Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Табиатшиносй синфи 4-уми


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
А.Бахромов, Ш.Шарипов, М.Набиева
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sharq
Sahifalar soni:
121
UDK raqami:
502.2(075 372.85)
Yaratilgan vaqti:
2017-09-05 16:03:57
Китоби дарсй барои донишомўзони синфи 4-уми мактабҳои таълими миёнаи умумй

Chiziqli ABS larning dinamik xarakteristikalarini hisoblash


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xolmirzayev O
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-07-25 16:30:42
Chiziqli ABS ketma-ket ulangan nodavriy va ideal integrallovchi bo’g’inlardan tashkil topgan. Shu chiziqli ABS ning o’tish funktsiyasi, bo’g’inlarining parametrlari berilgan. Vazn funktsiya g(t) va o’tish funktsiya h(t) larni aniqlang.

Potentshunoslik, litsenziyalashva sertifikatsiyalash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Qalandarov P.I
Yo`nalishi:
Axboriy-tahliliy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
ТУИТ Ургенчское филиала
Sahifalar soni:
81
Yaratilgan vaqti:
2017-06-29 12:26:16
Potentshunoslik, litsenziyalashva sertifikatsiyalash fanini o'qitishda talabalar tomonidan fanni to'liq o'zlashtirilishini ta'minlash maqsadida mavzularda ko'rilayotgan masalalarning moxiyatidan kelib chiqqan xolda ilg'or pedagogik texnologiyalarning aqliy xujum, kichik guruhlar, klaster, blis-so'rov, diskussiya, keys-stadi, muomalali vaziyatni yechish, usullaridan foydalaniladi.

Информация қәуипсизлиги пәни бойынша электрон оқыулықтың мазмуны


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
" А.Турениязова Н.Каналиева "
Yaratilgan vaqti:
2017-06-24 18:14:37
Информация қәуипсизлиги пәни бойынша электрон оқыулықтың мазмуны жаратыу.

Коррект емес қойылған мәселелерге мысаллар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Р.М.Жалелов К.М.Жалелов
Yaratilgan vaqti:
2017-06-24 18:10:02
Коррект емес қойылған мәселелерге мысаллар келтирилди.

Лаплас теңлемеси ушын қойылған шегаралық мәселени шекли айырмалы схема дүзиў усылы менен шешиў


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Р.М.Жалелов М.Х.Аламинов
Yaratilgan vaqti:
2017-06-24 18:08:14
Лаплас теңлемеси ушын қойылған шегаралық мәселени шекли айырмалы схема дүзиў методы менен шешиу.

Логарифмикалық ойыс функцияны анықлаўдың программалық тәминатын жаратыў


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Р.М.Жалелов М.Х.Аламинов
Yaratilgan vaqti:
2017-06-24 18:05:26
Берилген функцияның логарифмикалық ойыслығын аныклаўшы программалық тәминатын жаратыў.

Экология фанларини ўқитишда илюстрацион материаллардан фойдаланиш усуллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Raximboyeva Anagul Faxraddin qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч Давлат университети
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 12:58:46
Inson bilan tabiat o'rtasidagi muvozanatning buzilishi natijasida hozirgi davrda kelib chiqqan ekologik muammolar jiddiy va keng ko'lamlidir. Ekologik muammolarning xal etilishida barcha yoshdagi va mutaxassisliklardagi insonni ekologik ta'lim va tarbiyalanganligi muxim ahamiyatga ega. Umumkasbiy fanlarni yaxshi o'zlashtirgan talaba ekologiya fanini o'qitish metodikasi soxasida ilmiy izlanish olib borish qobilyatiga ega bo'ladi.

Sho'rlangan daryo deltasi tuproqlarini subirrigatsiya jarayonini o'rganish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rajabboyeva Navbahor Sultonboy qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч Давлат университети
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 12:52:50
O'zbekiston Respublikasi dexqonchiligida keyingi vaqtlarda, yildan-yilga, qishloq xo'jaligi ekinlarni sug'orishda foydalaniladigan tabiiy daryo suvlari kamayishi kuzatilmoqda. Bu o'z navbatida qish va bahorning quruq kelishi, g'o'za va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish maqsadida yangi yer maydonlarining o'zlashtirilishi kabi ko'plab omillarga bog'liqdir. Qishloq xo'jaligidagi bunday holat qo'shimcha suv zaxiralarini izlab topishni ta'qoza qilmoqda. Bunday suv zaxiralaridan biri – tuproq sho'rini yuvishda va texnik ekinlarni sug'orishda ishlatilishi mumkin bo'lgan tabiiy suv zaxiralarini tejash imkoniyatlarini yaratuvchi texnolo'giyalardan foydalanishdir. Tabiiy oqova suvi tanqisligi davrida bunday subirrigatsion jarayonlardan foydalanish tanqis ta'biiy daryo suvlaridan samarali foydalanib tuproq sho'rini yuvish yoki ayrim texnik ekinlarni sug'orishda ishlatish xalq xo'jaligida katta a'hamiyat kasb etadi.

Sho'rlangan tuproqlar unumdorligini biologik usullarda qayta tiklash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xo'jayev Nodir Hamidovich
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Урганч Давлат университети
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2017-04-22 12:50:54
Qishloq xo'jalik maxsulotlarini yetishtirish xajmiga turli xil omillar ta'sir qiladi. Jumladan, suv taqchilligi rejadagi xosilni olish imkonini bermaydi. Shu bois suvdan ilmiy asosda foydalanish, suvning ichki xo'jalik sug'orish tarmoqlarida yo'qolishini bartaraf etish, zamonaviy sug'orish tarmoqlari va inshootlarini qurish, mavjudlarini ta'mirlash va qayta tiklash ishlarini yaxshilash zarur. O'rmon tashkil qilish sho'rxok yerlarda fermerlarga degradatsiyalangan tuproqdan qimmatli maxsulotlarni olishni ta'minlagan xolda ekologik axvolni yaxshilaydi. Biroq o'rmon tashkil qilishdan samarali natijalar olish uchun mos turdagi daraxtlarni xar taraflama o'rganish kerak. Bu tadqiqot Xorazm uchun shunday axamiyatga egaki, uning yordamida sizot suvlarini maqbul chuqurlikda ushlab turish orqali tuproqlarning sho'rlanishi va botqoqlanishini oldini olish mumkin.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit