Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Юрак фаолиятни текширишда қўлланиладиган микропроцессорли тиббиёт техник ваоситаларни тузилиши ва ишлатиш билан танишиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Норқобилов Жасур Рахматуллаевич
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TDTU
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2017-03-16 10:54:33
Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикасида корхоналарни техник ва технологик қайта жиҳозлаш, модернизация қилишни ўтказиш, замонавий ихчам технологияларни кенг жорий қилиш кўзда тутилмоқда. Ишлаб чиқаришни техник ва технологик қайта жиҳозлаш, модернизация қилиш соҳа бўйича қабул қилинган дастурларини ишлатилишининг тезлаштирилиши масаласи қўйилмоқда. Жамиятимиз олдида турган муҳим масалалардан бири мамлакатни босқичма-босқич ва барқарор ривожланишини таъминлаш ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасида Президенти И.А.Каримовнинг «Замонавий ахборот-коммуникацион технологияларни кейинги жорий этиш ва ривожлантириш бўйича чоралар тўғрисида» қабул қилинган қарориида ахборот - коммуникацион технологиялар инфратузилмасини ривожлантиришга катта эътибор берилган, «Ўзбекистон Республикаси 2012–2014 йилларда ахборот технологияларини кейинги жорий этиш ва ривожлантириш дастури” қабул қилинган.

Mikrobiologiya


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
A.B. G‘ANIXO‘JAYEVA, H.A. NAZAROVA
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
396
UDK raqami:
579.2(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-13 14:50:17
Ushbu darslik, asosan, sog‘liqni saqlash tasarrufidagi tibbiyot kollejlarining tibbiy profilaktika ishi yo‘nalishi feldsher-laborant va tibbiy profilaktika ishi feldsheri ixtisosliklarining mikrobiologiya fanidan hozirgi kunda tez-tez uchrab turadigan yuqumli kasalliklarga aniq tashxis qo‘yish maqsadida tayyorlandi. Darslikda yuqumli kasalliklarga sababchi bo‘lgan mikroorganizmlarning barcha xossalari, ularning tashxis usullari yoritilgan.

O`simlikxo`r baliqlar inkubatsiyasi va akvakultura sharoitida qishlash davrigacha o`stirish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Саноқулова С.А.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Sahifalar soni:
77
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:25:52
Ушбу магистрлик диссертациясида "Зарафшон" ҳовуз балиқчилик хўжалигидаги ўсимликхўр балиқлар оқ амур ва оқ дўнгпешонанинг биологик хусусиятлари, балиқдан гипофиз олиш технологияси, балиқларни бонитировка ва тамғалаш технологияси тадқиқ қилинган.

Buxoro shahar biohovuzlardagi oqova suvlarni saproblilik darajasini biologik usulda o`rganish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳамроқулова Н.К.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:22:31
Ushbu magistrlik dissertatsiyaisda saprob suvo‘tlarning biologik xususiyatlari, ularning oqava suvlarni tozalashdagi ahamiyati, biologik hovuzlarning algoflorasi va taksonomik tahlili, fitoplanktonlarning mavsumiy dinamikasi, dominant fitoplanktonlarning rivojlanishi, suvo‘tlar taksonlarining o‘xshash koeffitsentlari o‘rganilgan.

O’simliklarda ba'zi sifat bеlgilarini variatsion statistik mеtod yordamida o’rganish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Najmidddinov Adhamjon
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-28 13:22:58
Ushbu taqdimot ishi Biologiya kafedrasi talabasi A. Najmiddinov tomonidan “o’simliklarda ba'zi sifat bеlgilarini variatsion statistik mеtod yordamida o’rganish” mavzusida yozilgan bo’lib unda g’o’za sifat belgilarini o’rganishda variatsion statistik metodi, irsiylanishi yangi boy genetik asosga ega bo’lgan g’o’za navlarida o’rganiladi va ular orasidagi bog’liqlik, shuningdek ularning morfobiologik belgi ko’rsatkichlarini taxlil qilib, ulardagi ko’rsatkichlariga qarab joylashtirish va ekish muddatlari, ko’chat qalinligi xaqida alohida to’xtalib o’tgan.

Ўсимликлар географияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ortiqov E. A
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
157
Yaratilgan vaqti:
2017-02-28 13:20:18
Bu ma’ruza matni O’simliklar geografiyasi fanidan ma’ruza mashg’ulotlarini olib boorish uchun mo’ljallangan. Ma’ruza matnida sayyoramizda tarqalgan o’simliklar dunyosi, ularning tarqalishiga va o’sish sharoitiga qarab viloyatlarga hamda kichik viloyatlarga bo’linishi xaqida alohida to’xtalib o’tilgan. Bundan tashqari o’simliklar dunyosiga ta’sir ko’rsatuvchi omillar xaqida alohida to’xtalib o’tish bilan bir qatorda, ushbu kichik viloyatlarda tarqalgan o’simliklarning xilma-xilliklari, ularning bir-biriga ta’siri, insoniyat olamiga ta’siri xaqida alohida to’xtalib o’tilgan. O’simliklarning asosiy guruhlari va ularning Yer sayyorasining qaysi tabiiy geografik o’lkalarida qanday nisbatda joylashganligi xaqida batafsil to’xtalib o’tiladi. Shu bilan birga o’simliklar geografiyasi fanining boshqa fanlar bilan aloqasi, shu jmladan atrof muhitning o’zgarishi natijasida ularning o’zgarishi xaqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Биология ўқитиш методикаси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
О. Т. Абдиева
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
86
Yaratilgan vaqti:
2017-02-28 13:07:39
Biologiya o’qitish metodikasi biologiya o’quv fanining o’qitish maqsadini, mazmunini, biologik bilimlarning tanlash printsipini belgilab beradi. Biologiya o’qitishning x,ozirgi davrda samarali bo’lishi o’quvchilarning o’quv mexnat va jamoat faoliyatlarida qatnashishi uchun zarur bo’lgan biologik bilimlar, ko’nikmalar, malakalarni egallaganliklari bilaii belgilanadi. Ular esa o’z navbatida o’quvchilaming tarbiyalanganlik natijasida, dunyoqarashi, ehtiqodi, tabiat, jamiyat va shaxsga bo’lgan munosabatida namoyon bo’ladi. O’quvchilaming rivojlanish darajasi, qobiliyati, jismoniy va aqliy jixatdan takomillashtirishga bo’lgan extiyoji bilan ifodalanadi. Biologiya o’qitishning maqsadi yuqorida qayd qilingan omillardan kelib chiqadi. Biologiya o’qitishning maksadlarini bilish o’qituvchiga o’qitish jarayonini boshqarish imkoniyatini beradi. “Biologiya o’qitish uslubiyoti” fanidan tayyorlangan ma’ruza matni barch talablar asosida tayyorlangan bo’lib 5400100- biologiya Bakalavriat ta’lim yo’nalishlari uchun mo’jallangan. Ushbu ma’ruza matni biologiya o’qitish uslubiyotining maqsad va vazifalari, rivojlanish tarixi, biologiya o’qitishning dolzarb muammolariga doir ma’lumotlarni o’z ichiga olgan. O’quv uslubiy majmua «Kirish», «Biologik tahlimning roli», «Biologiya o’qitish metodikasining rivojlanish tarixi», «Biologiyadan davlat tahlim standarti va o’quv dasturi», «Biologiya darsliklari taxjili», «Biologiyani o’qitish vositalari», «Sinfdan tashqari mashrulotlar», «Biologik tahlim jarayonining yaxlitligi, o’qitish printsiplari va qonuniyatlari», «Umumiy o’rta tahlim o’quv yurtlarida biologik tahlim mazmuni», «Biologiya o’qitishc foydalaniladigan metodlar», «Biologiya darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish», «Biologiyani o’qitishda ta’lim va tarbiyaning uzviyligi», «SHarq uyronish davrida tahlim va tarbiya masalalari», «Turkiston jadidchilik x,arakatida tahlim va tarbiya», «Darsdan tashqari ishlar», «Uy vazifalari», «Ekskursiyalar», «Tirik tabiat burchagi», mavzulari keng yoritilgan.

Yumaloq chuvalchanglar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xusanova Omina
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-02-28 13:05:04
Ushbu taqdimot ishi Biologiya kafedrasi talabasi A. Najmiddinov tomonidan “o’simliklarda ba'zi sifat bеlgilarini variatsion statistik mеtod yordamida o’rganish” mavzusida yozilgan bo’lib unda g’o’za sifat belgilarini o’rganishda variatsion statistik metodi, irsiylanishi yangi boy genetik asosga ega bo’lgan g’o’za navlarida o’rganiladi va ular orasidagi bog’liqlik, shuningdek ularning morfobiologik belgi ko’rsatkichlarini taxlil qilib, ulardagi ko’rsatkichlariga qarab joylashtirish va ekish muddatlari, ko’chat qalinligi xaqida alohida to’xtalib o’tgan.

Parazirt yassi chuvalchanglarni bioekologiyasini o’rganish


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abduraxmonov Kozimjon
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-02-28 12:56:38
Ushbu kurs ishi “Umurtqasizlar zoologiyasi” fanidan “Parazit yassi chuvalchanglar” mavzusida yozilgan bo’lib. Unda yassi chuvalchnglarni tiplari umumiy klassifikatsiyasi, Kipriklilar sinfi, tavsiyasi, sistеmatikasi va morfofiziologik xaraktеristikasi, so’rgichlilar sinfi, tavsifi, sistеmatikasi, muhim vakillarning bioekologiyasi, Lеntasimon chuvalchanglar sinfi, tavsifi, muhim vakillari va ularning patogеn ahamiyati haqida ikkinchi bosqich talabasi K. Abduraxmonov tomonidan ma’lumotlar keltirib o’tilgan.

Yassi chuvalchanglar tasnifi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
I.Sharipov
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-02-28 10:08:25
Ushbu kurs ishi “Umurtqasizlar zoologiyasi” fanidan “Dengiz korall poliplari” mavzusida yozilgan bo’lib. Unda dengiz korall poliplariga umumiy tavsif, ularning tashqi va ichki tuzilishi, ko’payishi va rivojlanishi, koral poliplarining ekologiyasi va umumiy xususiyatlari haqida ikkinchi bosqich talabasi I. Sharipov tomonidan ma’lumotlar keltirib o’tilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit