Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

“Koson neft va gaz qidiruv ekspeditsiyasi ishlab chiqarish ob’ektlarida hosil bo’layotgan chiqindilarning atrof muhitga ta’sirini tahlil qilish va ularni me’yorlashtirish tadbirlari”.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Toshpulatov .U.R.
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2021-07-30 08:19:01
Inson hayoti va faoliyati uchun eng muhim omil bo‘lgan atrof muhitni muhofaza qilish, uning musaffoligini ta’minlash bugungi kunning nihoyatda dolzarb vazifalaridan biridir. Atrof muhitning ekologik va gigienik jihatdan buzilishi, ko‘p jihatdan insonning antropogen faoliyati bilan bog‘liq.

Атмосфера заҳарланишини мониторинг ва башоратлаш учун ахборот-таҳлил тизимининг математик ва дастурий таъминоти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ахмедов Дильшот Дильмурадович
Nashr etilgan yili:
2021
UDK raqami:
УДК 004.94+51-74::628.395
Yaratilgan vaqti:
2021-07-29 06:44:19
Тадқиқотнинг мақсади саноат ҳудудлари ер юзаси ва ҳаво муҳитинининг экологик ҳолатини мониторинг қилиш ва башоратлаш учун ахборот-таҳлилий тизимининг математик ва дастурий таъминотини ишлаб чиқишдан иборат.

Kimyo sanoatida chiqarilayotgan zararli gaz chiqindilarini tozalash jarayonini avtomatlashtirish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Gulmanova Aqida
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2021-07-25 17:08:15
BMI natijalari amalda joriy qilinsa, atrof-muhit tozaligi birmuncha yaxshilanadi, zararli gaz chiqindilar tufayli kelib chiqayotgan kasalliklar oldi olinadi. Ekologik barqarorlik ta’minlanadi.

“Oqova suvlardan qayta foydalanish texnologiyalarni loyihalashtirish («Shurtanneft gaz » MCHJ misolida)”.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
D. Karimov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Sahifalar soni:
69
Yaratilgan vaqti:
2021-07-25 14:00:08
Bitiruv malakaviy ishining maqsadi oqova suvlardan qayta foydalanishning aylanma tizimini joriy qilish texnologiyalarini modernizatsiyalash buyicha tavsiyanomalar ishlab chiqishdan iborat.

Экология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Пулатова Л.Т., Муратова Ш.Н., Размухамедов Д.Д., Ташмухамедова Ш.С.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
Sahifalar soni:
298
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2021-03-09 11:31:23
"Учебник «Экология» включает изучение вопросов, охватывающих особенности экологические факторы окружающей среды, охрана окружающей среды в Республике Узбекистан, региональные природные проблемы в странах Средней Азии, экономические факторы экологии, контроль за перемещение озоноразрушающих веществ со стороны таможенных органов, а также роль таможенных органов и органов государственного контроля в решении вопросов охраны окружающей среды. Рекомендован в виде учебника для студентов Высших учебных заведений, обучающихся по направлениям ―Таможенное дело‖ и ―Таможенное право‖ Приказом Министерством Высшего и среднеспециального образования № 603-169 от 24 августа 2017 г."

Qarshi shahri sharoitida introduksiya qilingan manzarali butalarning bioekologik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Jo’raeva Nilufar
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 13:47:55
Zamonaviy shaharsozlik, landshaft arxitekturasining o'z talablari bor, albatta. Manzarali o'simliklar, eng avvalo inson salomatligi uchun ko'proq foyda keltirishi, ko'rinishi chiroyli bo'lishi va me'moriy echimi go'zal binolar bilan uyg'unlik kasb etib, shaharga yanada ko'rk berishi, iqlimiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi talab etiladi

Табиий газни нордон газлардан абсорбцион усулда тозалаш жараёнининг фаоллигини ошириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жавлиев Фурқат
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Қарши давлат университети
Sahifalar soni:
100
Yaratilgan vaqti:
2021-02-24 18:54:41
Мамлакатимизда 1997 йил 23 августда қабул қилинган "Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” да замон талабларига, бозор иқтисодиёти эҳтиёжларига, таълим соҳасидаги халқаро меъёрлар ва андозалар талабларига жавоб бера оладиган мутахассис кадрлар тайёрлаш масаласи қўйилган

Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Холиқова.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
92
Yaratilgan vaqti:
2021-02-24 17:57:49
XXI asr bo’sag’asida insoniyat oldida turgan eng muhim muammolardan biri – bu tabiatni asrash va ekologiya muammolarni hal qilish bo’lib qolmoqda.

Bioekologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Т.Тиловов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
62
Yaratilgan vaqti:
2021-02-24 17:52:42
Mikrobiologiya juda mayda, oddiy ko‘z bilan ko‘rinmaydigan faqat optik asboblar-yorug‘lik yoki elektron mikroskoplar yordamida ko‘rinadigan mikroorganizmlarni o‘ranadi. Mikrobiologiya - grekcha so‘z bo‘lib, mikros-mayda, bios-hayot va logos-fan demakdir. Mikrobiologiya -mikroskopik zambrug‘lar, bakteriya, riketsiyalar, mikoplazma, virus, aktinomitsetlar va mikroskopik suvo‘tlarining morfologiyasi, fiziologiyasi, bioximiyasi, genetikasi, ekologiyasi va sistematikasini o‘rganadigan fandir.

Бухоро воҳасида қишлоқ қалдирғочининг биологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бақоев С.Б., Дониёров Б.Н.
Yaratilgan vaqti:
2021-02-03 20:04:38
Мақолада қишлоқ қалдирғочининг баҳорда учиб келиши тавсифи, миграция муддатлари ва кўпайиши биологияси тўғрисида айрим маълумотлар келтирилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit