Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Yengil atletika va uni o’qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Xudoyberdiyev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
12
Yaratilgan vaqti:
2021-02-27 12:53:57
Yurtimizda jismoniy tarbiya va sport kun sayin qanot yozib bormoqda. Albatta jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishda prezdentimiz va hukumatimiz tomonidan chiqarilayotgan qarorlarning o‘rni beqiyosdir.

Yengil atletika va uni o’qitish metodikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
B.Xudoyberdiyev
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
12
Yaratilgan vaqti:
2021-02-27 12:53:32
Yurtimizda jismoniy tarbiya va sport kun sayin qanot yozib bormoqda. Albatta jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishda prezdentimiz va hukumatimiz tomonidan chiqarilayotgan qarorlarning o‘rni beqiyosdir.

Аҳоли турар жойларда оммавий соғломлаштиришни ташкил қилиш хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Ў.Хамидов
Yo`nalishi:
Sport-sog‘lomlashtirish
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 17:36:36
Ўзбек халқининг азалий орзуси – Мустақиллик миллат орзуси, ўз ривожланиш йўлини ўзи танлаш ҳуқуқи сифатида рўёбга чиқди. Мустақиллик туфайли тақдиримизни, келажагимизни ўз қўлимизга олишга муяссар бўлдик. Мустақиллик халқимизнинг ўз куч – қувватига ишончини уйғотди. Мустақиллик сабаб одамда яшириниб ётган ижодий фикр ва туйғуларни рўёбга чиқариш имкониятини берадиган ижтимоий тартиб пайдо бўлди.

Yosh avlodni jismoniy tarbiyalashda oila, mahalla va maktab hamkorligining nazariy asoslari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
N.N.Tursunov
Yo`nalishi:
Sport-sog‘lomlashtirish
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 17:35:36
Barkamol avlod tarbiyasi davlat ahamiyatiga ega bo’lgan muammolardan hisoblanadi. “Kеlajak bugundan boshlanadi”. Hozir tarbiya masalasiga e'tibor bеrilmasa, kеlajak boy bеriladi. Kеlajak avlod haqida qayg’urish, sog’lom barkamol naslni tarbiyalab еtishtirishga intilish bizning milliy xususiyatlarimizdir.

Suzish sportini o’zlashtirishda suvdagi harakatli o’yinlarning ahamiyati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
M.Axtamov
Yo`nalishi:
Sport-sog‘lomlashtirish
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 17:34:42
Suzish sporti o’zining jozibadorligi bilan kishilarni bir tomondan o’ziga tortsada, ikkinchi tomondan uning salomatlikka nechog’lik ilkan hissa qo’shishini sport mutaxassislari, tibbiyot xodimlari tomonidan isbotlagan bo’lib, ayni paytda suzish sportiga ehtiyoj juda katta bo’lgan paytda bu mavzu ko’tarilmoqda.

Yosh basketbolchilarni tayyorlashda harakatli o‘yinlardan foydalanish texnologiyalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D.F.Muhiddinova
Yo`nalishi:
Sport-sog‘lomlashtirish
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
53
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 17:33:30
Bitiruv ishining dolzarbligi: So‘nggi yillarda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni yuqori ko‘rsatkichlarga erishilishiga katta e’tibor berilmoqda.Shaharlarda, qishloq joylarida sport inshootlari barpo etilmoqda, turli turdagi musobaqalar o‘tkazilmoqda. Kundan kunga sport bilan shug‘ullanuvchilar soni ortib bormoqda.

Uzunlikka sakrovchi qizlarni mashg’ulot jarayonida tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
I.S.Artikov
Yo`nalishi:
Sport-sog‘lomlashtirish
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 17:32:22
Jamiyatda sog’lom turmush tarzini shakllantirish, aholini salomatligini mustaxkamlash, jismonan sog’lom va ma’nan boy yosh avlodni tarbiyalash, xotin – qizlarni jismoniy tarbiya va sport bilan jiddiy shug’ullanishlariga erishish bugungi kunning echimini kutayotgan masalalaridan hisoblanadi.

Umumta’lim maktablarida basketbol sport guruhlariga tanlashda xalq harakatli o‘yinlardan foydalanish samaradorligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.A.Asadov
Yo`nalishi:
Sport-sog‘lomlashtirish
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
55
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 17:31:20
O‘zbekistonda sportni rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi tomonidan oxirgi yillarda bir qator qaror va farmonlar qabul qilindi: jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 3 iyun, Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-son, 2018 yil 5 martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5368-sonli farmon va qarorlari imzolandi. Unda, ohirgi yillarda basketbol bo‘yicha Milliy chempionatlar obro‘si va darajasini oshirish bo‘yicha ishlar etarlicha olib borilmayotganligi, yuqori malakali va sport zahiralari tayyorgarligini tashkil etish va mazmuniga etarli darajada ahamiyat berilmayotganligi bayon etilgan.

Qizlаr spоrti yo’nаlishi bo’yichа tаhsil оlаyotgаn qizlаrning yengil аtlеtikа dаrslаridа kuch sifаtlаrini rivоjlаntirish”


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
S.B.Jo`rayeva
Yo`nalishi:
Sport-sog‘lomlashtirish
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 17:30:10
Hаyotni аyollаrsiz tаsаvvur qilish mumkin bo’lmаgаnidеk spоrtni hаm ulаrsiz tasavvur qilish mumkin emаs. Spоrtchilаr tаyyorlаsh tizimidа аlbаttа аyollаrning o’rni mа’lum bir fоizni tаshkil qilаdi. Bugungi spоrtni ya’ni O’zbеkistоn spоrtchilаrini jаhоn аrеnаlаridа qo’lgа kiritаyotgаn yutuqlаrining hаm bir qismini аyollаr qo’lgа kiritmоqdа. Rеspublikаmizdа hаm аyollаr spоrtini rivоjlаntirishgа vа ulаrni tаyyorlаshdа аyol murаbbiylаrni tаyyorlаb hаttоki chеkkа qishlоq jоylаridа hаm jismоniy tаrbiya vа spоrt bilаn shug’ullаnuvchi qizlаrni sоg’liqlаrini mustаhkаmlаsh vа spоrt bilаn dоimiy tаrzdа shug’ullаnishini tа’minlаsh mаsаlаri hukumаtimiz tоmоnidаn yo’lgа qo’yilgаn

Qisqa masofalarga yuguruvchi sportchilarni tayyorgarlik davridagi mashg’ulot yuklamalarini nazorat qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sh.Sh.Kadirov
Yo`nalishi:
Sport-sog‘lomlashtirish
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
63
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 17:28:15
Har bir mamlakat o‘z mezonlari asosida ta'lim tizimi tamoyillarini belgilaydi. Ana shu jihatdan turli davlatlarda ta'lim olish imkoniyatlari turlicha bo‘ladi. Tizimga asos solinayotgan paytda mamlakatning tarixiy an'analari, bugungi kun talablari, mutaxassislarga bo‘lgan ehtiyoj darajasi, iqtisodiy, ijtimoiy imkoniyat va qonuniyatlari inobatga olinadi.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit