Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Tirik organizmlar hayotida yorug’likning ahamiyati


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рўзиева М.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 17:07:02
Мазкур рефератда абиотик омиллр ва уларнинг гурухлари, ёруғликнинг тирик организмларга таъмир этиш қонуниятлари, чегараловчи ва чекловчи омиллар таҳлил этилган.

Арал: кризис – причины, масштабы, решения


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахимова Т.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 17:05:01
Мазкур рефератда Орол муаммосининг сабаблари, кўлами ва ушбу муаммони ҳал этиш йўллари баён этилган.

Zaharli o‘simliklar va ular tarkibidagi moddalarning xususiyatlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ходжамкулова М.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:59:43
Ушбу рефератда заҳарли ўсимликларнинг умумий тавсифи, Бухоро вилоятидаги заҳарли ўсимликлар тавсифи, заҳарли ўсимликларда учрайдиган кимёвий моддалар ёритилган.

Tirik organizmlarda yorug’lik ishtirokida boradigan jarayonlar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Темирова М
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:57:06
Ушбу рефератда Ер шари очиқ тизим сифатида таҳлил қилинган, ўсимликларнинг космик аҳамияти, фотосинтез ва хемосинтез жаарёнлари ёритилган.

Aholiga ijtimoiy muhofaza yordamini tashkil etish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tursunov Yuldash, Usmanova Muborak
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Нисо
Sahifalar soni:
183
UDK raqami:
UDK: 316.6(075)
Yaratilgan vaqti:
2017-03-07 10:26:58
Mamlakatimiz o‘z mustaqil taraqqiyotining dastlabki kunlaridanоq insоn huquqlari kеng e’tirоf etiladigan va har tоmоnlama kafоlatlanadigan davlat sifatida jahоnga tanildi hamda fuqarоlar farоvоnligi, tinchlik-оsоyishtaligi, haq-huquqlari to‘la ta’min etiladigan dеmоkratik jamiyat barpо etish, hеch kimdan kam bo‘lmagan yuksak turmush darajasini yaratish o‘zining оliy maqsadi ekanini e’lоn qildi.

Факторлар экологияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
У. Умурзақова
Yaratilgan vaqti:
2017-02-28 14:34:44
Мазкур тақдимотда “Экология асослари” фанининг “Экологик омиллар” мавзузига бағишланган бўлиб, унда мавзунинг режа бўйича тайёрлангани ва Экологик омилларнинг умумий таърифи, Экологик омилларнинг таснифи, Абиотик омиллар, Биотик омиллар, Экологик омилларнинг минтақавийлиги, Стенобионтли ва эврибионтли организмлар, Чекловчи омиллар, Минимум қонуни, Толерантлик қонуни, Экологик омилларнинг ўзаро таъсири ҳақида талабаларга берилиши мумкин бўлган барча маълумотлар берилган.

Барг


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
З.Акбаров
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-02-28 14:32:23
Мазкур тақдимот “Биология асослари” фанининг Ботаника курсининг “Барг” мавзузига бағишланган бўлиб, унда мавзунинг режа бўйича тайёрлангани ва Баргнинг тузилиши ва вазифалари, Баргнинг ривожланиши (онтогенези), Баргнинг ички тузилиши, Барг метаморфози ҳақида талабаларга берилиши мумкин бўлган барча маълумотлар берилган.

Арид ҳудудларда суғормасдан ҳосил олишнинг иқтисодий самарадорлиги


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Т.Абдураҳманов
Yaratilgan vaqti:
2017-02-28 14:30:13
Арид ҳудудларда сабзавот экинларидан суғоришсиз ҳосил олишнинг иқтисодий самарадорликлари баён этилган.

Ҳаводан суғориш


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдураҳманов Соҳибжон
Yaratilgan vaqti:
2017-02-28 14:15:16
Сув таъминоти яхши бўлмаган ҳудудларда сабзавот экинларидан суғоришсиз ҳосил олиш имкониятлари бўйича тадқиқотларнинг натижалари баён этилган

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.А.Камалов, С.Т.Абдураҳманов
Yaratilgan vaqti:
2017-02-28 14:01:22
Мақолада тупроқ намлигининг шаклланишида атмосфера ҳавосидаги намнинг конденсацияси ва адсорбциясининг роли сезиларли эканлиги экспериментал материаллар асосида кўрсатилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit