Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Сложное движение точки


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-12-06 14:37:23
Данное методическое пособие посвящено изучению сложного (составного) движения материальной точки. В нем подробно изложены основные программные вопросы, приведены методические рекомендации к решению задач. Показаны примеры решения задач и методика выполнения расчетно-графических работ.

Sanoat gidrotexnikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-12-06 14:36:33
Chiqindilar asosan biron-bir kimyoviy maxsulotni ishlab chiqarishdagi texnolgik jarayonda, chiqayotgan texnologik gazni, maishiy va sanoat oqovalarini tozalashda, qurilish va tamirlash ishlarida hosil bo’ladi. Ishlab – chiqarish va istemol chiqindilariga bo’linadi. Chiqindilar gazsimon, suyuq va qattiq bo’ladi.

Тошкент вилояти Чирчиқ шахри геодезик асосини янгилаш ишлари лойиҳаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мақсудов Раҳим Неъматиллаевич
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2016-12-01 15:56:39
ҲМалакавий битирув ишининг мавзуси Тошкент вилояти Чирчиқ шахри учун геодезик асос янгилаш ишлари лойиҳасини тузишдир. Барча геодезик ва топографик ишлар каби геодезик асос яратиш ишлари хам умумий техник меъѐрий хужжатлар ва ҚМҚлар талабларига биноан бажарилади.

Обоcнование допусков геодезических измерений при возведении сборных сооружений с применением теории размерных цепей


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ражабова Дилрабо Рахматиллаевна
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2016-12-01 15:55:41
Расчѐт необходимой и достаточной точности геодезическихразбивочных работ в последние годы успешно решаются применением теории размерных цепей с учетом конструктивно-планировочных решений в проектах зданий и сооружений, способов изготовления и монтажа отдельных элементов и выполнения геодезических построений.

Проект создание планово – высотной геодезической основы на территории Сайхунабадского района Сырдарьинкой области для выполнение кадастра этого района и будущих стрительств


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
"Джурабаев Тимур Мухтарович "
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2016-12-01 15:54:29
Целью данного дипломного проекта является создание планово – высотной геодезической основы Сайхунабадского Тумана Сырдарьинской области, для выполнение кадастровых работ и будущих инженерно – строительных работ и т. п.

Turtko’l – Ellikkala avtomobil yo’l uchastkasini rekonstruksiya qilishda bajariladigan injenerlik-geodezik qidiruv ishlar loyihasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Allaberganov Sh. M..
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TAQI
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2016-12-01 15:33:58
Yirik yo’llar qurish , ta’mirlash va saqlash uchun mablag’ Respublika Oliy kengashi va Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan farmoyishga asosan tashkilotlarning avtotransport aylanma mablagidan pul o’tkazish orqali amalga oshiriladi. Mablag’ shahar xokimiyati va qishloq kengashi tomondan ajratiladi. Avtomobil yo’llarining ishlay olish qobiliyatini ifodalovchi ko’rsatkichlarning asosiysi xarakat qatnovi miqdori bo’lib, u yil bo’yicha o’rtacha kunlik o’tgan (avto\kun) bilan hisoblanadi. Xarakat qilayotgan avtomobillar to’plamida QMQ 2.05.02-95 Avtomobil yo’llarini toifalash quyidagi o’ziga xos xususiyatlarga asoslangan:

Умумгеографик карталарни лойиҳалаш ва тузишда аэро ва космик маълумотлардан фойдаланиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Холтурсунова Ю
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-12-01 15:28:28
Бу бўлимда картани тузиш учун катта аҳамиятга эга бўлган аэро ва космик фотосуратларнинг съемка вақти, маршурат ва йўналаишларни танлаш. Ўзига хос хусусиятга эга бўлган характерли аэро ва космофотосуратларни ажратиш йўллари кўрсатилади. Масалан, дарѐ водийларнинг кесишган жойлари, сув йирғичларнинг туташган ерлари, воҳалар ва водийлар, адрѐ ва каналлар ѐқасидан ўтган трассалар, шўрхоклар, кўллар ва ҳоказо жойларнинг аэро ва космофотосуратлари.

Toshkent viloyati Ohangaron tumani «Sharq yulduzi» fermer xo’jaligi kadastrini tuzish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xoltursunova Yulduz
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-12-01 15:26:29
Ekologik yoki tabiiy nuqtai nazardan qaraganda yer – quruqlikning muhim birikmasi hisoblanadi, hamda tabiiy resurslarning tarkibiy qismiga kiradi. Bunday resurslarning o’zi kishilar uchun zarur bo’lgan moddiy va ma’naviy boyliklar manbai hisoblanadi. Ushbu boyliklardan hozir bizda mavjud bo’lgan texnologik va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar sharoitida keng foydalanish mumkin. Albatta, bunda yuqoridagilar bilan bir qatorda moddiy va mehnat resurslari ham mavjud bo’lmog’i lozim

Turtko’l – Ellikkala avtomobil yo’l uchastkasini rekonstruksiya qilishda bajariladigan injenerlik-geodezik qidiruv ishlar loyihasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Allaberganov Shohruzbek
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-12-01 15:25:12
Diplоm loyihasi mаqsаdi avtomobil yo’llar qurilishida injenerлик- geodezik qidiruv ishlari loyihasini tuzish, loyihani tashkillashtirishda su’niy yo’ldosh kinematik s’yomka texnologiasini qo’llash.

Aholiga xizmat ko`rsatish sohalar geografiyasi.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nurmetov J.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-12-01 15:24:03
O’zbekiston Respublikasi sog’liqni saqlash tizimining asosiy vazifasi kasalliklarning oldini olish, xastalarni davolab, darddan forig’ qilish, yashash muhitini og’lomlashtirish va boshqalar. Bunda u xalq tabobatining boy an’analariga, ilm – fan va texnikaning ilg’or yutuqlariga, olim va mutaxassislarning zakovatu salohiyatiga suyanadi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit