Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

ТАБИИЙ РЕСУРСЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ВА МУҲОФАЗА ҚИЛИШ


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
G`. Xamidov,M.H. Nazarov,M.R.Xoliqulov, S.O.Po`latov
Nashr ko`rinishi:
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
Nashriyot:
Sahifalar soni:
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-24 14:56:15
Mazkur o`quv qo`llanmada tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning ekologik jihatlari va muxofazasiga oid mulohazalar, fan-texnika inqilobi sharoitida tabiatdan foydalanish tiklanadigan va tiklanmaydigan resurslar, er resurslari, bioxilma-xillik doirasida xalqaro konventsiyalar kelishuvlar xaqida ma`lumotlar berilgan.

Антропоген омил таъсирида Фарғона водийси сув ҳавзалари ихтиофаунасининг шаклланиши ва ривожланиши


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Muqimov Muxammad Karim
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
Yaratilgan vaqti:
2018-08-24 11:33:10
Farg`ona vodiysi suv xavzalari ixtiofaunasining kelib chiqishi, pivojlanishi va uning antropogen omil ta`sirida o`zgarishini xamda baliqlarning biologik xuxusiyatlari xaqida yoritilgan

Фавқулодда вазиятлар фуқаро мухофазаси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Мамадалиев А
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
НамМҚИ
Sahifalar soni:
128
Yaratilgan vaqti:
2018-08-06 15:23:57
“Фавқулодда вазиятлар ва фуқаро муҳофазаси” фанидан маърузалар матни Ўзбекистон Республикасининг Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг Давлат таълими давлат стандарт га биноан институтнинг барча таълим йўналишининг бакалаврлар тайёрлаш учун намунавий ўқув режа ва дастур асосида тузилган. Ушбу маъруза курси институтнинг барча таълим йўналишларида тахсил олаётган талабалари учун мўлжалланган.

Экология соҳасида қонун ҳужжатлари тизими ва уларни кодификациялаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Сафаров Джахонгир Исмоилович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
349.6 (043.5)(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-06-18 12:39:35
Дунёда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, иқлим ўзгариши билан боғлиқ экологик инқирозларнинг олдини олиш ҳамда барқарор ривожланишга ўтишнинг аҳамияти изчил ошаётган, ушбу соҳада қонун ҳужжатлари ҳажми кескин ортаётган (сўнгги бир йил ичида 3500 га яқин қонун ҳужжатлари қабул қилинган ) ҳозирги шароитда экология соҳасида қонун ҳужжатлари тизими ва уларни кодификациялаш масаласи муҳим роль ўйнайди.

Cаноат ҳудудидаги корхоналарда ишчилар саломатлигига ишлаб чиқариш омилларининг таъсирини гигиеник баҳолаш ва олдини олиш тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Хаширбаева Динора Маккамбаевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
613.6.63:646-614.8
Yaratilgan vaqti:
2018-06-01 12:59:14
Дунёда меҳнатга яроқли аҳоли саломатлигини сақлаш меҳнат гигиенасининг муҳим вазифаси бўлиб, замонавий ишлаб чиқариш шароитида ҳал этиш зарур муаммолардан бири ҳисобланади. Ҳозирги кунда худудий ресурсларни иқтисодий тежаб тақсимлаш ишлаб чиқариш объектларида фойдаланадиган хом-ашёси, қурилмалари, технологик жараённи автоматлаштириш, механизация ва оладиган маҳсулот турига, технологик жараённи ўзига хос томонларининг турли туманлиги билан фарқлашга қараб ишлаб чиқариш корхоналарини бир жойга тўплаган шароитида атроф-муҳит ва ишловчилар саломатлигига таъсир этувчи санитар ҳимоя минтақа-ларини (СҲМ) ҳисобга олган холда ҳамда ташкил этишга бўлган гигиеник талабларни ишлаб чиқиш ва гигиеник асослаш зарурдир.

Иккинчи жаҳон уруши ва фронт газеталари 2-китоб


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-03-06 10:52:17
"Қўлингиздаги китоб архивлардаги фронтда чоп этилган газеталар материал- ларидан иборат. Халқимизга хос матонат ва жасорат намуналарига бой бўлган бу материаллар сизни бефарқ қолдирмаслигига ишонамиз. Китоб Иккинчи жаҳон уруши мавзусига қизиқувчи кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган."

Ташқи муҳит омиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Аблоқулов У.
Nashr etilgan yili:
2012
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 16:08:35
Рефератда Ташқи муҳит билан организмнинг бирлиги, Экологик омиллар: биотик, абиотик, антропоген, Биотик омиллар ва уларнинг организм учун аҳамияти, Антропоген омиллари ҳақида маълумотлар берилган.

Основы экологии


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.И. Сабитова
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Sahifalar soni:
101
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-19 16:27:44
Учебное пособие позволяет географам, экологам и специалистам, работающим в системе охраны окружающей среды получить не только необходимые знания об основных определениях и положениях экологии, но и осмыслить основные механизмы и закономерности существования био и геосистем разного уровня в условиях сложной и динамичной природной среды.

Geoekologiya asoslari va tabiatdan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
A. Nigmatov, J. Musayev
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«Niso Poligraf»
Sahifalar soni:
120
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-29 13:06:06
Mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab O‘zbekistonda atrof-muhit muhofazasi, ekologik fan, ta’lim, tarbiya va madaniyatga juda katta e’tibor berildi. Zero, sobiq Ittifoq mamlakatlari ichida birinchi bo‘lib qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 128 ta moddasidan 5 tasi (50, 54, 55, 93, 100) bevosita, qolgan 123 tasi va muqaddimasi bilvosita tarzda ekologik munosabatlarni huquqiy tartibga solishga qaratildi.

Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Sh. AVAZOV, F. SAYDAMAÒOV
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
232
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-18 14:27:28
Ushbu darslikda ekologiya va atrof-muhit muhofazasi haqida asosiy tushunchalar berilgan. O‘quv adabiyoti nazariy-amaliy qismdan iborat bo‘lib, unda ekologiya, tabiatdan foydalanish, atrof-muhit muhofazasi masalalari va muammolari qarab chiqilgan. Xususan, organizmlar, ularning muhit bilan o‘zaro ta’siri, populatsiyalar, biosenozlar, ekologik tizimlar, biosfera va uning evolutsiyasi, odam ekologiyasi, biosferaga antropogen ta’sirlar, tabiatdan to‘g‘ri foydalanish va atrof-muhit muhofazasining asosiy tamoyillari, sanoat va qishloq xo‘jaligi ekologiyasi asoslari, ekologiya huquqi kabi masalalar tavsifi bayon etilgan.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit