Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Буғдойнинг ўсиш-ривожланишига стероид табиатли бирикмаларнинг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Исмоилова Кароматхон Махмуджоновна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
577.124.5:635.511.
Yaratilgan vaqti:
2018-10-22 16:30:19
Тадқиқотнинг мақсади стероид табиатли бирикмаларни буғдойнинг ўсиш ва ривожланишига таъсирини ҳамда уларнинг стимуляторлик хоссаларини аниқлашдан иборат.

Сут эмизувчиларнинг ҳужайраларида ноорганик полифосфатларнинг регуляторлик ва метаболик роли


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Баев Артём Юрьевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
577.352.465
Yaratilgan vaqti:
2018-10-16 14:33:54
Ноорганик полифосфатларнинг сут эмизувчилар ҳужайраларидаги ролини аниқлаш.

Фитоэстроген ферутининнинг кальцийга боғлиқ биологик эффектлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Чарышникова Оксана Станиславовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
577. 352.465
Yaratilgan vaqti:
2018-10-16 14:30:09
Ферутининнинг кальций ионларига нисбатан комплекс ҳосил қилишининг физик-кимёвий тавсифларини баҳолаш ва унинг ҳайвон ҳужайраларидаги асосий Са2+ га боғлиқ жараёнларга таъсир мезонларини аниқлаш.

Ўзбекистон арид худудларининг тўғриқанотли ҳашаротлари (Insecta: Orthoptera)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Медетов Махсетбай Жапакович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
595.7:632/799.1
Yaratilgan vaqti:
2018-10-05 16:00:46
Ўзбекистон арид худудлари тўғриқанотли ҳашаротлари фаунасини аниқлаш, экологиясини асослаш ва зарарли турларига қарши экологик безарар кураш усулларини ишлаб чиқиш.

Нурота қўриқхонаси юксак ўсимликлари микромицетлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мустафаев Илёр Мурадуллаевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
582.28.+581.2.(571.53)
Yaratilgan vaqti:
2018-09-27 17:23:04
Нурота қўриқхонаси юксак ўсимликларида тарқалган микромицетларнинг турлар таркибини аниқлаш ва патоген турларининг ривожланиши ҳамда тарқалиши қонуниятларини асослаш.

Allium туркуми Melanocrommyum кенжа туркуми айрим вакилларининг биоморфологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ўралов Абдуманнон Искандарович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
581.4-572.4
Yaratilgan vaqti:
2018-09-27 17:18:22
Ўзбекистон флораси Allium туркуми Melanocrommyum кенжа туркуми турларининг табиий ва интродукция шароитида биоморфологик белгиларини аниқлаш, репродуктив стратегиясини асослаш ва реинтродукция усулларини ишлаб чиқиш.

Зарафшон дарёси ўрта оқими ҳавзаси йўсинтоифалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жалов Холмурод Хакимович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
581.5:581.9:582.34
Yaratilgan vaqti:
2018-09-27 17:15:54
Зарафшон дарёси ўрта оқими бриофлорасининг конспектини тузиш ҳамда унинг экологик ва географик хусусиятларини асослаш.

Ўрта Зарафшон вохасининг сугорма дехкон жамоалари томонидан ўзлаштирилиши тарихи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
R. Qodirova
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-09-03 15:19:08
Mazkur magistrlik dissertatsiyasi uch asosiy bob va ettita paragrafdan hamda xulosa, foydalanilgan adabiyotlar va tayanch iboralardan iborat.

Агросаноат мажуасини ишлаб чикариш жараёнларини модернизациялаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rahimova Qizlarxon Ne`matjon qizi
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-28 08:41:28
Agrosanoat majmuasi korxonalar faoliyatini modernizatsiyalash va investitsiyalar jalb qilish jarayonlarini rivojlantirish masalasi bugungi kunda milliy iqtisodiyotimizning rivojlanishida dolzarb masalalardan biridir.

ФАРГОНА ВОДИЙСИ ЎСИМЛИКЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ХОЗИРГИ ХОЛАТИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИСТИКБОЛЛАРИ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G`. Xamodov. S. Po`latov
Yaratilgan vaqti:
2018-08-24 13:51:01
Farg`ona vodiysida xom ashyobop o`simliklardan Eremurus sogdiana, Perovskija scrophulariifolia, Artemisia absinthium, A. sogdiana, A. Tenuisecta turlarini xozirgi xolati va ulardan foydalanish xaqida ma`lumot berilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit