Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

O’rta va uzoq masofalarga yuguruvchilar uchun murabbiyining kasbiy-pedagogik faoliyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 11:01:35
Ushbu o’quv qo’llanma Oliy va o’rta maxsus o’quv yurtlarining jismoniy tarbiya fakultetlari, sport maktablari, kasb-hunar kollej murabbiy va talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib. O’quv qo’llanma o’rta va uzoq masofalarga yuguruvchilar mashg’uloti jarayonini boshqarish, mashg’ulotlarni qonuniyatlari, murabbiy faoliyatining asosiy yo’nalishlari, musobaqa oldi tayyorgarlik jarayonlarida murabbiyning va o’qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatini shakllantirishda, mashg’ulotlar jarayonini tashkil qilish hamda o’tkazishda muhim vosita bo’lib xizmat qiladi.

Milliy kurash turlari va uni o’qitish tеxnologiyalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 10:57:46
O’quv qo’llanma O’zbеkiston Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “Fan va tеxnologiyalar markazi”ning innovatsion dasturi asosida yaratildi. O’quv qo’llanmada milliy kurashning paydo bo’lishi, uning sport turlari tizimida tutgan o’rni, tarixiy manbalari, milliy kurash turlari, atamalari, uning tеxnikasi hamda taktikasi, uni o’rgatishning pеdagogik tеxnologiyalari xususida fikr yuritiladi. Shuningdеk, milliy kurashning maxsus va umumiy tayyorgarliklari, bajaruvchi mashqlar hamda kurash tushishni amalda bajarish tеxnologiyalari “Talim to’g’risida"gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablari asosida yozilgan. O’quv qo’llanma Oliy ta’lim muassasalari jismoniy madaniyat fakultеtlarining talabalari, o’qituvchilari hamda umumiy o’rta ta’lim maktablari, o’rta maxsus kasb-hunar ta’limi o’quvchilari va jismoniy tarbiya o’qituvchilariga mo’ljallangan.

Mаktаbgаchа yoshdаgi bоlаlаrni jismоniy tarbiyalash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 10:53:50
Мактабгача таълим муассасаларида жисмоний тарбия машгулотларини ташкил этиш ва утказиш усуллари келтирилган

Yosh qo’l to’pichilarni tayyorlash usuliyoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 10:47:11
Mazkur o’quv qo’llanma oliy o’quv yurtlarining jismoniy tarbiya fakultetlari, sport maktablari, kasb-hunar kollej murabbiy va talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, unda yosh qo’l to’pichilarni psixologik va texnik-taktik tayyorlashning zamonaviy usullari ko’rsatilgan.

Bolalar rivojlanishida jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 10:39:42
Ushbu o‘quv qo‘llanma pedagogika kollejlari, pedagogika oliy o‘quv yurtlari hamda universitetlarning maktabgacha ta’lim, pedagogika-psixologiya ixtisosliklarining talabalari, shuningdek, maktabgacha ta’lim muassasalari hamda sport maktablari, gimnaziya va litseylarning jismoniy tarbiya o‘qituvchisi va murabbiylari uchun mo‘ljallangan. Qo‘llanmada maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar jismoniy tayyorgarligiga yo‘naltirilgan nazariy va uslubiy ishlanmalar, ularda harakat madaniyatini shakllantirish, aqliy, axloqiy, estetik hamda ruhiy-jismoniy sifatlarni rivojlantirish masalalari mazmuni aks etgan. Shuningdek, harakatli o‘yinlar tavsifi va ularning tarbiyaviy a hamiyati ko‘rsatilgan.

Жисмоний тарбия назарияси ва услубиёти


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Р.Қодиров
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Sahifalar soni:
201
Yaratilgan vaqti:
2017-03-14 10:36:05
Маъруза матнда келтирилган маълумотлардан олий ва урта махсус таълим йуналиши укитувчи ва талабалари фойдаланишлари мумкин. Маъруза матнда жисмоний тарбиянинг воситалари, методлари, машгулотларни ташкил этиш шакллари Алпомиш ва Барчиной махсус тестлари тугрисидаги маълумотлар мавжуд.

Gimnastika va uni o‘qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
I.I. MORGUNOVA
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
337
UDK raqami:
796.4 (075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-07 14:13:43
O‘quv qo‘llanmadagi materiallarning berilishi jismoniy tarbiya fanidan mutaxassislar tayyorlaydigan O‘MKHTM ta’lim standarti va namunaviy o‘quv dasturiga mos bo‘lib, besh qism va 22 bobdan iborat. Kitobda gimnastika sportining o ‘zbek tilidagi atamalari, uning rivojlanish tarixi, mashqlarni o‘rganish usullari, O lim piada o ‘yinlaridagi o ‘rni, o ‘zbekistonlik gim nastlarning Xalqaro musobaqalardagi yutuqlari va shu sport turiga oid uslubiy ma’lumotlar berilgan. O‘quv qo‘llanmaning oxirida olingan bilimlarni sinab ko‘rish uchun nazorat savollari tavsiya etilgan.

Suzish va uni o‘qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
R.A. QOSIMOVA, B.T. HAYDAROV, U.S. DUSANOV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
142
UDK raqami:
797.1
Yaratilgan vaqti:
2017-02-20 16:54:07
Ushbu o‘quv qo‘llanma ta’lim muassasalarida suzish sporti turlari bo‘yicha tahsil olayotgan o‘quvchi yoshlar hamda murabbiy o‘qituvchilarning nazariy va amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishga va ularni ta’lim jarayoniga tatbiq etishga qaratilgan. O‘quv qo‘llanma bolalar va o‘smirlar sport maktablari, maxsus mutaxassislikka yo‘naltirilgan kasb-hunar kollejlari, akademik litsey o‘qituvchilari, murabbiylari va o‘quvchi, sportchi yoshlarga mo‘ljallangan.

Sport o‘yinlari va ularni o‘qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
B. NIGMANOV, F. XO‘JAYEV, K. RAHIMQULOV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
214
UDK raqami:
796.332 (075)
Yaratilgan vaqti:
2017-02-20 16:44:38
Ushbu o‘quv qo‘llanmada sport o‘yinlarining rivojlanish tarixi, ularning O‘zbekiston hududida ommaviylashishi, o‘yinlar texnikasi, taktikasi, tasnifi, qoidalari, musobaqalarni tashkil qilish va o‘tkazish tartiblari yoritib berilgan. O‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlari talabalari uchun mo‘ljallangan.

Sport anatomiyasi va biomexanika


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
D. A. MAMATQULOV, G. A. SHAXMUROVA
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
214
UDK raqami:
159.9(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-02-20 16:42:21
Ushbu o‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tasdiqlagan o‘quv dasturi asosida yozilgan bo‘lib, pedagogika kollejlari uchun mo‘ljallangan. Unda odam tayanch-harakat organlari, muskullari, ichki organlari, sezgi organlari, yurak-qon va nerv sistemalari haqida o‘quvchilar uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlar hamda mavzularga tegishli suratlar berilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit