Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Сирдарё вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш хусусиятлари таҳлили.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ахунбобоев М.М. Умирзоқов О.А. Усанов.А.А.
Yaratilgan vaqti:
2019-10-09 12:56:08
Президентимиз Ш.М.Мирзиёев Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига Мурожжатномасида ҳудудларни жадал иқтисодий ривожлантириш ҳақида ҳам тўхталиб ўтиб : ”Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ваколатлари, имконият ва жавоб-гарлигини кенгайтириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайман” деганларида жуда ҳақ эдилари. Ҳар бир ҳуддуднинг ривожланиш албатта шу ҳуддудни бошқариб турган раҳбарларга, қолаверса ҳуддуднинг табиий ресурсларига, табий иқлимий шароитига тарихий риволаниш тенденсияларига, аҳолисининг келиб чиқишига ва қатор бошқа омилларга боғлиқ бўлади.

Yarımуtkizgishli a`sbaplardaǵı ishki defektlerdi esapqa alǵan haldaǵı tok aǵısının’ mexanizmin u`yreniw


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nizamatdinova G.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2019-08-23 10:34:17
Kristallardaǵı defektlerdiń ta`biyatın h’a`m olardıń kristall qattı denelerdiń h’a`rqıylı fizika-mexanikalıq qa`siyetlerine ta`sirin izertlewge kуp ǵana ilimiy jumıslar arnalǵan. Bul jumıslardaǵı qaralǵan problemalar birinshi gezekte da`wir texnika talabına sa`ykes berilgen qa`siyetlerge iye materiallar jaratıw menen, sonday-aq radiatsiyalıq defektleri bar kristallardaǵı fizikalıq protsessler tuwralı h’a`zirgi kуz-qaraslardı rawajlandırıw ushın tiykar bolarlıq informatsiyalar alıw menen tikkeley baylanıslı.

MasHanko’l va xojako’l ko’llarİnİng ornitofaunasiga tavsif


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Tleumuratov S.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
85
Yaratilgan vaqti:
2019-08-23 10:28:23
Mashanko’l va Xojako’l ko’llari ornitofaunasini kompleks o’rganish va ularning ichidagi kamyob va yo’q bo’lib ketish arafasida turgan qushlarni muhofaza qilish yo’llarini ishlab chiqish.

Qaraqalpaqstan respublikasi ishimlik suwlariniń ekologiyaliq jaǵdayin bahalaw


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ametova N.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
74
Yaratilgan vaqti:
2019-08-23 10:04:31
Qaraqalpaqstan Respublikası ishimlik suwları jaǵdayın ekologiyalıq kуrsetkishler arqalı bahalawdan ibarat.

Populyasiyalar ekologiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xabibullaev A. J.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
No`kis
Sahifalar soni:
47
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 16:06:43
«Populyatsiya» - bu tur ichidagi organizmlar guruhi bo‟lib, u malum chegaralangan erda hayotiy jamoaning rivojlanayotgan qismini egallab turadi. «Populyatsiya» - lotincha «rorulus» so‟zidan olingan bo‟lib, xalq, aholi degan manoni beradi. Ekologiyada populyatsiya deb - birgalikda umumiy maydonni egallaydigan hamda o‟zaro bir - biriga tasir qiladigan, bitta turga tegishli bo‟lgan individlar yig‟indisiga aytiladi. Populyatsiyaga xos xususiyatlardan biri - o‟zini son jihatdan boshqarishidir.

Экологичесие аспекты гельминтной инвазии у жителей города нукуса


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Калимбетова Р Кощанова Р
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 16:05:52
В последный годы среди важных и острих экологическихпроблем, стоящих при Амударьинском регионе на сегодняшний день - антропогенный фактор , масштаб которого привел усыханию дна Аральского моря.

Agroximiyanin` ecologiyaliq mashqalalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xabibullaev A.J.
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
No`kis
Sahifalar soni:
52
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 16:02:14
Biosferadag’ı atqaratug’ın iskerligine qarap, topıraqtı organikalıq tirishilik shınjırının’ en’ a’hmiyetli saqıynası dep atasa boladı. Biosferada topıraqtın’ en’ a’hmiyetli roli sonda, barlıq organizmlerdin’ qaldıqları topıraqta ıdıraladı ha’m ja’ne mineral birikpelerge aylanadı. Topıraq qatlamısız jer ju’zinde tirishilikti ko’z aldımızg’a keltiriwge bolmaydı.

Туризмда экология муаммолар ва ечимлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Тиркашев Суннат Холмирзаевич
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 15:44:14
Ўзбекистонда экотуризмнинг ривожланиши нафақат маънавиятимиз, илм-фан, маданият, маърифат, табиатни муҳофаза қилиш, экотуристларни жалб қилиш, биологик хилма-хилликни сақлаш муаммоларини ҳал қилишга балки, шу билан бирга иқтисодий масалаларни, маҳаллий халқимизнинг ижтимоий-иқтисодий шароитини яхшилаш, янги иш жойлари билан таъминлашни енгиллаштириш, мамлакатимиз иқтисодиётининг ўсишига катта ҳисса қўшади.

Qoraqalpog`iston sharoitida ekinlarga zarar keltiradigan kuzlik tunlam zararkunandasining bioekologiyasi va qarshi kurash choralari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yangiboeva Miyassar
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
No‟kis
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 14:58:14
Tunlamlar (Noctuidae) oilasiga 25-30 mingga yaqin tur kiradi, shulardan MDH da 2000 ga yaqin turi aniqlangan. Respublikamiz hududlarida tunlamlarning 300 dan ortiq turlari qayd qilingan. Bu guruh kapalaklar nomiga muvofiq tungi kapalaklardan hisoblanadi. Asosan, kechasi uchadi, yorug‘likni juda xush ko‘rib, chiroq yoki elektr nuriga tez yetib keladi.

Qoraqalpog’iston Respublikasidagi korxonalarning atrof-muhitga bo’ladigan ta’sirini baxolash


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xolmetova Navbahor
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
No‟kis
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2019-08-21 14:54:56
Fan texnikaning shiddatli taraqqiyoti hozirgi vaqtda insonning tabiatga ta'sir ko’rsatishi doirasi va mikeslarining kengayganligi shunga olib keldiki, antropogen omillarning ta'sirida tabiiy muhitda o’zgarishlar ro'y bermoqda. Bunday o’zgarishlar esa hayotning moddiy asoslarini qo'pormoqda. Insonni o'rab olgan atrof-muhitni, jamiyat hayot faoliyati uchun yaroqsiz holatga aylantirmoqda, sayyoramizning o'lib borish xavfini tug'dirmoqda.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit