Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalar monitoringi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Muhammadiyeva M
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-16 11:37:27
Atmosfera so'zi yunoncha tildan olingan bo'lib (“atmos” - bug', sfera - qobiq, shar) ya'ni havo qobig'i degan ma'noni anglatib, biosferada hayot mavjudligini ta'minlovchi asosiy manbalardan biridir. Atmosfera yerni gazli qismi bo’lib, u yerni huddi qobiqqa yoki obalochkaga o’xshab o’rab turadi.U deyarli barcha gazlarnu aralashmasidan tashkil topgan.Shuning uchun ham bu havo deyishadi. Uning asosisni azot va kislorod tashkil etib, uning miqdoriy ko’rsatkichi 4:1ga teng. Insonga faqat pastki qismi ta’sir ko’rsatib, uning uzoqligi 15 – 20 km hisoblanadi.Chunki bu qismida havoning asosiy qismi kiradi. Atmosferani o’rganadigan fan meteorologiya hisoblanib, lekin u nafaqat atmosferani balki, ob-havoni ham o’rganadi. Atmosferaning yuqorigi qatlamlari 60dan 300 hattoki 1000 kmga ham yetadi.

Tirik organizmlar hayotida yorug’likning ahamiyati


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рўзиева М.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 17:07:02
Мазкур рефератда абиотик омиллр ва уларнинг гурухлари, ёруғликнинг тирик организмларга таъмир этиш қонуниятлари, чегараловчи ва чекловчи омиллар таҳлил этилган.

Арал: кризис – причины, масштабы, решения


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Рахимова Т.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 17:05:01
Мазкур рефератда Орол муаммосининг сабаблари, кўлами ва ушбу муаммони ҳал этиш йўллари баён этилган.

Zaharli o‘simliklar va ular tarkibidagi moddalarning xususiyatlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ходжамкулова М.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:59:43
Ушбу рефератда заҳарли ўсимликларнинг умумий тавсифи, Бухоро вилоятидаги заҳарли ўсимликлар тавсифи, заҳарли ўсимликларда учрайдиган кимёвий моддалар ёритилган.

Tirik organizmlarda yorug’lik ishtirokida boradigan jarayonlar


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Темирова М
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:57:06
Ушбу рефератда Ер шари очиқ тизим сифатида таҳлил қилинган, ўсимликларнинг космик аҳамияти, фотосинтез ва хемосинтез жаарёнлари ёритилган.

Ўсимлик ва ҳайвонларда ҳароратнинг ўрни


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ҳайитова У.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:06:23
Ушбу курс ишида ҳароратнинг экологик омил сифатидаги талқини, ҳароратнинг ўсимликларга таъсири, ҳайвонларнинг ҳароратга нисбатан мослашиши ва экологик гуруҳлари тўғрисида маълумотлар берилган.

Табиий ландшафтларнинг урболандшафтлар билан ўрин алмашиш оқибатлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Басриева У.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 16:04:06
Ушбу курс ишида Ўзбекистонда табиий ландшафтлар, уларнинг хусусиятлари, урбанизация жараёни, урболандшафтлар, табиий ландшафтларнинг урболандшафтлар билан ўрин алмашиш оқибатлари ёритилган.

Глобаллашув жараёнида экологик муаммолар кўлами ва ечими


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Абдурахмонова Н.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 15:31:08
Ушбу курс ишида глобаллашув жараёнида экологик муаммолар кўлами, ечими, экологик дунёқарашнинг шакллантириш шакллари, метод ва воситалари, глобаллашув шароитида инсон, табиат ва жамият муносабатларининг мазмуни ёритилган.

Экологик инқирозларнинг келиб чиқиш сабаблари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Бобомуродова Н.Ж.
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 15:26:19
Ушбу тақдимотда экологик инқироз, ифлосланиш хиллари, экологик компонентларнинг экологик қиймати ёритилган.

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Муратова Г.С., Қаршиева Д.Р.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
БухДУ
Sahifalar soni:
284
Yaratilgan vaqti:
2017-03-09 14:13:13
Ушбу маърузалар матнида ҳаёт фаолияти хавфсизлиги фанининг назарий асослари, қонуний-ҳуқуқий негизи, техносферик зоналардагихавфлар ва улардан ҳимояланиш, республикамиз ва жаҳонда олиб борилаётган тадбирлар, фавқудодда вазиятлар ҳақида тушунчаси, аҳолони терроризмдан ҳимоя қилиш, ФВ оқибатларини бартараф этишда қутқарув ва бошқа шошилинч ишларни ташкил этиш, Биринчи тиббий ёрдам кўрсатишнинг умумий тамойиллари ёритилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit