Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Экология фанларини ўқитишда илюстрацион материаллардан фойдаланиш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Raximboyeva Anagul Faxraddin qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч Давлат университети
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 12:58:46
Inson bilan tabiat o'rtasidagi muvozanatning buzilishi natijasida hozirgi davrda kelib chiqqan ekologik muammolar jiddiy va keng ko'lamlidir. Ekologik muammolarning xal etilishida barcha yoshdagi va mutaxassisliklardagi insonni ekologik ta'lim va tarbiyalanganligi muxim ahamiyatga ega. Umumkasbiy fanlarni yaxshi o'zlashtirgan talaba ekologiya fanini o'qitish metodikasi soxasida ilmiy izlanish olib borish qobilyatiga ega bo'ladi.

Sho'rlangan daryo deltasi tuproqlarini subirrigatsiya jarayonini o'rganish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rajabboyeva Navbahor Sultonboy qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч Давлат университети
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 12:52:50
O'zbekiston Respublikasi dexqonchiligida keyingi vaqtlarda, yildan-yilga, qishloq xo'jaligi ekinlarni sug'orishda foydalaniladigan tabiiy daryo suvlari kamayishi kuzatilmoqda. Bu o'z navbatida qish va bahorning quruq kelishi, g'o'za va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish maqsadida yangi yer maydonlarining o'zlashtirilishi kabi ko'plab omillarga bog'liqdir. Qishloq xo'jaligidagi bunday holat qo'shimcha suv zaxiralarini izlab topishni ta'qoza qilmoqda. Bunday suv zaxiralaridan biri – tuproq sho'rini yuvishda va texnik ekinlarni sug'orishda ishlatilishi mumkin bo'lgan tabiiy suv zaxiralarini tejash imkoniyatlarini yaratuvchi texnolo'giyalardan foydalanishdir. Tabiiy oqova suvi tanqisligi davrida bunday subirrigatsion jarayonlardan foydalanish tanqis ta'biiy daryo suvlaridan samarali foydalanib tuproq sho'rini yuvish yoki ayrim texnik ekinlarni sug'orishda ishlatish xalq xo'jaligida katta a'hamiyat kasb etadi.

Sho'rlangan tuproqlar unumdorligini biologik usullarda qayta tiklash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xo'jayev Nodir Hamidovich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч Давлат университети
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 12:50:54
Qishloq xo'jalik maxsulotlarini yetishtirish xajmiga turli xil omillar ta'sir qiladi. Jumladan, suv taqchilligi rejadagi xosilni olish imkonini bermaydi. Shu bois suvdan ilmiy asosda foydalanish, suvning ichki xo'jalik sug'orish tarmoqlarida yo'qolishini bartaraf etish, zamonaviy sug'orish tarmoqlari va inshootlarini qurish, mavjudlarini ta'mirlash va qayta tiklash ishlarini yaxshilash zarur. O'rmon tashkil qilish sho'rxok yerlarda fermerlarga degradatsiyalangan tuproqdan qimmatli maxsulotlarni olishni ta'minlagan xolda ekologik axvolni yaxshilaydi. Biroq o'rmon tashkil qilishdan samarali natijalar olish uchun mos turdagi daraxtlarni xar taraflama o'rganish kerak. Bu tadqiqot Xorazm uchun shunday axamiyatga egaki, uning yordamida sizot suvlarini maqbul chuqurlikda ushlab turish orqali tuproqlarning sho'rlanishi va botqoqlanishini oldini olish mumkin.

Tuproq unumdorligini yaxshilashda bioorganik maxsulotlarning ro'li


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Vaisova Gavxaroy Karimberganovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч Давлат университети
Sahifalar soni:
70
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 12:48:49
Tuproq unumdorligini belgilovchi asosiy omil bo'lib gumus va chirindi miqdori hisoblanadi. Chunki gumus tuproqning barcha xossa-xususiyatlariga ta'sir qiladi. Gumus va chirindi miqdori va sifatiga qarab tuproqning issiqlik, suv, umumfizik, oziq va mikrobiologik xossalari shakllanadi. Shuning uchun tuproq gumusi va oziqa elementlar miqdorini oshirish uchun bioorganik maxsulotlardan foydalanish eng dolzarb vazifalardan biri xisoblanadi. Biogumus mineral o'g'itlarsiz hosil bermaydigan, «kashanda»ga aylangan tuproqqa “malxam” bo'ladi va uni “davolab” hosildorligini oshiradi. Eng muximi, bunday maydonlarda yetishtirilgan maxsulotlar inson organizmi uchun foydali bo'lib, turli ichki kasalliklarning oldini olishga yordam beradi.

G'o'za ildiz sistemasi haqida tushunchalar berish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Atadjanova Gulnoza Baxtiyorovna
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч Давлат университети
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 12:47:12
Ma'lumki, xozirgi zamon paxtachiligi yangi yaratilayotgan istiqbolli g'o'za navlariga nisbatan katta talablar qo'ymoqda. Ular tezpishar, serxosil, yuqori sifatli tola beradigan, muhitning noqulayliklariga, garmselga, so'ruvchi va kemiruvchi zararkunandalarga nisbatan chidamli, tola chiqishi va uzunligi hamda chigitining moydorligi yuqori bo'lishi, tola sifati jahon andozalari talabiga to'liq javob berishi bilan ajralib turishi kerak. Paxtachilikning kelajakda yanada rivojlanishi va jahon paxta bozorida yetakchi o'rinlarni egallashimiz uchun avvalambor, ilg'or ilm – fan yutuqlaridan samarali foydalangan holda har bir xududning tuproq–iqlim sharoitiga mos, ekstremal sharoitlarga, hashorat va zararkunandalarga chidamli, serxosil, yuqori sifatli tola beradigan tezpishar g'o'za navlarini yaratib ishlab chiqarishga tadbiq etishni davr talabi taqozo etmoqda.

Agralandshaft turlarini kosmik usullar bilan tasniflash va geografik baholash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Masharipova Dinora
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч Давлат университети
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 12:45:21
Malakaviy bitiruv ishida agrolandshaftlarning kosmik usullar orqali o’rganilishining yuqоrida bayon etilgan gеоgrafik хususiyatlariga e’tibоr qaratilganligi tadqiqоt mavzusining ilmiy va amaliy ahamiyatini asоslaydi hamda uning dоlzarbligini bеlgilaydi.

Shovot tumani sanoat tarmoqlarini shakllanishi va rivojlanishi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Madaminova Surayyo
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч Давлат университети
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 12:43:36
Ayrim mintaqalarda u o`ziga хоs хususiyat kasb etadi. Хususan, Хоrazm vilоti va uning tumanlarida yengil sanоat qayta ishlab tarmоqlari mahsulоtining ½ dan ¾ qismigacha bo`lgani bеradi. Shоvоt tumani ham vilоyatning ana shunday hududlari qatоriga kiradi.

Tuproq sho‘rlanishining geoinformatsion texnologiyalar yordamida o‘rganish masalalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qodirova Diyora
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч Давлат университети
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 12:41:29
Ma’lumki, tuproq degradatsiyaga sabab bo’luvchi eng katta omil tuproq sho’rlanishi hisoblanadi. Tuproqda ortiqcha tuzlarning to’planishiga tuproq sho’rlanishi deyiladi. Butun dunyo bo’yicha 77 mln ga ekin yeri sho’rlangan bo’lsa, O’rta Osiyoda ekiladigan 14 mln ga ekin yerining 50 % i, O’zbekistonda 3708.4 ming ga ekin yerlarining 50 % i, Quyi Amudaryoda esa ekin ekiladigan yerlar 100 % turli darajada sho’rlangan.

Tuproq sho‘rlanishining geoinformatsion texnologiyalar yordamida o‘rganish masalalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qodirova Diyora
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч Давлат университети
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 12:39:30
Ma’lumki, tuproq degradatsiyaga sabab bo’luvchi eng katta omil tuproq sho’rlanishi hisoblanadi. Tuproqda ortiqcha tuzlarning to’planishiga tuproq sho’rlanishi deyiladi. Butun dunyo bo’yicha 77 mln ga ekin yeri sho’rlangan bo’lsa, O’rta Osiyoda ekiladigan 14 mln ga ekin yerining 50 % i, O’zbekistonda 3708.4 ming ga ekin yerlarining 50 % i, Quyi Amudaryoda esa ekin ekiladigan yerlar 100 % turli darajada sho’rlangan.

Global ekologik muammolarning rivojlanishi va uning oqibatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Murotova Malika
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч Давлат университети
Sahifalar soni:
76
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 12:36:47
Jamiyatning rivojlanishi, iqtisodiyotning aynan sanoatning zamonaviy ishlab chiqarishning hom ashyo talabi va undan chiqadigan chiqindining miqyosi, aynan tabiat holatining yomonlashuvi va suv manbalarining ifloslanishi, o’rmon daraxtlarining kesilishi, katta-katta hududlarning sanoat va maishiy soha chiqindilari axlatxonasiga aylanishi, oxir-oqibatda odamlarning tartib asosida boshqarilmaydigan nooqilona va uzoqni ko’ra bilib ish tutilmagan faoliyatining yuzaga kelishi – insoniyatning oldiga murakkab savollarni qo’ymoqda. Demak mazkur muammolar yechimini kutayatgan dolzarb masalalar hisoblanadi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit