Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Туркистонда янги экин навларининг тарқалиши ва улардаги ўзгаришлар (XIX аср охири - XX аср бошлари)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ҳайитов Жаҳонгир Шодмонович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
94(575.1):631.52|18/19| (043.3)
Yaratilgan vaqti:
2020-03-16 09:27:39
Тадқиқотнинг мақсади XIX аср охири - XX аср бошларида Туркистон ўлкасида янги экин навларининг тарқалиш тарихи ва жорий этилиши жараёнини кўрсатиб беришдан иборат.

O’zbekiston tashqi siyosatining asosiy tamoyillari, ustuvor yo’nalishlari va istiqbollari” (1998-2018)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Davronova Dildora
Nashr etilgan yili:
2019
Yaratilgan vaqti:
2020-03-12 09:42:02
Mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq, O‘zbekiston hukumati o‘z milliy manfaatlariga mos tashqi siyosat yo‘lini belgilash, jahon hamjamiyatiga qo‘shilish va xorijiy mamlakatlar bilan siyosiy, iqtisodiy, texnikaviy, madaniy aloqalar o‘rnatishga eng dolzarb vazifalardan biri deb qaradi. O‘zbekiston tarixida birinchi marta tashqi siyosat asoslari va uning bosh yo‘nalishlari qonun yo‘li bilan mustaxkamlandi.

Postindustrial jamiyatning chizgilari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Farmonova Munira Baqo qizi
Nashr etilgan yili:
2019
Yaratilgan vaqti:
2020-03-12 09:39:44
XX asrning so’nggi choragida industrial sivilizatsiyadan postindustrial sivilizatsiyaga o’tish boshlandi . ( Post - lotincha “keyingi “ bosqich ya’ni industriya davridan keyingi ma’nosini bildiradi.) XX asr davomida shakllangan kapitalizm-sotsializm muammosida tarix uchinchi yo’lni , postindustrial yo’lni tanladi.

Qonun ustivorligi-demokratik huquqiy davlat va adolatli fuqorolik jamiyatini qurishning asosi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Samatova Zilola
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
78
Yaratilgan vaqti:
2020-03-11 14:20:03
Mamlakatimizda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning bevosita tashabbusi va rahbarligida qabul qilingan hamda izchil amalga oshirilayotgan O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasi taraqqiyotning yangi bosqichini boshlab berdi. Bu jarayonning amaliy natijalari, belgi va xususiyatlari bugungi kunda hayotimizning barcha jabhalarida, eng muhimi, xalqimizning ongu tafakkuri, intilish va harakatlarida yaqqol ko’zga tashlanmoqda. Shu ma’noda Harakatlar strategiyasi O’zbekistonni tez sur’atlar bilan o’zgarayotgan zamon talablari asosida jadal rivojlantirishning ilmiy-nazariy, amaliy-konstruktiv asoslarini belgilab beradigan, taraqqiyotning yangi davri uchun mo’ljallangan muhim dasturilamaldir, desak, ayni haqiqat bo’ladi.

Maktab ta`limida tarix fanini o`qitishda badiiy tarixiy asarlardan foydalanish


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Shavqiyeva Muazzam Sobritdin qizi
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
NavDPI
Sahifalar soni:
92
Yaratilgan vaqti:
2020-03-10 16:54:33
Ma’naviy-axloqiy jihatdan yetuk, har tomonlama sog’lom bo’lgan barkamol shaxsni shakllantirish, jahon talablari darajasiga javob bera oladigan raqobatbardosh kadrlarni yetishtirib berish, barcha pedagoglarimiz oldidagi асосий мақсадидир.

Тарихий манғит амирлари давлатчилиги: ворисийлик ва замонавийлик


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Равшанов Шерзод
Yaratilgan vaqti:
2020-03-10 16:17:41
Ушбу мақолада Бухоро амирлига давлат бошқарувининг асослари ва хусусиятлари тўғрисида бўлиб, Амир Темур давлатчилик сиёсати билан қиёсий таҳлил қилинган.

Манғит амирлари давлатчилиги тарихи тарихшунослиги


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ширинова Фируза
Yaratilgan vaqti:
2020-03-10 15:59:10
Мақолада манғит амирлари давлатчилиги сиёсатининг бўғинлари, унинг тарихи, тарихшунослиги, шарқшунос олимларнинг ёзма манбалари ва уларнинг ўрганилиши хусусида гапирилади.

Сомонийлар давлатида кончилик масалалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ширинова Фируза
Yaratilgan vaqti:
2020-03-10 15:46:46
Мазкур мақолада ўрта аср Сомонийлар давлати ривожига катта таъсир кўрсатган конлар, уларнинг фан, иқтисодиёт ва сиёсий жараёнларга таъсири хусусида гапирилади.

XLU INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIF'IC AI\ID PRACTTCAL COI\F'ER


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шарипова Нодира
Yaratilgan vaqti:
2020-03-10 15:39:24
Духовность-интегрированное свойства личности.Оно проявляетсч в потребности жить и творчески созидать в соответствии с идеалами истоны добра красоты

XV-XVIII асрлар мовароуннаҳрда яшаган шайх Худойдодлар фаолияти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Анваржон Кандаҳоров
Yaratilgan vaqti:
2020-03-10 15:32:47
Ушбу маколада бугунги кунда Ватанимиз тарихи хамда аждодларимиз меросини ўрганиш хар тамонлама илми тадкик этиш буюк алломаларимиз хаёти ва ижоди ёш авлодга етказишга каратилмоқда.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit