kelgusida mamlakatimiz xalq xo‘jaligida, jumladan, ko‘kalamzorlashtirishda va aholi sog‘lig‘ini saqlashda muhim ahamiyatga ega bo‘lishi aniq. Andijon viloyati iqlim sharoitida zarangni o‘stirish imkoniyati muammoning dolzarbligini belgilaydi.

Gen-nokaut texnologiyasi asosida olingan g’oza liniyalaridagi qimmatli xo'jalik belgilarini mahalliy navlarga introgressiya qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Erkayeva Ozoda Baxromovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
88
Yaratilgan vaqti:
2018-11-30 16:15:23
"Dissertatsiya ishida Gen-nokaut texnologiyasi asosida olingan g’oza liniyalaridagi qimmatli xo„jalik belgilarini mahalliy navlarga introgressiya qilish tadqiq etilgan. Ushbu magistrlik ishida Mamlakatimizda g‘o‘za ekin maydonlari qisqarib borayotganligini inobatga olib, tola sifat ko‘rsatgichlari jahon bozori talablariga javob beradigan va asosiy samaradorligi yuqori bo‘lgan yangi biotexnologik nav va tizimlarni yaratish hamda ularni qishloq xo‘jaligiga joriy etish hozirgi kunda muhim masalalardan biri hisobnanadi. Jahon ilmiy nashrlarida chop etilgan adabiyotlarda model o‘simlik Arabidopsis thaliana genomidagi PHYA genini overekspressiya va nakaut qilish natijasida o‘simlik bo‘yining, ildiz va barg bandining qisqa va uzun formalari olingan.

Nigella Sativa L (седана) уруғидан ажратилган дефензин пептидининг рекомбинант формасини олиш ва унинг физик-кимѐвий хоссаларини ўрганиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Эргашев Шахзод Дилмурод ўғли
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
88
Yaratilgan vaqti:
2018-11-30 16:12:00
"Бу магистрлик диссертацияси Nigella Sativa L (седана) уруғидан ажратилган дефензин пептидининг рекомбинант формасини олиш ва унинг физик-кимѐвий хоссаларини ўрганишга бағишланган. E.сoli C43-деф ҳужайраларининг олиниши мунтазам равишда дефензин пептидининг рекомбинант формаларини кўп миқдорда экспрессиялаш имкониятини беради. Бундан ташқари, қайта ишлаб чиқилган ва жорий қилинган технологияни магистр ва бакалаврлар учун амалиѐт ўтиш вақтида услубий қўлланма сифатида фойдаланиш мумкин. "

Жисмоний зўриқиш вақтида антиоксидант тизимининг ҳолати


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хасанова Махфират Амонмурадовна
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
77
Yaratilgan vaqti:
2018-11-30 16:09:16
"Ушбу ишда Жисмоний зўриқиш вақтида антиоксидант тизимининг ҳолати тадқиқ қилинган. Спортчиларнинг жадал жисмоний зўриқиш билан шуғулланувчи гуруҳи ва чидамлиликни машқ қилувчи гуруҳларидаги антиоксидатив ҳолатини ўрганиш бўйича амалга оширилган ишлар саноқли бўлиб, Ўзбекистонда илгари спортчиларнинг ҳолати ва жисмоний зўриқишларга чидамлилик кўрсаткичларини аниқлаш бўйича тадқиқотлар ўтказилмаган. "

Giperurikemiya kasalligi bilan nomzod genning polimorfizmi o‟rtasidagi assotsatsiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Soliyev Ravshanjon Rahmatjon og’li
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
80
Yaratilgan vaqti:
2018-11-30 16:06:01
"Ushbu dissertatsiya ishi Giperurikemiya kasalligi bilan nomzod genning polimorfizmi o‟rtasidagi assotsatsiyasiga bag‘ishlangan. Ushbu olib borilgan tadqiqotlar natijasida Giperurikemiya kasalligida GLUT9 gening polimorfizmi PZR usulida aniqlandi.Buning uchun PZR optimizatsiya qilindi.Tajriba na‘munalaridan olingan natijalarga ko‘ra Giperurikemiya bemorlarida GLUT9 rs 734553 G/T polimorfizm bilan assotsiyasi aniqlandi. Bunga ko‘ra, Giperurikemiya kasallarida uchrash chastotasi: GT- 49 ta (40,5%) ; TT- 70 ta (58%) ; GG- 2 ta (1,5%) sog‘lom odamlarga nisbatan yuqoriligi aniqlandi. (p<0,001) "

Otquloq o‘simligidan peroksidaza fermentini ajratish, xususiyatlarini o‘rganish va toza ferment preparatini olish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Maxkamov Sardor Anvarjonovich
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
80
Yaratilgan vaqti:
2018-11-30 16:01:14
"Dissertatsiya ishida Otquloq o‘simligidan peroksidaza fermentini ajratish, xususiyatlarini o‘rganish va toza ferment preparatini olish tadqiq etilgan. Ushbu magistrlik ishida ilk marta O'zbekiston iqlimi sharoitida tabiiy holda o'suvchi, turli yovvoyi: yirik bargli zubturum (Plantago major), otquloq (Rumex crispus), yer qalampiri (Аrmorasia rusticana) va oq sho'ra (Chenopodium album) o'simliklarini skrining qilish yo'li bilan yuqori peroksidaza aktivligiga ega bo'lgan o'simlik peroksidazasi aniqlandi va bir qancha xususiyatlari o'rganildi. Otquloq (Rumex crispus) o'simligidan ajratilgan peroksidaza fermenti gelfiltratiya usuli yordamida tozalandi va aktivligi o'rganildi. "

Kartoshka o‘simligini kasallantiruvchi fitopatogen virusni ajratish, xususiyatlarini o‘rganish va immunodiagnostika qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Axmadaliyev Boburbek Jaxongir o‘g‘li
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
91
Yaratilgan vaqti:
2018-11-30 15:59:01
"Ushbu dissertatsiya ishi Kartoshka o‘simligini kasallantiruvchi fitopatogen virusni ajratish, xususiyatlarini o‘rganish va immunodiagnostika qilishga bag‘ishlangan. Ushbu olib borilgan tadqiqotlar natijasida Toshkent viloyati hududida KMVning tarqalish dinamikasi hamda bu viruslarning saqlanishi va tarqalishiga ta‟sir ko‟rsatuvchi rezervator o‟simliklar o‟rganib chiqilgan. Shu bilan bir qatorda virusning ba'zi biologik va fizik-kimyoviy xususiyatlari o'rganib chiqilgan, bu o'z navbatida virusni identifikatsiya qilishida va shtammlarini aniqlashda muhim hisoblanadi. "
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit