Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Жамиятни модернизациялаш шароитида давлат бошқаруви самарадорлигини ошириш (бандлик жараёнлари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
31 (072)
Yaratilgan vaqti:
2018-05-30 12:43:19
Бугунги кунда жаҳон ҳамжамиятида бўлаётган глобал ўзгаришлар давлат бошқаруви соҳасида кўплаб тадқиқотлар жадал олибб борилишига асосий сабаблардан бири бўлмоқда. Чунки давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг самарадорлиги жамиятни модернизациялаш асосий омили сифатида намоён бўлмоқда. Ҳозирги вақтда давлат бошқаруви соҳасида тадқиқотлар олиб бораётган марказлар ўз эътиборини, асосан, номарказлаштириш жараёнларига, давлат бошқаруви самарадорлигини ўлчаш индикаторлари шаклланишига, унинг бошқаруви жараёнида норасмий муносабатлар пайдо бўлиши ва ривожланишига қаратмоқда.

Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаётида хотин-қизлар мавқеи


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Ғаффорова Мавлюда Қурбонбоевна
Nashr etilgan yili:
2018
UDK raqami:
УДК: 329.7-055.2(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-03-27 17:13:56
Жаҳонда хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий мавқеини янада оширишга бўлган эҳтиёж долзарб масала сифатида кун тартибига қўйилмоқда. Ҳозирги вақтда, «...дунё аҳолисининг 51% ни аёллар ташкил этган ҳолда, уларнинг фақат 5%и давлат ва жамият бошқаруви лавозимларида фаолият юритмоқда» . Таъкидлаш керакки, бу эҳтиёж гендер тенглигига эришиш, аёлларга ҳуқуқий муносабатни меъёрловчи амалдаги миллий қонунчилик тизимини янада такомиллаштириш жамиятда хотин-қизларга нисбатан ижтимоий ёндашувни яхшилашда ўз аксини топмоқда.

Falsafa va Ijtimoiy Hayot


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2018-03-07 12:45:41
Mazkur uslubiy qo‘llanma oliy ta’lim tizimi barcha yo‘nalishlari 1.00. Gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar bloki o‘quv adabiyotlari turkumiga kiradi, davlat standartlari va namunaviy o‘quv dasturi mazmuniga mos. Kitobda falsafa fani, uning predmeti, mazmuni va jamiyatdagi roli keng qamrovli yondashuvlar asosida yoritib berilgan.

Statistika


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
N.Umarov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-ziyo
Sahifalar soni:
224
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 12:51:13
O‘quv qo‘llanma rеspublikamizdagi mavjud o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimidagi akadеmik litsеy, kasb-hunar kollеjlari uchun Davlat ta’lim standartlari dasturi asosida tayyorlandi. Ushbu kitob statistikaning ikki bo‘limini o‘z ichiga oladi. 1-bo‘limda «Statistikaning umumiy nazariyasi», 2-bo‘limda «Iqtisodiy statistika» mavzulari yoritilgan. Shuningdеk, o‘quvchilar mavzularni yanada mustaqil, chuqurroq o‘rganishlarini ta’minlash maqsadida tеst topshiriqlari va mustaqil o‘zini o‘zi tеkshirib ko‘rish uchun savollar to‘plami kiritilgan.

Ўзбекистонда давлат ва жамият ҳаётининг демократлашуви жараёнида ижтимоий ҳамкорлик тизимини ривожлантириш омиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Матибаев Тасполат Балтабаевич
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
316.3:321.01105(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-01-18 13:04:26
Ўзбекистонда давлат ва жамият ҳаётининг демократлашуви жараёнида ижтимоий ҳамкорлик тизимини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш.

Yoshlar sosiologiyasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Nurmatov
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-09-15 13:01:36
Milliy mafkuramizning muxtasar shioriga aylangan ushbu so’zlar nafaqat ruhlantiruvchi da’vat, balki amaliy natijaga aylanishi uchun davlat jamiyatning eng faol qatlami bo’lgan yoshlarga katta e’tibor qaratmoqda.

Ижтимоий тузилмалар социологияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Нурматьов
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-09-15 12:59:42
Социология» фанида “Ижтимоий тузилмалар социологияси” мавзуида “Социал стратификациялар назарияси” йўналиши муҳим аҳамиятга эга бўлган, ўрганилиши, долзарб вазифа ҳисобланган муаммолардан бири сифатида намоён бўлмоқда.

Sosiologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Nurmatov
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Namangan muhandislik-pedagogika instituti
Sahifalar soni:
169
Yaratilgan vaqti:
2017-09-14 14:19:37
Ushbu uslubiy ko’rsatma barcha talabalari uchun mo’ljallangan. Ushbu uslubiy ko’rsatma Davlat ta`lim standartlariga mоs na`munaviy dastur hamda unga mоs ishchi dasturlar asоsida tuzilgan. Uslubiy ko’rsatmadan, “Iqtisodiyot nazariyasi” fanini o’rganuvchi talabalar, magistrlar va o’qituvchilar fоydalanishlari mumkin.

«Молодой учёный» №14 (148), апрель 2017, Часть 2 (стр.109-209)


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-01 15:41:30
Журнал «Молодой ученый» — ежемесячное издание, организованное для того, чтобы предоставить аспирантам, докторантам, соискателям, молодым специалистам и ученым возможность публикации своих научных статей.

Sotsial stratifikasiyaning tarixiy tiplari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mamadaliev A
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-07-26 13:48:40
Sotsiologlar sotsial harakatchanlikni stratalarga (qatlamlarga) bo‘lingan jamiyatning o‘ziga xos xususiyati deb biladilar va uni gorizontal hamda vertikal harakatchanlikka ajratadilar. Kishilarning aynan bir tabaqa ichidagi harakati, masalan, ish joyini yoki turar joyini o‘zgartirishi gorizontal harakatchanlikni anglatadi. Vertikal harakatchanlik esa quyi tabaqalardan yuqori tabaqalar tomon va aksincha qilingan harakatni bildiradi. Amerikalik sotsiolog Seymur Lipsetning fikricha, jamiyatda stratifikasiya tizimi sotsial zinaning quyi pog‘onasida turganlarga norozilik manbai sifatida ta’sir qiladi, shuning uchun ham stratifikasiya tizimi ajralishning manbaidir, ammo shu bilan birga u kishilarni turli lavozimlarga tayinlashning va ularni o‘z vazifalarini ado etishga rag‘batlantirishning asosiy mexanizmidir.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit