Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Jas o’spirimler ta’rbiyasın alıp barıwda mektep h’a’m shan’araq penen islesiwdin’ a’h’miyetli ma’seleleri


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Zarimova R.
Yo`nalishi:
Nashr etilgan yili:
2012
Nashriyot:
Нукус ДПИ
Sahifalar soni:
54
Yaratilgan vaqti:
2017-04-25 10:50:01
O’zbekstan Respublikası o’z g’a’rezsizligine eriskennen keyin, tınısh, parlament jolı menen o’zinin’ haqıqıy ma’mleketshiligine eristi. O’zbekstan Respublikası demokratiyalıq, sotsiallıq ta’repten a’dalatlı ja’miyetlik dizim, du’nya ju’zlik qatnasıqlarda o’z ornın’ iyeledi ha’m jahan ma’deniyatına salmaqlı u’lesin qosıp, ekonomikalıq ha’m ruwhıy ta’repten bay ma’mleket du’ziwdi o’zinin’ strategik wazıypası dep esaplaydı.

XXR iqtisodiyotini modernizatsiyalashda xorijiy investitsiyalarni jalb etish mexanizmi va asosiy yo‘nalishlari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Norboev B
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TDSHI
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 17:06:50
Bitiruv malakaviy ishining maqsadi XXR iqtisodiyotini modernizatsiyalashda xorijiy investitsiyalarni jalb etish mexanizmi va asosiy yo‘nalishlarini o rganish va tahlil qilish

Xitoy siyosatida Tayvan masalasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Axmedov F
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TDSHI
Sahifalar soni:
68
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 17:03:54
Bitiruv malakaviy ishining maqsadi Xitoy siyosatida Tayvan muammosini hal qilishda ichki va tashqi omillarni o rganish va tahlil qilish

Xalqaro globallashuvning chuqurlashuvi sharoitida XXRning tashqi siyosatdagi yetakchi tendensiyalari


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Fayzullayev A
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TDSHI
Sahifalar soni:
75
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 17:02:25
"Bitiruv malakaviy ishining obyekti. Xalqaro Globallashuvning chuqurlashuvi sharoitida XXR tashqi siyosiy strategiyasining ustuvor yo‘nalishlari va yetakchilik tendensiyalari"

Koreya yarim orolida xavfsizlikni ta’minlashda Xitoyning ta’siri


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Erkinova R
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
TDSHI
Sahifalar soni:
64
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 17:00:46
Koreya yarimorolida Xavfsizlikni ta’minlash masalasi mazkur ishning obyekti hisoblanadi

Развитие государственности в ix – xii веках в средней азии. политическая , социально – экономическая и культурная жизнь.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Н.Р. Махкамова
Nashr etilgan yili:
Тошкент - 2016
Yaratilgan vaqti:
2017-01-12 16:40:08
В начале IX в. В Средней Азии: В Хорасане династия Тахиридов В Мовароуннахре династия Саманидов В управлении Мовароуннахром опора на местные традиции: Улучшение ирригации Развитие ремесла Развитие торговли

Мафкуравий таҳдид ва глобаллашув жараёнлари


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Muallif:
Н.Собиров, А.Акбаров, Д.Қамбарова
Yaratilgan vaqti:
2016-09-21 09:38:10
Ҳозирги даврда дунё мамлакатлари ўртасида ўзаро таъсир шиддат билан ривожланиб бормоқда, ундан четда туришнинг асло имкони йўқ. Бу ахборотлашган жамият ёки тўғридан-тўғри глобаллашув жараёнидир. Глобаллашув-турли мамлакатлар иқтисоди, маданияти, маънавияти, одамлари ўртасида ўзаро таъсир ва алоқаларнинг кескин кучайишидир.

Milliy manfaatlar kategoriyasini tadqiq etishdagi asosiy nazariy yondashuvlar


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Bekdurdiyeva G
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-08-04 14:23:37
“Milliy manfaat” tuzilishi va hayotga tadbiq etilishi sohasi siyosiy institutlar, partiyalar va umuman jamiyat e’tiborini tortmoqda Bu juda qiyin va ko’p bosqichli, olimlar, siyosatchilar va turli darajadagi boshliqlaming birgalikdagi harakatlarini talab etuvchi jarayon.

O’zbekiston Respublikasining tashqi iqtisodiy a’loqalari


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xakimov S
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-08-04 14:19:04
Iqtisodiy adabiyotlarda, xususan, xalqaro iqtisodiy fanlar tizimida, “xalqaro iqtisodiyot tushunchasini xalqaro iqtisodiy munosabatlaming bir ko’rinishi, formasi sifatida alohida tadqiq etadilar.

Мировая политика - определение и метод исследования


  
- 1 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Исраилов, Ж.Бадалов
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-08-04 14:16:20
Мировая политика [англ. World Politics] - наука об устройстве и функционировании глобальной политики. предметом которой является деятельность человека (как отдельных индивидов, так и больших социальных групп и политических образований] в международной сфере, формирование человеком различных систем над государственного регулирования и международных отношений.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit