Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Сўнгги давр ўзбек достончилигида ижодкор услуби ва индивидуаллиги (Икром Отамурод ва Усмон Қўчқор достонлари асосида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ўроқова Нафосат Ёриевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
894.375:8-13
Yaratilgan vaqti:
2019-12-13 17:16:13
Икром Отамурод ва Усмон Қўчқор достонлари мисолида сўнгги йиллар ўзбек достончилигида ижодкор услуби ва индивидуаллигини илмий баҳолаш ва аниқлашдан иборат.

Ўзбек тилини субстанциал-прагматик тадқиқ қилишнинг методологик асослари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ибрагимов Жавлон Ёрматович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
141+167.0
Yaratilgan vaqti:
2019-12-13 17:05:46
Ўзбек тилини субстанциал-прагматик тадқиқ қилишнинг илмий-назарий ва методологик асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тили паронимларининг лисоний таҳлили


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Нафасова Вазира Тўраевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
495+413.144
Yaratilgan vaqti:
2019-12-13 17:01:47
Ўзбек тили лексикаси тизимида ифодавий ва мазмуний жиҳатдан кичик микротизимни ташкил қилувчи паронимларнинг шаклий, маъновий хусусиятлари, паронимик лексиканинг вариация, полисемия, омонимия, синонимия ва антонимия сингари ёндош ҳодисалардан ўхшаш ва фарқли жиҳатларини тадқиқ этишдан иборат.

Абдулла Орипов шеъриятининг лингвопоэтик хусусиятлари (метафорик ҳодисалар мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Шодмонова Дилдор Эргашевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
894.375+415.412.51
Yaratilgan vaqti:
2019-12-13 16:39:55
Шоир Абдулла Ориповнинг поэтик нутқини илмий ўрганиш вазифасини белгилаш ва шоирнинг ўзбек тили лисоний имкониятидан бадиий фойдаланиш маҳоратини шеъриятининг лингвопоэтик хусусияти мисолида текширишдан иборат.

Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва уларнинг миллатлараро муносабатларга таъсири (1991 – 2016 йиллар, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятлари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Юсупова Севара Низамитдиновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
94:314.012(575.12)”1991 – 2016”(043,3)
Yaratilgan vaqti:
2019-12-13 16:11:07
Тадқиқотнинг мақсади мустақиллик йилларида Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларидаги демографик ривожланишнинг миллатлараро муносабатларга таъсирини очиб беришдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси хотин-қизларининг кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришдаги иштироки (1991-2019 йиллар)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Балтабаева Манзурахон Мирзажановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
338.22-055.2(575.1) “1991/2019”
Yaratilgan vaqti:
2019-12-13 16:08:24
Тадқиқотнинг мақсади 1991-2019 йилларда Ўзбекистон Республикасида хотин-қизларнинг кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришдаги ўрни, уларнинг жамиятдаги фаол иштироки ҳамда мазкур соҳага жалб этилишининг аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Акрилонитрилдан акрил кислотаси синтези ва у асосидаги суперабсорбентлар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абрарова Зиёда Мухитдиновна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
541.64
Yaratilgan vaqti:
2019-12-13 15:04:20
Тадқиқотнинг мақсади акрилонитрилдан акрил кислотасини синтез қилиш, уни чуқур конверсия даражасига қадар радикал полимерланиш кинетикасини ҳамда у асосида юқори бўкувчан гидрогеллар олишдан иборат.

G.hirsutum L. турининг турли генотипли шакллари дурагайларида морфо-хўжалик белгиларнинг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги қонуниятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Қодирова Моҳидилхон Рустамовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
633.511.575.22.2
Yaratilgan vaqti:
2019-12-13 12:03:52
G.hirsutum L. нинг турлича генеологияли шакллари дурагайларида морфо-хўжалик белгиларнинг ирсийланиши, ўзгарувчанлиги асосида генотипларни бойитиш, Л-500 линиясининг популяцион таркибини аниқлаш ва нав даражасига етказишдан иборат.

Донли амарант турларининг интродукция шароитларидаги биокимёвий ва физиологик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Турсунова Шохиста Абдупатаховна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
582.663: 581. 14+581.6
Yaratilgan vaqti:
2019-12-13 11:59:53
Икки хил экологик шароитда дон учун етиштириладиган амарант турларининг биоэкологик, физиологик ва биокимёвий хусусиятларини очиб бериш, етиштириш усулларини такомиллаштириш ва биомассасидан рационал фойдаланиш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Маҳаллий ва иккиламчи хомашёлар асосида композицион полимер сорбентларнинг самарали таркибларини олиш ва технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тўхтаев Феруз Садуллоевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
677.21.463.489/677.027.622.22
Yaratilgan vaqti:
2019-12-13 11:34:35
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий ва иккиламчи хомашёлар асосида КПСнинг самарали таркибларини олиш ва технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit