Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Sotsiologiya fanidan ma'ruzalar matni


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Б.Болтабоев
Yo`nalishi:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Namangan
Sahifalar soni:
93
Yaratilgan vaqti:
2017-03-15 13:16:05
Mazkur maruza matnida Fanni o‘qitishdan maqsad - talabalarda sotsiologiya fani mazmuni va mohiyati, sotsiologiya mutaxassisligining jamiyatdagi o‘rni, xususiyatlari va kelajagi to‘g‘risida tasavvurlarni paydo qilish, ijtimoiy hayot muammolari echimiga mos keladigan taklif va tavsiyalar mexanizmini ishlab chiqishda mazkur fanning roli haqida bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish. Fanning vazifalari - talabalarga jamiyat taraqqiyotidagi ijtimoiy muammolarni sotsiologik nuqtai nazardan tushuntirish hamda fanning dolzarb masalalarini echishning uslub va uslubiyotlarini, sotsiologik tahdil va tavsiyanomalar yaratishni o‘rgatish. «Sotsiologiya» o‘quv fanini o‘zlashtarish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr: - jamiyatni yaxlit ijtimoiy tizimligi, shaxs va jamiyat munosabatlari, ijtimoiy hodisalar va muammolarga sotsiologik yondashish, ijtimoiy taraqqiyotning asosiy omillari, ijtimoiy hayot faoliyatini muvofikdashtiradigan sotsial institutlar faoliyati tahdil qilish xaqida mukammal malumotlar berilgan. M.Mo‘ydinovaning “Sotsiologiya” fanidan tayyorlangan ma’ruza matni oliy o‘quv yurtlari talabalari, akademik litsey va maktab o‘quvchilari, abiturientlar va o‘qituvchilariga bag‘ishlangan. Maruza matnida talabalarning “ Sotsiologiya ” fanini yanada chuqur o‘zlashtirishga yaqindan yordam beradi deb ayta olamiz.

Sotsiologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Elboyeva SH
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
QMII
Sahifalar soni:
146
Yaratilgan vaqti:
2017-03-03 16:02:42
Sotsiologiya mustaqil fan sifatida Respublikamizda mustaqillik sharofati bilan yuzaga keldi. Mamlakatimizda sotsiologiyaning roli ortib bormoqda, bu fanga umumiy qiziqish kuchaymoqda. O'zbekistonda hozir yangi ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy iqlim shakllandi. Ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida o'zgarishlar kuzatilmoqda, sotsial tarkibda o'zgarishlar qayd qilinmoqda, yangi ijtimoiy institutlar va munosabatlar paydo bo'lmoqda. Vatanimizda sotsiologiya hech qanday to'siqsiz rivojlanish va mustaqil ijtimoiy fan sifatida o'zini anglash imkoniyati tug'ildi. Jamiyatimizda kuzatilayotgan ijtimoiy o'zgarishlar va jarayonlar sotsiologiya fanining diqqat markazida turibdi. Sotsiologik fikrlashning eng muhim jihati jamiyat hayotida inson shaxsini tushunishdan iboratdir. Shaxsga bo'lgan sotsiologik nuqtai nazarning o'ziga hosligi shundan iboratki, bu fan unga ijtimoiy voqeilikni o'zgartiruvchi faol mavjudot sifatida qaraydi.

Sтaтisтika


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
N. UMARОV
Nashr ko`rinishi:
Bir martalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
«ILM ZIYO» ТАШКЕНТ-2016
Sahifalar soni:
214
UDK raqami:
311.4(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2017-02-20 16:48:08
O‘quv qo‘llanma r

Ёшлар илмий солох;иятини юксалтириш - давр талаби


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Байназаров Х.Р, Бобоев Н.Қ. - ассистентлар
Yaratilgan vaqti:
2017-01-19 10:11:59
Ушбу мақолада Ёшлар илмий солох;иятини юксалтириш - давр талаби тўғрисида маълумот келтирилган.

Культурное и духовное наследие


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Агзамходжаева
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-12-30 11:37:14
ПЛАН: 1.Преемственность - важнейшая закономерность культурного развития. 2.Специфика и последовательность в материальной и духовной культуре 3.Национальные ценности и духовность личности

Архаичная (первобытная) культура


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Ш.Агзамходжаева
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2016-12-30 11:34:01
ПЛАН: 1.Возникновение культуры. Понятие культурных эпох. 2. Памятники этого периода на территории Узбекистана

Гендерный вопрос в Корее


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Маматова Д.
Nashr etilgan yili:
2015
Yaratilgan vaqti:
2016-08-02 10:06:17
Говоря о гендерной политике Кореи в период с конца XX века – начала XXI века нельзя не заметить существенные изменения, которые происходят в сознании женщин и мужчин– это и отход от традиционных, патриархальных норм, и перевес в сторону индивидуализма и ценности личной жизни, это и комбинация уникальной корейской ментальности с привнесенными западными элементами культуры.

Социология фанидан ўқув услубий мажмуа


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2016-07-07 11:14:18
«Социология» фанининг мазкур ўқув услубий мажмуаси Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги қонун ва Кадрлар тайёрлашнинг миллий Дастури ҳамда давлат стандартлари бўйича бакалавр даражасидаги малакали мутахассислар тайёрлаш талабларидан келиб чиқиб, тузилган.

Sotsiologiya


  
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Xadjiev Umrbek
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2015
Nashriyot:
Urganch davlat universiteti
Sahifalar soni:
118
Yaratilgan vaqti:
2016-06-23 12:41:08
“Sotsiologiya” fani mustaqil O’zbekistonimiz taraqqiyotida mustaqillik sharofati munosabati bilan vujudga kelgan yangi fan hisoblanadi. Aslida “Sotsiologiya” fani fan sifatida tarixiy taraqqiyotning ma’lum bir bosqichida XIX asrning boshlarida G’arbiy Yevropada mustaqil fan bo’lib shakllanadi.

Социогравитация: моҳияти ва амал қилиш хусусиятлариСоциогравитация: моҳияти ва амал қилиш хусусиятлари


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
К.А. Юнусов
Yaratilgan vaqti:
2016-06-13 15:21:13
Мақолада социогравитация қонунининг моҳияти, жамият ҳаётида амал қилиш хусусиятлари ҳамда унинг Ўзбекистон ижтимоий ҳаёти мисолида ўзига хос хусусиятлари талқин қилинган. Мазкур қонунининг жамият ҳаётида кишилар, оила, ижтимоий гурухлар, халқ, миллат, давлат ва давлатлараро муносабатларда намоён бўлиши кўрсатиб берилган.
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit