Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Билак суяклари битмаётган синиқлари ва сохта бўғимларини комплекс хирургик даволаш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Рахимов Анвар Меликмуротович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
616.717.4-001.59-089
Yaratilgan vaqti:
2020-07-25 13:17:29
Тадқиқот мақсади билак суяклари битмаётган синиқлари ва сохта бўғимларини патологик ўчоқ хусусияти, унинг локализацияси ва даволашга комплекс ёндошув орқали натижаларни яхшилашдан иборатдир.

Сурхондарё вилояти тупроқлари таркибидаги цезий-137 ва стронций-90 радионуклидларини бета ва гамма нурланишлар асосида аниқлашнинг радиометрик-спектрометрик усулини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Эшкараев Садридин Чориевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
543.34:543.422.3
Yaratilgan vaqti:
2020-07-24 08:24:47
Тадқиқотнинг мақсади Сурхондарё вилояти тупроқларидаги цезий-137 ва стронций-90 радионуклидларини бета- ва гамма-нурланишлар асосида радиометрик-спектрометрик аниқлаш усулини ишлаб чиқиш ҳамда бу радионуклидларнинг Сурхондарё вилояти тупроқларидаги тарқалишини аниқлашдан иборат.

Умумий ўрта таълим мактабларида қардош халқлар адабиётини қиёсий ўрганиш (таълим ўзбек, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ ва туркман тилларида олиб бориладиган мактабларнинг V–IX синфлари адабиёт дарслари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдувалитов Eргаш Бураневич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
894.375:894.342:894.341:894.361
Yaratilgan vaqti:
2020-07-22 08:17:34
Тадқиқотнинг мақсади қардош халқлар адабиётининг ўзига хослиги ва умумий жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда қиёсий ўрганишнинг оптимал мазмуни ва мақсадига мувофиқ тарзда ўзлаштириш йўлларини илмий асослаш мисолида адабиёт ўқитишнинг самарадорлигига эришишдан иборат.

Адабиёт дарсларида ўқувчиларни бадиий а сар қаҳрамонларини танқидий баҳолашга ўргатиш технологияси


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Балтаева Анаджан Таджибаевна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
494.375:494.342
Yaratilgan vaqti:
2020-07-22 08:11:45
Тадқиқотнинг мақсади адабиёт дарсларида ўқувчиларни бадиий асар қаҳрамонларини танқидий баҳолашга ўргатишга йўналтирилган методик тизимни аниқлаш, назарий жиҳатдан асослаш, ҳамда назарий эмпирик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Мирхаѐтов Мирвохид Мирзохид ўғли
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
336.7:343.9(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-07-20 19:27:36
Тадқиқотнинг мақсади тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишда назорат механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Кибержиноятчилик: жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Анорбоев Амириддин Улуғбек ўғли
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
347.6 (043.5) (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-07-20 17:23:06
Тадқиқотнинг мақсади кибержиноятчилик, кибержиноятлар ва уларнинг турлари, кибержиноятларнинг келиб чиқиш тарихи ва бугунги ривожи, кибержиноятларни квалификация қилиш-юридик тавсифлаш, илмий-ҳуқуқий ҳамда имкон қадар техник жиҳатдан тадқиқ қилиш, кибержиноятларнинг олдини олиш ва хавфсиз кибермакогнин яратиш бўйича киберхавфсизликни таъминлашга оид назарий ва амалий хулосалар ишлаб чиқишдан иборат.

Корхонада инқирозга қарши бошқарув стратегиясини ишлаб чиқишнинг илмий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдужабборов Собир Баҳронович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-07-20 15:22:14
Корхонада молиявий-иқтисодий инқирозга қарши бошқариш стратегиясини ишлаб чиқишнинг илмий методологик асосларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тилидаги форсча-тожикча ўзлашмаларнинг фонетик, лексик-семантик хусусиятлари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Алимова Зарифахон Вахобовна
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.512.133’367.625’373’613
Yaratilgan vaqti:
2020-07-19 13:32:42
Тaдқиқoтнинг мaқсaди ўзбек тилидaги форсча-тожикча ўзлaшмaлaрни лексик-семaнтик ҳамда фонетик-структур aсoсдa тaдқиқ қилишдaн ибoрaт.

“Бобурнома”даги изофий бирикмаларнинг лисоний тадқиқи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Амонов Мухторжoн Умарович
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
811.512.133-112
Yaratilgan vaqti:
2020-07-19 13:27:01
Тaдқиқoтнинг мaқсaди “Бобурнома”да қўлланилган изофий бирикмаларни мазмуний, грамматик ва функционал жиҳатдан тaдқиқ этишдaн ибoрaт.

Казусли вазиятларда спортчи эмоционал ҳолатини коррекциялашнинг ижтимоий-психологик механизмлари.


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Файзиев Зоҳиддин Ҳасанбоевич
Nashr etilgan yili:
2020
UDK raqami:
796:151.3 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2020-07-18 09:58:07
Тадқиқотнинг мақсади казусли вазиятларда спортчи эмоционал ҳолатини коррекциялашнинг ижтимоий-психологик механизмларини ишлаб чиқишдан иборат.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit