Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Preclinical Restorative Dentistry


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-26 16:10:11
Annotation: This subject is intended for first-year students of medical schools. This training complex highlights the problems of restoration in dentistry. With the help of this educational complex, students can improve their knowledge in the field of restoration dentistry. Compiled by: Xabibova N.N

Og’iz bo’shlig’i jarrohligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-19 16:53:38
O`quv-uslubiy majmuada “Og’iz bo’shliug’i xirurugiyasi” fanining asosiy bo`limlari nazariy va amaliy bilimlarini o`z ichiga olib, xirurgik stomatologik kabinetining tashkil topishi, og’riqsizlantirish usullari va turlari,narkozga bo’lgan ko’rsatmalar va qarshi ko’rsatmalar, potensirlangan og’riqsizlantirish, klinik ko`rinishlarini va tashhislashni qamrab olib, shuningdek davolash printsiplarini aniqlash uchun zamin yaratib beradi. Jarrohlik stomatologiya kasalliklari propedevtikasi fanida yuz-jag soxasidagi kasalliklarning etiopatogenezi,qiyosiy tashxislash printsiplari va kasalliklarning oldini olish va davolash usullari, absses va flegmonada kuzatilishi mumkin bo’lgan asoratlarni davolash mukammal yoritilgan. Tuzuvchilar: Rahimov Z.K, Kambarova Sh.A

Челюстно-лицевая хирургия


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-19 16:39:21
В учебно-методическом комплексе “Челюстно-лицевая хирургия” охвачены теоретические и практические знания основных разделов предмета, восстановительная хирургия органов полости рта, встречающиеся в челюстно-лицевой области опухоли и опухолеподобные образования, врожденные и приобретенные дефекты и деформации и причины их развития, охватывает их клиническую картину и диагностику, созданы предпосылки для клинического мышления, определения принципов лечения заболеваний для будушего стоматолога общей практики. Составитель: З.К. Рахимов.

Yuz –jag’jarrohligi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-19 16:32:31
O‘quv-uslubiy majmuada ”Yuz-jag‘ xirurgiyasi o‘quv amaliyoti bilan” fanining asosiy bo‘limlarining nazariy va amaliy bilimlarini o‘z ichiga olib, og‘iz bo‘shlig‘i a’zolarini tiklov xirurgiyasini va yuz-jag‘ sohasida uchraydigan o‘smasimon va o‘sma hosilalarini, chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imi kasalliklarini, tug‘ma va orttirilgan nuqson hamda shakl buzilishlarini kelib chiqish sabablarini, shuningdek davolash printsiplarini aniqlash uchun zamin yaratib beradi. Yuz-jag‘ xirurgiyasi fanida yuz-jag‘ sohasidagi kasalliklarning etiopatogenezi, kiyosiy tashxislash printsiplari va kasalliklarning oldini olish va davolash usullari to‘liq yoritilgan. Tuzuvchi: Z.K. Raximov.

Training and metodology complex


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-19 15:37:06
Anontasion: This is a curriculum compiled for 2nd year students on the subject “Propaedeutics of Orthopedic Dentistry Diseases” aimed at teaching students skills in the methodology of analyzing dental diseases, Training and metodology complex for their treatment, and providing primary orthopedic dental care. Compilers: Nurova SH. N

Факультет Ортопедик стоматология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-19 15:28:45
4 курс учун мўлжалланган Ортопедик стоматология фани тиббий фанлар мажмуасига таълуқли бўлиб, у VII – VIII семестрларда ўқитилади. Фан умумий стоматолог ва Давлат таълим стандарти квалификацион тавсифномаси асосида талабаларни клиник фикрлаш қобилиятини ўстиришга қаратилган услубларни замонавий педагогик технологиялар орқали, яъни иккиламчи кисман адентияда, тиш каторларда нуксонлар уларнинг келиб чиқиш сабаблари (этиологияси), ривожланиш механизмлари (патогенез), клиникалари, ташхис ва қиёсий ташхислари ва даволаш усуллари, уларни олдини олиш чора-тадбирларини ўргата бориш ва шакллантиришдан иборат. Тузувчи: Ш.Н.Нурова

Clinical restorative dentistry


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-19 14:12:05
This course is intended for 2nd year students of medical institutes. This educational and methodological complex covers the clinical restoration of dentistry, the main problems of restoration in dentistry. With the help of this educational and methodological complex, students can improve their cognitive potential, workmanship and practices in the field of clinical restorative dentistry. Compiled by: Taylakova D.I

Клиническая реставрационная стоматология


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-19 14:01:55
Аннотация: Этот предмет предназначен для студентов 2 курса медицинских институтов. В этом учебно-методическом комплексе освещенны проблемы клинической реставрации в стоматологии. С помощью этого учебно-методического комплекса, студенты могут повышать свои знания, практические навыки в сфере клинической реставрационной стоматологии. Составитель: Тайлакова Д.И.

Stomatologik kasalliklar profilaktikasi


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2020-03-19 13:09:30
Annotasiya: Ushbu o'quv majmua tibbiyot instituti 3 kurs talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, unda asosan stomatologik profilaktikaning asosiy muammolari yoritilgan.Mazkur majmua talabalarga stomatologik profilaktika fanidan ularning bilim, ko'nikma va mahoratlaring oshishiga hizmat qiladi. Tuzuvchilar: Kamalova F.R, Yariеva O.O.

Экономическая теория


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Хамракулова О.Д.
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2019
Nashriyot:
Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти
Sahifalar soni:
164
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2020-03-16 10:52:02
Методическое пособие по изучению курса экономической теории представляют собой целостный методический материал по всему курсу, который составлен в соответствии с требованиями Государственного стандарта РУ, новой типовой программы по данному предмету для всех неэкономических направлений образования (приказ Минвуза РУ №603 от 24 .08.2017).
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit