Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Tohir Malik asarlarida qo’llangan diniy atama va so’zlar tahlili


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nabiyeva Rushana
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2021-03-02 10:30:47
Kundalik hayotimizda, kishilar bilan muloqot qilganimizda e’tiqod qiladigan dinimiz –islom diniga oid so’zlar, iboralardan foydalanamiz.Asrlar davomida ajdodlarimizdan meros qolgan bu diniy tushunchalarning mazmun-mohiyatini ba’zan anglab, ba’zan anglamay qo’llayveramiz.

Til va adabiyot ta'limi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Бахриддинова
Yaratilgan vaqti:
2021-03-02 10:13:27
Avvalgi maqolalarda aytib o'tilganidek, mustaqillik davri o'zbek tilshunosligida tilimizning turkona "4tabiatidan kelib chiqib yondashish oqibatida birmuncha islohotlar yuz berdi va, o‘z navbatida, ular fanningso'nggi yutuqlari sifatida ona tili ta’limiga ham olib kirildi.

Alisher Navoiyning «majolisun-nafois» asari leksika


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Primova Mahbuba
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
58
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 13:58:19
Alisher Navoiy ijodi shunday ummonki, uni lisoniy jihatdan o‘rganish tadqiqotchidan juda ko‘p narsalarni bilishni talab qiladi. O‘zbek tilining bugungi taraqqiyot yo‘lini Navoiy asarlari tilisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Sharq adabiyotida iskandar timsoli


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nabiyeva Go‘Zal
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Qarshi davlat universisteti
Sahifalar soni:
57
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 13:03:11
Mavzuning dolzarbligi. Ko‘p asrlik tarixga ega madaniy va adabiy merosimizga munosabat istiqlol tufayli tubdan o‘zgardi. Xalqimiz tarixi, dini va adabiyoti, ma’naviy qadriyatlariga e’tibor kuchayib, ularning mavqeini tiklash, xalqqa asl holida yetkazish imkoniyati paydo bo‘ldi. Bu esa boshqa sohalar qatori adabiyotshunoslikda ham teran ilmiy izlanishlar olib borish, adabiy merosga yangicha yondashish zaruratini kun tartibiga qo‘ydi. O‘tmishda yashab ijod qilgan shoir va adiblar merosini xolisona o‘rganish va munosib baholash har qachongidan ham dolzarb vazifaga aylandi.

Hamid Olimjon ijodida xalq og‘zaki ijodi an’analari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Nortosheva M
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Qarshi davlat universisteti
Sahifalar soni:
6
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 13:00:55
Hamid Olimjon xalq og‘zaki ijodi zaminida voyaga yetdi. Shu sababdan bo‘lsa kerak, xalq og‘zaki ijodining ta’siri uning she’rlarining faqat vazniga, ohangigagina emas, balki shoirning qariyb barcha asarlarining ruhiga ham singib ketgan, deb ayta olamiz. Shoir xalq og‘zaki ijodidan asarlariga sujetlar tanladi, shunga mos holatlarni tanladi, folklor namunalari asosida jozibali obrazlar, xarakterli misralar kashf qila oldi. Adabiy ertak dostonlaridagi syujetlarni real hayot voqealari bilan uyg‘unlashtirdi. Shoir ijodining ana shu qirrasini o‘rganish ishning dolzarbligini anglatadi.

Adabiyot nazariyasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Г.Имомова
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
227
Yaratilgan vaqti:
2021-02-26 00:56:43
Ushbu o’quv-metodik majmua “Adabiyot nazariasi” fani bo’yicha yaratilgan. Unda mazkur fan namunaviy o’quv dasturiga asosan barcha nazariy masalalarni qamrab olgan. Avvalgi majmuada tipiklashtirish muammosi kiritilgan edi. Bunda yangilik sifatida modernizm va uning badiiy asardagi o’rni alohida muammo sifatida o’rganildi. Kompozitsiya tahlilida esa asar mazmunini sinchiklab tahlil qilishga ko’proq e’tibor berildi. Qayta tahrirdan ba’zi qo’shimcha fikrlar ham o’rin oldi. O’quv-metodik majmua sodda tilda yozilgan. Shu bilan birga, bu masalalarga muallif milliy istiqlol g’oyasi va mafkurasi nuqtayi nazaridan yondashadi, unda asosan o’zbek mumtoz va zamonaviy adabiyoti namoyandalarining ijodi misolida mulohazalar yuritilgan.

A.Navoiyning «MAHBUB-UL QULUB» asarining leksik xususiyatlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Sh.Sobirova
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
65
Yaratilgan vaqti:
2021-02-24 19:42:55
Mumtoz asarlarni tadqiq etish, yozma manbalarning ilmiy, ma’naviy-ma’rifiy qiymatini belgilash, badiiy, til xususiyatlarini o‘rganish filologiya sohasining asosiy masalalaridan hisoblanadi.

S. Ahmadning dramaturglik mahorati


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Haqberdiyeva Muxlisa
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
61
Yaratilgan vaqti:
2021-02-24 19:28:25
O‘zbekiston Qahramoni, O‘zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad Husanxo‘jayev (1920-2007) o‘zining rang-barang hikoyalari, realistik qissalari va romanlari, komediyalari bilan XX va XXI asr o‘zbek adabiyotida munosib o‘rin egallagan.

Mustaqillik davri о‘zbek she’riyatida g‘azal janri taraqqiyoti


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Rasulova Madina
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Qarshi davlat universiteti
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2021-02-24 19:19:16
Muayyan janr taqdiri, uning yaratuvchisi, janr yaratilayotgan davr, davrning mafkuraviy aqidalariga qaysidir darajada bog‘liq bo‘ladi. Shu bois ba’zi janrlar adabiy jarayonda faol bo‘lgan bir paytda boshqalari kam iste’molda bo‘ladi.

Мода в зеркале художественной литературы и живописи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ж.Эргашев В.Умарова А.Мухторов Л.Шукурова
Yaratilgan vaqti:
2021-02-10 13:26:18
В данной статье приведена краткая характеристика мода в зеркале художественной литературы и живописи, где рассмотрены проявления моды не только в одежде, но и в поведении
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit