Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Суғориладиган ерларни меъёрий баҳолаш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ў. Мирзааҳмад
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-02-14 16:44:34
Самарканд вилоят Каттақўрғон тумани худуддидаги А.Навоий жамоа хўжалигининг фойдаланадиган ерларини меъёрий баҳосини ҳисоблаш

Технология строительных процессов


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Автор к.т.н. доцент Кондратьев В.А
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti
Sahifalar soni:
129
Yaratilgan vaqti:
2017-02-13 15:02:47
«Технология строительных процессов» для студентов-бакалавров III курса, обучающихся по направлениям образования 5340200 «Строительство зданий и сооружений» и 5111000 «Профессиональное образование» (5340200 «Строительство зданий и сооружений»)

Muxandislik geodeziyasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G‘ulom Abduraxmanovich Artikov “Geodeziya, kartografiya va kadastr” kafedrasi katta o‘qituvchisi Shuxrat Shermanovich Tuxtamishev “Geodeziya, kartografiya va kadastr” kafedrasi assistenti
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti
Sahifalar soni:
250
Yaratilgan vaqti:
2017-02-13 14:59:23
Mazkur ma’ruza matni – O‘zbekiston Respublikasida amaldagi ta’lim va DTS, “Muxandislik geodeziyasi” fanining namunaviy o‘quv rejasi, namunaviy o‘quv dasturi va ishchi o‘quv dasturlari hamda “Geodeziya, kartografiya va kadastr” sohasining me’yoriy qoidalari talablari asosida tayyorlandi.

Барометрик нивелирлаш усулларини ва аниқлигини илмий тадқиқ этиш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Исраилова Умида Холжигитовна
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Samarqand davlat-arxitektura qurilish instituti
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2017-02-13 12:46:11
Тадқиқот объектининг фарқловчи хусусиятлари янги ечимларни шакллантириш ва илмий ҳулосалар қилиш орқали кўрсатиб берилади. Ўрганилаётган объектларнинг фарқловчи хусусиятлари (тоғли ҳудудларда барометрик нивелирлаш усулларини афзаллиги ва аниқлиги маълум масалаларни ечишда етарли эканлиги, арзон ва тез суръатларда бажарилиши ва хаказолар) аниқланади. Шу асосда диссертация иши шакллантирилади.

Сложное движение точки


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-12-06 14:37:23
Данное методическое пособие посвящено изучению сложного (составного) движения материальной точки. В нем подробно изложены основные программные вопросы, приведены методические рекомендации к решению задач. Показаны примеры решения задач и методика выполнения расчетно-графических работ.

Sanoat gidrotexnikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-12-06 14:36:33
Chiqindilar asosan biron-bir kimyoviy maxsulotni ishlab chiqarishdagi texnolgik jarayonda, chiqayotgan texnologik gazni, maishiy va sanoat oqovalarini tozalashda, qurilish va tamirlash ishlarida hosil bo’ladi. Ishlab – chiqarish va istemol chiqindilariga bo’linadi. Chiqindilar gazsimon, suyuq va qattiq bo’ladi.

Тошкент вилояти Чирчиқ шахри геодезик асосини янгилаш ишлари лойиҳаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мақсудов Раҳим Неъматиллаевич
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2016-12-01 15:56:39
ҲМалакавий битирув ишининг мавзуси Тошкент вилояти Чирчиқ шахри учун геодезик асос янгилаш ишлари лойиҳасини тузишдир. Барча геодезик ва топографик ишлар каби геодезик асос яратиш ишлари хам умумий техник меъѐрий хужжатлар ва ҚМҚлар талабларига биноан бажарилади.

Обоcнование допусков геодезических измерений при возведении сборных сооружений с применением теории размерных цепей


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ражабова Дилрабо Рахматиллаевна
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2016-12-01 15:55:41
Расчѐт необходимой и достаточной точности геодезическихразбивочных работ в последние годы успешно решаются применением теории размерных цепей с учетом конструктивно-планировочных решений в проектах зданий и сооружений, способов изготовления и монтажа отдельных элементов и выполнения геодезических построений.

Проект создание планово – высотной геодезической основы на территории Сайхунабадского района Сырдарьинкой области для выполнение кадастра этого района и будущих стрительств


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
"Джурабаев Тимур Мухтарович "
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2016-12-01 15:54:29
Целью данного дипломного проекта является создание планово – высотной геодезической основы Сайхунабадского Тумана Сырдарьинской области, для выполнение кадастровых работ и будущих инженерно – строительных работ и т. п.

Turtko’l – Ellikkala avtomobil yo’l uchastkasini rekonstruksiya qilishda bajariladigan injenerlik-geodezik qidiruv ishlar loyihasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Allaberganov Sh. M..
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TAQI
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2016-12-01 15:33:58
Yirik yo’llar qurish , ta’mirlash va saqlash uchun mablag’ Respublika Oliy kengashi va Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan farmoyishga asosan tashkilotlarning avtotransport aylanma mablagidan pul o’tkazish orqali amalga oshiriladi. Mablag’ shahar xokimiyati va qishloq kengashi tomondan ajratiladi. Avtomobil yo’llarining ishlay olish qobiliyatini ifodalovchi ko’rsatkichlarning asosiysi xarakat qatnovi miqdori bo’lib, u yil bo’yicha o’rtacha kunlik o’tgan (avto\kun) bilan hisoblanadi. Xarakat qilayotgan avtomobillar to’plamida QMQ 2.05.02-95 Avtomobil yo’llarini toifalash quyidagi o’ziga xos xususiyatlarga asoslangan:
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit