Filtrlar

Islom Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch

Statistika


  
- 0 +
Daraja:
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi
Muallif:
N.Umarov
Nashr ko`rinishi:
Ko‘p marotabalik nashr
Yo`nalishi:
Ilmiy-ta'limiy
Nashr etilgan yili:
2017
Nashriyot:
Ilm-ziyo
Sahifalar soni:
224
UDK raqami:
Yaratilgan vaqti:
2018-01-31 12:51:13
O‘quv qo‘llanma rеspublikamizdagi mavjud o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimidagi akadеmik litsеy, kasb-hunar kollеjlari uchun Davlat ta’lim standartlari dasturi asosida tayyorlandi. Ushbu kitob statistikaning ikki bo‘limini o‘z ichiga oladi. 1-bo‘limda «Statistikaning umumiy nazariyasi», 2-bo‘limda «Iqtisodiy statistika» mavzulari yoritilgan. Shuningdеk, o‘quvchilar mavzularni yanada mustaqil, chuqurroq o‘rganishlarini ta’minlash maqsadida tеst topshiriqlari va mustaqil o‘zini o‘zi tеkshirib ko‘rish uchun savollar to‘plami kiritilgan.

Ўзбекистонда давлат ва жамият ҳаётининг демократлашуви жараёнида ижтимоий ҳамкорлик тизимини ривожлантириш омиллари


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Матибаев Тасполат Балтабаевич
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
316.3:321.01105(575.1)
Yaratilgan vaqti:
2018-01-18 13:04:26
Ўзбекистонда давлат ва жамият ҳаётининг демократлашуви жараёнида ижтимоий ҳамкорлик тизимини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш.

Yoshlar sosiologiyasi


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
A.Nurmatov
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-09-15 13:01:36
Milliy mafkuramizning muxtasar shioriga aylangan ushbu so’zlar nafaqat ruhlantiruvchi da’vat, balki amaliy natijaga aylanishi uchun davlat jamiyatning eng faol qatlami bo’lgan yoshlarga katta e’tibor qaratmoqda.

Ижтимоий тузилмалар социологияси


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Нурматьов
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-09-15 12:59:42
Социология» фанида “Ижтимоий тузилмалар социологияси” мавзуида “Социал стратификациялар назарияси” йўналиши муҳим аҳамиятга эга бўлган, ўрганилиши, долзарб вазифа ҳисобланган муаммолардан бири сифатида намоён бўлмоқда.

Sosiologiya


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
А.Nurmatov
Yo`nalishi:
Ijtimoiy-siyosiy
Nashr etilgan yili:
2016
Nashriyot:
Namangan muhandislik-pedagogika instituti
Sahifalar soni:
169
Yaratilgan vaqti:
2017-09-14 14:19:37
Ushbu uslubiy ko’rsatma barcha talabalari uchun mo’ljallangan. Ushbu uslubiy ko’rsatma Davlat ta`lim standartlariga mоs na`munaviy dastur hamda unga mоs ishchi dasturlar asоsida tuzilgan. Uslubiy ko’rsatmadan, “Iqtisodiyot nazariyasi” fanini o’rganuvchi talabalar, magistrlar va o’qituvchilar fоydalanishlari mumkin.

«Молодой учёный» №14 (148), апрель 2017, Часть 2 (стр.109-209)


  
- 0 +
Daraja:
Umumiy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-08-01 15:41:30
Журнал «Молодой ученый» — ежемесячное издание, организованное для того, чтобы предоставить аспирантам, докторантам, соискателям, молодым специалистам и ученым возможность публикации своих научных статей.

Sotsial stratifikasiyaning tarixiy tiplari


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
Mamadaliev A
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-07-26 13:48:40
Sotsiologlar sotsial harakatchanlikni stratalarga (qatlamlarga) bo‘lingan jamiyatning o‘ziga xos xususiyati deb biladilar va uni gorizontal hamda vertikal harakatchanlikka ajratadilar. Kishilarning aynan bir tabaqa ichidagi harakati, masalan, ish joyini yoki turar joyini o‘zgartirishi gorizontal harakatchanlikni anglatadi. Vertikal harakatchanlik esa quyi tabaqalardan yuqori tabaqalar tomon va aksincha qilingan harakatni bildiradi. Amerikalik sotsiolog Seymur Lipsetning fikricha, jamiyatda stratifikasiya tizimi sotsial zinaning quyi pog‘onasida turganlarga norozilik manbai sifatida ta’sir qiladi, shuning uchun ham stratifikasiya tizimi ajralishning manbaidir, ammo shu bilan birga u kishilarni turli lavozimlarga tayinlashning va ularni o‘z vazifalarini ado etishga rag‘batlantirishning asosiy mexanizmidir.

Ахборотлашган жамиятда жамоатчилик фикри мониторингини таъминлашда оммавий коммуникациялар социологиясининг ўрни (Ўзбекистон оммавий ахборот воситаларининг 2001 – 2016 йиллардаги материаллари мисолида)


  
- 0 +
Daraja:
Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim
Muallif:
Абдуазимов Оқилжон Уткурович
Nashr etilgan yili:
2017
UDK raqami:
070 (575.1)
Yaratilgan vaqti:
2017-07-12 14:24:23
Тадқиқотнинг мақсади ахборотлашган жамиятда жамоатчилик фикрини оммавий коммуникациялар воситасида шакллантириш ва мониторингини таъминлаш омиллари, хусусиятлари ва тенденцияларини социологик жиҳатдан назарий-эмпирик асослашдан иборат.

Социология фанининг предмети, объекти, таркиби.


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Muallif:
асс.А.Нурматьов
Nashr etilgan yili:
2016
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 11:54:21
XVIII асрда кишилик жамияти, унинг қонуниятларини ўрганувчи фан сифатида тарих фалсафаси шаклланди. Ижтимоий ҳаётнинг мураккаблашуви ва илмий билимларнинг табақаланиши социологиянинг фалсафадан ажралиб, мустақил фанга айланишини муқаррар қилиб қўйди

Учебно – методическое пособие по социологии


 
- 0 +
Daraja:
Oliy ta‘lim
Yaratilgan vaqti:
2017-06-30 11:51:33
"Ushbu uslubiy ko’rsatma barcha talabalari uchun mo’ljallangan. Ushbu uslubiy ko’rsatma Davlat ta`lim standartlariga mоs na`munaviy dastur hamda unga mоs ishchi dasturlar asоsida tuzilgan. Uslubiy ko’rsatmadan, “Sotsiologiya” fanini o’rganuvchi talabalar, magistrlar va o’qituvchilar fоydalanishlari mumkin. "
Xato to‘g‘risida ma‘lum qilish Translit