Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Социология


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Темирова Нилуфар
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Гулистон давлат университети
Sahifalar soni:
117
Yaratilgan vaqti:
2016-11-23 15:07:35
Социология- Бакалавриатура йўналиши 4-босқич талабалари учун “Социология” фанидан ўқув курси мавжуд бўлиб, бу борада маъруз матнларини ишлаб чиқиш давр талабидир. Мазкур маъруза матни ҳам замонавий инновацион технологияларга асосланган бўлиб, сўнги йилларда чоп этилган рисолалардаги фикрлар таҳлили билан бойитилган

Демография ва инсон феномени модернизация саҳнасида


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н. Холйигитова, Г. Авалова
Yaratilgan vaqti:
2016-07-18 18:37:48
Мавзуга оид долзарб масалаларга эътибор қаратилган ҳолда, назарий-амалий жиҳатдан янги материаллар келтирилган

Demokratik jamiyat to’g`risidagi dastlabki qarashlar va ularning rivojlanish bosqichlari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yaxshimuratova.A
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-06-23 13:17:59
Bugun- deb ta’kidlaydi Prezident Islom Karimov, - bizning oldimizda shunday tarixiy imkoniyat paydo bo’ldiki, biz bosib o’tgan yo’limizni tanqidiy baholab, milliy davlatchiligimiz negizlarini aniqlab, buyuk madaniyatimiz tomirlariga, qadimiy merosimiz ildizlariga qaytib, o’tmishimizdagi boy an`analarni yangi jamiyat qurilishiga tatbiq etmog’imiz kerak

Учебная программа для клинических ординаторов по дерматовенерологии


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ваисов А.Ш.
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2009
Nashriyot:
Ташкент
Sahifalar soni:
23
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2016-03-03 11:06:16
В связи с необходимостью унифицировать клиническую подготовку врачей-дерматовенерологов авторами составлена учебная программа, представленная на 23 страницах. Обучение захватывает разделы общей дерматологии, частной дерматологии, сифилидологии и инфекций, передаваемых половым путем. Четко сформулированы те вопросы, которые врач должен знать теоретически, и те практические навыки, которые он обязан освоить в процессе подготовки.

Ўзбек халқ оғзаки ижоди асарлари лингвистикаси тадқиқи тарихи


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
ХУДАЙБЕРГАНОВА СВЕТЛАНА РАХИМОВНА
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Sahifalar soni:
157
Yaratilgan vaqti:
2016-02-23 17:08:43
Мавзунинг долзарблиги. Ўзбек халқининг маданий меросларидан бири бўлган халқ оғзаки ижодига доир манбалар ва айниқса,топишмоқлар,мақоллар,қўшиқлар,эртаклар ва достонлар халқимиз санъати ва маданиятини,унинг миллий тилидаги турли қирраларини ўзида сақлаб авлоддан авлодга етказиб берувчи восита—занжиридир.

BITIRUV MALAKAVI Y ISHI


 
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
I.A.Karimov
Nashr ko`rinishi:
Davriy nashr
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2000
Nashriyot:
toshkent
Sahifalar soni:
27
UDK raqami:
003
Yaratilgan vaqti:
2016-02-22 15:24:15
Respublikamizda ,,Ta’lim to’risida ‘’ gi qonun, ,,Kadrlar tayyorlash milliy dasturi’’ asosida uzluksiz ta’lim tizimining joriy qilinishi ta’lim sohasida tub islohtlarni amalgam oshirishni taqozo etadi.Uzluksiz ta’limda ta’linm jarayonini tashkil qilish ,uning samaradorligini oshirishga bag’ishlangan juda ko’plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Islohotlarning maqsadi — ta’lim-tarbiya natijasida o’quvchi yoshlarga puxta bilim berish ,ularning ko’nikma va malakalarini hamda shaxsiy fazilatlarini yuksak darajada shakllantirishdan iborat.

Словообразовательный и морфемный анализ производного слова


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Е.О.Зинин
Yaratilgan vaqti:
2016-02-16 15:39:14
Пособие посвящено описанию структурно-семантического своеобразия производного слова, содержит алгоритмы словообразовательного и морфемного анализа, а также подробную характеристику каждого этапа анализа с необходимыми теоретическими комментариями, примерами, заданиями для самостоятельной работы и образцами их выполнения.

Аҳоли географияси ва демографияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.А.+аюмов, З.Щ.Райимжонов, Ы.Ш.Якубов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2010
Nashriyot:
Nizomiy nomidagi toshkеnt davlat pеdagogika univеrsitеti
Sahifalar soni:
103
Yaratilgan vaqti:
2016-02-16 13:36:23
Аҳоли географияси ва демографияси ҳақида сўз боради.

«Влияние «неполных семей» на развитие ребёнка»


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bekmuradov b m
Nashr etilgan yili:
2010
Yaratilgan vaqti:
2016-02-12 14:23:06
Традиционн главным институтом воспитания является семья. То, что ребёнок в детские годы преобритает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.

Aholi geografiyasi va demografiyasi asoslari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mo’minov D
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2006
Nashriyot:
Qo’qon – 2006
Sahifalar soni:
72
Yaratilgan vaqti:
2016-02-12 14:05:43
Ushbu ma’uzalar matni geografiya kafedrasining 2006 yil ____-sonli yig’ilishida muhokama qilindi va tasdiqlandi
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit