Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Устюртнинг ем-хашак ўсимликлари ва улардан Оролбўйининг инқирозга учраган ерларини яхшиланшда фойдаланиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аймуратов Рапат Парахатович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
581.5
Yaratilgan vaqti:
2020-08-14 08:22:18
Тадқиқотнинг мақсади Устюрт платоси Қорақалпоқ қисмининг ем-хашак ўсимликлари турлар таркибини комплекс аниқлаш ва Оролбўйи яйловларидаги инқирозга учраган ерларда фитомелиорация ишларини олиб бориш учун истиқболли турларни танлаб олишдан иборат.

Суғориладиган ўтлоқи саз тупроқлари ва буғдой хоссаларини минераллашган сувлар билан суғориш таъсирида ўзгариши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Дармонов Дилмурод Ёқубжонович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
631.48: 631.452
Yaratilgan vaqti:
2020-08-07 19:05:05
Тадқиқотнинг мақсади суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларининг хосса-хусусиятлари, экомелиоратив ҳолати ва унумдорлигини, буғдой ҳосилдорлигини минераллашган сувлар билан суғориш таъсирида ўзгаришини аниқлаш ҳамда минераллашган коллектор-зовур, аралаш сувлардан фойдаланиш ва дарё сувларини антропоген ифлосланишдан муҳофазалаш,тежашга қаратилган илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўрта Осиё Зирадошлар (Apiaceae Lindl.) оиласига мансуб айрим эндем туркумларнинг биоморфологияси ва структурасининг хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамраева Диловар Толибджоновна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
581.4+8.582.893
Yaratilgan vaqti:
2020-08-05 15:47:07
Тадқиқотнинг мақсади Ўрта Осиѐнинг Apiaceae оиласига мансуб ноёб ва эндем турларнинг вегетатив ва генератив органларининг тузилишини экологияси ва ҳаѐтий шаклига боғлиқ ҳолда аниқлаш ҳамда табиатда сақлаш йўлларини ишлаб чиқишдан иборат.

Айрим изохинолин алкалоидларнинг инотроп таъсирини структурага боғлиқ қиёсий тавсифлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Жумаев Иноят Зулфиқорович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
576.32.36(045)
Yaratilgan vaqti:
2020-07-17 21:01:56
Тадқиқотнинг мақсади айрим изохинолин алкалоидларнинг инотроп таъсирини структурага боғлиқ қиёсий тавсифлашдан иборат.

Наркотик моддалар истеъмол қилувчи шахсларни аниқлаш учун ИФА тест-система яратиш мақсадида морфин-оқсил конъюгатларини олиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшбоев Фарҳод Бакир ўғли
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎТ: 571.27:57.083.3:577.117.083:615.074
Yaratilgan vaqti:
2020-07-13 15:38:40
Тадқиқотнинг мақсади наркотик моддалар истеъмол қилувчи шаҳсларни аниқлаш учун ИФА тест-система ишлаб чиқиш мақсадида морфин-оқсил конъюгатларини олиш ва ундан фойдаланиш жараёнларини оптималлаштаришдан иборат.

Pichia pastoris ачитқисида одам Гепатит В вируси юза антигени, рекомбинант S оқсилининг экспрессияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Аширов Ойбек Норбой ўғли
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎТ: 579.6: 578.891: 577.213.7: 577.218
Yaratilgan vaqti:
2020-07-13 15:34:39
Тадқиқотнинг мақсади: Pichia pastoris ачитқи экспрессия тизимида одам Гепатит В вируси юза антигени - рекомбинант S оқсилининг экспрессия усулини ишлаб чиқишдан иборат.

Ҳужайраларнинг осмотик стрессга чидамлилигида транспорт жараёнларининг ролини тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хамидова Озода Жохонгировна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
577.353.4
Yaratilgan vaqti:
2020-07-13 15:30:36
Тадқиқотнинг мақсади ҳужайраларнинг осмотик стресс ва коллоид-осмотик лизисга чидамлилигида транспорт жараёнларининг ролини пора ҳосил қилувчи моддалар ҳамда блокаторлар ёрдамида аниқлашдан иборат.

Микроклонлаш усули ёрдамида вируссиз доривор Physalis alkekengi ўсимлигини яратиш ва биологик фаол моддалар олиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Кадирова Зухра Абраровна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
УЎТ: 577.112.8; 577.11.08
Yaratilgan vaqti:
2020-07-03 17:57:58
Тадқиқотнинг мақсади тамаки мозаикаси вирусини ажратиш, тозалаш ва идентификация қилиш ҳамда микроклонлаш усулида вируссиз Physalis alkekengi доривор ўсимлигини яратиш ва биологик фаол моддаларни олишдан иборат.

Коммунал- маиший оқова сувларни биологик тозалаш технологиясини такомиллаштириш. (Андижон шаҳри мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қўчқарова Чўлпоной Хабибуллаевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
577,022 (576,18)
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 17:26:57
Тадқиқотнинг мақсади: Андижон шаҳар коммунал- маиший оқова сувларни тозалаш усулларини такомиллаштириш орқали юксак сув ўсимликлари (пистия, эйхорния ва азолла) каби турлари ичидаги чидамли навини танлаб, оқова сувларни биологик усул билан тозалашдан иборат.

Экологические вопросы сохронениявосстоновленияи охраны биологического разнообразние южного приаралья


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Авлиёқулова Мушарраф
Yaratilgan vaqti:
2020-06-24 16:05:27
Рационал овкатланиш масаласи куп йиллардан буён дунё хамжамиятининг олдида турган долзарб муаммолардан бирига айланиб колди. Бир томондан озик-овкат махсулотларининг танкислиги булса, иккинчи томондан уларни етиштиришда ишлатиладиган кимёвий препаратларнинг кулланилиши, яна бир томондан мавжуд озик-овкат махсулотларидан ноокилона фойдаланиш оркали организмдаги физиологик функцияларнинг издан чикиши каби муаммоларни айтиб утиш мумкин
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit