Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Ташқи муҳит омиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Аблоқулов У.
Nashr etilgan yili:
2012
Yaratilgan vaqti:
2018-02-21 16:08:35
Рефератда Ташқи муҳит билан организмнинг бирлиги, Экологик омиллар: биотик, абиотик, антропоген, Биотик омиллар ва уларнинг организм учун аҳамияти, Антропоген омиллари ҳақида маълумотлар берилган.

Основы экологии


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.И. Сабитова
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2007
Nashriyot:
Sahifalar soni:
101
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-02-19 16:27:44
Учебное пособие позволяет географам, экологам и специалистам, работающим в системе охраны окружающей среды получить не только необходимые знания об основных определениях и положениях экологии, но и осмыслить основные механизмы и закономерности существования био и геосистем разного уровня в условиях сложной и динамичной природной среды.

Geoekologiya asoslari va tabiatdan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
A. Nigmatov, J. Musayev
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Boshqa
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«Niso Poligraf»
Sahifalar soni:
120
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-29 13:06:06
Mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab O‘zbekistonda atrof-muhit muhofazasi, ekologik fan, ta’lim, tarbiya va madaniyatga juda katta e’tibor berildi. Zero, sobiq Ittifoq mamlakatlari ichida birinchi bo‘lib qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 128 ta moddasidan 5 tasi (50, 54, 55, 93, 100) bevosita, qolgan 123 tasi va muqaddimasi bilvosita tarzda ekologik munosabatlarni huquqiy tartibga solishga qaratildi.

Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
Sh. AVAZOV, F. SAYDAMAÒOV
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
«ILM ZIYO»
Sahifalar soni:
232
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-18 14:27:28
Ushbu darslikda ekologiya va atrof-muhit muhofazasi haqida asosiy tushunchalar berilgan. O‘quv adabiyoti nazariy-amaliy qismdan iborat bo‘lib, unda ekologiya, tabiatdan foydalanish, atrof-muhit muhofazasi masalalari va muammolari qarab chiqilgan. Xususan, organizmlar, ularning muhit bilan o‘zaro ta’siri, populatsiyalar, biosenozlar, ekologik tizimlar, biosfera va uning evolutsiyasi, odam ekologiyasi, biosferaga antropogen ta’sirlar, tabiatdan to‘g‘ri foydalanish va atrof-muhit muhofazasining asosiy tamoyillari, sanoat va qishloq xo‘jaligi ekologiyasi asoslari, ekologiya huquqi kabi masalalar tavsifi bayon etilgan.

Ekologiyasi fanidan o’quv-uslubiy qo’llanma


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-01-09 11:09:50
Ҳозирги замон экологиясининг ўзига хос томонлари ва муаммолари. Экологияга турли хил ёндошувлар. Экосистемали ва популяцион ёндошувлар.

Замонавий кимёга кириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-01-09 11:09:06
Ҳар бир талаба лаборатория журнали тутиши шарт. Ҳамма кузатиш натижалари ва хулосалари ҳар қайси тажрибадан кейин иш журналига қайд қилинади.

Жанубий оролбўйи аҳолисининг қандли диабет билан касалланишини прогноз қилишнинг экологик тамойиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Таумуратова Гоззал Наурызбаевна
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
577.34:001.18:616.379(575.172)
Yaratilgan vaqti:
2017-12-18 17:10:10
Жанубий Оролбўйи аҳолисининг қандли диабет билан касалланишини прогноз қилишнинг экологик тамойилларин ишлаб чиқишдан иборат.

Бухоро вилоятида учровчи нодир ва кам сонли қушлар экологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тўраев М.М., Холбоев Ф.Р.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
108
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 16:02:22
Ушбу илмий-услубий қўланма Бухоро вилоятининг маъмурий чегарасида ҳамда унга туташ бўлган ҳудудларда тарқалган кам сонда учровчи ва нодир қушларнинг тавсифи берилган. Унда турнинг мақоми, тарқалиш ареали, ўтмишда ва ҳозирги вақтдаги сони, унинг камайишига сабаб бўлувчи омиллар, Ўзбекистонда ва Бухоро вилоятидаги учраш хусусияти, учраш биотоплари, экологик хусусиятлари, антропоген омиллардан таъсирланиши ва муҳофаза чоралари баён этилган.

Пахта толасининг сифат кўрсаткичларига ташқи экологик омилларнинг таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Жуманиёзов Т.Б.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 14:36:53
Ушбу битирув малкавий ишда пахта толасининг технологик хусусиятлари, толанинг шаклланишига иқлим ва тупроқ шароитининг таъсири, тупроқ шўрланишининг тола сифатига таъсири, сув ва озуқа таъминотининг таъсири баён этилган.

Чўл экотизими ва унинг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Роззиқов М.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Sahifalar soni:
44
Yaratilgan vaqti:
2017-11-23 14:34:03
Ушбу битирув малакавий ишда чўл экотизими ва унинг ўзига хос хусусиятлари, Бухоро вилояти чўл экотизими ўсимликларининг қоплами, ҳудудда учрайдиган нодир ўсимликлар ва уларнинг биоэкологик хусусиятлари, чўл экотизими ўсимликларини муҳофаза қилиш тадбирлари, мавжуд муаммолар ва таклифлар ёритилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit