Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ozon qatlamining yemirilishi va uning salbiy oqibatlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-10-09 11:18:11
Yer yuzasiga yetib keladigan infraqizil nurlanishning ortishi sababli sayyoraning issiqlik maromini o’zgartirishi mumkin, ya’ni iqlim isishining aniq xavfi mavjud. Bu atmosferadagi sirkulyatsiya jarayonlari o’zgarishiga, suv resurslarining qayta taqsimlanishiga olib keladi.Muzliklar erishi natijasida Dunyo okeanining suv satxi ko’tarilishi va sohil bo’yidagi joylarni suv bosishi mumkin.

Biosfera haqida ta’limot


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-09 08:50:10
«Biosfera» yangi atama bo'lib, fanda XIX asrdan fanda shakllana boshlandi. V.I.Vernadskiy ta'rificha, biosfera insoniyat yashaydigan muhit bo'lib, uning hayotiy jarayonlari shu muhitda kechadi va rivojlanadi.

Ekologiya


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yormatova D.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
ЎзДЖТУ
Sahifalar soni:
254
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-09-29 09:49:11
Mazkur darslikda Respublikada ekologik siyosatning shakllanishi ekologik omillar, ekologik tizimlar, populyatsiyalar ekologiyasi, ekoti-zimlar, biosfera haqida ma’lumot, sanoatdagi ekologik jarayonlar, atrof muhitni tozalash usullari, atrof muhitning ifloslanish darajasi va boshqa mavzular tasdiqlangan o‘quv dasturiga muvofiq kiritilgan.

Экологик терминларнинг деривацион хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Палуанова Халифа Дарибаевна
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
ЎзДЖТУ
Sahifalar soni:
149
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2017-09-29 09:23:14
Мазкур монографияда экологик терминларнинг деривацион хусусиятлари таҳлил этилган. Шунингдек, турли тизимли тиллар мисолида экологик терминларни лексик, семантик, синтактик хусусиятлари атрофлича ўрганилган.

Қишлоқ хўжалиги чиқиндиларидан биогаз ва ўғит олиш жараёнининг технологик асослари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Имомов Шавкат Жахонович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
УЎК 631.22.018.001.5
Yaratilgan vaqti:
2017-09-28 17:40:14
Диссертация Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институтида бажарилган.

Tabiatni muhofaza qilishdagi xalqaro hamkorliklar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Umida Umirzakova
Nashr etilgan yili:
2017
Yaratilgan vaqti:
2017-09-19 14:49:46
Hozirgi vaqtda inson yashab, toxtovsiz munosabatda bo’lib kelayotgan tabiiy muhit uzoq geologik davrlar (4,5—4,7 mlrd. yil) mobaynida bir qancha omillarning birgalikda ta’sirida, yani Quyosh nuri, Yerning massasi, gravitatsiya kuchi, ko’lami, aylanma harakatlari, tektonik harakatlar, havo va suv qobiqlarining vujudga kelishi va o’zgarishi, ekzogen jarayonlar ta’siri, organik dunyoning paydo bo’lishi va taraqqiyoti ta’sirida tarkib topgan. Tabiiy muhitning holati o’zaro ta’sir etib turuvchi ko’p omillarning murakkab majmuida tarkib topgan tabiiy muvozanatga bog’liq.

Tabiatshunoslik 4-sinf


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
Bahromov A.D., Sharipov Sh., Nabiyeva M.
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
"Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
Sahifalar soni:
121
UDK raqami:
502.2.(075) 372.85
Yaratilgan vaqti:
2017-09-06 10:38:11
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik

Природоведение 4 класс


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy o‘rta ta‘lim
Muallif:
А.Бахрамов, Ш.Шарипов, М.Набиева
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sharq
Sahifalar soni:
121
UDK raqami:
502/2-161.1
Yaratilgan vaqti:
2017-09-05 12:08:29
Учебник для 4 класса школ общего среднего образования с русским языком обучения

Түслик Арал бойларында эпизоотиялардың эпидемияға айланыў себеплери ҳәм эпид потенциялы ҳаққында


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳайтбаева С
Yaratilgan vaqti:
2017-08-29 16:02:28
Ӛткир жуқпалы кеселликлердиң келип шығыў себеплерин үйрениў Орта Азия еллеринде ерте дәўирлерден-ақ басланған. Буннан мың жыллар алдын жуқпалы кеселликлердиң келип шығыўын,оның тийкарғы себеплерин Абу Али Ибн Сино (980-1034жж) ӛзи жасаған дәўирлерде үйренип ӛзиниң «медецина нызамлығы» деген мийнетинде жуқпалы кеселликлерге кеңнен тоқтап ӛтеди.

Некоторые результаты фаунистических и флористических исследовании на обсохшем дне Аральского моря в 2017 году


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Самандаров О
Yaratilgan vaqti:
2017-08-29 16:01:36
Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеѐв уделяет особое внимание на улучшение, усовершенствование и развитию медицинского обслуживания населения Аральского региона, как один из пяти пунктов стратегии экономического развития республики в 2017-2021 годах, что налагает большую ответственность на руководителей системы здравоохранения всех рангов в выполнении и осуществлении в жизнь поставленных Президентом задач в этой области.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit