Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Kompleks sonlar va ularning geometrik tasviri hamda trigonometrik shakli


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.Salimov
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-02-09 16:57:56
Haqiqiy sonlar bilan ish ko’rilganda noldan farqli har qanday haqiqiy sonni kvadrati musbat bo’ladi deyilgan edi. Ammo kvadrati manfiy bo’lgan sonlar bilan ham ish ko’rishga to’g’ri keladi. Bunday sonlar tabiiyki haqiqiy son bo’lmaydi. 1-ta‘rif. Kvadrati –1 ga teng ifodani mavhum birlik deb ataladi va u i orqali belgilanadi. Shunday qilib, i2=-1 yoki . Mavhum birlikning ta‘rifidan i3= i2• i =-1•i=i, i4=i2•i2=(-1)(-1)=1, i5=i va hokazo umuman k butun son uchun i4к=1, i4к+1= i, i4к+2=-1, i4к+3=-i ekannligi kelib chiqadi. 2-ta‘rif. z kompleks son deb z=а+bi ko’rinishdagi ifodaga aytiladi, bunda а va b haqiqiy sonlar. a va b ni z kompleks sonning haqiqiy va mavhum qismlari deyiladi va Rez=a, Jmz=b kabi belgilanadi.

Aniq integral tushunchasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sh. Botirov
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-02-09 16:35:26
Aniq integral tushunchasiga keltiruvchi yuza haqidagi masala Maktab geometriya kursida kesmalar bilan chegaralangan figuralarning yuzlarini, doira hamda uning bo’lagini yuzini topish o’rganiladi. Shuningdek, egri chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzini topish ham qisman o’rganiladi. Bu yerda ixtiyoriy yopiq egri chiziq bilan chegaralangan yassi figuraning yuzini topish masalasi bilan jiddiy shug’ullanamiz. Avvaliga xususiy holni, ya‘ni figura o x y tekisligiga joylashgan bo’lib, yuqoridan uzluksiz y=f(x) (f(x)≥0) egri chiziq, quyidan o x o’qning [a,b] (a<b) kesmasi va yon tomonlardan x=a, x=b vertikal to’g’ri chiziqlar bilan chegaralangan holni qaraymiz. Bu figurani egri chiziqli trapetsiya deb ataymiz va [a,b] kesmani uning asosi deymiz. Shu egri chiziqli trapetsiyaning yuzini topamiz. [a,b] kesmani a=x0<x1<x2<…<xn-1<xn=b nuqtalar bilan n ta ixtiyoriy [x0 ,x1], [x1 ,x2],… [xn-1 ,xn] kismlarga ajratamiz. Bu nuqtalar orqali o y ga parallel to’g’ri chiziqlar o’tkazib egri chiziqli trapetsiyani n ta kichik trapetsiyasalarga ajratamiz. U holda qaralayotgan egri chiziqli trapetsiyaning yuzi n ta kichik egri chiziqli trapetsiyachalarning yuzlari yig’indisiga teng bo’lishi ravshan.

Kutubxona bibliografik klassifikatsiyasining paydo bo’lishi va rivoj- lanishining asosiy bosqichlari.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Kattabekov A.U
Nashr etilgan yili:
Toshkent 2015
Yaratilgan vaqti:
2017-01-12 16:57:28
Respublikamiz kutubxonalarining oldida turgan dolzarb masalalardan biri — yangi zamon kishisini yetuk malakali mutaxassis, madaniyatli va ma’rifatli inson qilib tarbiyalashdan iboratdir. “Axborot-kutubxona faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbеkiston Rеspublikasining qonunining 2011-yil 13-aprеl kuni Rеspublika prеzidеnti I.A.Karimov tomonidan imzolanishi kutubxonachilik ishi taraqqiyotida muhim ahamiyatga molik voqеa bo‘ldi. Kutubxonachilik ishining tadbiq etilishi lozim bo‘lgan, hal qilinishi lozim bo‘lgan masalalari qonun orqali muvofiqlashtirildi.

Zamonoviy mutaxassis qanday bo’lishi kerak.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shamuratov A
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-12-22 15:55:35
Ушбу такдимот узбек тили буйича «Етик мутахассис» мавзуси буйича 1 –курс талабасининг мустакил иш сифатида тайёрлап келган иши. Бу такдлимотта талабанинг ракобатбардош етик мутахассис булиш учун кандай хусусийтга эга булиш хаккидаги фикрлари жуда аник ва лўнда баён килинган

Қарақалпақ тилиндеги структура семантикалык қалқалардын айырым озгешеликлери


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Каримхожаев Н. Ш.
Yaratilgan vaqti:
2016-09-20 14:48:34
Мақала қарақалпак тилинде кирилл графикасында жазылған .

Tariyxiy shig'isi boyinsha qaraqalpaq tili leksikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Saparova D.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-09-20 10:15:53
O'zbetinshe jumis qaraqalpaq tilinde latin grafikasinda jazilg'an.

Оилада соғлом муҳит соғлом бола тарбиялашнинг асоси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А. Комилова, Н.Тошпўлатова
Yaratilgan vaqti:
2016-06-28 17:38:27
Бугунги кунда юртимизда оилага жамиятнинг асосий негизи сифатида қаралмоқда. Соғлом ва мустахкам оила муҳитини яратиш, соғлом авлодни шакллантириш, она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиш, соғлом бола туғилиши, жисмоний ва маънавий баркамол авлодни вояга етказиш борсидаги ишларни янада кучайтириш ва самарадорлигини оширишга қаратилган бир қатор қарор ва дастурлар қабул қилиниб хаётга тадбиқ қилинмоқда.

Инглиз тили амалий фонетикаси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д. Т. НОРМАМАТОВА
Nashr ko`rinishi:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
30
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-06-01 12:21:20
Ушбу услубий кўрсатма олий таълим муассасалари 5111400 филология ва тилларини ўқитиш (инглиз тили) бакалавриат таълим йўналиши 1 босқич талабалари учун мўлжалланган бўлиб, услубий кўрсатма фан намунавий дастури асосида замонавий педагогик технологияларга таянган ҳолда тузилган.

Горизонтал, плёнка қоплаш ҳаво қатламининг эквивалент иссиқли ўтказувчанлигини аниқлаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Шеркулов
Yaratilgan vaqti:
2016-05-28 12:34:58
Ҳимояланган тупроқ муҳитига плёнка ости тупроқ қатлами иссиқлик намлик режимларига таъсир кўрсатувчи турли факторларини ўрганиш қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда муҳим аҳамиятга эгадир.

Биогаз муқобил энергия манбаларидан бири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Шеркулов
Yaratilgan vaqti:
2016-05-26 16:36:45
Президентимиз Ислом Каримовнинг 2013 йил 1 мартда қабул қилинган “Муқобил энергия манбаларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармонида муқобил энергия манбалари соҳасида олиб борилаётган тадқиқот ва ишланмалар устидаги изланишларни янада юқори техникавий ва илмий даражада давом эттириш, шунингдек, республикамизда ушбу йўналишдаги замонавий ускуна ҳамда технологияларни ишлаб чиқаришни кенгайтириш вазифалари белгиланган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit