Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Фарғона водийси вилоятларидаги кичик ва ўрта шаҳарларнинг ривожланиши: ўзгаришлар ва муаммолар (1991 – 2016 йй.)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Тўхтабоева Дилафрўз Эргашевна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
9(58):911.375.632:314.122(584.4)
Yaratilgan vaqti:
2019-06-24 09:02:33
Тадқиқотнинг мақсади мустақиллик йилларида Фарғона водийси кичик ва ўрта шаҳарларининг ижтимоий-демографик ривожланишидаги ўзгаришлар ва муаммоларни тарихий аспектда очиб беришдан иборат.

Туркистондаги очарчилик ва унинг оқибатлари (1917 – 1924 йй.)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рахматов Мурод Ғайбуллаевич
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
94(574+575.1) “1917/1924”
Yaratilgan vaqti:
2019-06-24 08:52:28
Тадқиқотнинг мақсади 1917 – 1924 йилларда Туркистонда бўлган очарчилик ва унинг оқибатларини тизимли равишда очиб беришдан иборат.

VII – XII асрлар ислом тарихига оид манбаларда Мовароуннаҳр ва Яқин Шарқ элчилик алоқалари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ибрагимова Нозима Камилжановна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
297.9 И-14
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 22:54:20
VII-XII асрлардаги ислом тарихига оид манбаларда Мовароуннаҳр ва Яқин Шарқнинг ўзаро элчилик алоқаларини ўрганишдан иборат.

XX asrning 80- yillarida o’zbekiston SSR ni boshqargan davlat rahbarlari portretiga chizgilar. (I.Usmonxo'jayev, R.Nishonov misolida)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Yodgoraliyev B
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 11:53:13
BMIda asosan XX asr 80-yillarida yurtimizni boshqargan davlat arboblari Inomjon Usmonxo’jayev va Rafiq Nishonovning hayoti va siyosiy faoliyati haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan. Bundan tashqari Inomjon Usmonxo’jayev va Rafiq Nishonovning rahbarligi davrida mamlakatimizning ijtimoiy ahvoli haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Namangan viloyatidagi milliy madaniy markazlar faoliyati (1991-2017)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Vasliddinova M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 11:49:04
BMI da asosan sovetlar davri va bugungi kundagi milliy madaniy markazlar faoliyati yoritib berilgan. O'zbekistonninng 1970–2000 yillar madaniy hayotiga xolis yoritilgan. Ijtimoiy hayotda madaniyat va baynalmilallik masalasi, ular nis-ba¬tining buzilish sabablarini, yangi mafkuraviy muhit va millat manfaatlari nuqtai nazaridan ilmiy tahlil etilgan.

Muhammad shayboniyxon va uning o’zbek davlatchiligi tarixida tutgan o’rni


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Karimov I
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
82
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 11:47:00
Muhammad Shayboniyxonning hayot yo’li yoritilgan manbalarni tahlil qilingan. XV asr oxiri – XVI asr boshlarida Dashti Qipchoq va Movarounnahrdagi siyosiy ahvol yoritilgan. Muhammad Shayboniyxon hukmronligi davrida madaniy hayot va me’morchilikka berilgan etibor to’g’risida ham ma’lumotlar keltirib o’tilgan.

Namangan viloyatida faoliyat yuritgan mehnat qaxramonlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Isoqjonov F
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 11:44:32
Namangan viloyatida faoliyat yuritgan mehnat qaxramonlari. Sotsailistik Mehnat Qaxramonlari unvonlari haqida umumiy ma'lumotlar berib o’tilgan. Bundan tashqari XX asrning 40-90 yillarida faoliyat yuritgan O’zbekistonlik mehnat qahramonlari paxtachilikda yutuqlarga erishganlari xaqida ham ma'lumotlar berilgan.

Возникновение и распространение


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Омонова З
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Нам ДУ
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 11:42:34
В данной выпускной квалификационной работе, на тему “Суфизм: возникновение и распространение” Омоновой Зарнигор освещены исторические условия возникновения суфизма, распространение его среди народов мусульманского Востока, влияние суфизма на духовную жизнь народов Средней Азии, среднеазиатские суфии, внесшие весомый вклад в развитие суфизма.

O’zbek milliy bolalar o‘yinlari genezesi va evolyusiyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Usmanov S
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
59
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 11:40:08
Usmanov Sobirjon Zokirjon o‘g‘lining “O‘zbek milliy bolalar o‘yinlari genezesi va evolyusiyasi” mavzusidagi bitiruv-malakaviy ishida an’anaviy bolalar o’yinlari tarixi, ularining etnik xususiyatlari, klassifikatsiyasi va mavsumiy o’yin turlari hamda marosim va maishiy turmush tarzi bilan bog’liq bolalar o’yinlari kabi masalalar yoritilgan.

“Boburnoma” – muhim tarixiy va etnografik manba sifatida


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nasritdinov M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Nam DU
Sahifalar soni:
60
Yaratilgan vaqti:
2019-06-14 11:33:06
Nasritdinov Muxammadjon Ismoil o‘g‘lining “Boburnoma – muhim tarixiy va etnografik manba sifatida” mavzusidagi bitiruv-malakaviy ishida Zahiriddin Muhammad Boburning qomusiy olim ekanligi, “Boburnoma” asari va uning yaratilish tarixi hamda mazkur asarning tarixiy va etnografik manba sifatidagi o’rni kabi masalalar yoritilgan
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit