Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Қарақалпақстанда пахташылықтың қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўының дәслепки басқышлары


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Джаксымуратов К.М. г.и.к., Раджапов М.Я., Калжанов П.У.
Yaratilgan vaqti:
2020-11-09 09:56:34
Пахташылық Қарақалпақстанда дийханшылық тараўларыньң қәнигелескен тараўы есапланады ҳәм аўыл хожалығында пайдаланатуғын егис майданы, сондай-ақ аўыл хожалық тараўларында әсиресе, исши ҳәм хызметкерлердиң саныньн және жыллық өндирилетуғын табыстың көпшилик бөлимин жетистирип, аўыл хожалық комплексинде жетекши рольди атқарады.

Turizm


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tulenova X., Xoldarova T.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2013
Nashriyot:
Toshkent Iqtisod-Moliya
Sahifalar soni:
144
UDK raqami:
765.5
Yaratilgan vaqti:
2020-11-03 11:55:51
Respublikamizda aholini, ayniqsa, yosh avlodni turizm vositasida tarbiyalash bo’yicha katta tajriba to’plangan. Bugungi kunda uni yanada rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi va bu to’liq zaruryatga aylandi. Ushbu qo’llanma respublikamizda turizmni rivojlantirish va turizm bo’yicha mutaxasislar tayyorlash uslubiyatini yanada takomillashtirish masalalariga bag’ishlangan. Qo’llanmadan umumta’lim maktablari akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining o’quvchilari va o’qituvchilari, shuningdek, havaskor sayohatchilar foydalanishi mumkin.

Спорт машғулотининг назарий асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Саломов Р.С
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Москва Просвещение
Sahifalar soni:
147
UDK raqami:
12356
Yaratilgan vaqti:
2020-06-08 12:13:35
Спорт назарияси предмети, жисмоний тарбия назарияси ва услубияти фанининг бир қисми бўлиб, янгидан ажралиб чиққан фандир. Спорт назарияси фани спорт машғулотлари билан махсус ташкил қилинган жараёнда спортчиниг тайёргарлик мазмуни ва услубияти хамда унга таъсир қиладиган умумий қонуниятларни урганади.

Теория и методики физического воспитания


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
1. Б.А.Ашмарин
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
1990
Nashriyot:
Москва Просвещение
Sahifalar soni:
147
UDK raqami:
12356
Yaratilgan vaqti:
2020-06-08 11:32:55
Учебник рассчитан на подготовку учителей общеобразовательных школь, преподавателей ПТУ. Особое внимание уделено работе педагога на уроке. Рассматриваются также особенности методик физического воспитания и спортивной подготовки всех возрастных категорий-от детей дошкольного возраста до взрослого населения. Имеется специальный раздел, посвяшенный спортивной ориентаций учащихся на занятия тем чечкой культуры педагогических институтов.

Balalar baqshalarında tayarlaw toparındaǵı balalardıń háreket kónlikpelerin háreketli oyınlar hám milliy oyınlar arqalı jetilistiriw tiykarları


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nasirova Aysholpan
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2020-05-28 15:35:41
Jumısta házirgi zaman pedagogika pániniń tiykarǵı wazıypalarınan biri ata-babalarımızdan kiyatırǵan ǵáziynelerdi insanıylıq pedagogikalıq tárbiya sistemasında qollaw hám olardan sheberlik penen paydalanıw, bul biybaha, xalıqtıń ruwxıy baylıqların oqıtıwshılardıń hár kúngi tálim-tárbiya jumıslarına aylandırıwdan ibárat. Soǵan qarap ósip baratırǵan áwladtıń tárbiyasında xalıq pedagogikası tájriybeleri balalardıń xarakteri hám sanasın basqarıwshı qural, tiykarǵı kúsh dep esaplanadı. Sonnan kelip shıqqan halda izertlewdiń maqsetin háreketli hám milliy oyınlardan paydalanıw arqalı 6-7 jaslı balalardıń fizikalıq sıpatların asırıw jolların anıqlaw, rawajlandırıw, milliy oyınlardıń rolin asırıwdıń nátiyjeli formaların tabıw, xalıq oyınlarınıń tárbiyalıq imkaniyatların teoriyalıq jaqtan tiykarlaw, anıqlawdan ibárat.

Balalar hám jas óspirimler sport mekteplerinde shuǵıllanıwshılarǵa gu’res usılların úyretiw ilajları


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Baltabaeva Guzal
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2020-05-28 15:33:57
Pitkeriw qa`nigelik jumısında jas gúresshilerdiń dáslepki tayarlıq fundamenti – fizikalıq tayarlıǵı tiykarǵı ma’selesi bolıp, koordinatsiyalıq qábiletlerin rawajlandırıwǵa jóneltirilgen, fizikalıq qásiyetlerin rawajlandırıwı hám tayanısh háreketleniw apparatı buwınların bekkemlew menen baylanıslı. Pitkeriw qánigelik jumısınıń maqseti balalar hám jas óspirimler sport mekteplerinde shuǵıllanıwshılarǵa gúres usılların úyretiw hám jetilistiriwden ibárat.

Jaslarǵa sport gúresin úyretiwdiń teoriyalıq hám metodikalıq ózgeshelikleri


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Moyatdinov Alisher
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2020-05-28 15:31:21
Pitkeriw qánigelik jumısınıń maqseti bul belgili dárejede sportshı ushın múmkin bolǵan maksimal dárejede texnikalıq hám taktikalıq, kúsh múmkinshiliginiń rawajlanıwı hám ruwxıy tayarlıqqa erisiw. Sonday-aq jarıs barısında joqarı nátiyjelerdi kósetiw.

Гандбол ойынында техникалық әмеллерди тактикалық ҳәрекетлер менен биргеликте алып барыў усыллары


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Өмирзаков Оспан
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NDPI Tipografiya
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2020-05-28 15:23:36
Бул питкериў қәнигелик жумысында гандболшылардың техникалық әмеллерди тактикалық ҳәрекетлер менен биргеликте алып барыў усыллары бағларламасының дүзилиўин анализлеў арқасында, ондағы мәселелерге бир қанша толық тоқтап өтилген. Спорт пенен шуғылланыўды дурыс шөлкемлестириў арқалы ғана, дене тәрбиясы ҳәм спорт ўазыйпаларын табыслы шешиў ушын мүмкиншиликлер туўылады. Усы ўазыйпаларды шешиўде тийкарғы илажлардың бири, гандбол ойынында техникалық әмеллерди дурыс, тактикалық ҳәрекетлер менен биргеликте алып барыў болып есапланады.

Воззрение мыслителей Средней Азии на физическое воспитание


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Д.Мамирова
Yaratilgan vaqti:
2020-03-28 12:36:27
Статья раскрывает актуальность концептуально-методологического наследия мыслителей Средней Азии, традиций народной педагогики, воспитательного потенциала религиозных учений. А также обосновывает необходимость духовно-нравственного воспитания, укрепления физического и психического здоровья, формирование основ здорового образа жизни молодого поколения.

Система индивидуальной комплексной профилактики, направленная на сохранение здоровья населения


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaratilgan vaqti:
2020-03-28 12:34:36
Данная статья раскрывает новый подход к содержанию образования, целостной системы индивидуальной комплексной профилактики, направленной на мобилизацию внутренних резервов организма человека и борьбу с факторами риска. А также, на углубленное развитие массового спорта, позволяющего обеспечить всестороннее физическое и духовное развитие подрастающего поколения.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit