Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Замонавий турк тилидаги иқтисодий терминларнинг лингвокогнитив таҳлили


  
- 1 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдирашева Азиза Салимовна
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
811.512.161
Yaratilgan vaqti:
2019-05-14 14:52:43
Ҳозирги турк тили иқтисодий терминлари тизимини тилнинг бир қисми ва алоҳида тушунчалар соҳаси сифатида комплекс таҳлил қилиш орқали унинг икки хил табиатини ёритиб берилган.

Қадимги туркий адабиётда ғайритабиий тимсоллар тараққиёти


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алламбергенов Ҳамза Камалович
Nashr etilgan yili:
2019
UDK raqami:
УДК: 821.512.1:398(5)(043.3)
Yaratilgan vaqti:
2019-05-08 15:40:28
Тадқиқотнинг мақсади қадимги ва ўрта аср туркий ёзма ёдгорликларидаги ғайритабиий тимсолларнинг тарихий асослари архаик мифология, диний-эътиқодий тасаввурлар, магик характердаги ибтидоий маросимлар ва инонч-эътиқодлар билан алоқадорлигини асослаб беришдан иборат.

Дунёни тинглаган қалб


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Адҳамбек Алимбеков
Yaratilgan vaqti:
2019-05-03 14:40:25
Мазкур мақолада Шайхзоданинг ихчам адабий портретини яратишга ҳаракат қилиб шоир ижодини такрор мутолаа қиларканман, Шайхзоданинг нақадар кўлами кенг ижодкор бўлганига яна бир бор амин бўлган. У кишининг асарларини ўқир экансиз етмиш икки томирида адабиёт қони оқаётган ижодкорни ҳис қиласиз. Шоир ижодида замонасозлик руҳидаги шеърлар борлиги табиий, аммо ижодкорлар мероси уларнинг шоҳ сатрлари билан қадрланади. Шайхзоданинг фалсафий руҳдаги, фикрлар тиғиз, қофиялар жарангдор, ўзига хос оҳангдаги шеърлари ўқирманни шоирнинг поэтик оламига олиб кириб кетилиши хақида гап боради.

Навоийшуносликка кириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
М.Имомназаров
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
122
UDK raqami:
Ф-1–135
Yaratilgan vaqti:
2019-05-03 14:14:48
Мазкур монографик тадқиқот муаллифнинг 30 йиллик изланишлари самараси бўлиб, мавзуларнинг ёритилишига кўра даврларга бўлинган уч қисмдан иборат.

Ижодий метод, услуб ва адабий мактаблар


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
У.У.Мухибова Г. Халлиева
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Tошкент давлат шарқшунослик институти
Sahifalar soni:
17
Yaratilgan vaqti:
2019-05-03 12:24:52
"Бу маърузада ижодий метод тушунчаси, романтизм, реализм,классицизм методларининг хусусиятлари, метод ва услуб бирлиги, Шарқ адабиётшунослигида услуб масаласи ва адабий мактабларнинг назарий тамойиллари ҳақида келтириб ўтилган.

Jahon adabiyoti janr va oqimlarining o'ziga xos xususiyatlari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-03-24 11:52:47
0 ‘zbek adabiyotining ulkan siymolaridan biri sifatida ijodi tudqiqotchilar tomonodan keng ko‘lamda o ‘rganilayotgan ijodkorlardan biri Hamid Olimjondir. Zero, shoir she’riyati chuqur mazmunga, go‘zal ilbdalarga boyligi bilan bir qatorda, she’riy san'atlar qo‘llanilishining nuikammalligi bilan ham ajralib turadi.

O’rxun-enasoy obidalari lug’aviy tarkibining tarixiy-qiyosiy tadqiqi


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Allambergenova Muqaddas
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2014
Nashriyot:
Nukus
Sahifalar soni:
71
Yaratilgan vaqti:
2019-03-05 12:00:38
Toshbitiglarning o’rganilishi uzoq va qiziqarli tarixga ega. Qomusiy olim M.Koshg’ariy “Devoni lug’atit-turk” asarida turklarning alohida yozuvi bo’lgan degan fikrlarni keltiradi hamda uyg’urlar haqida gapirayotib, ularda 24 harfdan iborat alifbo mavjudligini qayd qiladi, shuningdek, uyg’ur va xitoy xalqida ish qog’ozlarini yozishda foydalaniladigan yana bir yozuv mavjudligi, bu yozuvni uyg’ur, xitoy xalqi hamda shaharlik aholigina o’qiy olishi haqida ma`lumotlar beradi2. S.G.Klyashtorniy fikricha, bu yerda Mahmud Koshg’ariy runiy yozuvlar haqida aytmoqda, chunki, eng so’nggi mazkur xatli esdaliklar Turfon nomi bilan bog’liq bo’lib, eng dastlabki uyg’ur yozuvidagi huquqiy hujjatlar ham Turfon va Donxuandan topilganligini hamda ularning ko’pchiligi runiy yozuvlarda yozilganligini ma`lum qiladi.

«Танланган асарлар»»


  
- 0 +
Daraja:
Maktabdan tashqari ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2019-02-27 10:07:10
Ушбу икки жилд «Танланган асарлар»ига киритилган шеърлари, ..... куйлардан «Суйла бир курки араб» куйига солинуб ёзилди» деб изох,ланган.

Англия болалар адабиёти вакиллари асарларининг ўзбек тилига таржималари


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Шоназарова Ш
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
67
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 13:25:24
Mazkur bitiruv malakaviy ishini yozishdan maqsad ingliz tilida yozilgan asarlarning o`zbek tilida tarjimasini o`rganish va ularda qo`llanilgan transformatsiyalarni yoritib berishdan iborat.

Shuhratning “Oltin zanglamas” asarida xarakter yaratish mahorati


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Axmedova S
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2018
Nashriyot:
Buxoro
Sahifalar soni:
56
Yaratilgan vaqti:
2019-02-12 13:23:14
Tadqiqotning maqsad va vazifalari. Mazkur malakaviy ishimiz oldiga qo‘yilgan asosiy maqsad Shuhratning “Oltin zanglamas” romanini tahlil etish asosida uning o‘ziga xos ijodiy uslubi va badiiy mahoratini ko‘rsatish, shuningdek, qahramon xarakterlari ruhiyatini tasvirlash shakllari va ularning g‘oyaviy-badiiy vazifalarini yoritishdan iborat
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit