Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Яқин шарқ давлатларидаги этносиёсий жараёнларнинг минтақа хавфсизлигига таъсири


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Каримов Фарход Эркинович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
327 (5-15)(1-86) 94 (5-15) “19/20”
Yaratilgan vaqti:
2017-10-14 12:18:27
Тадқиқотнинг мақсади Яқин Шарқдаги этносиёсий муаммоларнинг келиб чиқиш сабаблари ва шарт-шароитлари, ташқи ва ички омилларининг минтақа хавфсизлигига таъсирини очиб бериш, шунингдек, уларни бартараф этишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

The progressive erа of the USA


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bisembаevа Mаrуаm
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-10-13 09:43:59
During the period known аs the Progressive Erа (1890s to аbout 1920) the U.S. government beсаme inсreаsinglу асtivist in both domestiс аnd foreign poliсу. Progressive, thаt is, reform- minded, politiсаl leаders sought to extend their vision of а just аnd rаtionаl order to аll аreаs of soсietу аnd some, indeed, to аll reасhes of the globe

O'lim jazosini bekor qilish jinoiy jazolarni liberallashtirishning muhim bosqichi sifatida


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Abdulxakimova Oygul
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 14:39:57
"Mazkur referat ishida O'zbekistonda o'lim jazosini bekor qilish jinoiy jazolarni liberallashtirishning muhim bosqichi sifatida yoritilgan. "

Iroda inson ma’naviyatining tarkibiy qismi sifatida


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
E.Jabborov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
90
Yaratilgan vaqti:
2017-06-01 12:23:23
O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin boshqa sohalar kabi ma`naviyat sohasiga ham katta e`tibor berildi. Chunki ma`naviyatni yuksaltirmasdan biz ko‘zlagan maqsadlarimizga – demokratik huquqiy davlat, ochiq fuqarolik jamiyati qurish, barkamol avlodni tarbiyalashga erishish qiyin edi.

Оммавий маданиятнинг инсон ривожланишига ва жамият қадриятлар тизимининг ўзгаришига таъсири


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Э.Боратов
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
130
Yaratilgan vaqti:
2017-06-01 12:16:13
Ўзбекистон Республикаси мустақилликни эълон қилгач, жаҳон ҳамжамиятига жадаллик билан интеграсиялаша бошлади. Натижада ҳамкорлик алоқалари кучайиб, барча соҳада, шу жумладан маданият ва маънавият соҳасида ҳам хамкорлик ва ҳаракат эркинлиги юзага келди.

Демографик муаммолар: тарихи, аҳволи, таҳдиди


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
С.Боймуродов
Yaratilgan vaqti:
2017-06-01 12:10:57
Роппа-роса йигирма йил муқаддам, 1988 йилда АҚШ Миллий геогра-фия жамияти “Курраи-замин хавф остида” деб номланувчи жаҳон картасини нашр қилди.

Diffuziya va interferensiya yuksak va ommaviy madaniyatlar o‘zaro ta’sirining ikki tendensiyasi sifatida


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Z. Boymurodov
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QarDU
Sahifalar soni:
103
Yaratilgan vaqti:
2017-05-17 16:47:23
Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning pirovard maqsadi huquqiy demokratik davlat va ochiq fuqarolik jamiyati qurishdan iborat. Bu jarayonda moddiy va ma’naviy hayot uyg’unligiga erishishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Jas o’spirimler ta’rbiyasın alıp barıwda mektep h’a’m shan’araq penen islesiwdin’ a’h’miyetli ma’seleleri


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Zarimova R.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Нукус ДПИ
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2017-04-25 10:50:01
O’zbekstan Respublikası o’z g’a’rezsizligine eriskennen keyin, tınısh, parlament jolı menen o’zinin’ haqıqıy ma’mleketshiligine eristi. O’zbekstan Respublikası demokratiyalıq, sotsiallıq ta’repten a’dalatlı ja’miyetlik dizim, du’nya ju’zlik qatnasıqlarda o’z ornın’ iyeledi ha’m jahan ma’deniyatına salmaqlı u’lesin qosıp, ekonomikalıq ha’m ruwhıy ta’repten bay ma’mleket du’ziwdi o’zinin’ strategik wazıypası dep esaplaydı.

XXR iqtisodiyotini modernizatsiyalashda xorijiy ivestitsiyalarni jalb etish mexanizmi va asosiy yo‘nalishlari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Norboev B
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TDSHI
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 17:06:50
Bitiruv malakaviy ishining maqsadi XXR iqtisodiyotini modernizatsiyalashda xorijiy ivestitsiyalarni jalb etish mexanizmi va asosiy yo‘nalishlarini o rganish va tahlil qilish

Xitoy siyosatida Tayvan masalasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Axmedov F
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TDSHI
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 17:03:54
Bitiruv malakaviy ishining maqsadi Xitoy siyosatida Tayvan muammosini hal qilishda ichki va tashqi omillarni o rganish va tahlil qilish
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit