Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Газ саноати олтингугурт бирикмали чиқиндиларини қурғоқчил минтақа тупроқлари хоссаларига ва дарахтларга таъсири ҳамда уларни яхшилаш йўллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Диёрова Муҳаббат Хуррамовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
631.4;631.46;577. 4+581.5
Yaratilgan vaqti:
2018-02-22 14:42:32
Тадқиқотнинг мақсади. Завод чиқиндиларидан водород сульфид (H2S) ва сульфат ангидрид (SO2) нинг суғориладиган қумли чўл, тақирли ҳамда оч тусли бўз тупроқларнинг физикавий, кимёвий, агрокимёвий, микробиологик, мелиоратив хусусиятларига, мевали дарахтларда кечадиган агробиологик жараёнларини ўзгаришларига, ҳосилдорлигига ҳамда ҳосил сифатига таъсирини тадқиқ этишдан иборат. Тадқиқотнинг объекти сифатида Муборак газни қайта ишлаш заводи атрофида шаклланган суғориладиган қумли чўл, тақирли, оч тусли бўз тупроқлар танланган. Тадқиқотнинг предмети суғориладиган тупроқлар, сув, ўсимлик, озиқа моддалари, олтингугурт бирикмалари, микроорганизмлар ва тупроқнинг экомелиоратив ҳолати ҳисобланади. Тадқиқот усуллари. Тупроқ ва ўсимликларда таҳлиллар олиб бориш ва ҳисоб–китоблар «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах», «Методы агрохимических анализов почв растений» ва Е.В.Аринушкинанинг «Руководество по химическому анализу почв» услубларида ҳамда академик М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг қўлланмалари ва дастурлари асосида ўтказилди. Маълумотларнинг статистик таҳлили «Microsoft Excel» дастури ёрдамида дисперцион услуб (Б.А.Доспехов) асосида амалга оширилди.

Эпизоотология ва микробиология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.С.Воҳидова
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Sahifalar soni:
73
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 15:45:52
Бу фан бактериялар, микроскопик замбуруғлар, рикетсиялар, микоплазма ва вирусларнинг морфологиясини, физиологиясини, генетикасини ва экологиясини, шунингдек, уларнинг инсон, ҳайвон ва ўсимликлар ҳаётидаги аҳамиятини ҳам ўрганади.

Биометрия


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бегматов А
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Термиз Давлат Университети
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 12:47:14
Biomеtriya fanini o`qitishdan maqsad biologiyadan tajriba natijalarini qiyosiy baholash va o`rganilayotgan biologik ko`rsatkichlar taqsimot qonunlarini aniqlash uslubiyotini o`rganishdan iborat. Biomеtriya fanidan hozirgi zamon matеmatikasining ehtimollari nazariyasi va matеmatik statistika fani g`oyalariga asoslanib, uning uslubiyati asosida biologiyaning turli mutaxassislarida kuzatuvlar natijasida olingan ma'lumotlar bo`yicha tadqiq qilinayotgan muammolarning qonuniyatlari o`rganiladi.

Экстремал шароитларда молекуляр азотни ўзлаштирувчи цианобактерияларнинг биологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Кадирова Гулчехра Хакимовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
579.841:631.64.46
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 09:25:13
Экстремал шароитларда кўпфункционал хусусиятларга эга бўлган молекуляр азотни ўзлаштирувчи цианобактериялар маҳаллий штаммларининг тупроқни биологик қайта тикланишида ва унумдорлигини оширишда қўллаш истиқболини аниқлаш.

Қизилқумнинг ем-хашак ўсимликлари ва улардан фойдаланиш истиқболлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шомуродов Ҳабибулло Файзуллоевич
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
581.9:575.4
Yaratilgan vaqti:
2018-02-20 16:02:22
Тадқиқотнинг мақсади Қизилқум ем-хашак ўсимликлари флорасини аниқлаш ва истиқболли турларини танлаш асосида инқирозга учраган яйловлар ҳолатини яхшилаш йўлларини ишлаб чиқишдан иборат. Тадқиқотнинг объекти Қизилқумнинг ёввойи ҳолда ўсувчи юксак даражали ем-хашак ўсимликлари ҳисобланади. Тадқиқотнинг предмети – флористика, популяцион экология, хариталаш ва фитомелиорация. Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда лаборатория ва дала тадқиқотлари, популяцион, фенологик, хариталаш ва статистик методлардан фойдаланилган.

Фарғона водийси сув ҳавзалари зоопланктони


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдиназаров Хасанбай Холикназарович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
597. 612.17.06
Yaratilgan vaqti:
2018-02-19 17:06:48
Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийси сув ҳавзалари зоопланктон организмларнинг тур таркиби, морфо-экологик хусусиятлари, сифат ва миқдор жиҳатидан ривожланишини аниқлаш ҳамда сув ҳавзалари маҳсулдорлигини ошириш чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат. Тадқиқотнинг объекти зоопланктон организмлар – Rotiferа, Cladocera, Copepoda лар ҳисобланади. Тадқиқотнинг предмети Зоопланктон организмларнинг таксономик таҳлили, тарқалиши, уларнинг сифат ва миқдор жиҳатидан ривожланиш динамикасини аниқлашдан иборат. Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда гидробиологик, экологик ва статистик таҳлил усулларидан фойдаланилган.

Маҳаллий ризобактериялар штаммлари асосида ғўзанинг стресс шароитларга чидамлилигини оширувчи янги рақобатбардош микроб препаратларини яратиш ва уларнинг амалий аҳамиятини баҳолаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Муродова Сайёра Собировна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
661.461.2.7:631.86/87 0-637.52
Yaratilgan vaqti:
2018-02-16 11:11:18
Маҳаллий ризобактериялар штаммлари асосида ғўзанинг стресс шароитларга чидамлилигини оширувчи янги рақобатбардош микроб препаратларини яратиш ва уларнинг амалий аҳамиятини баҳолаш.

Biologiya o`qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
O.Abdiyeva
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2004
Nashriyot:
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2018-02-15 11:46:43
Biologiya o`qitish uslubiyoti biologiya fakulteti 3 bosqich talabalari uchun muljallangan.

Ҳужайралардан глутатион моддасининг чиқиш тизимини тадқиқ қилиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Меланова Назира Рашидовна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
577.353.4
Yaratilgan vaqti:
2018-02-08 08:59:08
Тадқиқотнинг мақсади ҳужайралардан глутатион моддасининг нормал ҳамда гипоосмотик стресс шароитида чиқиш жараёнини тавсифлаш ва ушбу жараёнда ион каналллари ва транспортерларнинг иштирокини аниқлашдан иборат

Umumiy mikrobiologiya


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
.B. G'anixo'jayeva va boshq.
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-ziyo
Sahifalar soni:
368
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 13:59:49
Darslik, asosan, sog'liqni saqlash tasarrufidagi tibbiyot kollejlarining tibbiy profilaktika ishi yo'nalishi feldsher-laborant va tibbiy profilaktika ishi feldsheri ixtisosliklarining mikrobiologiya fanidan hozirgi kunda tez-tez uchrab turadigan yuqumli kasalliklarga aniq tashxis qo'yish maqsadida tayyorlandi. Darslikda yuqumli kasalliklarga sababchi bo'lgan mikroorganizmlarning barcha xossalari, ularning tashxis usullari yoritilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit